Články Autora - redakce

Vynulovat

Země živitelka 2023

- redakce

2023/10/35

Na 49. mezinárodní agrosalon Země živitelka zavítalo přes 111 000 lidí. Podtitul expozice a odborného programu zněl „Na cestě k udržitelnosti“. S tím souvisela témata více či méně se dotýkající chovu včel, a to precizní zemědělství a environmentální význam zemědělství.

 

číst článek


Včelaření v době klimatické změny

- redakce

2023/7/28

V rámci projektu BeeClim: Úspěšné včelaření v době klimatické změny   vytvořila autorská trojice RNDr. Jan Brus, Ph.D., Bc. Ondřej Biemann a Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci mapovou publikaci, která má ambice poskytnout nový pohled na současnou situaci v českém včelařství s ohledem na klimatické změny. 

číst článek


Sborník abstrakt z konference Eurbee 2022

- redakce

2023/10/23

Přírodovědecká fakulta Univerzity v Bělehradu vydala Sborník abstrakt příspěvků, které zazněly či byly vystaveny ve formě posterů na 9. evropském apidologickém kongresu EuroBee 20.–22. 9. 2022 v hlavním městě Srbska.

číst článek


Sršeň asijská v Maďarsku

- redakce

2023/10/4

Na severozápadě Maďarska, v župě Göyr-Moson-Sopron, byly od 10. 8. 2023 na včelnici v obci Kimle pozorovány dělnice invazní sršně asijské (Vespa velutina Lepeletier, 1836, poddruh Vespa velutina nigrithorax Buysson, 1905).

číst článek


Regionální potravina Středočeského kraje

- redakce

2023/10/0

Ministerstvo zemědělství udělilo další značku Regionální potravina nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům, a to ze Středočeského kraje. 

číst článek


Kalendárium

- redakce

2023/10/5

Kalendárium zahrnuje  včelaařské události od 5. 10. do 12. 11. 2023.

číst článek


Kurzy pletení košnic frčí

- redakce

2023/10/10

Včelařský spolek pro Prahu 6 a 7 byl prvním, kdo v České republice uspořádal kurz pletení košnic pro včelaře, který vedla PhDr. Renata Němečková. Protože se setkal s úspěchem, následovaly další běhy. Protože do redakce Moderního včelaře dorazily pochvalné zprávy, požádali jsme lektorku, aby poodhalila zákulisí kurzů, a předsedu spolku, aby se podělil o první zkušenosti se včelařením v košnici.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Smrt královny

- redakce

2023/10/23

Smrt královny – Kam mizí včely? Krásně vypravená velkoformátová kniha nakladatelství Brázda je dílem Joany Kelén. 

číst článek


Dědečkův pomocníček

- redakce

2023/10/22

Na vlně poetického retra se vznáší Dědečkův pomocníček, vydanž letos v Libiši Antonínem Šlajsem za podpory obce. 

číst článek


Chvála medu a křest Včelařství I–IV

- redakce

2023/9/42

Letošní Chvála medu na Horním hradě na Karlovarsku v sobotu 5. srpna byla ve znamení setkání absolventů blatenské včelařské školy a křtu čtyřsvazkové učebnice Včelařství. 

číst článek


Kalendárium

- redakce

2023/9/5

Kalendárium zahrnuje včelařské události od 1. 9. do 9. 10. 2023.

číst článek


Manukový med z Nového Zélandu nově beze cla

- redakce

2023/9/4

Po pěti letech vyjednávání podepsali 9. 7. 2023 představitelé Evropské unie a Nového Zélandu vzájemnou dohodu o volném obchodu The EU-New Zealand Free Trade Agreement. 

číst článek


Redakce Vývoz čínského medu

- redakce

2023/9/4

Čína vyvezla v roce 2022 na světový trh rekordní množství medu. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Letošní tržby za med jsou nižší

- redakce

2023/9/4

Největší český zpracovatel medu, firma Medokomerc, s. r. o., se sídlem v Čestíně na Kutnohorsku, uvedla v tiskové zprávě, že tržby za prodej medu v České republice jsou letos oproti loňskému roku až o 20 % nižší. 

číst článek


Nové včelí obyvatelky Výzkumného ústavu rostlinné výroby

- redakce

2023/9/35

V areálu Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., v Praze-Ruzyni se objevilo pět modrých domečků na čtyřech nožkách. Jde o hnízdiště zednic rezavých (Osmia bicornis) a rohatých (Osmia cornuta)

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Eurodotace v novém období trochu jinak

- redakce

2023/8/7

Jsme na konci dvou zkrácených dotačních období, kterými se Česká republika nejdříve chtěla přiblížit kalendářnímu roku, ale vzápětí se musela vrátit k evropskému zemědělskému rozpočtovému roku, tzn. 1. 8. 2023 – 31. 7. 2024. V rámci druhého zkráceného období 1. 1. 2023 – 31. 7. 2023 vydal Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) tři podrobné prováděcí příručky, které by měly platit i v řádném dotačním období 1. 8. 2023 – 31. 7. 2024, jak nám sdělil tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství.

číst článek


Revidovaná iniciativa EU k ochraně opylovatelů

- redakce

2023/8/9

Evropská unie představila 24. 1. 2023 revidovaný akční rámec své iniciativy zaměřené na ochranu opylovatelů. Je součástí strategie v oblasti biodiverzity do roku 2030 s ambicí zastavit úbytek počtu druhů a množství opylovatelů. Jde zatím o návrh a bude záležet na jednotlivých členských státech a jejich institucí, do jaké míry se s danou představou ztotožní a naplní ji konkrétními skutky.

číst článek


Akční plán proti šíření invazních druhů

- redakce

2023/8/6

Vláda schválila Akční plán pro řešení problematiky prioritních způsobů šíření invazních nepůvodních druhů v České republice. 

číst článek


Kalendárium

- redakce

2023/8/5

Kalendárium zahrnuje včelařské události od 1. 8. do 9 9. 2023.

číst článek


Změna v hlášení počtu včelstev

- redakce

2023/8/4

Českomoravská společnost chovatelů, a. s., v Hradištku, která vede Ústřední evidenci včelařů, ohlásila administrativní změnu. 

číst článek