Moderní včelař 5/2008

5/2008

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop

Moderního včelaře.

Do e-shopu

Ošetřování včelstev, které nahrazuje rojení medným výnosem

Walter Wright

2008/5/0

Tento souhrn nových informací pojednává o chování včelstva na jaře. Dále v textu tyto informace prakticky uplatníme při jarních zásazích ve včelstvu. Popis chování včelstva je založen na několika letech detailního pozorování. Sledovali jsme chování více než sta včelstev na počátku sezóny. Sledování proběhlo v prvních letech šíření nákazy roztočíka včelího ve středním Tennessee. Záměrem sledování bylo dozvědět se více o vnitřních činnostech v úlu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Varroa Monitoring System si získává pevné místo v českém včelařství

Petr Texl

2008/5/4

Jak jsme informovali v MV 4/2008 uskutečnilo se 28. července 2008 setkání zástupců PSNV-CZ s předsedou ČSV Mgr. Luďkem Sojkou. Předmětem jednání bylo představení Varroa Monitoring Systemu (VMS) a nabídka spolupráce v této oblasti. Nabídnutá spolupráce předpokládala rychlé (aktuální) ustanovení tzv. pozorovacích stanic, jejichž údaje z monitorování přirozeného spadu kleštíka včelího mohly být vkládány do již provozovaného VMS. Předseda ČSV na jednání uvedl, že nabídku přijímá, projedná ji na nejbližším PÚV a VMS bude prezentován na listopadovém zasedání ÚV, protože do programu letního zasedání se nevejde.

číst článek


XVI. Medzinárodná konferencia vynálezcov a zlepšovateľov vo včelárstve

- redakce

2008/5/4

Článek je ke stažení v PDF v záložce Soubory.

číst článek


Navždy odešel Včelař Ing. Oldřich Haragsim, CSc.

Petr Texl

2008/5/5

Článek je ke stažení v PDF v záložce Soubory.

číst článek


Naučná stezka v Mikulovicích

Božena Dobešová

2008/5/5

Článek je ke stažení v PDF v záložce Soubory.

číst článek


Vážení členové Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, o. s.

Antonín Přidal

2008/5/6

Článek je ke stažení v PDF v záložce Soubory.

číst článek


Již 250 pozorovacích stanic zajišťuje monitorování varroózy

- redakce

2008/5/6

K dnešnímu dni přispívá do monitorovací sítě 200 včelařů s údaji z 250 pozorovacích stanic. Pod „internetovým dohledem“ je téměř 2000 včelstev. Je to hodně nebo málo? Samozřejmě mnoho včelařů monitoruje spad kleštíka včelího a nikam údaje nesděluje – má je tzv. pro vlastní potřebu. To byl hlavní smysl celé monitorovací kampaně – připomenout včelařům, že za zdravotní stav svých včelstev je odpovědný sám včelař. Sdělovat jiným, jak je na tom moje stanoviště – to je nadstavba, která byla letos ve zkušebním provozu. Systém přerostl v celostátní rozšíření; v současné době se začíná využívat aplikace i na Slovensku.

číst článek


Všem včelařům v Jihomoravském kraji PROJEKT VAROA MONITORING SYSTEM

Zdeněk Klíma

2008/5/7

Zapojte se do projektu!!!

číst článek


Zkušenost s lesknáčkem úlovým (Aethina tumida) na Floridě

Bill Růžička

2008/5/8

Osobní zkušenosti a doporučení včelařského inspektora státu Florida pana Laurence Cuts a inspektora výzkumu Dave Westervelt s lesknáčkem úlovým. Je tento brouk opravdu až tak nebezpečný?

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Význam účinnosti léčení kleštíkovitosti

Květoslav Čermák

2008/5/9

Ačkoliv máme k dispozici vysoce účinná léčiva proti kleštíkovi včelímu, účinnost vlastního léčení není vždy tak vysoká, jak má být, protože v praxi dochází v rozličným chybám při použití léčiv. Nebudeme rozebírat, které chyby včelaři dělají. Zkusíme se podívat na důsledky snížené účinnosti podzimních povinných léčení, což bývají obvykle tři fumigace nebo se třetí fumigační ošetření často nahrazuje ošetřením aerosolem.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Včelař a ochrana spotřebitelů

Libor Dupal

2008/5/10

Mnohý včelař dodává, byť třeba v malém, své produkty na trh. I ten se tak stává z hlediska potravinové legislativy výrobcem anebo prodávajícím, v terminologii zákona o potravinách „provozovatelem potravinářského podniku“. Měl by si uvědomit, že je s tím spojena řada povinností a odpovědností.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Slovenský včelař uspěl v Českých Budějovicích

Jaroslav Prýmas

2008/5/13

Článek je ke stažení v PDF v záložce Soubory.

číst článek


Včelári Požitavia sa stretli na Mašekovom mlyne

Michal Denský

2008/5/13

Článek je ke stažení v PDF v záložce Soubory.

číst článek


Nectar management

Ivan Černý

2008/5/14

Článek je ke stažení v PDF v záložce Soubory.

číst článek


Jak „dýchá“ včelstvo v zimě

Leoš Dvorský

2008/5/19

Zima – období, kterého se mnozí včelaři bojí jen proto, že nevědí, které procesy se ve včelstvu odehrávají.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Norské zimování nejen pro ozdravení včelstev

Tomáš Blecha

2008/5/21

Původní koncepce norského zimování je pojata jako způsob ozdravení včelstev od nosematózy, aby takto ošetřená včelstva šla do zimy s minimálním počtem spor hmyzomorky včelí (Nosema apis). Kýženého výsledku se má dosáhnout zimováním na nově postaveném díle a termoterapií, které jsou důsledkem zvýšené stavební činnosti.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Alternatívny spôsob liečenia včelstiev proti Varroa destructor kyselinou mravčou II.

Pavel Hovorka

2008/5/23

Včelárom nilen v Európe sú k dispozícii rôzne odparovače kyseliny mravčej a látok voči varoóze. U niektorých odparovačov je kyselina mravčia zadržiavaná špeciálnou hmotou a podľa veľkosti odparovanej plochy sa reguluje množstvo účinných pár kyseliny mravčej v úľovom prostredí. Iné majú kyselinu zhromaždenú v malých nádržkách a k odparovaniu dochádza prostredníctvom knôtov."

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Levné a praktické zařízení na zatavování mezistěn

Josef Křapka

2008/5/24

Ve včelařských prodejnách i od různých výrobců si můžeme zakoupit účelové zatavovače mezistěn. Jejich cena je však pro drobné včelaře s několika včelstvy poněkud nerentabilní. Existuje však možnost, jak zatavovat mezistěny v právě potřebném počtu například i na lesním stanovišti, kde nemáme možnost připojení na lektrorozvodnou síť a to zcela bezpečně."

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Těžba včelího vosku

Karel Mišoň

2008/5/25

V dávné minulosti těžba vosku a medu spolu těsně souvisela – možná až do roku 1865, kdy František Hruška – rakouský major – představil v Brně svůj vynalezený medomet.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Šíření moru plodu zalétáváním včel

Květoslav Čermák

2008/5/27

Způsobů šíření moru plodu je několik, jsou však různě nebezpečné. Zalétávání včel mezi včelstvy je jednou z cest přenosu zárodků původce nemoci, bakterie Paenibacillus larvae. Je ale známa řada případů, kdy vedle klinicky nemocných včelstev je nemálo včelstev nejen bez příznaků nemoci, ale v mnohých z nich se přítomnost zárodků neprokáže ani laboratorním rozborem. Vyvstává proto otázka, jak silný infekční tlak představuje běžné zalétávání včel v rámci stanoviště včelstev, případně mezi sousedními stanovišti.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Šíření kleštíkovitosti zalétáváním včel

Květoslav Čermák

2008/5/28

Je obecně známo, že kleštík včelí se šíří mezi včelstvy zalétáváním včel. Málo se ale ví, do jaké vzdálenosti a jakou měrou. Udělat si představu o tom nám napomůže výsledek pokusu, který nedávno uspořádali a vyhodnotili němečtí výzkumníci (Frey, Rosenkranz, 2007)."

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Perličky naší Včeličky

Marie Knödlová

2008/5/28

číst článek


Test č. 5

Marie Knödlová

2008/5/28

Článek je ke stažení v PDF v záložce Soubory.

číst článek


Luštěnka

Marie Knödlová

2008/5/29

Článek je ke stažení v PDF v záložce Soubory.

číst článek


Soutěž Moderního včelaře 2008

Marie Knödlová

2008/5/29

Článek je ke stažení v PDF v záložce Soubory.

číst článek


Akce „včelí vosk“ – myslíme na včelaře i základní organizace ČSV

Jan Löffelmann

2008/5/30

Článek je ke stažení v PDF v záložce Soubory.

číst článek