Články Autora Jaroslav Petr

Vynulovat

Včely a feromonová tichá pošta

Jaroslav Petr

2021/6/22

V Moderním včelaři 5/2021 jsme vám v článku Miloše Kašpara přinesli přehled hlavních skupin feromonů, které provázejí život včelstva. Jaroslav Petr se v tomto článku věnuje dílčí problematice spojené s otázkou, co přiměje dělnice, aby se shlukly do roje kolem matky? Její feromon totiž na to sám nestačí, protože má jepičí život a působí jen na malou vzdálenost. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Až se zima zeptá, jak bylo v létě

Jaroslav Petr

2021/6/18

Více než 50% úhyny včelstev během přezimování nutí vědce pátrat po příčinách. Podle nejnovější americké studie je úspěšnost přezimování včel silně ovlivněna letními teplotami a dešťovými srážkami.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Pesticidové dilema: včely versus ptáci

Jaroslav Petr

2021/8/18

Odklon od pesticidů škodících ptactvu vedl k vývoji a výrobě prostředků pro ochranu zemědělských plodin zahrnujících nové pesticidy, které jsou však podstatně škodlivější pro rostliny a bezobratlé živočichy. Včely a další hmyzí opylovatelé patří v tomto „ozdravném procesu“ k poraženým. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Za mizení včel v USA může virus

Jaroslav Petr

2007/5/6

Příčina náhlého kolapsu včelstev, který se vyskytl nedávno v USA, je již nalezena? Jde skutečně o izraelský virus akutní paralýzy včel? Opravdu za vším vězí dovoz včelstev z Austrálie?

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Byl přečten genom včely medonosné

Jaroslav Petr

2006/6/29

Mezinárodní vědecké konsorcium zveřejnilo výsledky čtení dědičné informace včely medonosné. Na včelu padla volba kromě jiného i proto, že je představitelem tzv. eusociálního hmyzu, který žije v důmyslně organizovaných společenstvech. Pohled do včelí DNA by měl vědcům taje společenského života hmyzu odhalit.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Pyl geneticky modifikovaných plodin proti zavíječi?

Jaroslav Petr

2007/2/25

Boj včelařů se škůdcem úlů zavíječem voskovým by mohlo rozhodnout pěstování geneticky modifikovaných plodin?

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Co sbírají dělnice ve velkoměstech?

Jaroslav Petr

2017/1/25

Chov včel ve velkoměstech nabývá na popularitě. Americko-dánský tým se zabýval otázkou, nakolik získávají včely potravu z městské zeleně a nakolik se přiživují na potravinách a odpadcích.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Kultura čmeláků

Jaroslav Petr

2016/6/44

Poprvé se podařilo prokázat, že čmeláci jsou s to předávat si nově naučené dovednosti. Hmyz tak vytváří základy primitivní zvířecí kultury. Zdálo se, že „vynálezy“ a jejich předávání mezi příslušníky jednoho druhu vyžadují vysoce rozvinutý nervový systém. Proto bylo obtížné si představit, že jsou něčeho podobného schopní zástupci blanokřídlého hmyzu, jejichž chování dominují vrozené instinkty. Ale je to tak, jak píše aktuální číslo Moderního včelaře.

Foto: Čmelák zemní (Bombus terrestris) přistižený při vysávání nektaru dírou vykousanou u báze květu. Toto loupení nektaru se čmeláci učí napodobováním. Autor: Alvesgaspar. Creative Commons License.

 

 

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Pesticidy v úlech a hynutí včelstev

Jaroslav Petr

2017/1/22

Řada pesticidů by podle garancí výrobců neměla pro včely představovat významnější nebezpečí. Ve skutečnosti výrazně přispívají ke ztrátám včelstev. Studie provedená americkými vědci překvapivě dokládá, že šíře spektra pesticidů, jimž jsou včely vystavené, je pro jejich osud důležitější než koncentrace jednotlivých látek.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Moku virus jako globální hrozba pro hmyzí opylovatele

Jaroslav Petr

2016/6/21

Zcela nový virus objevený na Havajském souostroví napadá jak volně žijící blanokřídlý hmyz, tak i včelu medonosnou a jejího parazita Varroa destructor. Čtěte časopis Moderní včelař.

Foto: Vosa Vespula pensylvanica se na Havaji stala nositelkou viru moku, který přenesla na zdejší včely medonosné. Na snímku Eugena Zelenka je královna. Zdroj Commons Wikimedia.org.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Záhadný úspěch včely východní v Austrálii

Jaroslav Petr

2017/2/32

Podle genetických teorií byla invaze včel východních z Papuy Nové Guineje do Austrálie předem odsouzena k zániku. Včely si však s nepřízní osudu poradily. Jaroslav Petr odhaluje, co se stalo na genu csd.

Obr.:Včela východní (Apis cerana) Foto Rushenb, CC BY_SA

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Pesticid mění u čmeláků preference květů

Jaroslav Petr

2016/3/24

Čmeláci vystavení účinkům neonikotinoidu thiamethoxamu preferují květy jiných rostlin a jsou pilnější ve sběru pylu.  Fakt, že vystavení čmeláků nízkým dávkám neonikotinoidu thiamethoxamu mění chování čmeláků při opylení planě rostoucích rostlin, je v každém případě varovným signálem, který nelze brát na lehkou váhu, protože o případných následcích takových změn pro různé ekosystémy můžeme zatím jen spekulovat. Celou analýzu přináší tištěný Moderní včelař 3/2016.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Pyl planých rostlin je kontaminovaný pesticidy

Jaroslav Petr

2016/3/16

Američtí biologové zjistili, že včely sbírají velká množství pylu z planě rostoucích rostlin, i když létají v oblastech, kde dominují rozsáhlé plochy kukuřice a sóji. Pyl planě rostoucích rostlin je permanentně, po celou vegetační sezónu, kontaminovaný pestrou paletou pesticidů.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Geneticky modifikované plodiny a včely

Jaroslav Petr

2016/2/22

Nové odrůdy zemědělských plodin z laboratoří genových inženýrů se pěstují na stále větších plochách. Jaká rizika představují pro včely? Více v Moderním včelaři 2/2016.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Virus deformovaných křídel

Jaroslav Petr

2016/2/32

Vážný nepřítel včel, virus deformovaných křídel, má významný podíl na syndromu zhroucení včelstev. Nejnovější studie ukazuje, jak se viru otevřela cesta ke globálnímu rozšíření a jakou roli přitom sehrál parazitický roztoč Varroa destructor společně s člověkem.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Jak působí neonikotinoidy na plodnost matek?

Jaroslav Petr

2016/5/35

Do bouřlivé diskuse o vlivu neonikotinoidových insekticidů na zdraví včel přispěl tandem amerických entomoložek Judy Wu-Smartové z University of Nebraska v Lincolnu a Marly Spivakové z University of Minnesota v Saint Paul. Ve studii, kterou zveřejnil vědecký časopis Scientific Reports, testovaly efekt imidaklopridu na plodnost včelích matek. V Evropě je na tento insekticid uvaleno moratorium. Za Atlantikem však jeho používání pro ochranu polních kultur omezeno není. Víc v tištěném MV.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Včely a tykve

Jaroslav Petr

2016/5/26

Domestikací tykve obecné umožnili mexičtí indiáni územní expanzi včely, která se na opylení těchto rostlin specializuje.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Budou androidi chovat robotické včely?

Jaroslav Petr

2016/4/50

Slavný britský teoretický fyzik Stephen Hawking předpovídá lidstvu černou budoucnost. Člověka prý vytlačí z rozhodující role ve společnosti stroje obdařené umělou inteligencí tak vysokou, že se s ní lidský intelekt nebude moci měřit. „Pro roboty budoucnosti budeme něco jako psi,“ varují škarohlídi před technologickým pokrokem. Ve světle těchto obav se může zdát celkem pravděpodobné, že projekt „RoboBee“ harvardských vědců připravuje robotické včely pro budoucí robotické vládce planety.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Neonikotinoidy mění skladbu mateří kašičky

Jaroslav Petr

2016/4/26

Pod vlivem insekticidů ze skupiny neonikotinoidů mizí z mateří kašičky její jedna velmi důležitá složka – acetylcholin. Následkem je narušení vývoje včelích larev.  Moderní včelař se článkem koupíte v každé dobré trafice.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Světová inventura neonikotinoidů v medu

Jaroslav Petr

2017/11/32

Bezmála dvě stovky vzorků medu ze všech kontinentů analyzovali švýcarští vědci na obsah pětice nejběžněji používaných insekticidů ze skupiny neonikotinoidů. Výsledky nejsou nijak povzbudivé. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.