Články Autora Jaroslav Petr

Vynulovat

Od vajíčka k dospělci – průvodce produkcí těkavých látek

Jaroslav Petr

2023/9/11

Jaké látky uvolňuje do okolí včelí plod během svého vývoje počínaje vajíčkem a konče vylíhnutím dospělé dělnice? A jakou roli sehrávají tyto chemikálie v komunikaci včelstva? Na tyto otázky hledali odpověď francouzští vědci.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Pod vedením vysokého napětí klesá úspěšnost opylení

Jaroslav Petr

2023/9/32

Na včely působí elektromagnetické pole generované elektrickou rozvodnou sítí jako silný stres, kterému se včelí organismus brání na mnoha frontách. Když mají včely na vybranou, oblastem pod vedením vysokého napětí se vyhnou. Projeví se to na míře opylení a také na četnosti a druhové rozmanitosti rostlin.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Jak se daří včelám v dnešních lesích

Jaroslav Petr

2023/8/18

Les představuje pro včely původní prostředí. V dutinách stromů nacházely vhodná místa pro založení kolonie a les jim také nabízel dostatek potravy. Jaké životní podmínky nabízejí včelám dnešní lesy?

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včely a mikroplasty

Jaroslav Petr

2023/8/30

Mikroskopické částice plastů prostupují životním prostředím a zasahují do životních funkcí nejrůznějších organismů. Výjimkou nejsou ani včely. Vědci nyní zkoumají dopady plastových mikročástic na zdraví a životaschopnost včel. Výsledky studií nevěští nic dobrého.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včelí tance – stále nevíme všechno

Jaroslav Petr

2023/7/32

Od vydání knihy Ze života včel, v níž Karl von Frisch zformuloval zásady komunikace včely medonosné prostřednictvím tanců, uplynulo bezmála století.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včely, mikrobiom a rostlinné toxiny

Jaroslav Petr

2023/5/29

Rostliny produkují celou řadu látek, které jsou samy o sobě toxické, anebo se mění na toxické látky rozkladem v těle živočichů tyto rostliny konzumující. Včely přijímají takových látek široké spektrum jak v pylu, tak v nektaru. Vědci zmapovali, co se děje ve včelím organismu s amygdalinem, který se může rozkládat až na vysoce jedovatý kyanovodík. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Tajemství včelího jazyka

Jaroslav Petr

2023/3/31

Jazyk včely medonosné kryje hustý porost chloupků, které pomáhají při sání nejrůznějších kapalin. K velkému překvapení vědců tyto chloupky odpuzují vodu, ačkoliv zdravý selský rozum napovídá, že je to při nabírání kapalin značná komplikace. Přesto včelí jazyk dokonale plní všechny své funkce a nesmáčivé chloupky mu v tom vydatně pomáhají.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Efekt náhražek pylu na včely a včelstva

Jaroslav Petr

2022/5/9

Výzkum amerických vědců přináší nové poznatky o účincích různých typů náhražek pylu. Jejich platnost se neomezuje na specifické poměry v USA. Vyplývá z něj důležitost pylu pro stravu včel, zrádnost hodnocení doplňků podle obsahu základních živin a klíčový význam obsahu esenciálních aminokyselin.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Ve znečištěném ovzduší včely necítí květy

Jaroslav Petr

2022/4/36

Včely spolu s dalšími hmyzími opylovateli dnes čelí komplexu nepříznivých vlivů. Chorobami počínaje a insekticidy konče. Nový výzkum dokazuje, že je nutné brát do úvahy také znečištěné ovzduší a jeho negativní dopady na vůni květů.

 NASA Earth Observatory

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Dědictví Karla von Frische

Jaroslav Petr

2022/6/38

Dvanáctého června si připomínáme 40 let od úmrtí Karla von Frische (20. 11. 1886 ve Vídni – 12. 6. 1982 v Mnichově). Německo-rakouský etolog proslul jako muž, který rozluštil tajemství včelích tanců.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včely rezistentní k varroóze prošly důležitým testem

Jaroslav Petr

2022/6/27

Zvýšení rezistence včel vůči varroóze lze dosáhnout přírodním výběrem i umělou selekcí. Často ale není jasné, zda včely nezaplatily za zvýšenou odolnost sníženou užitkovostí. Nová americká studie ukazuje, že rezistentní včely za nešlechtěnými vysokoprodukčními včelstvy nezaostávají. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


K čemu je včelaři dobré znát sršní feromony

Jaroslav Petr

2022/5/33

Čínští a američtí vědci identifikovali trojici aktivních látek pohlavního feromonu produkovaného nespářenými matkami invazní sršně mandarínské. Při testech ve feromonových lapácích se trojice sloučenin osvědčila. Uměle připravený feromon přilákal stovky samců sršně mandarínské, ale nepůsobil na jiné druhy hmyzu.

Sršeň mandarínská. Foto Yasunori Koide. Licence Wimimedia Commons CC-BY-SA-4.0

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Jak ovlivňuje počasí nemoci a úhyny včel

Jaroslav Petr

2022/6/13

Britští vědci provedli rozsáhlé desetileté sledování vlivu klimatických podmínek na zdraví včel a šíření infekčních chorob. Některé dosažené poznatky jsou platné pro naše území.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


O původu včely medonosné

Jaroslav Petr

2022/2/23

Rozsáhlá genetická studie o včelách medonosných z celého světa odhalila původ tohoto klíčového hmyzího opylovatele. Zároveň poukázala na poměrně úzké spektrum genů, které sehrály klíčovou roli v adaptaci včely medonosné na různorodé životní podmínky.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Mikročástice s enzymem jako prevence úhynu po otravě organofosfáty

Jaroslav Petr

2021/12/34

Hmyzí opylovatelé čelí celému komplexu hrozeb. Otravy insekticidy používanými v zemědělství zaujímají mezi těmito rizikovými faktory významné místo. Američtí vědci nyní vyvinuli mikročástice, které imitují pylová zrna a obsahují enzymy, jež hmyz před otravou ochrání.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včely a solární elektrárny

Jaroslav Petr

2022/1/32

Plochy obsazené panely solárních elektráren lze využít k výsevu porostů, které nabídnou hmyzím opylovatelům vydatnou pastvu po celou vegetační sezónu. Zároveň se solární elektrárny mohou stát stanovišti pro úly. Dva vědecké týmy nezávisle na sobě zkoumaly soužití včel a dalších hmyzích opylovatelů se solárními elektrárnami v podmínkách USA a Velké Británie.

Solární elektrárna v Krughütte v Německu. Fotoarchiv Parabel GmbH. Licence Wikimedia CC-BY-SA-3.0.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Houba vyšlechtěná k tlumení varroózy

Jaroslav Petr

2022/3/25

Vědci nastartovali cílenou evoluci houby paličkovice druhu Metarhizium brunneum a získali kmeny, které skýtají účinnější ochranu včely medonosné proti roztoči Varroa destructor.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Nektar a opylení: zákon nabídky a poptávky

Jaroslav Petr

2022/3/42

Zákon nabídky a poptávky funguje nejen v ekonomice, ale také v přírodě. Názornou ukázkou je poptávka po nektaru ze strany hmyzích opylovatelů a jeho nabídka ze strany rostlin. Její zákonitosti odhaluje nová studie britských vědců.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Také včely se chrání proti nákaze společenským odstupem

Jaroslav Petr

2022/2/30

Dělnice včelstev nakažených roztočem Varroa destructor mění své chování tak, aby mohly i nadále těžit ze vzájemné spolupráce, ale přitom omezily riziko přenosu nákazy.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včely poznávají květy podle barevných vzorů

Jaroslav Petr

2022/11/37

Ostrost zraku včely medonosné je asi stokrát nižší než u člověka se zdravýma očima. Na druhé straně včela rozeznává širší škálu barev. Za určitých podmínek rozlišuje různé vzory. To se zatím testovalo hlavně na kontrastním černobílém vzorování. Nově vědci prokázali, že se včela medonosná orientuje významnou měrou i podle vzorů vyvedených v barvách.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.