Články Autora Jaroslav Petr

Vynulovat

Rostliny promlouvají do vývoje včel

Jaroslav Petr

2017/10/26

Krátké řetězce ribonukleové kyseliny pocházející z rostlin nasměrují vývoj včelí larvy v dělnici. Původní rolí těchto tzv. mikroRNA je ovládat rostlinné geny. Dokážou však promluvit i funkce genů hmyzu. Svědčí o tom nejnovější výzkumy čínských vědců.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Propolis a zdraví včel

Jaroslav Petr

2017/10/13

Když vědci nahlédli detailněji do genomu včely medonosné, zaskočil je překvapivě malý počet genů pro imunitní systém. Vysvětlení nabízí tzv. sociální imunita, tedy chování jednotlivých dělnic, které přispívá ke snížení rizika nákazy celého včelstva chorobami či parazity. Jeden z pilířů sociální imunity stojí a padá se sběrem rostlinných pryskyřic a sekretů, jejich snášením do úlu a následnou tvorbou propolisu. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Co se skrývá v propolisu?

Jaroslav Petr

2017/10/7

Propolis je včelí produkt komplikovaného chemického složení. Obsahuje pestrou kolekci nejrůznějších molekul vesměs rostlinného původu. Jejich skladba je poplatná geografické oblasti, místní flóře, sezóně a mnoha dalším faktorům. Není divu, že do tajů chemického složení propolisu vědci teprve pronikají. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Portorické afrikanizované včely

Jaroslav Petr

2018/1/25

To, co se nezdařilo brazilským včelařům v 50. letech minulého století, zvládla evoluce poháněná přírodním výběrem na Portoriku na tucet včelích generací. Čtěte v tištěném Moderním včelaři a dozvíte se víc o tom, že se některé včely dokáží vypořádat s roztoči lépe, než jiné. 

Mapa Portorika. Seabury J. B. 1903. Porto Rico: the land of the rich port. New York, Boston, Chicago: Silver, Burdett and Company. Wikimedia Commons.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Čínské chovy včel s vysokou produkcí mateří kašičky

Jaroslav Petr

2018/2/15

Čína je dnes v produkci včelí mateří kašičky světovou velmocí. Jak se k tomuto postavení propracovala? A jaké mají čínští včelaři v tomto směru plány?  Dozvíte se v placené verzi Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Jsou lípy jedovaté?

Jaroslav Petr

2017/12/34

Představují lípy smrtící nebezpečí pro včely a čmeláky? A pokud ano, tak z jakých důvodů a jak bychom mohli úhynu hmyzích opylovatelů na lípách zabránit? 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Střevní mikrobiom včel

Jaroslav Petr

2017/5/28

Včely hostí ve svých útrobách kolekci bakterií, které jim pomáhají zvládnout jak běžná úskalí každodenního života, tak i vypjaté krizové okamžiky. Zajímavý živý svět otevírá následující článek.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Jak vidí včely?

Jaroslav Petr

2017/5/34

Ostrost zraku včel jsme až doposud silně podceňovali. Nové výzkumy odhalily, že včely vidí i to, co jsme pro jejich zrak považovali za neviditelné.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Co se včely naučí při průzkumném letu?

Jaroslav Petr

2017/4/40

Během jediného letu v blízkosti úlu načerpá dělnice dostatek informací i pro návrat z velké vzdálenosti. Včely podnikají dva typy průzkumných letů. Jejich popis přinášíme v tištěném i elektronickém Moderním včelaři.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Teplo květů – odměna pro opylovatele

Jaroslav Petr

2017/4/34

Kromě nektaru a pylu si hmyzí opylovatelé odnášejí z některých květů i „prémii“ v podobě tepla.  Nejnovější poznatky o tomto fenoménu přináší tištěný nebo elektronický Moderní včelař 4/2017 na www.epredplatne.sk. Nejdete nás také na stáncích a  v trafikách.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Darwin v úlech aneb přírodní výběr ve službách včelaře

Jaroslav Petr

2017/8/36

Úhyny včelstev dosahují v mnoha zemích alarmující úrovně a odborníci usilovně pátrají po jejich příčinách. Vše nasvědčuje tomu, že je to výsledek vzájemné souhry většího počtu nepříznivých faktorů. V přírodě se dokážou organismy přizpůsobit i velmi drastickým změnám, pokud zaúřaduje přírodní výběr jako základní hybná síla evoluce odhalená už Charlesem Darwinem. Nakolik vyřadilo moderní včelařství tento mocný adaptační mechanismus ze hry?

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Škodí neonikotinoidy včelám? Jak kde!

Jaroslav Petr

2017/8/22

Spor o to, nakolik škodí včelám a dalším hmyzím opylovatelům masově používané insekticidy z třídy neonikotinoidů, měla rozhodnout dvouletá studie sledující vliv těchto látek na 33 místech ve Velké Británii, Německu a Maďarsku. Odpověď za bezmála tři miliony euro je ale nejednoznačná a obě strany sporu si ji vykládají po svém.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Příliš chytří čmeláci?

Jaroslav Petr

2017/6/34

Všeho moc škodí a za všechno se platí. Výjimkou není ani výkonnější nervový systém. Tak to aspoň chodí u čmeláků. Je chytrost výhodná? Na to odpovídá článek v tištěné podobě Moderního včelaře 6/2017 nebo v jeho elektronické verzi.

Foto: Čmelák zemní (Bombus terrestris) na květech rodu Prunus. Foto Licence Wikimedia CC-BY-SA-3.0

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Zvukový monitoring opylovatelů

Jaroslav Petr

2017/7/29

Záznam zvuků vydávaných čmeláky na horské louce pomohl identifikovat přítomné čmeláky, stanovil jejich počty a upřesnil jejich aktivity.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


MikroRNA a včelí kasty

Jaroslav Petr

2017/7/30

Matka, dělnice a trubci dostávají do vínku stejnou dědičnou informaci, přesto se každá z včelích kast vyvíjí v mnoha ohledech zcela odlišně. V případě trubců hraje svou roli fakt, že dědí jen jednu sadu chromozomů, a to od matky. V případě matek a dělnic zase hraje roli výživa a péče. Co ovlivňuje „nasazení“ genů ke zformování včelího organismu podle nároků dané kasty?

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Štírci versus Varroa destructor

Jaroslav Petr

2015/5/32

Vědci se rozhlížejí mezi viry, bakteriemi, houbami, prvoky i bezobratlými živočichy po přirozených nepřátelích metly současného včelařství – cizopasného roztoče Varroa destructor. Do popředí zájmu se tak dostávají i štírci (Pseudoscorpionida).

Hledá se nepřítel

Cizopasný roztoč Varroa destructor představuje jednu z největších hrozeb pro světový chov včel. Dnes je rozšířen prakticky na všech kontinentech s výjimkou Austrálie a vedle přímých škod páchaných na včelách a jejich larvách ohrožuje včelstva i přenosem řady infekčních onemocnění. Nejrozšířenějším způsobem boje s parazitem jsou akaricidy. Jejich účinnost však klesá s tím, jak si proti nim Varroa destructor vyvíjí odolnost. Integrovaná ochrana včelstev využívající biologických prostředků většinou na vznik rezistence nenaráží a navíc omezuje riziko kontaminace včelích produktů pesticidy. Také včely biologickou ochranu obvykle dobře snášejí.

Při výběru organismů pro biologickou kontrolu roztoče Varroa destructor se řídí vědci zásadou, že nepřátelé našeho nepřítele jsou naši přátelé. A takových „přátel“ se nabízí celá řada.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Tajemství mateří kašičky odhaleno?

Jaroslav Petr

2015/5/26

Mateří kašička určuje vývoj včelích matek nejen tím, co obsahuje, nýbrž i tím, co v ní oproti potravě pro larvy dělnic chybí.

Záhadná mateří kašička

Včelí matka nedostává od dělnic po celý život nic jiného než mateří kašičku, kterou produkují hltanovými žlázami dělnice krmičky. Budoucí dělnice jsou krmeny mateří kašičkou jen tři dny v počátečním stádiu larválního vývoje a následně dostávají potravu s významným podílem pylu a medu. Právě tento rozdíl ve výživě je považován za klíčový pro úspěšný vývoj plodné matky na jedné straně a pro vývoj neplodných dělnic na straně druhé. Mechanismus, jakým je regulován vývoj dělnic a matek, ale není do detailu znám. Chybí ve výživě larev dělnic látky důležité pro vývoj ovarií? Anebo je to tak, že se ve výživě larev dělnic vyskytují „kastrační“ látky, které vývoj funkčních ovarií potlačují?

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Jak se stopují včely

Jaroslav Petr

2015/4/33

Moderní technologie dovolují sledovat včelí dělnice a odhalovat nejen tajemství jejich života, ale také hrozby, kterým včelstva čelí. Stačí k tomu „málo“: umístit na drobné včelí tělíčko odrážeč radarových vln. Jak to vše funguje a co radar při sledování hmyzu umožňuje, sděluje prof. Jaroslav Petr, přední český popularizátor přírodních věd.

Pilná pětina včelstva

Jedna pětina létavek přináší do úlu více než polovinu všeho pylu a nektaru. Některé dělnice jsou podstatně pilnější než zbytek včelstva. Pokud ale tyto „pilné“ dělnice z včelstva zmizí, rekrutují se další pilné létavky z řad doposud „lenivých“ dělnic. K těmto překvapivým závěrům došli američtí vědci pod vedením Gena Robinsona z University of Illinois v Urbana-Champaign. Pomohla jim k tomu moderní technologie pro identifikaci jednotlivých dělnic.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Pravěké včely sbíraly pyl cíleně

Jaroslav Petr

2016/1/14

Mezi opylovateli najdeme specialisty a generalisty. Ti první se specializují na opylení úzké skupiny rostlin a v extrémních případech dokonce jen na jeden jediný rostlinný druh. K nejznámějším příkladům specializace patří vosička stehnatka fíková (Blastophaga psenes) opylující květy fíkovníku smokvoně. Jako příklad generalistických hmyzích opylovatelů jsou často uváděny včely, případně celý rod Apis. Obě strategie – specializační i generalistická – mají hluboké evoluční kořeny. Zajímavý náhled do minulosti opylení a vývoje generalistických a specializačních strategií nabízí Moderní včelař 1/2016.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Zloději nektaru a pylu

Jaroslav Petr

2016/1/10

Mezi opylovateli jsou dobře známí zloději nektaru. Tyto druhy opylovatelů vysávají nektar z nektárií bez toho, že by nabraly pyl na prašnících a přenesly jej na pestík květu. Někteří čmeláci například prokoušou zvenčí květní trubku u její báze a dostanou se tak k nektáriím, aniž by museli lézt do nitra květu a dostali se do kontaktu s prašníky a pestíky. Někteří lišaji kradou nektar díky dlouhému sosáku, kterým dosáhnou do nektárií bez toho, že by se květu byť jen dotkli jinou částí těla.

Méně známé jsou příklady zlodějů pylu, kteří sbírají z květů pyl jako vydatný zdroj proteinů a přitom rostlinu neopylí. Takové vykuky prozrazuje článek v časopise Moderní včelař...

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit