Články Autora Václav Krištůfek

Vynulovat

Za včelařením do nového archeoskanzenu v Trocnově

Václav Krištůfek

2023/11/41

V letošním září byla v areálu Památníku Jana Žižky v Trocnově na Českobudějovicku otevřena replika středověké osady vybudovaná na základě archeologických nálezů a dobových reálií. Nalezneme zde také klát.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Kultura jsou i včely!

Václav Krištůfek

2023/8/29

Titulem Evropské hlavní město kultury, udělovaným od roku 1985, se pyšní více než šedesát evropských měst, od metropolí po desetitisícová městečka. Titul získaly také Praha (2000) a Plzeň (2015). Nově se jím mohou pochlubit České Budějovice.

číst článek


Aby to děti bavilo…

David Nečil, Václav Krištůfek

2023/7/34

„Tak jak se ti líbí ve včelařském kroužku?“ zeptal jsem se, nic netuše, devítileté dcerky našich přátel. „Já už tam nechodím“, odpověděla mi. „A pročpak, vždyť jsi byla tak nadšená?“ zeptal jsem se zvědavě. „Už mě to přestalo bavit, bylo to pořád stejný, pořád jsme stloukali rámky a tak,“ odtušila mi jednoduše.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Domácí výroba přelarvovacích misek

Václav Krištůfek

2023/4/18

Před rokem jsme vám představili včelaře Mykolu Bordunova z ukrajinského Záporoží, který nyní žije v Českých Budějovicích, kde se také stará o včely chované v kampusu Biologického centra Akademie věd České republiky. Baví ho vymýšlet a vyrábět pomůcky k ulehčení včelařské práce a ke zlepšení života včel. Mezi ně patří přelarvovací misky, které podomácku vyvinuli společně s kamarádem Ivanem Holovenkem.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Snižují houby virózy a úmrtnost včel?

Václav Krištůfek, Alena Bruce Krejčí, Karolína Svobodová, Josef Chalupský

2021/6/8

Před několika lety se začalo mezi včelaři hovořit o tom, že včely vyhledávají některé druhy hub. Proč tak činí? S vědomím, že v přírodě není nic náhodné, ujali se tohoto jevu kromě praktiků i vědci. Článek přináší souhrn dnešních znalostí o tomto fenoménu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Jak válka na Ukrajině zasáhla do včelařského života

Václav Krištůfek

2022/5/20

Mykola Bordunov (45) se po vypuknutí války na Ukrajině ocitl s rodinou 1 900 km od svého domova v Záporoží. Našel bezpečné zázemí v Českých Budějovicích. Celá rodina má kde bydlet, Mykola už pracuje a o dva syny je postaráno. Co však zanechal v ohroženém městě, jsou jeho včely a vzkvétající včelařský podnik.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Sršeň mandarínská fakticky a bez paniky

Michal Perlík, Václav Krištůfek

2022/5/30

Ve světě se v posledních letech mimo své přirozené areály rozšířilo mnoho druhů hmyzu. Zřejmě tím nejdiskutovanějším a nejobávanějším z včelařského hlediska je ten největší – sršeň mandarínská. Přibližme si její biologii a vliv na ekosystémy včetně člověka. Položme si otázku, jestli má cenu se kvůli ní u nás znepokojovat.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Mravenčí trápení

Alena Bruce Krejčí, Václav Krištůfek

2022/3/34

Cestu ke snadné proteinové svačince v podobě roztoče Varroa zkomplikuje mravencům jednoduché opatření v podobě nátěru spadové podložky tukem.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


„Jak dlouho ještě budeme mít ze včel radost?“

Václav Krištůfek

2022/9/39

Myslím, že se mi podařil majstrštyk! Udělat rozhovor s Ing. Petrem Hudičákem, vytíženým kurátorem Musea Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově, to chce mít vytrvalost. Historické fotografie Šumavy Seidelových miluji. Přestože téměř v úplnosti dokumentují tamní život, v publikacích, které fotografie uveřejnily, jsem nenašel byť jen jediný záběr včelstev či úlů, zkrátka z chovu včel. Jak je to možné, zeptal jsem se kurátora a včelaře v jedné osobě. A bylo to pro mě hodně objevné, jak sami můžete posoudit. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Vikýřové včelaření v kostele – jde to vůbec?

Matouš Nečil, Ondřej Nečil, David Nečil, Václav Krištůfek

2021/11/32

Ve městech mají včely bohatě prostřený stůl, nezbytné přístřeší jim musí zajistit včelař. Unikátní prostor vznikl v podkroví českobudějovického kostela. Včelám se tu daří.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Jak vysvětlit opylování? Hrou!

Václav Krištůfek

2017/9/41

„Obzvláště v plném létě a podletí má zásobení včelstev pylem velký význam pro kvalitní výživu generace dlouhověkých včel. Včela medonosná sbírá pyl sčesáváním pylu ze svého ochlupeného těla pomocí kartáčků na nohou a tvoří z něj ledvinovité rousky. Pro včely jsou důležité takové rostlinné druhy, které kvetou hromadně a poskytují včelám velké množství kvalitního nektaru a pylu...“ 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Jak vytvořit úspěšnou včelařskou výstavu?

Václav Krištůfek, Daniela Procházková

2017/7/24

Ing. Václav Krištůfek, CSc., patří mezi autory článků v Moderním včelaři. Většinou čerpá ze své praxe vědeckého pracovníka Biologického centra Akademie věd České republiky, pokud se týká zdraví včel. Tentokrát se ale dělí o zkušenosti s edukačními výstavami o včelím životě, které měly přiblížit široké veřejnosti výzkumný potenciál jeho pracoviště.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Proměny zemědělství a krajiny v České republice

Václav Krištůfek, Miloslav Šimek

2019/10/36

Naše krajina se mění a včelaři o tom vědí své, zvláště ještě žijící pamětníci starých časů. Ale jak rychle a jak moc se mění či už se změnila? Vezměme si na pomoc statistické údaje o využití půdy v České republice. Naši takzvanou kulturní krajinu zásadním způsobem utváří a mění zemědělství. Je to dáno plošným charakterem této činnosti, například v České republice zabírá zemědělská půda 55,4 % výměry státu. Zemědělství má tedy k dispozici více než polovinu rozlohy našeho území a také z tohoto důvodu se vše, co se týká zemědělství, dotýká každého z nás.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včelařem na zkoušku

Jiří Ryšavý, Václav Krištůfek

2020/6/42

Na počátku všeho byl projekt přeshraniční spolupráce Cíl Evropská územní spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. Nesl název „Včely neznají hranice – spolupráce včelařů z Českých Budějovic a Perlesreutu“ a uskutečnil se v letech 2016 až 2018. Bavorští včelaři seznámili Jihočechy se zajímavým způsobem uvedení zájemců o chov včel do včelařského života. Podobně jako u nás, tak také v Bavorsku je o tento obor obrovský zájem.

číst článek


Troudnatec pásovaný a mor včelího plodu

Václav Krištůfek, Josef Chalupský

2018/11/17

V roce 2015 ukazoval americký mykolog Paul E. Stamets v jedné ze svých přednášek, určené široké veřejnosti, jak včely odklízejí drobné dřevěné kousky kolem narůstajícího mycelia límcovky vrásčitoprstenné (Stropharia rugosoannulata). Zároveň pozoroval, jak včely sají drobné kapičky vylučované myceliem této houby. Proč se včely o tuto houbu zahrad, sadů, parků a ruderálních stanovišť ovlivněných lidskou činností zajímaly? To ho přivedlo k výzkumu, na který navázali vědecky erudovaní jihočeští včelaři.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Léčí choroše virové nemoci včel?

Václav Krištůfek, Josef Chalupský

2018/11/16

Dlouho očekávaný vědecký článek Paula E. Stametse a širokého kolektivu spolupracovníků „Extrakt z mycelií chorošotvarých hub snižuje výskyt napadení včely medonosné viry“ (Extracts of polypore mushroom mycelia reduce viruses in honey bees) vyšel letos v srpnovém vydání časopisu Scientific Reports. Mezi včelaři způsobil díky tomu, že se abstrakta objevila na několika webech, doslova poprask. Oč tedy jde?

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Pekseso se včelařskou tematikou

Václav Krištůfek

2018/2/27

Inspirací pro vytvoření nového hracího prvku se včelařskou tematikou pro mě byla návštěva zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou. V průjezdu, kde se čeká na průvodce, si nelze nevšimnout zavěšeného pexesa s obrázky zámeckého prostředí. Dospělý i dětský návštěvník si tak může krátit čekání na prohlídku známou hrou a zároveň se příjemně naladit na poznání tohoto moravského skvostu. 

číst článek


APIALGAPROTEIN – nové přírodní doplňkové krmivo pro včely

Martin Kobliha, Václav Krištůfek, Daibor Kodrík, Ondřej Prášil, Petra Urajová

2018/2/24

V současné době jsou včely pod vlivem řady stresujících faktorů, které mohou působit tzv. koktejlovým efektem, jehož výsledkem je uhynutí včelstva. Včely jsou stresovány varroózou spojenou s virózami, bakteriálními nemocemi (např. mor včelího plodu), nosematózou, pesticidy (rezidua i v pylu a glycidových zásobách), nedostatkem rozmanitosti pylu (monodieta), pozdním zásobním přikrmováním na zimní období, přezimováním pouze na cukerných zásobách, nepravidelnou obnovou starých plástů, nepřirozeným chovem mnoha včelstev na jednom stanovišti (vysoká koncentrace feromonů), kočováním se včelstvy a také nedostatečnými hygienickými opatřeními při chovu včel.

Jedním z klíčových faktorů zdravotního stavu včel je kvalitní přirozená potrava. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Kyselina para-kumarová a výživa včel

Petra Urajová, Václav Krištůfek, Alena Bruce Krejčí

2020/7/28

Článek se věnuje kyselině para-kumarové, která je důležitá pro likvidaci toxických látek, podporu imunitního systému včel i pro správný vývoj dělnic a matek. Vědci z Biologického centra Akademie věd ČR referují o překvapivém zjištění, že obsah kyseliny kumarové v glycidových zásobách se po podletním zakrmení zvyšuje. Zimní zásoby dodané včelařem tedy mohou obsahovat více některých prospěšných látek, než samotný med.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Testování kvality vosku stanovením jeho teploty tuhnutí

Alena Bruce Krejčí, Karolína Svobodová, Václav Krištůfek

2022/2/16

Pokud nevčelaříme na volné stavbě, je otázka kvality mezistěn vkládaných do včelstva klíčovou jak z hlediska zdraví včel, tak z hlediska udržení žádoucích fyzikálních vlastností včelího díla.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.