Články Autora Peter Čermák

Vynulovat

200 let od narození objevitele podstaty dědičnosti, Gregora Mendela

Květoslav Čermák

2022/7/8

Gregor Johann Mendel, syn německého rolníka z malé vsi Heinzendorf, se narodil před 200 lety. Jeho životní dráha s několika klíčovými momenty od studií až po působení v brněnském klášteře, kde uskutečnil rozsáhlé hybridizační pokusy s odrůdami hrachů, stojí při tomto kulatém výročí za připomenutí. Objevitel podstaty přenosu hmotných jednotek dědičnosti se řadí mezi světově významné biology. Zabýval se i dalšími obory, jež stojí za zmínku, a to včetně vzorně vedeného chovu včel.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Využití genetiky v plemenitbě včel

Květoslav Čermák

2022/7/12

 Objevitel principů genetiky Gregor Johann Mendel choval v klášterní zahradě včely. Svou představu přenosu genetické informace, kterou vědecky prokázal, se snažil aplikovat a ověřit také v chovu včel. Zvláštnosti plození a genetiky včely medonosné v jeho době nebyly ještě odhaleny a aplikace mendelistické dědičnosti na včelu má některá specifika ve srovnání s jinými organismy. Obecné principy genetiky ovšem platí i pro včelu medonosnou.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Spomienka

Tatiana Čermáková

2009/4/105

Počas jedného týždňa sme sa v Liptovskom Hrádku a v Bratislave lúčili s dvomi osobnosťami slovenského včelárstva.

číst článek


Martinův varroakalkulátor

Květoslav Čermák

2010/2/0

Praktickou pomůckou pro stanovení populace kleštíka včelího (Varroa destructor) ve včelstvu a předpověď její velikosti je tzv. varroakalkulátor.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Časové faktory v reprodukci kleštíka

Květoslav Čermák

2010/1/27

 Množení kleštíka včelího (Varroa destructor) je úzce vázáno na plodování včelstva. Každý včelař ví, že během sezóny se populace kleštíka ve včelstvu navýší několikanásobně a často na nebezpečnou úroveň, hrozící výrazným zeslabením včelstva nebo jeho úhynem.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Odhad varroatolerance včel ze spadů na podložce

Květoslav Čermák

2010/2/0

Varroatolerance včelstva způsobuje to, že populace kleštíka v něm roste pomaleji než ve včelstvu varroasenzitivním a že následně je v něm nižší i populace kleštíka za určitou dobu. Stupeň varroatolerance včelstva lze měřit a vyčíslit.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Prehľad výskytu 6 vírusov A. mellifera na území Slovenskej Republiky pomocou RT-PCR za obdobie rokov 2007–2008

Tatiana Čermáková, Martin Staroň, Júlia Habovštiaková, Juraj Toporčák

2009/6/176

Odstupom času sa dozvedáme čoraz viac informácií z biológie klieštika V. destructor. Stále intenzívnejšie sa presviedčame o jeho súvise s inými chorobami včiel. Skupinou chorôb epizootologicky najviac súvisiacou s V. destructor sú vírusové choroby dospelých včiel a včelieho plodu. Nasledujúci článok Vám prináša prehľad svetových informácií o týchto chorobách ako aj spôsoby ich diagnostiky a doterajšie výsledky sledovania vírusových chorôb včiel na území Slovenskej republiky. Časopis Moderní včelař kladie dôraz na odbornosť a oslovuje prevažne mladšie generácie včelárov s kvalitnými základmi biológie. Proto je článok písaný trochu náročnejším štýlom.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Varroatolerance u kapského a středoafrického plemene včely medonosné

Květoslav Čermák, Antonín Přidal

2009/6/171

V roce 2006 publikoval svoji disertační práci Dr. Mike Allsopp z Jihoafrické republiky. Výsledky jeho práce jsou přínosné a zejména hodnotné jsou jeho závěry pro praxi. Rozhodli jsme se proto zveřejnit alespoň překlad souhrnu jeho disertační práce. Posuďte sami, jak cenná jsou pozorování, která autor práce provedl v době šíření kleštíka včelího na jihu Afriky. Některé závěry budou jistě ještě podrobeny dalšímu zkoumání. Zřejmě nejcennější je prokázaný velmi rychlý nástup a upevnění varroatolerantních mechanismů v populaci včel, tzn. zvýšení frekvence výskytu genů odpovědných za varroatoleranci v populaci včel.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Význam účinnosti léčení kleštíkovitosti

Květoslav Čermák

2008/5/9

Ačkoliv máme k dispozici vysoce účinná léčiva proti kleštíkovi včelímu, účinnost vlastního léčení není vždy tak vysoká, jak má být, protože v praxi dochází v rozličným chybám při použití léčiv. Nebudeme rozebírat, které chyby včelaři dělají. Zkusíme se podívat na důsledky snížené účinnosti podzimních povinných léčení, což bývají obvykle tři fumigace nebo se třetí fumigační ošetření často nahrazuje ošetřením aerosolem.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Šíření kleštíkovitosti zalétáváním včel

Květoslav Čermák

2008/5/28

Je obecně známo, že kleštík včelí se šíří mezi včelstvy zalétáváním včel. Málo se ale ví, do jaké vzdálenosti a jakou měrou. Udělat si představu o tom nám napomůže výsledek pokusu, který nedávno uspořádali a vyhodnotili němečtí výzkumníci (Frey, Rosenkranz, 2007)."

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Šíření moru plodu zalétáváním včel

Květoslav Čermák

2008/5/27

Způsobů šíření moru plodu je několik, jsou však různě nebezpečné. Zalétávání včel mezi včelstvy je jednou z cest přenosu zárodků původce nemoci, bakterie Paenibacillus larvae. Je ale známa řada případů, kdy vedle klinicky nemocných včelstev je nemálo včelstev nejen bez příznaků nemoci, ale v mnohých z nich se přítomnost zárodků neprokáže ani laboratorním rozborem. Vyvstává proto otázka, jak silný infekční tlak představuje běžné zalétávání včel v rámci stanoviště včelstev, případně mezi sousedními stanovišti.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Zásadní vliv počasí na populaci kleštíka včelího

Květoslav Čermák

2008/3/25

Řada okolností má vliv na množství roztočů Varroa destructor ve včelstvech, resp. na tempo jejich množení - rychlost nárůstu populace. Jedním z velmi významných vlivů je průběh počasí v daném roce. Zjištění amerických výzkumníků Harba a Harrise (2003) o závislosti rychlosti nárůstu populací roztočů na charakteru počasí v sezoně vysvětlují, proč některé roky je roztočů málo a jindy se množí nečekaně rychle.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Diagnostické dno Optimal – kočovné (podmet 10 cm)

Vladimír Ptáček, Květoslav Čermák

2008/4/22

Pokračování serie plánků diagnostických den na sledování spadu roztočů.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Odolnost larev proti moru plodu

Květoslav Čermák

2009/2/57

Odolnost včel proti bakteriální nemoci moru plodu se děje několika biologickými mechanismy. Některé zajišťují včely (odstraňování spor v medném váčku, čisticí pud včel, aj.), ale i larvy mají schopnost odolávat atakům zárodků Paenibacillus larvae, když se dostanou do jejich zažívacího traktu. V takovém případě jde o imunitu larev, o jejíž existenci se ví delší dobu. Více na stránkách Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Propuknutí, přetrvání a vymizení moru plodu ve včelstvu

Květoslav Čermák

2008/6/26

Mor včelího plodu je nesporně velmi nebezpečné onemocnění. Málo je ale známo, že zdaleka ne každé nakažení včelstva zárodky původce moru plodu vede ke klinickému propuknutí nemoci a k záhubě včelstva. Doložíme to zjištěními odborníků na včelí patologii, kteří se hlouběji zabývají i problematikou moru plodu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Čisticí pud proti moru plodu

Květoslav Čermák

2009/1/23

Čisticí pud včel je účinnou obranou proti infekčním nemocem plodu. Někteří chovatelé si to prakticky už ověřili při potlačování zvápenatění plodu, které bylo před několika lety v našich chovech dost rozšířené. Včelstva s výborným hygienickým testem silně omezují rozvoj zvápenatění. Předpokládá se, že dobrý čisticí pud je zrovna tak dobrou prevencí proti rozvinutí moru plodu v případě, že se do vnitřního prostředí včelstva dostane určité množství zárodků jeho původce. Nicméně důkazů podporujících uvedený předpoklad je málo. Jeden zásadní přinesli američtí výzkumníci uspořádáním pokusu s umělou infekcí včelstev. Více na stránkách časopisu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Zebrování stručně

Květoslav Čermák

2009/1/22

Protože popis "zebrování" je z originálu značně obsažný, Ing. Čermák nabídla redakci MV stručný odborný výtah toho, co pan Wright ve své práci opublikoval. Čtenář má tak možnost ve shuštěné podobě si celý princip zopakovat. Více na stránkách časopisu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Co dělá kleštík v zimě

Květoslav Čermák

2009/1/21

Víte, jak a kde kleštík včelí přečkává zimu? Je zřejmé, že samičky kleštíka zimní období bez plodu přečkávají na včelách – chtějí-li přežít, nemají na vybranou. A pokud chcete vědět více, dočtete se na stránkách časopisu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Stanovisko chovatelské komise ČSV k článku „Je to jasná genocida“

Pavel Cimala, Jaroslav Sedláček, Josef Janoušek, Dalibor Titěra, Květoslav Čermák

2012/2/57

V MV č. 1/2012 nás autor článku Bc. Jan Vondrák seznámil se záměrem pana K., který se rozhodl vyhledat a rozchovávat na našem území původní tmavé plemeno včely. Vzhledem k tomu, že prezentované názory pan K. nepodepsal, nevíme, zda je začínající včelař a jde z jeho strany o nezkušenost, co znamená včelařit s bodavými a rozbíhavými včelstvy, či jde o zlý úmysl záměrně poškodit ostatní včelaře, jejichž matky se spáří s trubci tmavého plemene. Netušíme, která vlastnost včel tmavého plemene jej natolik motivovala k tomuto záměru. Výkonnost a bodavost tmavého plemene to jistě nebyla. Poukaz na naději, že: „tmavá včela (...) musí pochopitelně nějak zvládat nejen melecitózu, ale i varroózu,“ je od neznámého včelaře velice chabým předpokladem, který by bylo záhodno podpořit alespoň osobní včelařskou zkušeností. Bohužel autor neuvedl ani jediné jméno konkrétní osoby, na něž se pan K. obecně odvolává a který by mohl jeho hypotézy podpořit. Asi by bylo správné nejprve provést regulérní srovnávací test, na jehož výsledcích by se ověřilo, zda je očekávaný přínos tmavého plemene realistický. Tomu by se ale nejdřív musel pan K. cílevědomě a po léta věnovat. Pak by se mohl i podepsat, protože by za ním stála práce s konkrétními výsledky.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Vyšetření zimní měli a jeho skutečný význam pro sledování nákaz včely medonosné

Květoslav Čermák, Petr Texl, Zdeněk Klíma, Antonín Přidal

2011/5/133

Článek je ke stažení v PDF v záložce Soubory.

číst článek