Moderní včelař 2/2015

2/2015

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop

Moderního včelaře.

Do e-shopu

Editorial 2/2015

Marie Šotolová

2015/2/4

Milí čtenáři,

jak už možná víte z prvního letošního čísla Moderního včelaře, došlo od Nového roku ke změně na pozici šéfredaktora. Libor Hruška, který pro vás vytvářel celý ročník 2014, se rozhodl přesunout se „jen“ mezi členy redakce.

číst článek


IV. volební sněm PSNV

2015/2/4

IV. sněm Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ se konal 7. března 2015 v Zbýšově.

číst článek


Jak se vyvíjí kauza Včelpo, s. r. o.?

Jaroslav Lstibůrek

2015/2/4

Cílem článku je ukázat možné příčiny této kauzy a následné ponaučení, které z ní pro včelaře vyplývá.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Nepomuk patřil včelařům

2015/2/5

Přes 120 včelařů se sešlo 28. 3. 2015 na dnes již tradičním Jarním semináři nástavkového včelaření v Nepomuku, který společně pořádali PSNV-CZ a místní včelařský spolek.

číst článek


Kalendárium 2015_2

- redakce

2015/2/6

Akce květen–září 2015.

číst článek


Přípravka Letní školy nástavkového včelaření

Miroslav Hřebecký, Jitka Hřebecká

2015/2/6

Na Letní škole nástavkového včelaření se objevují účastníci s různou úrovní zkušeností se včelařením. Informační smršť dává zabrat každému, zvláštní péči a ohled ale zasluhují lidé, kteří se do včelaření chtějí pustit a v oboru se teprve rozkoukávají. Na podzim vznikla na společném setkání lektorů letních škol myšlenka uspořádat pro ně zvláštní kurz nazvaný přípravka, který by byl zaměřen na úplné základy pro účastníky, kteří si včelstva teprve plánují pořídit. Nabídli jsme svoje lektorské zkušenosti kantorů i svoje zázemí a rozhodli se uspořádat první takovouto přípravku u nás v Myslíči u Benešova.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Invazní rostliny a včelařství

Bronislav Gruna

2015/2/8

Žijeme v období převratných změn. Co se včera zdálo jasné, dnes je zpochybňováno nebo překonáno. Společností rezonují aktuální témata s velkým potenciálem ovlivnit naši budoucnost. Každý je okolnostmi nucen zaujmout osobní postoj k imigrační politice, konceptu multikulturalismu, narůstající etnické a náboženské xenofobii atd. Naše společnost je rozdělena. Podobný úkol, tedy nalezení optimálního vztahu mezi domácím a cizím, jsme nuceni řešit i v oblasti přírodních věd. Jmenovitě při úvaze, zdali jsou nepůvodní organizmy, mj. nektarodárné rostliny, přínosem či hrozbou.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Co jsou invazní druhy organizmů a co s nimi?

Tomáš Heller

2015/2/9

Jedná se o druhy rostlin, živočichů, hub nebo mikroorganismů, které nejsou na našem území původní, ale které postupně zdomácněly a přizpůsobily se místním podmínkám. Snadno se rozmnožují, rychle se šíří, osidlují všechna příhodná stanoviště. Jejich přítomnost v novém prostředí má negativní ekologické i ekonomické dopady. Některé druhy mohou totiž vážně narušit původní ekosystémy, například tím, že vytlačují místní organismy a mnohdy způsobí i jejich vymření. Invazní druhy v novém prostředí většinou nemají své přirozené nepřátele, kteří by významně omezovali jejich rozšiřování.

číst článek


Včelařsky významné invazní rostliny

Bronislav Gruna

2015/2/12

„Americké astry“, bez chebdí, bolševník velkolepý, janovec metlatý, javor jasanolistý a mnoho dalších z té společnosti...

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Můj přítel Holdťák

Jiří Junek

2015/2/16

Již od mládí se zahradník Jiří Junek věnuje pěstování rostlin. Od kaktusů na okenním parapetu přes africké fialky a narcisy až po dnešní půlhektarové pole plné včelařských dřevin. Mezi těmi mají čestné místo trnovníky, běžně nazývané akáty. V Roudnici nad Labem narazil na kuriozitu, akát Holdtův.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Včely a květnaté louky

Erik Tihelka

2015/2/17

Zemědělská velkovýroba vytlačuje některé tradiční zdroje pastvy pro včely. A přitom rozmanitá včelí pastva je základem zdravé výživy a života včel. Podvýživa včel vede k oslabení včelstva a je možné, že stojí i za globálním úhynem včel. Naštěstí se dnes již rýsují plány jak tento trend zvrátit. Výsadbou květnatých luk.  Článek vychází ze zkušeností firmy Planta naturalis, která patří mezi největší tuzemské producenty lučního osiva.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Rozhovor s Heinrichem Gritschem

Milan Motyka

2015/2/20

Na českém trhu se před dvěma léty objevila velmi pěkná, s vysokou odborností napsaná kniha „Silná včelstva po celý rok“. V originále ji napsal populární včelař z tyrolských Alp Heinrich Gritsch. Milan Motyka vás zve na návštěvu k této přední osobnosti rakouských včelařů. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Něco více o nosematóze

Jana Anderlová

2015/2/22

Nosematóza je závažné onemocnění dospělých včel, způsobené mikrosporidiemi rodu Nosema; Nosema apis a Nosema ceranae jsou dva houbové patogeny, které infikují včelu medonosnou (Apis mellifera). V článku, který vychází z diplomové práce ing. Jany Anderlové, obhájené na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity se o těchto parazitech dozvíte víc.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


CESTA NA SEVER

Jiří Danihlík

2015/2/24

Zástupci včelařských organizací a výzkumných pracovišť ze Skandinávie a pobaltských republik se každoročně setkávají na konferenci, kde prezentují zajímavé projekty a výsledky výzkumu. Letošní ročník se konal v Kodani hned po COLOSS workshopu ohledně ztrát včelstev, takže by byla škoda nevyužít příležitosti této konference se nezúčastnit a nenačerpat inspiraci i pro nás v ČR.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


COLOSS: Ze zákulisí přípravy dotazníku

Jiří Danihlík

2015/2/26

Ačkoliv mezinárodní studie úspěšnosti zimování včelstev běží již od roku 2007, každým rokem se realizační tým snaží otázky znovu prodiskutovat, odebrat nevyhovující či přidat nové, aby byl dotazník zase o něco lepší než ten předchozí a současně byla meziroční data porovnatelná. Co se tedy diskutovalo na semináři národních koordinátorů projektu v dánské Kodani na konci ledna letošního roku?

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Interakce ve vztahu včela–kleštík–(člověk)

Štěpánka Dlouhá, Lukáš Matela

2015/2/28

Loňský rok se do včelařské paměti zapsal černým písmem. Varroóza a s ní ruku v ruce jdoucí virózy doslova vymýtily včelnice některých z nás. Včelařská periodika a diskuze se plní neradostnými zprávami z Čech i Moravy. Jedni svalují vinu na nedisciplinovanost sousedů, druzí si stěžují na nedostatečnou účinnost léčiv a další zase žehrají na počasí, které všechno neštěstí přineslo. Tímto zamyšlením nemíníme nikoho kárat. Nenabízíme ani zaručený návod jak nezdaru napříště předejít. Pokusme se ale více osvětlit biologickou podstatu problému nastíněním interakcí, které soužití včely a kleštíka utvářejí. Úsudek o tom, jakou úlohu by zde měl hrát člověk, a rozhodnutí, jaká léčebná opatření má smysl zavádět, nechť si každý učiní sám.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Jdeme v plemenném chovu správným směrem?

Jiří Přeslička

2015/2/32

Otevíráme problematiku, o které se v českém včelařství oficiálně moc nediskutuje. Zamysleme se nad otázkou šlechtění a situací ohledně plemenného chovu obecně. Při šlechtění jde o vytýčení směru, jakým se chceme ubírat, a cíl, kterého chceme dosáhnout. Stručně řečeno chceme včelu, která má dobré výnosy, je vitální a odolná proti nemocem a zároveň má takové doprovodné vlastnosti, které nám ulehčují práci. Cesta k cíli má několik podob, o kterých se dozvíte více.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Plemenáč na nízké rámky trochu jinak

Miroslav Křížek

2015/2/34

Jako začínající včelař hledal Miroslav Křížek při odchovu matek a tvorbě oddělků pro sebe nejvhodnější způsob. První pokus s rozdělením klasického nástavku 3 přepážkami na 4 oddíly se samostatnými vletovými a větracími otvory se rozvíjel slibně až do doby, než bylo potřeba odebrat celou jednu jednotku. Jak postupoval dál? Čtěte v tištěném Moderním včelaři.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Komentář k Minioptimalům

Vladimír Ptáček

2015/2/35

Otočení širokonízkého rámku o 90 stupňů do svislé polohy bylo principem „Úlu pro nejmenší včelstva“, který byl v 80. letech minulého století vynalezen jako součást mé práce ve Výzkumném ústavu pícninářském v Troubsku. Jeho cílem bylo zajistit po celý rok malá včelstva, která by byla biologicky kompletní a dala se využívat k opylování s minimálními náklady.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Stará moderná kniha II.

Pavel Fiľo

2015/2/36

Zmyslom tohto članku je ukazať možnosť použitia filozofie pracovnej metody Eiblmayera na nizkonadstavkovy system, konkretne pracujeme s 2/3 Langstrothom – 3 nadstavky Langstroth – 448 x 159 mm (5,6 dm2), spolu 168 dm2 pre plodisko.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Pátrání po muži ženiálním

2015/2/42

Letos v září uplyne 150 let od okamžiku, kdy major Hruschka na včelařském sjezdu v Brně veřejně představil svůj první „kapesní“ medomet. Moderní včelař k tomuto jubileu připravil seriál, který osobnost slavného vídeňského rodáka připomene. Nezačneme ale samotným vynálezcem, nýbrž mužem, bez něhož bychom toho dnes o Hruschkově životě věděli jen velice málo. Byl jím včelař-farář Ivan František Kitzberger (1880–1927).

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Včelař na Srí Lance

Lenka Čtvrtečková

2015/2/44

Na Srí Lance se běžně nacházejí tři druhy medonosných včel: Apis florea – malinká včela, které místí říkají Danduwelimessa. Dále Apis dorsata – včela obrovská, místními nazývaná Bambara. V neposlední řadě pak Apis cerana neboli včela východní, kterou domorodci pojmenovali Meemessa. Apis cerana je v podstatě jediným chovaným druhem na Srí Lance vzhledem k tomu, že nemá tak silné sklony k migraci jako Apis florea a útočné sklony jako Apis dorsata. Autorka se rozhodla během své dovolené na ostrově Srí Lanka navštívit místní včelaře a podívat se, jak to dělají jinde.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Apimondia 2015

Marie Šotolová

2015/2/46

44. mezinárodní včelařský kongres Apimondia se letos koná 15.–20. 9. 2015 v jihokorejském městě Tedžon (angl. Daejeon).

číst článek


Výstava v Grazu

Marie Šotolová

2015/2/46

Odbornou včelařskou výstavu uspořádal v Grazu 20.–22. 2. 2015 rakouský svaz profesionálních včelařů. Kulturně společenské centrum Steiermarkhof nabídlo své prostory světovým i místním firmám se specializací na včelařský sortiment. Během celé doby výstavy probíhaly v kongresovém sále přednášky. Velký prostor tu dostala problematika negativního působení pesticidů na včely. Nechyběl ani dětský program. Seznam vystavovatelů přiložen.

číst článek


Propolisová mast trochu jinak

Zdeněk Klíma

2015/2/47

Obvyklým způsobem přípravy propolisových mastí je pozvolné přidávání propolisové tinktury (lihového extraktu) do zahřívaného masťového základu. Lze volit jiný masťový základ i jiný postup výroby tinktury.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Rojení po italsku

Darie Renzi

2015/2/48

Začátečník nebo pokročilý, každý včelař si tím dříve nebo později projde; jeho včely se jednoho krásného dne vyrojí. Tento zajímavý a doposud nerozšifrovaný biologický fenomén je zdrojem mnoha obav. V italském časopise Apitalia o tom nedávno psal Luca Tufano.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Využití moderních technik digitálního zobrazování II

František Weyda

2015/2/51

Mikroskop je jednou ze základních pomůcek člověka při zkoumání tajů přírody. Umožňuje nám podívat se na svět kolem nás při významně větším zvětšení a rozlišení, než dokáže lidské oko. Po velkém mezníku v dějinách lidské techniky, objevu a zhotovení první skleněné čočky, šel člověk dál. Začal z jednotlivých čoček sestavovat optické přístroje, z nichž právě mikroskop sehrál významnou úlohu. Mikroskopie, dnes zásadně ovivněná digitalizací, přináší zajímavé možnosti také včealřům. V článku se dozvíte, jaké konkrétní přístroje a techniky jsou pro využití ve včelařství vhodné.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


O obyčejných věcech II

Vojtěch Daněk

2015/2/54

Jaro je tu!

„Přilétlo jaro z daleka a všude plno touhy…“ pravil básník a možná ani netušil, kolik zvědavé touhy nahlížet do úlu je v srdci začínajícího včelaře právě v tomto ročním období. Hromadný prolet v předjaří nám dal představu o síle a vitalitě včelstva. Měsíc duben lze obecně chápat jako čas hlubší kontroly osazenstva úlu a prvních chovatelských zásahů. Odhodláme se tedy a nahlédneme do včelstva. Než úl otevřeme, musíme vědět, co přesně chceme zjistit či provést, jaké pomůcky budou potřebné a je-li vhodné počasí.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.