Články Autora Magdalena Schafferová

Vynulovat

Jak rozetnout gordický uzel týkající se včelaření ve městech

Magdalena Schafferová

2021/1/34

V on-line časopisu Trendy v ekologii a evoluci vyšel článek Moniky Egerer a Inga Kowarika z Technické univerzity v Berlíně Jak rozetnout gordický uzel týkající se včelaření ve městech. Jeho tématem je vliv městského včelaření na ostatní hmyzí opylovatele, jako jsou motýli, samotářské včely, čmeláci, mouchy a podobně.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Jaká denní úmrtnost včel je běžná?

Magdalena Schafferová

2020/10/7

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) pod vedením Allesia Ippolita vydal letos v červnu rozsáhlou technickou zprávu zabývající se úmrtností včel a čmeláků. Jedná se o dosud nejrozsáhlejší studii denní úmrtnosti včel. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Pančování medu bude zase o něco těžší

Magdalena Schafferová

2020/7/11

V rámci úsilí Evropské unie o narovnání trhu s medem, které se mimo jiné zaměřuje na falšování tohoto produktu, publikovala Evropská komise na svých stránkách 12. 5. 2020 novou studii vědeckého týmu ve složení Eric Aries, Olivier de Rudder, Georgios Kaklamanos, Alain Maquet, Fernando Cordeiro, Franz Ulberth. Jedná se o práci Určení poměru uhlíku 13C a 12C v sacharidech v medu pomocí kapalinové chromatografie a izotopové poměrové hmotnostní spektrometrie – výsledky mezilaboratorního srovnání.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.