Články Autora Marian Hýbl

Vynulovat

Zimní slunovrat a včela medonosná

Marian Hýbl

2018/12/10

Počátky vědeckého zkoumání vztahů mezi včelou medonosnou a zimním slunovratem sahají do hluboké minulosti. Již Langstroth (1849) našel ve svých včelstvech počátkem února vajíčka, larvy a kukly. Podobný úkaz pozoroval též Farrar (1934, 1949), který zjistil, že v USA začátkem ledna po dvouměsíčním bezplodém období začíná matka opět klást. Rovněž Wedmore (1947) a Jeffree (1956) ve Velké Británii pozorovali snižování odchovu plodu, či jeho úplné zastavení během podzimu, a jeho obnovu v zimě na přelomu prosince a ledna, tzn. bezprostředně po zimním slunovratu.

Zdá se, že dynamiku včelstva nezávisle na teplotních a geografických rozdílech na celé severní polokouli přímo ovlivňuje fotoperioda dne, jejímž významným mezníkem je právě zimní slunovrat (21. prosinec).

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Význam opylovatelů pro bioindikaci pesticidů a dopad intenzivního zemědělství na krajinu

Marian Hýbl

2019/2/28

Bioindikátory jsou organismy sloužící k sledování čistoty životního prostředí. Používají se ke zjištění a interpretaci dat získaných v komplexních podmínkách stanoviště. Bioindikátory poskytují informace získané v interakci s mnoha faktory a jsou často jinak jen těžko měřitelné. Že bioindikaci zastanou také včely se dozvíte v Moderním včelaři 2/2019 v jeho tištěné nebo plné elektornické verzi na www.magnetpress.cz

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Screening včelích patogenů a vliv habitatu na zdravotní stav včelstev

Petr Mráz, Marian Hýbl, Irena Hoštičková, Vladislav Čurn

2020/11/24

Článek přináši výsledky terénního výzkumu včelích parazitů na území v ČR prováděném v letech 2019-2020.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Skladovatelnost cukerného roztoku kyseliny šťavelové

Antonín Přidal, Marian Hýbl

2021/8/12

Skladovatelnost vodného sacharózového roztoku s přídavkem kyseliny šťavelové k varroacidnímu ošetření včelstva je velmi diskutovanou problematikou a v této souvislosti se diskutuje o pro včely nejtoxičtějším hydroxymethylfurfuralu. V článku v tištěném nebo placeném elektronickém vydání Moderního včelaře se dozvíte, jak je to s uchováváním léčebného roztoku.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Screening včelích patogenů... LITERATURA

Petr Mráz, Marian Hýbl, Irena Hoštičková, Vladislav Čurn

2020/11/25

Literatura použitá v článku.

číst článek