Moderní včelař 5/2012

5/2012

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop

Moderního včelaře.

Do e-shopu

Postmoderní včelaření

Jan Vondrák

2012/5/152

Kdyby včelařil nějaký filozof, nejspíš by konstatoval, že se v evropském včelařství po dlouhých desetiletích nadvlády antropocentrismu začíná paralelně prosazovat i další myšlenkový proud, biocentrismus.

číst článek


Postmoderní včelařství

2012/5/152

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Dnešní zemědělství z pohledu včelaře

Zdeněk Klíma

2012/5/152

Všichni kolem sebe v posledních několika letech můžeme pozorovat změny krajiny, které se týkají buď přímo, nebo nepřímo nás všech. Na pěstování plodin a chovu zvířat závisí do značné míry naše životy, a proto způsoby, kterými se tyto potraviny produkují a dopad jejich produkce na krajinu, ve které žijeme, by měl zajímat nás všechny. Jsou to témata daleko důležitější než politické tahanice, či ekonomické prognózy. Přesto jim většinou věnujeme pouze nepatrnou pozornost. Krajinu kolem sebe vnímáme povětšinou s jakousi samozřejmostí, potraviny v ní pěstuje někdo jiný, většinu jídla si koupíme v supermarketu. Když ale začneme krajinu opět vnímat jako součást naší existence, možná k ní získáme mnohem bližší vztah a začneme vidět věci, které nám dosud unikaly.

 

číst článek


Petice „Za obnovu zemědělské krajiny“

Jakub Hruška

2012/5/153

Zemědělská krajina je významně poškozena. Přestože do zemědělství proudí nemalé veřejné prostředky, kvalita krajiny se snižuje. Dříve běžné polní rostliny jako chrpa nebo hlaváček letní se dnes objevují vzácně.

číst článek


Projekt digitalizace knih slouží ku prospěchu i mravnímu vzdělání národu včelařského

Ivan Černý

2012/5/154

PSNV-CZ využila možnosti digitalizace knih na objednávku a poskytuje včelařům historické publikace z oboru.
 

číst článek


Přečetli jsme pro vás 5/2012

Jakub Dolínek

2012/5/155

Včelí farmu se 400 včelstvy na havajském ostrově Maui představuje Cecil Hicksová. |
Máte psa jako své druhé nejoblíbenější zvíře? |
Článek Dona Steinkrause a Natashy Wrightové díky přiloženým fotografiím nepotřebuje pro základní porozumění vůbec žádnou znalost angličtiny. |
Budoucnost šlechtění včel přibližuje ve svém článku Peter Loring Borst. |
M. E. A. McNeilová představuje knihu Honey Bee Colonies Health.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Konference SICAMM 2012

Ivan Černý

2012/5/158

Začátkem září 2012 se ve švýcarském městečku Landquart konala 10. konference SICAMM, Mezinárodní společnosti pro ochranu tmavé včely (Apis mellifera mellifera, Amm), www.sicamm.org. Zástupci Svazu chovatelů včely tmavé se s podporou PSNV-CZ této konference zúčastnili a zapojili se do spolupráce s ostatními evropskými sdruženími zapojenými do SICAMM.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Konference EurBee

Jiří Danihlík

2012/5/160

Ve dnech 3. až 7. září se v Halle (Saale) v Německu konala 5. konference EurBee. Jedná se o vědecky zaměřenou konferenci, jejíž náplní je prezentace dosažených výsledků v apidologii vědeckými týmy z celého světa. Většina prezentovaných sdělení souvisí se včelou medonosnou a čmeláky, některé práce se ale týkaly i jiných druhů z čeledi včelovitých (Apoidea).

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Výroba mezistěn ve Stražisku – více než stoletá tradice zavazuje

Jaroslav Prýmas

2012/5/161

Asi každému včelaři je název Stražisko povědomý. Jak by také ne, ve Stražisku se vyrábějí ze včelího vosku mezistěny už od počátku dvacátého století. Včelařský podnik za současného vedení prosperuje a vypadá to, že tato tradice může úspěšně pokračovat ještě mnoho let.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Využití dlouhodobého odpařovače s 85% kyselinou mravenčí k podzimnímu ošetření včelstev

Jiří Vítámvás

2012/5/164

O letním léčení dlouhodobými odpařovači kyseliny mravenčí (KM) se již popsalo hodně papíru, avšak použití těchto odpařovačů jako úspěšnou alternativu prvního a druhého léčení místo fumigací jsem ve včelařské literatuře u nás ještě nezaznamenal. Mne samotnému trvalo dva roky, než jsem pochopil některé zákonitosti, které mi ukázaly, že je lepší za určitých okolností (příznivá teplota) využít KM než použít fumigaci (Varidol).

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Kde je vůle, tam je i cesta – rozhovor s Karlem Crhou

Ivan Černý

2012/5/166

Od příchodu roztoče varroa, již více než dvě desetiletí, se u nás používají syntetické akaricidy na bázi pyretroidů. Nejdříve jako diagnostický prostředek s jednou aplikací na podzim, potom jako léčebný prostředek se třemi aplikacemi. Tento podzimní rituál se již natolik zažil, že mnoho včelařů je přesvědčeno, že by bez něj včely nemohly přežít. Ne ale všichni – roku 2012 získali Karel Crha a Jan Malý povolení od SVS ošetřovat včely pouze kyselinou mravenčí, přípravkem Formidol. Drobný úkon pro úředníka, ale velký skok pro české včelařství. Přinášíme proto exkluzivní rozhovor s prvně jmenovaným.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Klinická studie – možnosti chovu včelstev bez použití syntetických akaricidů na území ČR

Antonín Přidal

2012/5/169

Státní veterinární správa České republiky (SVS) v červenci letošního roku akceptovala návrh Mendelovy společnosti pro včelařský výzkum, o.s., (MSVV) na provedení klinické studie, která má během čtyř let ověřit možnosti chovu včel bez používání syntetických akaricidů s kumulativním účinkem jejich účinných látek či rozkladných produktů.

číst článek


Srpen–září: období, kdy se rozhoduje o jaru

- redakce

2012/5/171

Z POZOROVACÍCH STANIC

Tentokrát nám pozorovatelé poslali informace ze svých včelnic za období srpen–září.

Klasická výuka včelařství toto období označuje jako podletí, resp. jako počátek včelařského roku. V srpnu se líhnou včely tzv. dlouhověké, které musí přežít až do prvních jarních snůšek. V srpnu a září je však nejvyšší reprodukce kleštíka včelího (Varroa destructor), která právě probíhá na plodu dělnic a poškozuje ho. Tato skutečnost spolu s negativní rolí virů, reziduí z chemizace zemědělství a z používaných akaricidů ve včelařství může ovlivnit vitalitu a dlouhověkost zimních včel. Případnou předčasnou úmrtnost dělnic již včelstvo nenahradí dalším plodováním, jako se to děje v plné sezoně. V této době již nic nenapravíme, pouze můžeme s napětím očekávat jaro.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.