Moderní včelař 6/2013

6/2013

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop

Moderního včelaře.

Do e-shopu

Přání veselých Vánoc a nejednotného nového roku

Karel Jiruš

2013/6/4

Jsou změny, které probíhají bouřlivě, strhávají na sebe pozornost svými zlomy a jsou po nějaký krátký čas či dlouhé věky viditelné i datované. Pak jsou změny, které jsou obtížně pozorovatelné, současníkům nezřetelné, hůře datovatelné a jichž si všimneme, až když porovnáme rozdíly mezi dvěma časově vzdálenými stavy. Těžko jim najít počátek i konec.  Pro mě je těžké najít chvíli, kdy došlo v mých názorech ke změně, ale vím, kdy jsem zjistil, že je na čase provést inventuru a konstatovat, že vše může být jinak. Byla to chvíle, kdy jsem dočetl minulé číslo Moderního včelaře.

číst článek


Mladoboleslavští včelaři se osamostatňují

- redakce

2013/6/5

Základní organizace Českého svazu včelařů Mladá Boleslav se chystá oddělit od Českého svazu včelařů.

číst článek


Přečetli jsme pro vás 6/2013

Jakub Dolínek

2013/6/5

číst článek


Na severní konec včelařského světa

Jan Vondrák, Kateřina Francová-Miklianová

2013/6/6

Není Norsko jako Norsko. Tahle země je totiž v severojižním směru dlouhá půl třetího tisíce kilometrů. Zatímco lesy a jezera na jihovýchodě mají podobné klima i ekosystém jako české hory, v tundře na severu trvají zimy osm měsíců a v létě tam vůbec nezapadá slunce. Přesto i tam lidé chovají včely. Abychom zjistili, jak to vlastně chodí u včelařů a včel v zemi s údajně nejvyšší kvalitou života na světě, vypravili jsme se v polovině srpna za plného květu vřesu do Mekky norského vřesového medu, na ostrov Hitra, kde právě profesionální včelař a prezident Norské včelařské asociace Karl John Amdahl pořádal jedno ze setkání norské víkendové včelařské školy.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Vyvíjíme efektivnější zjišťování moru včelího plodu

Marie Šotolová

2013/6/14

Biologické centrum Akademie věd České republiky, sídlící v jihočeské metropoli, má široký záběr své činnosti. V jeho ústavech bádá pětistovka vědců nad tak rozdílnými tématy, jako je například druhová rozmanitost členovců v deštném pralese daleké Panamy, sexuální segregace sladkovodních ryb nebo využití nukleáz z rajčat proti nádorům. V laboratoři Ústavu půdní biologie, jednoho z pěti ústavů Biologického centra, je předmětem výzkumu také VČELA. Přesněji řečeno mor včelího plodu. Zabývá se jím Ing. Václav Krištůfek, CSc., který se přes dvacet let stará nejen o vědu, ale i o svá včelstva.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Prvky přirozeného chovu včel a jejich vitalita

Květoslav Čermák

2013/6/16

Nedávno mě na internetu zaujaly informace a zkušenosti několika chovatelů používajících odlišný způsob chovu včel, než je běžné, a údaje o vyšší odolnosti tak vedených včelstev proti chorobám, zvláště varroóze. Je to otázka nejvyšší naléhavosti v současném chovu včel. Tím odlišným způsobem chovu jsou některé prvky jejich vedení a podmínky pro život určené včelám námi lidmi, které jsou blíže k jejich přirozenosti, než je v konvenčních chovech včel. Jde o komplex faktorů, jako velikost dělničích buněk, rozteče plástů v hnízdě, jejich orientaci v hnízdě, vosk v díle bez reziduí léčiv a další.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Přehled možností tlumení varroózy na Novém Zélandu 2. díl

Ivo Kovařík

2013/6/18

Přichází radostné informace o posunech v legislativě nejen u moru, ale i v možnostech užívání léčiv. A snad přijde i doba, kdy včelařské dítě opustí svoji mámu a půjde bez doprovodu. Může spadnout, ale zvednout se musí jedině samo. Snad přijde doba plné odpovědnosti bez legislativních strašáků. K odpovědnosti jsou však nutné informace. Jako nejkomplexněji zpracovaný dokument týkající se možností tlumení kleštíkovitosti považuji A Review of Treatment Options For Control of Varroa Mite in New Zealand z roku 2001, který je základním informačním zdrojem při volbě léčiva pro novozélandské včelaře. Proto jsem si jej, s laskavým svolením Ministerstva zemědělství a lesnictví Nového Zélandu, dovolil přeložit a doplnit o některé české reálie. Mnohá léčiva u nás nejsou dostupná, avšak text hodně napoví i o vlastnostech našich léčiv, které mají shodné účinné látky. Jde o výběr z mnoha studií, proto si jednotlivé poznatky mohou odporovat. Jelikož vývoj a výzkum míří stále dopředu, mohou již být na světě novější informace, které tento dokument nezohledňuje.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Výchozí koncepty environmentální etiky: antropocentrismus a biocentrismus

Karel Sládek, Jan Vondrák

2013/6/22

V dějinách evropského myšlení o člověku se nacházely mnohé názory na jeho vztah k okolnímu světu a živé přírodě. Chceme-li se zorientovat v současných trendech, potřebujeme znát alespoň dva póly, mezi nimiž mají mnohé názory svou souřadnici. V případě uvažování o postavení člověka v přírodě jsou těmito výchozími póly antropocentrismus a biocentrismus. Protože včelařství je činností odrážející vztah člověka k přírodě par excelence, jsou v něm tyto přístupy logicky přítomny, i když často nereflektovaně a skrytě. Pojďme si nyní oba tyto výchozí koncepty představit i s příklady z české včelařské praxe.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Dnešní tendence výroby nástavků a dalších částí úlu

Michal Jon, Ludvík Marek

2013/6/26

Jelikož včelaři při výrobě dnes využívají spíše jiné spoje u nástavků než v minulých dílech seriálu představené ozuby, uvedu čtyři způsoby používaných spojů, se kterými se lze u dnešních úlů setkat. Znovu však upozorňuji, že toto nejsou rohové spoje ke spojování masivu, zdaleka nejsou tak pevné jako zmiňované ozuby a já se od nich, abych použil oblíbené slovo našich politiků, distancuji. J V této části si také dovolím zmínit i spoluautora Ludvíka Marka, zkušeného truhláře a praktika v oboru. Díky jeho podstatnému přispění, hlavně v praktické části, vlastně celý článek vznikl.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.