Články Autora Radmila Frydrychová

Vynulovat

Umělá inteligence a monitoring včelstev

Radmila Frydrychová, Lukáš Picek, Pavel Mach

2024/2/28

V posledním desetiletí jsou celosvětově zaznamenávány rychlé a často nevyjasněné úhyny včelstev, označované jako syndrom náhlého zhroucení. Obecně se předpokládá, že patofyziologické stavy včelstev odráží synergický vliv řady faktorů působících na včelstva jak vně, tak uvnitř úlu, které navíc pozměňují odezvu včelstva na jednotlivé faktory navzájem.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Eusociální hmyz: Co může být klíčem k dlouhověkosti?

Radmila Frydrychová

2021/4/31

Trvale a neodbytně žije ve společenstvech asi 15 000 živočišných druhů. Nejznámější jsou některé druhy sociálního hmyzu jako mravenci, termiti, včely, vosy či čmeláci, ale patří sem i některé druhy korýšů, či dokonce savců. Stupeň sociality těchto organismů se různí a pohybuje se od své primitivní formy zastoupené například čmeláky po vysoce vyvinutá eusociální společenstva včel.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Role tukového tělesa v dlouhověkosti zimní generace včel

Radmila Frydrychová

2021/8/22

Autorka seznamuje s novými výzkumy k významu tukového tělesa pro zimní generaci včel. Čtěte tištěné nebo placené elektronické vydání Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včela medonosná – stárnutí v programovatelném nastavení

Radmila Frydrychová

2018/1/20

Včela medonosná je bezpochyby nevídaným příkladem toho, jak těsné sociální vazby a kolektivní potřeby daného společenství dokážou cíleně řídit fyziologické procesy jedinců společenství, a to se schopností nejen změnit rychlost stárnutí, ale dokonce i vybudit procesy omlazení. Více prozradí autorka v Moderním včelaři 1/2018.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Včely a řasy

Ondřej Prášil, Petra Urajová, Václav Krištůfek, Radmila Frydrychová

2016/5/23

Mikrobiologický ústav Akademie věd v Třeboni se již více jak padesát let zabývá výzkumem řas. Byla zde vyvinuta unikátní venkovní tenkovrstevná technologie pěstování jednobuněčné mikroskopické řasy Chlorella. Vědci se nyní zabývají výzkumem chování včel, které sušenou řasu přináší do úlů.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit