Články Autora Petr Vomáčka

Vynulovat

Nutriční kvalita pylu u včelami opylovaných rostlin

Petr Vomáčka

2023/3/27

Většina kvetoucích rostlin (87 % všech krytosemenných) je závislá na opylovatelích. Kondice opylovtelů závisí na nutričím skóre a esenciálních aminokysselinách, jak vyplývá z článku.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Klimatický vliv na včelí bakteriom

Petr Vomáčka

2023/2/22

Včely jsou důležitými opylovateli s velkým ekonomickým a ekologickým významem. V zemědělské krajině jsou však vystaveny mnoha tlakům poškozujícím jejich zdraví, ať se jedná o choroboplodné zárodky nebo chemikálie. Celosvětové snížení jejich populace představuje hrozbu pro produkci potravin a zachování biodiverzity. Zásadní pro správnou funkci jejich těla je složení včelího bakteriomu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Chitosan s kyselinou mléčnou léčí rány včel

Petr Vomáčka

2022/3/25

 Turečtí vědci z Hacettepe univerzity v Ankaře testovali vliv chitosanu na hojení ran způsobených kleštíkem včelím v kutikule, která chrání včely před vnějšími vlivy. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Přijetí mateřích misek s larvičkami a výtěžnost mateří kašičky u včelstev s rozdílným čisticím pudem

Petr Vomáčka

2022/8/22

Opylovatelé jsou důležití pro zdraví ekosystému. Přibližně třetina zemědělsky významných plodin je závislá na opylení včelami. Med, vosk, propolis, perga a mateří kašička se navíc používají v potravinářství, kosmetice a farmacii. Článek se věnuje hlavně poslednímu z uvedených včelích produktů.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Experiment s přenosem viru deformovaných křídel na včely roztoči živenými laboratorně připraveným krmivem

Petr Vomáčka

2021/4/36

Vir deformovaných křídel ve spojení s roztočem Varroa destructor se dnes považuje za světově nejčastější a nejrozšířenější příčinu zhoršení zdravotního stavu včel a kolapsů včelstev. Američané se zhostili pokusu s přenosem tohoto viru přes krmivo.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Čas odběru mateří kašičky ovlivňuje výnos a složení

Petr Vomáčka

2020/11/36

Časopis PlosOne přinesl v září studii vědců z Univerzity krále Fajsala v Al-Ahsa v Saúdské Arábii s tématem mateří kašičky. Saad N. Al-Kahtani a El-Kazafy A. Taha sledovali vliv doby odběru na různé parametry. Základní informace přinášíme v článku, který je k dispozici buď v tištěném vydání Moderního včelaře nebo v jeho elektronické placené verzi.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Experiment s podáváním medu u laboratorních zvířat s diabetickou neuropatií

Petr Vomáčka

2021/9/29

Vědecký časopis PlosOne přinesl letos zajímavou studii o vlivu podávání medu a inzulínu na oxidační stres a nervový přenos u laboratorních potkanů s diabetickou neuropatií. Jde sice o základní výzkum realizovaný šestičlenným týmem působícím v Institutu Džaváharlála Néhrú pro postgraduální lékařské vzdělávání a výzkum až v indickém městě Puduččéri, ale protože cukrovka je jednou z nejrozšířenějších civilizačních chorobou dneška, mohly by vás jeho  výsledky zajímat. Diabetem trpí v České republice téměř 900 000 lidí, takže včelařů mezi nimi nebude málo.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Vliv rostlinných fenolů na prodloužení věku včel a snížení toxicity pesticidů

Petr Vomáčka

2021/8/28

Vědci z Univerzity státu Illinois zkoumali v mandloňových sadech Kalifornie efekt příjmu rostlinných fenolických látek kyseliny p-kumarové a kvercetinu v potravě včel na toxicitu fungicidů propikonazolu a chlorantraniliprolu pro tento hmyz

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Vliv teploty a vlhkosti na včelu medonosnou a východní

Petr Vomáčka

2019/9/28

Vědecký internetový časopis Plos One přinesl 6. 6. 2019 čínskou studii o reakcích včely medonosné a východní na vysokou teplotu a relativní vlhkost. (PLoS ONE 14(6): e0217921. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0217921) Nabízíme výtah z uvedené práce. Čtětě Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Působení thiamethoxamu a viru chronické paralýzy

Petr Vomáčka

2019/11/40

Viry spolu s pesticidy mají značný vliv na zdraví včel. Případné pesticidy v přineseném pylu a nektaru mohou přetrvávat v zásobách (perga, med). Viry se v současnosti vyskytují ve včelstvech ve velké míře. Jejich účinky zkoumala studie Marianne Coulon a kol. „Influence of chronic exposure to thiamethoxam and chronic bee paralysis virus on winter honey bees“.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Rezistence k amitrazu a nižší účinnost ošetření varroózy v USA

Petr Vomáčka

2020/4/34

Roztoč Varroa a s ním spojené virové infekce jsou hlavní příčinou ztrát včelstev v USA. Včelaři používají k regulaci populace kleštíků akaricidy. Na účinné látky fluvalinát a kumafos se objevila a časem rozšířila rezistence.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Role květů při přenosu virových nákaz včel

Petr Vomáčka

2020/6/26

Patogeny jako jedny z největších hrozeb pro včely způsobují úhyny a oslabení populací včel. Ačkoliv vědci věnovali patogenům včel v posledních dvaceti letech mnoho pozornosti, mechanismy přenosu a šíření včelích patogenů nejsou stále zcela známy. Mnoho původců včelích nemocí se zjistilo u širokého spektra hostitelů včetně samotářských včel, čmeláků, včel medonosných, mravenců, vos a brouků.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Mezistěny na přání

Petr Vomáčka

2019/6/31

Španělská firma BREAT (http://breat.eu) zkonstruovala zdokonalený lis na mezistěny.

číst článek


Nešlechtěná včelstva a odstranění plodu

Petr Vomáčka

2019/7/28

Gil Leclercq z univerzity v Liège s kolektivem publikoval v roce 2018 v Časopise pro apidologický výzkum (Journal of Apicultural Research), vydávaném Mezinárodní asociací pro včelařský výzkum (The International Bee Research Association – IBRA) se sídlem ve Velké Británii, závěry výzkumu sledujícího, zda výsledky testu odstranění vymraženého plodu korespondují s úrovní odstraňování plodu napadeného kleštíkem u nešlechtěných včelstev.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Nešlechtěná včelstva a hygienické odstranění vymraženého plodu

Petr Vomáčka

2019/6/0

Roztoč Varroa destructor se v současnosti celosvětově považuje za jednu z největších hrozeb pro včelařství a ve spojitosti s viry, které přenáší, má zásadní vliv na snížení životaschopnosti včelstev. V praxi se proti těmto parazitům tradičně používají akaricidy, postupně se však u roztočů vyvinula k těmto látkám rezistence, což snižuje účinnost zásahů. Proto se vynakládá značné úsilí pro nalezení udržitelnějších řešení, jako je šlechtění varroarezistentních včel.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Vliv toxické zátěže na výskyt Nosema ceranae u včely medonosné

Petr Vomáčka

2019/5/28

Zdraví včel výrazně ovlivňují mnohé tlaky okolního prostředí včetně napadení parazity, působení pesticidů a špatné výživy. Zhoršení zdravotní kondice včelstev tak způsobuje kombinace řady faktorů. V severoamerické studii Honey bee (Apis mellifera) exposomes and dysregulated metabolic pathways associated with Nosema ceranae infection Roberta L. Broadrupa a kol., kterou vydal vědecký časopis Plos One letos v březnu, autoři předpokládají, že působení pesticidů a dalších cizorodých látek zvyšuje náchylnost k onemocnění Nosemou ceranae. Dále zkoumali, zda tyto látky způsobují změny v metabolických pochodech včel. Studie využívá metody známé z epidemiologie nádorových onemocnění, tzn. zkoumá celkovou toxickou zátěž organizmu – expozom.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit