Články Autora - redakce

Vynulovat

Redakce Vývoz čínského medu

- redakce

2023/9/4

Čína vyvezla v roce 2022 na světový trh rekordní množství medu. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Letošní tržby za med jsou nižší

- redakce

2023/9/4

Největší český zpracovatel medu, firma Medokomerc, s. r. o., se sídlem v Čestíně na Kutnohorsku, uvedla v tiskové zprávě, že tržby za prodej medu v České republice jsou letos oproti loňskému roku až o 20 % nižší. 

číst článek


Nové včelí obyvatelky Výzkumného ústavu rostlinné výroby

- redakce

2023/9/35

V areálu Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., v Praze-Ruzyni se objevilo pět modrých domečků na čtyřech nožkách. Jde o hnízdiště zednic rezavých (Osmia bicornis) a rohatých (Osmia cornuta)

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Eurodotace v novém období trochu jinak

- redakce

2023/8/7

Jsme na konci dvou zkrácených dotačních období, kterými se Česká republika nejdříve chtěla přiblížit kalendářnímu roku, ale vzápětí se musela vrátit k evropskému zemědělskému rozpočtovému roku, tzn. 1. 8. 2023 – 31. 7. 2024. V rámci druhého zkráceného období 1. 1. 2023 – 31. 7. 2023 vydal Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) tři podrobné prováděcí příručky, které by měly platit i v řádném dotačním období 1. 8. 2023 – 31. 7. 2024, jak nám sdělil tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství.

číst článek


Revidovaná iniciativa EU k ochraně opylovatelů

- redakce

2023/8/9

Evropská unie představila 24. 1. 2023 revidovaný akční rámec své iniciativy zaměřené na ochranu opylovatelů. Je součástí strategie v oblasti biodiverzity do roku 2030 s ambicí zastavit úbytek počtu druhů a množství opylovatelů. Jde zatím o návrh a bude záležet na jednotlivých členských státech a jejich institucí, do jaké míry se s danou představou ztotožní a naplní ji konkrétními skutky.

číst článek


Akční plán proti šíření invazních druhů

- redakce

2023/8/6

Vláda schválila Akční plán pro řešení problematiky prioritních způsobů šíření invazních nepůvodních druhů v České republice. 

číst článek


Kalendárium

- redakce

2023/8/5

Kalendárium zahrnuje včelařské události od 1. 8. do 9 9. 2023.

číst článek


Změna v hlášení počtu včelstev

- redakce

2023/8/4

Českomoravská společnost chovatelů, a. s., v Hradištku, která vede Ústřední evidenci včelařů, ohlásila administrativní změnu. 

číst článek


Konference při akci Med roku

- redakce

2023/8/40

Konference MED se koná při akci Med roku v sobotu 14. 10. 2023 v Brně na Staré radnici. Seznamte se s programem.

číst článek


Facebook Pracovní společnosti nástavkových včelařů ožil

- redakce

2023/8/39

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., navázala úzkou spolupráci s Jitkou Englerovou, která nově spravuje facebookový účet časopisu Moderní včelař, při publikování spolkových zpráv na této sociální síti. 

číst článek


Otevřete si www.facebook/com/modernivcelar

- redakce

2023/8/39

Moderní včelař nedávno omladil svůj Facebook. 

číst článek


Důležitá „Včelí vyhláška“

- redakce

2023/8/31

Vyhláška o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a tlumení některých nákaz včel č. 144/2023 Sb., platí od 1. 7. 2023. 

číst článek


Značka Regionální potravina pro výrobky z medu

- redakce

2023/7/18

Již po čtrnácté usilují ve všech krajích České republiky vyjma Prahy producenti zemědělských a potravinářských výrobků do 250 zaměstnanců o prestižní značku Regionální potravina. 

číst článek


Medový domeček

- redakce

2023/7/36

Hrdinou drobné, zhruba stostránkové, knížky z Mladé fronty, kterou napsala a ilustrovala Andrea Popprová, je Lukášek. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Stav pěstování slunečnice v České republice

- redakce

2023/7/25

Slunečnice je v České republice po řepce olejce druhou nejpěstovanější olejninou. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Vláda ke zdanění výnosů ze včelstev

- redakce

2023/7/4

Jak včelaři vědí, příjmy z příležitostné činnosti nepřesahující 30 000 Kč za rok jsou osvobozeny od daně. 

číst článek


Pražské setkání prince Edwarda a včely

- redakce

2023/7/5

Na konci května navštívil Českou republiku vévoda z Edinburghu, princ Edward, nejmladší bratr krále Karla III. 

číst článek


Chutná hezky. Jihočesky.

- redakce

2023/7/18

Na národním potravinovém veletrhu Czech Food Expo na českobudějovickém Výstavišti byli slavnostně vyhlášeni výherci 17. ročníku soutěže Chutná hezky. Jihočesky. 

číst článek


Kalendárium

- redakce

2023/7/6

Kalendárium zahhrnuje včelařské události od 1. 7. do 13. 8. 2023

číst článek


Včela medonosná zdrojem nákazy pro jiné

- redakce

2023/7/9

Promořenost včelstev virem deformovaných křídel se může stát problémem pro jiné hmyzí druhy. První vlaštovkou přinášející toto varování je studie, pod níž je jako hlavní autor podepsán Daniel Schläppi z Univerzity v britském Bristolu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.