Moderní včelař 7/2018

7/2018

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop

Moderního včelaře.

Do e-shopu

Editorial

Marie Šotolová

2018/7/4

Přátelé, dělat časopis není snadné. Tu a tam přistane do redakce mail, odporující edičním pravidlům, leč vtírající se do mysli ubohého novináře. Jednou je to sken textu s žádostí, abychom ho v prospěch včel a včelařů šířili co nejrychleji všemi cestami. Bohužel bývá tam © a jsme nahraní. Jindy dorazí fotky ze včelnice. Záběry unikátní, technická kvalita 50 kB, takže pro tisk nepoužitelné.

číst článek


Vzpomínka na Oldřicha Haragsima

2018/7/4

90 let by se letos v červenci dožil Ing. Oldřich Haragsim, CSc. Světově uznávaný včelařský odborník objasnil v šedesátých letech minulého století princip a zdroje medovicových snůšek do takových detailů, že již nikdo nezpochybňuje původ tmavých lesních medů.

číst článek


Pohřeb francouzských včel

2018/7/4

Ve čtvrtek 7. června uspořádali včelaři v Paříži symbolický pohřeb svých svěřenkyň. Upozornili tak na úhyny, které během letošní zimy postihly třetinu zdejších včelstev. 

číst článek


Plasty vrací úder

2018/7/5

Oficiální webové stránky organizace Greenpeace na konci letošního května informovaly v souvislosti s evropským zákazem některých jednorázových plastových výrobků, že se mikročástice plastů nalezly i v medu1.

číst článek


Na střeše veterinárního ústředí bydlí včely

Petr Vorlíček

2018/7/5

Terasa na střeše ústředí Státní veterinární správy (SVS) ve Slezské ulici na pražských Vinohradech má od 20. června nové obyvatelky. V rámci společného projektu SVS a Státního veterinárního ústavu Praha (SVÚ), který se stává majitelem a chovatelem těchto včel, zde nainstaloval včelař Augustin Uváčik pět úlů.

číst článek


Kalendárium

2018/7/6

Včelařské události od 20. 7. 2018 do 26. 8. 2018.

číst článek


První muzikantské medobraní

2018/7/6

Střešní včelaření získává na popularitě v celé Evropě. Na střechy svých sídel umísťuje úly mnoho organizací, pro něž je to jedna z oblíbených aktivit public relations. Výjimkou není ani Česká filharmonie. 

číst článek


Téma čísla - Trubci - Úvod

2018/7/8

V článcích na hlavní téma čísla se nebudeme věnovat detailně trubcům coby nositelům genetických informací. Aktuálně jsme zařadili, kromě snímků anatomických rozdílů, informace o trubcích včely medonosné ve směru jiného, netradičního, využití, než je jejich přirozené poslání. 

číst článek


Redakce Výběr anatomických odlišností trubce a dělnice

František Weyda

2018/7/8

Včelaři na první pohled poznávají trubce ve včelstvu podle jeho velkých očí. Rozdílů v tělesné stavbě obou pohlaví je však mnohem víc. Doc. RNDr. František Weyda, CSc., si proto vzal dělnici a trubce k mikroskopům, aby pro vás připravil miniatlas odlišností, které jsou našemu vjemu utajené.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Darmochleb trubec

Petr Juřák

2018/7/12

Vztah včelaře k trubcům byl v starší minulosti jiný, než jak se ně začalo pohlížet od druhé poloviny 19. století do současnosti. „Co jen trubci spotřebují, než se vylíhnou! Co toho spotřebují, když se vylíhnou! A co to včely práce stojí, než se jich zbaví!“ František Zuklín, Úly slovanské čili jak možno lacině a s jistým zdarem včelařiti. V článku se dozvíte, co o trubcích napsali další včelařští odborníci v dobách minulých. Uvádí Moderní včelař v tištěné nebo elektronické podobě.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Mytická trubčí shromaždiště

Josef Kala

2018/7/14

Ve včelařské obci je hluboce zakořeněn názor, že trubčí shromaždiště jsou od úlů velmi vzdálená mystická místa, geopatogenní, nebo geopozitivní zóny, z nichž vyvěrají tajemné astrální energie. A že „domluva“ o termínu a místu intimní schůzky mezi říjnou panuškou a roztouženými trubci probíhá nadpozemsky záhadným způsobem i mezi mnoho kilometrů vzdálenými domovy milenců, toužících po spojení. Tento článek nepovažujte prosím za výsledek nějaké systematické vědecké práce. Jde pouze o postřehy z několika sice záměrně připravených, ale ojedinělých pokusů a pozorování. Současně k tomu připojuji i několik praktických zkušeností pro případné, stejnou zvídavostí postižené včelaře, kteří budou mít chuť mé domněnky prověřit.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Sledování trubčího plodu ve směru varroózy

Petr Texl

2018/7/16

Varroóza je ve včelařství velký problém, zejména v posledních letech ve spojení s viry. Včelstva oslabená okolními podmínkami (agrochemikálie, akaricidy ve včelařství, sucho, výpadky snůšky, monokultury apod.) jsou více vnímavá na nemoci, které jsme dříve označovali jako nevýznamné. Současné okolní podmínky snižují imunitu včel, navíc velká koncentrace včelstev na jednom stanovišti může mít za následek i podvýživu. Oslabená včelstva jsou potom velmi citlivá ke klasickým virózám. Kleštík včelí slouží jako snadný přenašeč virů přímo do hemolymfy dospělé včely a plodu. Proto ta potřeba mít varroózu pod kontrolou, respektive provádět monitoring po celý rok.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Včelaření – to jsou pro mne hlavně trubci

Petr Texl

2018/7/18

Augustin Virva (*1938) se včelařením zabývá od svých 14 let. V současné době má kolem dvaceti včelstev. Pravidelně se objevuje na Letních školách nástavkového včelaření. Vždy ostatní inspiruje novinkami, zejména z oblasti netradičních včelích produktů. Na letní škole v Krušlově v roce 2016, kde byla zařazena ukázka získávání pergy, se fundovaně zapojil do diskuze a ostatním sdělil mnoho zajímavých informací. Letos jsme se dozvěděli, že získává, zpracovává a konzumuje trubčí plod. Obětavý Augustin Virva se neodmítl podělit o dílčí poznatky, které přinášíme v rozhovoru, který nabízí tištěmé nebo elektronické vydání Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Uvádění „včelího masa“ na český trh

Marie Šotolová

2018/7/19

V letošním roce došlo v našem státě k povolení uvádět na trh tři druhy hmyzu. Média od prvního ledna proto bombardují veřejnost rozhovory s kuchaři o hmyzu na talíři. Protože včelaři dobře vědí, že se včelí larvy dají jíst, pohrávají si někteří s myšlenkou nabízet je komerčně jako další produkt ze své včelnice. Je to možné? To je obsah článku v placeném tištěním a lektronickém vydání Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Mezinárodní konference k novým potravinám

Marie Šotolová

2018/7/21

19.–20. 6. 2018 se v Praze konala k problematice nových potravin mezinárodní konference, kde byl celý blok věnovaný právě hmyzu. Hojná účast pracovníků z vědeckých institucí, dozorových orgánů a podnikatelů dává tušit, že jde o téma budoucnosti. Obsah sdělení expertů, kteří na jednání přijeli a reprezentovali orgány Evropské unie, se kryje se sděleními v článku Uvedení „včelího masa“ na český trh. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Novela veterinárního zákona

2018/7/23

Ministerstvo zemědělství připravilo novelu veterinárního zákona, která je nyní ve vnitřním připomínkovém řízení. Novela by měla·upravovat veterinární podmínky chovu i jiného hmyzu než včel jako hospodářských zvířat, je-li určen k lidské spotřebě nebo k výrobě zpracované živočišné bílkoviny. 

číst článek


Med versus legislativa

Alena Machová, Pavel Mach

2018/7/24

V červenci končí medobraní a včelaře čeká zpracování medu. Článek, který si můžete opatřit v tištěném nebo elektronickém vydání Moderního včelaře nastíní legislativní povinnosti pro uvádění medu jako potraviny na trh.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Včelí tvořivost

2018/7/24

… aneb i zkušený včelař se diví. 

číst článek


COLOSS: Ztráty včelstev v zimě 2017/18 v Česku a na Slovensku

Jiří Danihlík, Chlebo Robert

2018/7/27

Na jaře letošního roku měli možnost včelaři v ČR vyplnit dotazník již pátého ročníku projektu COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev. Letošního ročníku se zúčastnilo 1 181 včelařů z celé ČR (tj. přibližně 2 % registrovaných včelařů v ČR), ztráty činily 13 % včelstev.

číst článek


Bílá tykadla jako varroarezistentní charakteristika

Henk Kok

2018/7/30

Autor Henk Kok, včelař a výzkumník z Nizozemska odhaluje, co mohou značit kukly s bílými tykadly na varroa podložce vzhledem k výskytu roztočů ve včelstvu. Sdělení zaznělo na Jarním semináři nástavkového včelaření, který Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ pořádala 24. 3. 2018. Čtěte Moderního včelaře, který je na stáncích a v trafikách, nebo si ho můžete objednat na www.magnetpress.cz nebo na e-shopu www.psnv.cz .

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Mor včelího plodu aneb jak bakterie Paenibacillus larvae napadá larvy včely medonosné

Aleš Kvasnička

2018/7/35

Letos na jaře získal Cenu děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v kategorii biologie a ekologie Aleš Kvasnička za svou práci k moru včelího plodu. Protože Moderní včelař má ambice dávat prostor mladým vědcům, kteří pronikají do oboru apidologie, zkrácenou verzi práce nabízíme čtenářům Moderního včelaře v tištěné nebo elektronické podobě.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Literatura k článku Mor včelího plodu

Aleš Kvasnička

2018/7/35

Seznam literatury k článku Mor včelího plodu, aneb jak bakterie Paenibacillus larvae napadá larvy včely medonosné. Autor Aleš Kvasnička.

číst článek


Včela medonosná a fenologie

Marie Šotolová, Petr Texl

2018/7/37

 Včelaři, kteří kladou důraz na kvalitu pastvy, se dříve či později začnou zabývat fenologií. Podle Wikipedie jde o nauku o časovém průběhu základních životních projevů v závislosti na změnách počasí, střídání ročních období a prostředí. Předmětem zkoumání jsou obecně se opakující jevy (fenofáze) ve vývoji živých organismů – rostlin, živočichů a hub. Tato pozorování na profesionální úrovni řídí a shromažďuje Oddělení biometeorologických aplikací Úseku meteorologie a klimatologie Českého hydrometeorologického ústavu v Praze-Komořanech.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Polní novinka prospěšná včelám

2018/7/40

Lnička setá (Camelina sativa L.) je na našich polích novinkou, ačkoliv se tu dříve poměrně často pěstovala. Nyní ji zemědělci začínají využívat jako meziplodinu. Kromě dalších užitných vlastností je nektarodárná.

Lnička setá (Camelina sativa L.). Zdroj: Flora Batava. Afbeelding en Beschrijving der Nederlandsche Gewassen. XVIII. Deel. (1889). Wikimedia Commons.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Myslivci a včely. Jak se to rýmuje?

2018/7/40

Českomoravská myslivecká jednota nedávno publikovala dvanáctiminutový film s cílem upozornit na dramatický úbytek drobné zvěře v naší krajině. Panoramatické a letecké snímky nabízejí v ostrém sledu pohled na rozlehlá pole zajícům, ptákům, srnčatům a včelám vskutku nepřátelská. To, co si včelaři uvědomují letmým pohledem při cestě k úlům, potvrzují renomovaní vědci.

číst článek


Jak se včely učí

Jaroslav Petr

2018/7/41

Role létavky vnáší do života dělnic včely medonosné zásadní změnu. Z temného bezpečí úlu se dostávají do otevřeného prostoru zalitého sluncem, kde na ně číhá bezpočet nástrah a záplava nejrůznějších podnětů. Jak se včela a její mozek s tímto úkolem vypořádá?

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Včely na pardubickém zámku

Evžen Báchor

2018/7/42

„Včely se zabydlely v muzeu,“ vyděšeně křičí paní přes celé nádvoří pardubického zámku. „Babi, to je výstava o včelách a mají tam i živé včely, my jsme tam už byli a je to moc hezké, nemusíš mít strach ze žihadel,“ uklidňovali kluci starší dámu. „Tak já tedy jdu dovnitř, ale upozorňuji, že mám alergii na včelí žihadla,“ zdůraznila a s odhodláním otevřela dveře dlouhého sálu Východočeského muzea. S překvapením hledí na velkoplošný model plástů zakrývající jednu ze stěn. Téměř půlmetrové hluboké buňky z pevného papíru působí uklidňujícím dojmem. Následně navazují skleněné vitríny ukrývající ve svých útrobách vše, co se týče včel a dalšího blanokřídlého hmyzu.

číst článek


Na dovolené karty hrát dovoleno. S včelami!

Marie Šotolová

2018/7/43

Krédem mnoha včelařů je „udělej si sám“. Což se neomezuje jen na chovatelské pomůcky, ale, jak dokládá Ing. Milan Vojtěch, na předměty k zábavě. Spolu s otcem deset let včelaří poblíž hradu Svojanov. Protože mívají jen pět až sedm včelstev, má čas na další zálibu, a sice sběratelství stolních her a didaktických hraček s včelařskými motivy. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Sladký život

2018/7/44

Výpravná kniha Słodkie Życie byla slavnostně uvedena na svět 1. července, kdy se v areálu vydavatele Sądecki Bartnik (www.bartnik.pl) konala tradiční Biesiada.

číst článek


Zázračný svět včel

2018/7/44

Přesně před rokem jsme vás v Moderním včelaři 7/2017 informovali o knižní novince na německém trhu Die Honigfabrik - Die Wunderwelt der Bienen (Prohlídka provozu).

číst článek


Dobrý den, včelko!

2018/7/44

Nakladatelství Svojtka & Co. se specializuje na pomůcky pro Montessori pedagogiku. Do takto koncipované řady Minimedie přibylo v půlce června leporelo s pohyblivými prvky o včelkách. 

číst článek


Včelka Meduška

2018/7/44

Na nedostatek dětských knih s cílem propagace včelařství si čeští čtenáři v poslední době nemohou stěžovat. Dalším počinem je Včelka Meduška s podtitulem Pohádky z včelího úlu. 

číst článek


Oznámení Knihovny Antonína Švehly

2018/7/44

Naše největší specializovaná zemědělská knihovna připravila při příležitosti přednáškové série o včelařství v Domě zemědělské osvěty rešerši literatury ze svého fondu na téma Dějiny včelařství. 

číst článek


Med roku 2018

2018/7/45

Už po čtvrté organizuje Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., soutěž Med roku. Pro zájemce o hodnocení jejich produkce jsou na www.medroku.cz  uvedené přesné podmínky soutěže včetně adres doručení atp. Upozorňujeme, že uzávěrka pro doručení vzorků květových medů je31. 7. 2018 a pro medovicové medy 25. 8. 2018.

číst článek


O Blatnou je stále zájem

Petr Texl

2018/7/45

Koncem června bylo po úspěšném studiu a složení závěrečných zkoušek vyřazeno 28 absolventů učebního oboru Včelař v SOU Blatná.

číst článek