Články Autora Petr Juřák

Vynulovat

Medomety ve světle historického vývoje

Petr Juřák

2021/8/35

V pozdním jaře a létě voní na včelnicích med. Naprostá většina včelařů buď chystá medomety k vytáčení, nebo je naopak vymývá, aby byly připravené na další sezónu. Právě teď je ten nejvhodnější čas si připomenout, že tato zcela nepostradatelná pomůcka má dlouhý vývoj.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Z historie úlů

Petr Juřák

2017/2/38

V dosavadní literatuře věnované historii včelaření je často uvedena řada nepřesností týkajících se historického vývoje úlů. Ta je mnohdy prezentována tak, že až teprve objevy kněze Jana Dzierżona (1811–1906), který je označován za otce novodobého včelaření, přinesly změnu a pokrok. Jak si však ukážeme, vše možná bylo trochu jinak. Ale začněme od začátku, a to v Moderním včelaři 2/2017, který si můžete objednat v e-shopu www.psnv.cz .

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Z historie úlů II

Petr Juřák

2017/3/36

19. století lze bez nadsázky nazvat stoletím změn ve způsobech včelaření, úly nevyjímaje. Vliv na to bezesporu měly také změny, k nimž docházelo i v ostatních odvětvích lidské činnosti, ať už se jednalo o rozvoj průmyslu, zintenzívnění zemědělské produkce či rychlejší předávání informací mezi obyvateli v různých koutech Evropy a světa.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Hrnec, kadlub, sklenice, plechovka

Petr Juřák

2017/1/39

Způsoby uchovávání medu v minulosti byly poněkud odlišné, než je tomu dnes. Nebylo to dáno jen tím, kdy se med získával, ale i možnostmi jeho skladování.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


O plemenech včel

Petr Juřák

2017/10/34

Otázku různosti včelích plemen člověk v dávné minulosti v zásadě neřešil. Choval prostě ta, která se vyskytovala v jeho okolí. V rámci Evropy však můžeme již ve středověku předpokládat ojedinělé přesuny včelstev na větší vzdálenosti. Šlo tedy o import jednoho včelího plemene do oblasti, kde bylo běžné plemeno jiné. Středověké včelaření totiž nebylo tak zaostalé a zkostnatělé, jak se běžně myslí. 

Včely (vlašky). Iluminovaný rukopis Flore de virtu e de costumi, který byl vytvořen pravděpodobně v Padově ve 2. polovině 15. století. Uložen je v Britské knihovně. Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


O svatých patronech včelařů

Petr Juřák

2017/11/40

V období středověku si příslušníci různých socioprofesních skupin volili světce jako své ochránce. Výjimkou nebyli ani včelaři, jejich nejznámějším patronem je svatý Ambrož. Nebyl to však jen on, koho si včelaři vybrali. Kteří to jsou a které osoby či světci mají jako své atributy včely nebo úly? O tom bude následující příspěvek.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Získávání včelího medu před vynálezem medometu

Petr Juřák

2017/9/34

Způsoby a metody získávání medu od včel se v minulosti poněkud lišily od těch dnešních. Samotné získávání medu se dá rozdělit na dvě fáze: vyjmutí plástů z „včelího hnízda“ a oddělení medu z plástů. Med se získával na jaře, kdy se provádělo tzv. podřezávání, tedy vyřezávání plástů s medem. Podřezávání bylo především velké umění, protože bylo důležité nevyřezat toho moc, ale ani málo. Záleželo tak hodně na včelařových zkušenostech, a hlavně na citu.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Těšínská nemoc včel

Petr Juřák

2018/1/27

Vojtěch Lešetický ve své knize Rozumové včelařství stručně shrnul všechny tehdy uváděné včelí nemoci či projevy, které byly po určitou dobu za nemoci považovány. Kromě úplavice tak popsal vláknitou plíseň v zažívacím ústrojí včel, náčelničku neboli rohůvku, „pohankovou nemoc“ a hniloplod, který měl mít tři stádia: slabost čili májovou nemoc, bezletnost a nakonec včelí vzteklinu čili včelotoč. Některé názvy chorob jsou dnešnímu čtenáři jasné, jiným nerozumí. Na následujících řádcích přinášíme vysvětlení tzv. těšínské nemoci včel.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


O nemocech včel a jejich léčení v minulosti

Petr Juřák

2017/12/42

Nemoci provázejí život člověka a dalších tvorů od nepaměti. Nevyhýbaly se ani včelám. V dávnější minulosti byla zmiňována jen jedna: hniloba včelího plodu. Je však jisté, že se pod ní vždy schovávalo chorob více, jen je tehdy ještě nebylo možno vzájemně odlišit a specifikovat. Vydejme se tedy alespoň na chvíli trochu hlouběji do historie a podívejme se, jak se ke včelím chorobám a jejich diagnostice stavěli naši předkové. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Z historie úlů IV

Petr Juřák

2017/5/38

V Moderním včelaři 4/2017 jsme psali, že české země jsou patrně světovým unikátem, co se týká různých typů vyráběných a používaných úlů. Jejich rozmanitost je ovlivněná existencí mnoha spolků zakládaných v posledních sto padesáti letech. Protože spolky si schvalovaly své úly, které prosazovaly u svých členů. Svou roli hrály i pověstné zlaté české ručičky a neméně významná byla finanční úspora při pořízení úlu z vlastních zdrojů. Minule jsme vám představili moravské spolkové úly. Dnes přicházejí na řadu další.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Z historie úlů III

Petr Juřák

2017/4/42

Naše země jsou patrně světovým unikátem, co se týká různých typů vyráběných a používaných úlů. Jejich velká rozmanitost je spojena s existencí četných včelařských spolků, které byly zakládány již od konce 60. let 19. století. Každý spolek si totiž schválil svůj vlastní spolkový úl, který pak propagoval a prosazoval u svých členů. Dalším faktorem bylo pověstné české kutilství a zlepšovatelství, kdy si jednotliví včelaři úly vyráběli sami a zkoušeli, jaký typ úlu a jaká rámková míra je pro ně vlastně nejlepší.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Z historie úlů - dokončení

Petr Juřák

2017/7/36

V Moderním včelaři 2/2017 jsme vám poprvé nabídli historii včelích úlů. Původně jsme se s autorem, historikem Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku, Petrem Juřákem domnívali, že půjde o jeden článek. Téma však bobtnalo pod rukama, takže nakonec vydalo na pět pokračování. Po pauze, kdy se v Moderním včelaři 6/2017 v souvislosti s hlavním tématem čísla Petr Juřák věnoval krmítkům, dnes nabízíme poslední díl této procházky časem.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Krmení a přikrmování včelstev v minulosti

Petr Juřák

2017/6/10

V minulosti byly jednotlivé fáze včelařského roku poněkud odlišné od těch, které dnes praktikujeme my. V podletí neprobíhalo zakrmování včelstev, protože med se od včel bral až na jaře. Nejen  o tom, ale co vše v minulých stoletích včelaři dávali včelám do krmítek a jak ta vypadala se dozvíte v článku v 6. čísle Moderního včelaře bud v tištěné nebo elektronické podobě.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Tyče, koše, trámky, rámky – pohled do historie usměrňování stavby včelího díla člověkem

Petr Juřák

2020/8/8

Pro srovnání, jak dynamicky se změnil pohled na včelaření od dob rozkvětu dzierzonské včelařské metody, můžeme uvést článek Miloše Mičánka, který uveřejnil v roce 1935 v časopise Včela moravská. Svůj příspěvek nazval Včelaření bez rámků? 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Obaly na med v minulosti

Petr Juřák

2018/11/15

Včelaři používali v minulosti velmi různorodý obalový materiál sloužící k uchovávání a přepravě medu. V průběhu staletí a tisíciletí se lišil jak surovinou použitou k jeho výrobě, tak objemem. Z hlíny se vyráběly zásobnice různých tvarů (amfory, hrnce), ze dřeva kadluby a sudy. Čtěte Moderného včelaře buď v tištěném časopise nebo v elektronické podobě.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Darmochleb trubec

Petr Juřák

2018/7/12

Vztah včelaře k trubcům byl v starší minulosti jiný, než jak se ně začalo pohlížet od druhé poloviny 19. století do současnosti. „Co jen trubci spotřebují, než se vylíhnou! Co toho spotřebují, když se vylíhnou! A co to včely práce stojí, než se jich zbaví!“ František Zuklín, Úly slovanské čili jak možno lacině a s jistým zdarem včelařiti. V článku se dozvíte, co o trubcích napsali další včelařští odborníci v dobách minulých. Uvádí Moderní včelař v tištěné nebo elektronické podobě.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit