Moderní včelař 1/2017

1/2017

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop

Moderního včelaře.

Do e-shopu

Upozornění na změnu Tématu MV 2/2017

2017/1/1

Upozorňujeme čtenáře na změnu Tématu čísla 2/2017. Vzhledem k aktuálnímu dění ve věci plemanářského zákona posouváme původně avizované téma Jarní podněcování na březen 2017.

číst článek


Editorial 1/2017

Marie Šotolová

2017/1/4

Milé čtenářky a milí čtenáři,

vítejte u prvního měsíčníku Moderní včelař. Doufám, že se k vám všem dostala informace o všech změnách, které přináší rok 2017. Zaprvé tedy o zdvojnásobení počtu čísel za kalendářní rok a ustálení počtu stran na 48.

číst článek


Jde o 105 milionů korun pro včelaře anebo o administrátora dotace?

Petr Texl

2017/1/4

V roce 2017 mají včelaři v České republice přislíbeno od Ministerstva zemědělství odměnu 105 mil. korun za provedené opylování kulturních rostlin. Opylování zajistí více než 600 tisíc včelstev. Tak zní oficiální stanovisko Ministerstva zemědělství ke každoroční podpoře včelařství. V prosinci 2016 Poslaneckou sněmovnou schválená novela plemenářského zákona razantně upozaďuje možný vznik dalších uznaných chovatelských sdružení v oboru včelařství. Pokusme se ozřejmit, jak včelí plemena, rozuměj plemenářský zákon a Poslanecká sněmovna, mohou tuto dotaci do včelařství ovlivnit. Nejde zde totiž ani tak o čistotu plemene včely medonosné, jako nepřímo o to, kdo bude administrovat dotaci 1. D.

číst článek


Aktuální stav projednávání plemenářského zákona

2017/1/5

Poslanec Ing. Pavel Čihák pozměňovací návrh stáhnul na základě intervencí včelařské obce. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 9. 12. 2016 však přijala shodné znění, které doplňuje odstavec (4) § 20 o větu „K plemenitbě včel mohou být využívána pouze plemenná včelstva nebo sperma včely medonosné kraňské“. Stalo se tak v rámci usnesení Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny ČR, které poslanci schvalovali jako celý blok.

 

číst článek


Otravy včel v roce 2016

2017/1/5

Agrární portál www.agris.cz České zemědělské univerzity a Ministerstva zemědělství přinesl zprávu ČTK, podle které ohlásili včelaři v roce 2016 o 70 procent více otrav včelstev nežli v roce 2015.

číst článek


Pozor na žihadla

František Vorel

2017/1/5

Podle registru pitev na odděleních soudního lékařství v České republice v letech 2015–2016 bylo v našem státě evidováno 7 úmrtí následkem anafylaktického šoku po bodnutí včelou, vosou nebo sršní.

číst článek


Čistota plemene aneb včelí holocaust

2017/1/6

Moderní včelař níže uveřejňuje tiskovou zprávu svého vydavatele, Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s., vydanou 6. 12. 2016 k dokreslení situace v přípravě nového, velmi diskutabilního, plemenářského zákona.

 

číst článek


Medové snídaně potřetí

Marie Šotolová

2017/1/6

Ministerstvo zemědělství bude v roce 2017 již třetím rokem pořádat Medové snídaně pro mateřské školy a první stupeň základních škol. Děti dostanou chléb s máslem a medem a během snídaně se dozvědí z úst včelařů více o životě včel.

číst článek


Státní veterinární správa k legislativní změně

Pavel Texl

2017/1/6

V souvislosti s novelou veterinárního zákona (č. 166/1999 Sb.) připravuje Státní veterinární správa vydání prováděcí vyhlášky ke zdraví včel. V současné době je novela veterinárního zákona projednávána v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, a to pod sněmovním číslem 881.

číst článek


Kalendárium 2017_1

2017/1/7

Akce od 19. 1. 2017 do 23. 2. 2017.

číst článek


Elektronizace ve včelařství

Pavel Mach

2017/1/8

Elektronika a IT technologie pronikají do našeho života již dlouho a v mnoha oblastech. Přinášejí změny, které někdy někteří považují za spíše negativní (potřeba být vždy nebo hodně často „online“, ohrožení osobní svobody, ztráta soukromí, zneužití osobních informací atd.), avšak aniž si to vždy uvědomujeme, nesou s sebou také spoustu pozitivního. Pomáhají nám při získávání včasných a přesnějších informací, zvyšují naši bezpečnost a komfort, spoří čas, učí nás a jednodušeji a ve větším rozsahu nám dodávají nové informace. Pomocí moderní techniky zvládáme mnoho věcí, které nebyly dříve vůbec realizovatelné, nebo jen velmi obtížně.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Úvod do problematiky akustického monitoringu včelstva

Tomáš Ivanský

2017/1/13

Rostoucí popularitě elektronických metod zaměřených na monitoring chování včelstev nemohlo uniknout ani sledování a vyhodnocování zvukových projevů včel. To má ve včelařské komunitě dlouhodobou tradici. Proto tento článek koncipuji nejen jako sumář aktuálního stavu, ale i jako poctu těm, kteří se problematice věnovali v dobách minulých.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Geoinformatika ve včelařství

Jan Brus

2017/1/18

S rozvojem informační společnosti lze v posledních letech vysledovat značné pronikání nových technologií téměř do všech druhů lidské činnosti. Místy je důležitost a nepostradatelnost nových technologií až přeceňovaná, v mnoha oblastech však mohou tyto technologie vnést nový pohled na některé skutečnosti nebo problémy, přinést úsporu času nebo financí. Názorným příkladem může být precizní zemědělství, které v posledních letech zažívá značný boom a rozšiřuje se i mezi jednotlivé soukromé subjekty. Čtěte Moderního včelaře v tištěné podobě nebo přes zakoupenou licenci na www.epredplatne.sk.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Těžký život včelařů v Latinské Americe – léčiva si vyrábějí sami

Ivan Černý, Hana Beranová

2017/1/21

Latinskoameričtí profesionální včelaři čelí při svém podnikání podobným problémům jako my u nás v Evropě. Při včelaření s varroózou se ale potýkají s odlišnými podmínkami a ať už je to výhoda nebo nevýhoda, většinou při své práci nejsou zaštítěni nevládními organizacemi a nepodléhají speciálním vyhláškám státní správy.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Pesticidy v úlech a hynutí včelstev

Jaroslav Petr

2017/1/22

Řada pesticidů by podle garancí výrobců neměla pro včely představovat významnější nebezpečí. Ve skutečnosti výrazně přispívají ke ztrátám včelstev. Studie provedená americkými vědci překvapivě dokládá, že šíře spektra pesticidů, jimž jsou včely vystavené, je pro jejich osud důležitější než koncentrace jednotlivých látek.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Aktuální stav výskytu hniloby včelího plodu v ČR k 5. říjnu 2016

Martin Kamler

2017/1/23

V Moderním včelaři 6/2016 jsme uveřejnili se souhlasem časopisu Veterinářství studii MVDr. Martina Kamlera z Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o., a kol. Hniloba včelího plodu – znovuobjevená infekce včelstev v České republice. Níže uvádíme aktualizaci výskytu této choroby k 5. 10. 2016.

číst článek


Brexit špatnou zprávou pro včely?

Anežka Kabátová

2017/1/24

Vydavatelství Taylor & Francis Group, jehož dvanáct redakcí je rozmístěno po celém světě od Tokia přes Peking, Dillí, Melbourne, New York, Johannesburg až po Oxford přineslo na svém webu www.tandfonline.com článek reagující na varování Normana Carrecka, který vede vědecké oddělení Mezinárodní asociace pro výzkum včel IBRA. V časopise Bee World vyjádřil obavy z financování apidologických výzkumů poté, kdy Velká Británie opustí Evropskou unii.

číst článek


Včelí vosk z hlediska restaurátorů

Marie Šotolová

2017/1/24

Na konci roku 2016 vyšel dlouho avizovaný sborník z přednášek Společnosti pro technologie ochrany památek „Restaurování voskových předmětů“. Včelí vosk a jeho směsi využívaly díky jejich vlastnostem a dostupnosti celé generace našich předků. Řada předmětů, které jsou buď celé z vosku, nebo je vosk jejich významnou součástí, se dodnes uchovala v různých sbírkách. Současní restaurátoři jsou postaveni před úkol vyčistit je, doplnit a konzervovat. Ačkoliv by se mohlo zdát, že to je disciplína zajímavá jen pro umělce, není tomu tak. Předložené statě mohou rozšířit znalosti také včelařům.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Nástavkový úl a včelaření

Alena Machová

2017/1/24

Titul „Das Langstroth-Magazin und seine Betriebsweise“ (Langstrothův nástavkový úl a způsob včelaření) Heinze Lorenze a Roberta Löfflera pojednává na 216 stranách nezávisle na rámkových mírách o mnohých relevantních tématech současného včelaření. Oba autoři uvádějí pět nejdůležitějších faktorů pro úspěšné včelaření: včelí pastvu, počasí, plemeno včel, úlový systém a provozní metodu, přičemž včelař nejsnáze ovlivní dva poslední faktory.

číst článek


Co sbírají dělnice ve velkoměstech?

Jaroslav Petr

2017/1/25

Chov včel ve velkoměstech nabývá na popularitě. Americko-dánský tým se zabýval otázkou, nakolik získávají včely potravu z městské zeleně a nakolik se přiživují na potravinách a odpadcích.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Zimní větrání úlu

Vojtěch Daněk

2017/1/26

Světem včel obchází strašidlo – strašidlo kleštíka včelího. Starší generace jistě postřehla parafrázi na výrok jistého levicového klasika. Ale žádné obavy, nejde tu o srovnávání s žádným světovým hnutím. To pohled na ztichlou zimní přírodu a zádumčivě němé úly na včelnici ve mně probudily poetickou múzu. Jak jinak vystihnout stav včelařovy duše v tomto ročním období? Odpověď se dozvíte na tištěných stránkách Moderního včelaře a také v jeho elektornické verzi, kterou si můžete objednat na www.epredplatne.sk.

 

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Včelárov čakajú ťažké časy, príčinou sú dôsledky klimatických zmien

2017/1/28

19. 11. 2016 se v Střední odborné škole včelařské Pod Bánošom v Bánské Bystrici konal celodenní odborný seminář ke klimatickým změnám. Kromě výše uvedené školy ho organizovalo bratislavské Centrum pro společnost, ekologii a ekonomii. Nyní vám nabízíme základní údaje, které na jednání 130 včelařů s odborníky zazněly. Protože se počasí nezastavuje na zemské hranici, lze předpokládat, že vývoj obdobný Slovensku čeká jeho sousedy. V České republice se už nyní se suchem potýká jižní Morava.

Protože program směřoval k biotechnologickému řešení varroózy, přineseme v únorovém Moderním včelaři článek hlavní přednášející Mgr. Heleny Prokové, Ph.D., která se v tomto kontextu zabývá novými jarními možnostmi ošetření včelstev.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Hmyzí endokrinologie aneb i hmyz má své hormony

Pavel Jedlička

2017/1/30

Za dobře známý termín „hormon“ si můžeme dosadit pojmy jako chemický přenašeč, posel, působek, popřípadě faktor. Všechna tato označení jsou společná pro chemické látky, které přenášejí informaci uvnitř těl mnohobuněčných organismů a ovlivňují pouze ten organismus, který je sám produkuje. Díky spolupůsobení s nervovou soustavou jsou v principu zodpovědné za stimulaci, popřípadě inhibici všech zásadních jevů definujících život jednotlivce, jako je růst, vývoj, rozmnožování, příjem potravy a její využití (metabolismus), pohyb a přežívání za nepříznivých podmínek. V aktuálním tištěném i elektronickém vydání (www.epredplatne.sk) Moderního včelaře se dozvíte, jak je to s hormony u včel, zvláště v případě vývoje matky.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Zrádci včel

Karel Šťastný

2017/1/33

Jistě podivný název, kdo je ale oním „zrádcem včel“? Je to medozvěstka křiklavá (Indicator indicator), pták velikosti asi 20 cm a hmotnosti kolem 50 g, hnědavé barvy oživené kontrastními skvrnami na hlavě, hrudi a lopatkách. Nalistujte si Moderního včelaře 1/2017 nebo si objednejte jeho elektronickou verzi na www.epredplatne.sk a dozvíte se víc.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Zapomenuté prvenství: Kovový lis na mezistěny faráře Františka Vogla

Martina Hřebenářová, Eliška Hřebenářová

2017/1/34

Píšou se padesátá léta 19. století; narodil se Tomáš Garrigue Masaryk, Livingstone objevuje Viktoriiny vodopády, Darwin dokončuje svou knihu O původu druhů s dodnes kontroverzní evoluční teorií. A včelaři? Ti se postupně učí zacházet s pohyblivým dílem.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Hrnec, kadlub, sklenice, plechovka

Petr Juřák

2017/1/39

Způsoby uchovávání medu v minulosti byly poněkud odlišné, než je tomu dnes. Nebylo to dáno jen tím, kdy se med získával, ale i možnostmi jeho skladování.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Co s tím strdím?

Marie Šotolová

2017/1/41

Prachatické muzeum připravilo pro poslední tři měsíce roku 2016 výstavu k potěše lidí, kteří milují perník, rádi si zapálí skutečnou voskovou svíci, chodí do spíže na med a baví je včely. Společně s místními včelaři a desítkou muzeí ze Středočeského, Plzeňského a Jihočeského kraje vybrali ze sbírek top exponáty, které měly co do činění s chovem včel a zpracováním medu a vosku.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Působení medu a propolisu na helicobacter pylori způsobující vředy žaludku a dvanácterníku

Bogdan Kedzia, Elzbieta Hołderna-Kędzia

2017/1/42

Bakterie Helicobacter pylori jsou zodpovědné za dlouhodobé chronické záněty žaludku, žaludeční a dvanácterníkové vředy. Dále zvyšují riziko vzniku rakoviny žaludku. Med a propolis mohou sehrát důležitou úlohu v podpůrné léčbě těchto chorob. Studie předních polských vědců, manželů Kedziových, přináší exaktní poznatky z výzkumu obou včelích produktů. Více v tištěném Moderním včealři nebo od 1. 1. 2017 též v elektronickém vydání časopisu (objednávky na www.epredplatne.sk).

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Starého psa novým kouskům nenaučíš aneb Montessori včelí pracovny

Vladimíra Nechvátalová

2017/1/44

O tom, že je dobré dětem přibližovat včelí svět, pochybuje jen málokdo. Pohnutky mohou být různé; někdo chce kluky a holky přivést k údivu nad dokonalostí přírody, jiný má v úmyslu vychovat dědice svých mnoha úlů, další hodlá přeorientovat zálibu potomků v bonbonech na medové pokroutky… Zatímco v mnoha, dnes už rovněž v nevčelařských, časopisech najdeme pro malé čtenáře na téma včel spoustu her, omalovánek, doplňovaček a soutěží, jde Moderní včelař jinou cestou. Chceme letos otevřít své stránky dospělým se zájmem o propagaci včelařství směrem k další generaci. Pokud patříte mezi ty, kteří vědí jak na to, aby se děti nebály žihadel, vyhledávaly med místo jedovatě barevných cukrlat a dokonce se zajímaly, jak třeba vypadá pylový košíček, pak nám své nápady prosím napište a přidejte se k vznikajícímu autorskému týmu. První díl se zabývá Montessori včelími pracovnami.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


XIV. ročník Letních škol nástavkového včelaření

Zdeňka Cutáková

2017/1/45

V letošním roce pořádá Pracovní společnost nástavkových včelařů, z. s., osmnáct Letních škol nástavkového včelaření (LŠNV), které jsou rozděleny do čtyř stupňů z hlediska náročnosti.

číst článek


Mezinárodní apiterapeutická konference

2017/1/46

Pracovní společnost nástakových včelařů CZ, z. s., bude pořádat ve spolupráci s městem Kdyně v okrese Domažlice 28.–29. října 2017 Mezinárodní apiterapeutickou konfererenci. Akce se koná jako připomínka stého výročí úmrtí MUDr. Filipa Terče, který je považovaný za otce zakladatele moderní apiterapie. Tento lékař se narodil v blízkém Prapořišti a zemřel v místě své dlouholeté praxe, ve slovinském Mariboru.

číst článek