Moderní včelař 3/2019

3/2019

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop

Moderního včelaře.

Do e-shopu

Editorial

Marie Šotolová

2019/3/4

Přátelé,

tak jsem letos zase nic nestihla. Znáte to, člověk zakrmí včely a má pocit, že je jaro v nedohlednu a na dezinfekci nástavků, lisování mezistěn, stloukání rámků a milion dalších drobností je času habaděj. Leč ouha.

číst článek


Udělování dotací pouze farmářům, kteří chrání půdu

2019/3/4

Čeští experti na životní prostředí a zemědělství vyzvali vládu, aby udělovala evropské dotace pouze těm farmářům, kteří svou činností pomáhají k ochraně půdy, vody a krajiny. Výzva odpovídá na současnou situaci, kdy Evropská komise po roce 2020 plánuje balík dotací o pět procent snížit a omezit udělování dotací velkým agropodnikům.

číst článek


Chystá se Mezinárodní rok zdraví rostlin

2019/3/4

Valné shromáždění Organizace spojených národů vyhlásilo rok 2020 Mezinárodním rokem zdraví rostlin. V současnosti se až 40 % světové sklizně plodin nevyužívá kvůli ztrátám způsobeným škůdci. Globální produkce tak přichází vlivem fytopatogenních chorob o 220 bilionů dolarů ročně a vlivem invazních škůdců o dalších 70 bilionů dolarů.

číst článek


Ochrana ohrožených druhů v praxi

Marie Šotolová

2019/3/5

Ochrana ohrožených druhů v praxi byl název konference, kterou 5. února uspořádaly v Praze Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK). Mezi čtyřmi sty účastníky nechyběla ani redakce Moderního včelaře. Šlo o již páté setkání z cyklu K vybraným otázkám praktické ochrany přírody.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Věda pro zemi

2019/3/6

Národní zemědělské muzeum v Praze vyhlásilo IV. ročník soutěže o nejlepší bakalářské, diplomové a doktorské práce, které se zabývají předmětem činnosti této instituce. Možné je proto přihlásit práce také z oboru včelařství.

číst článek


Včely lámou rekordy ve sledovanosti

2019/3/6

Akademie věd ČR seznamuje již nějaký čas veřejnost s vědeckými výsledky v ojedinělém popularizačně-vzdělávacím cyklu pomocí krátkých animovaných videí. Jak jsme vás informovali v loňském srpnovém čísle Moderního včelaře, patřil jeden z dílů cyklu NEZkreslené vědy včelám. Odborným garantem byl Ing. Václav Krištůfek, CSc., z Biologického centra Akademie věd ČR, který včelaří a také přispívá do našeho periodika.

 

číst článek


Kalendárium

2019/3/7

Kalendárium Moderního včelaře zahrnuje události od 15. 3. do 14. 4. 2019.

číst článek


Po stopách brtnictví

Marie Šotolová

2019/3/9

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ uspořádala vloni s podporou Ministerstva zemědělství první brtnický kurz. Do Beskyd přijeli polští lesníci, kteří se podělili o své zkušenosti v tvorbě brtí a jejich obhospodařování s dvacítkou našich zájemců o tento starobylý způsob chovu včel.

číst článek


Jak včelařit s viry

Marie Šotolová

2019/3/9

RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D., z brněnského Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i., a Ing. Dalibor Titěra, CSc., z Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o., v Dole přicházejí s brožurou, která vychází z nejnovějšího vědeckého projektu zaměřeného na včelí viry. 

číst článek


Nová metodika pro chov čmeláků

2019/3/9

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., nabízí široké veřejnosti výsledky projektu průzkumu čmeláků převedené do praktické metodiky. Autorkami jsou Kateřina Smékalová, Katarína Kaffková a Alena Votavová ze Zemědělského ústavu, spol. s r. o., v Brně. 

číst článek


Podpora užitečných organismů v sadech

2019/3/9

Brněnští odborníci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Kamil Holý, Vladan Falta, Kateřina Kovaříková a Jan Šenk jsou autory příručky pro majitele sadů, jejímž cílem je popsat především užitečný hmyz, který může pomoci při inovaci pěstitelských systémů jádrovin se zaměřením na organickou produkci tržní kvality.

číst článek


Včela jako vyšitá

Marie Šotolová

2019/3/9

Knižní tip Moderního včelaře je tentokrát genderově nevyrovnaný, protože míří především na ženy. Nakladatelství Esence vydalo brožuru Moderní výšivka. 

číst článek


Dvě stě let od narození vynálezce medometu

2019/3/10

Dne 13. března roku 1819 se v rodině důstojníka Františka L. A. Hruschky původem z Bravantic (okr. Nový Jičín, Moravskoslezský kraj) a Anny roz. Šimonové narodil chlapec, kterého včelaři budou znát pod jménem Franz (von) Hruschka. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Erb rodu Hruschků: Růže, kanon, bomba

Libor Hruška

2019/3/12

S publicistou Robertem Oppeltem, který se věnuje dějinám šlechtických rodů, jsme probrali podobu erbu Franze von Hruschky i pravděpodobné okolnosti, za nichž ho císař František Josef I. udělil jeho otci.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Medomety jako Téma

Petr Texl

2019/3/13

V roce 2015, kdy jsme si připomínali 150. výročí vynálezu medometu, se mě Martin Veselovský v televizi DVTV ptal na princip medometu. Připomněl jsem divákům, jaká to byla ve včelařství tehdy velká revoluce, když se díky medometu mohly rámky se včelím dílem zpětně využívat ve včelstvu a jak se rapidně zjednodušilo získávání medu. Poté přišla řeč na krystalizaci medu a pastování. Jak už to v přímých přenosech bývá, zmínil jsem informace, které jsem neměl v úmyslu rozvádět. Jako, že med je přesycený roztok cukrů a k následné tvorbě krystalů pomáhají krystalizační jádra – pylová zrna, nečistoty, vzduchové bublinky dostávající se do něj během vymetání v medometu. Moderátor se nedal a záludně se zeptal, zda tedy medomet vlastně nezhoršuje kvalitu medu. Sice se mi podařilo medomety obhájit, přesto existuje jedno velké ale…

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Typy medometů

Petr Texl

2019/3/13

Medomety od vynálezu Františka Hrušky prošly za 150 let četnými úpravami a modifikacemi. Jedno však zůstalo společné, k vymetení medu z plástů se využívá setrvačné odstředivé síly. Zábavné vysvětlení tohoto jednoduchého principu ztvárnil herec Zdeněk Svěrák v klipu, který u příležitosti 150 let vynálezu medometu vydala PSNV-CZ (https://www.fhruschka.cz/). Článek v tištěném nebo elektronickém vydání Moderního včelaře 3/2019 vám nabízí přehledné rozdělení typů medometů.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Medomety s vodorovnou osou otáčení

Petr Texl

2019/3/16

Paralelně radiální medomety, často označované jako medomety s horizontální (vodorovnou) osou otáčení, se v současné době uplatňují ve velkoprovozech, respektive jsou součástí vytáčecích linek ve velkých medárnách. Tato konstrukce medometu není nic nového, mnoho exponátů ve sbírkách muzeí je právě tento typ. Z hlediska obsluhy (manipulace s plásty) je tento medomet ergonomicky přívětivý. Pro zařazení do současných vytáčecích linek je téměř nezbytný.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Víte, jak…?

Marie Šotolová

2019/3/19

fungovaly miskové medomety, které pravidelně vzbuzují zvědavost na výstavách historických včelařských pomůcek? Nákres jsme objevili v časopise Der deutsche Imker aus Böhmen.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Je situace s morem včelího plodu v ČR neřešitelná?

Vít Marada

2019/3/20

Již několik let se řeší otázka ohledně plošného vyšetření všech včelstev v České republice. Přemýšlel jsem, proč se nechtějí kompetentní orgány ponaučit z úspěšné likvidace a zabránění dalšího šíření moru včelího plodu (MVP) na jižní Moravě? Odmítnutí celoplošného vyšetření celé České republiky ze směsných vzorků měli je velkou chybou a krokem zpět. Autor poposuje dva rozdílné způsoby potírání nákazy ve dvou sousedících moravských krajích. Čtěte tištěné a elektronické vydání Moderního včelaře 3.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Zdraví a imunita včel

Petr Texl

2019/3/22

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Oddělení fyziologie a imunologie živočichů, uspořádala 5. 2. 2019 workshop na aktuální téma Zdraví a imunita včel. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Jarní sen

Miroslav Urban

2019/3/24

Nízko nad obzorem vychází ubývající měsíc a jeho světlo se rozlévá po sněhu. Noc je jiskřivá, jasná a mrazivá. Probudil jsem se ze snu. Hodiny na mobilu ukazovaly přesně 3:00. Nevěděl jsem, jak jsem to trefil. Zdálo se mi o včelách. O veliké včelnici, o oddělcích. Včely létaly teplým jarním dnem. Ve snu jsem pracoval se starým a moudrým včelařem. Jako bychom si se včelami rozuměli.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Technika smyvu včel pomocí oxidu uhličitého

Jan Havelka, Miroslav Křížek, Květoslav Čermák

2019/3/26

Účinné tlumení varroózy bez znalosti aktuální míry napadení včelstev kleštíkem svádí chovatele k zbytečně nadměrným aplikacím přípravků na tlumení nákazy. Vhodnějším přístupem je aplikace přípravků v minimální míře s ohledem na ochranu úlového prostředí a včelích produktů před cizorodými látkami. Dalším důvodem je odkrýt schopnosti včel parazitóze odolávat, směr, který se mezi pokrokovými včelaři začíná prakticky uplatňovat. Metod odhadu populace kleštíka ve včelstvu je víc. Jednou z přesnějších a prakticky poměrně snadných je tzv. smyv, při němž se v menším počtu včel odebraných ze včelstva pomocí zvoleného média oddělí foretické samičky od včel a obojí se zvlášť spočítá.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Aktuální stav kvality včelího vosku

Dana Staroňová, Martin Staroň

2019/3/28

Současným hlavním problémem kvality včelího vosku je jeho kontaminace cizorodými chemickými látkami a falšování. Dana a Martin Staroňovi přinášejí přehled situace v mezinárodním kontextu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Prodej medu ze dvora v Rakousku

Ivana Bauer

2019/3/30

S Rakouskem nás pojí staletá společná historie, přesto v zemědělství panuje zásadní odlišnost. Na rozdíl od České republiky se zde hospodaří na farmách s výrazně menší velikostí, která činí průměrných 19,1 ha. To přivedlo místní zemědělce k nutnosti specializovat se. Obhospodařují zemědělskou půdu, úrodu dále zpracovávají a prodávají, a zvyšují tak svůj příjem a tržní konkurenceschopnost. Diverzifikace v zemědělství činí 48 %, z toho v přímém prodeji působí 29 % zemědělských podniků. Přímo se prodává také med.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Tukové tělísko

Jaroslav Gasper

2019/3/32

Ruští vědci v r. 1976 (Sadov) a opakovaně r. 1984 (Gurjev, Stolbob, Vaskov) přidáním radioaktivních izotopů do krmiva včel napadených kleštíkem včelím usoudili, že se kleštík živí hemolymfou včel a plodu. Americký vědec Samuel Ramsey v r. 2018 pokusy dokázal, že kleštíci krmení tukovými buňkami žili déle a produkovali více vajíček než ti, kteří dostávali jen hemolymfu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Fotoatlas tukového tělesa

František Weyda

2019/3/33

Ukazuje se, že naše znalosti tukového tělesa včely medonosné nejsou dosud zcela dostatečné. Máme samozřejmě základní znalosti o rozvoji tukového tělesa během ontogenetického vývoje včel (kast). Také víme, jaké jsou základní změny tukového tělesa u letních a zimních včel. Tukové těleso je tvarově variabilní orgán. Některé bloky tukového tělesa jsou víceméně ploché, s vystupujícími útvary (buňkami) oválného až kulovitého tvaru. Tyto histologické a cytologické otázky tukového tělesa včel začíná blíže studovat Biologické centrum Akademie věd České republiky v Českých Budějovicích.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Modrá je dobrá, pokud fluoreskuje

Jaroslav Petr

2019/3/34

Hmyzí opylovatelé mají překvapivou slabost pro modře fluoreskující barvy. Podaří se tohoto fenoménu využít pro lepší opylení zemědělských plodin? Přečtětě si v tištěném nebo elektronickém vydání Moderního včelaře 3/2019, k čemu dospěl  tým vedený Sujayou Raovou z oregonské státní univerzity v USA.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Dálkový průzkum Země a včelaření: odpovědi mohou přijít z výšky

Jan Brus, Jakub Miřijovský

2019/3/35

„Pokud by včely zmizely z povrchu zeměkoule, bude mít člověk před sebou pouze čtyři roky života,“ řekl údajně před sto lety Albert Einstein. Ještě před zhruba třiceti lety bývala auta po delších cestách zcela pokryta vrstvou mrtvého hmyzu. Hmyz tehdy nebyl v hledáčku ani vědců, ani společnosti. V současné době je situace zcela opačná. Pro milovníky drahých vozů možná přívětivá, nicméně z pohledu entomologa nebo včelaře o poznání horší. Jaká je v této situaci úloha Dálkového průzkumu Země, zvláště v souvislosti se včelami? Čtěte Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Výzkumný ústav včelařský jubilující

Marie Šotolová

2019/3/38

Vznik samostatného Československa v roce 1918 vyvolal potřebu mnoha vlastních institucí, které by nahradily dřívější c. k. úřady, školy, ústavy. Jejich instalace nebyla otázkou druhého dne po 28. říjnu, ale v lepším případě měsíců, jež již spadaly do roku 1919. A tak je letošní rok bohatý na výročí řady slovutných organizací. Své velké jubileum slaví Výzkumný ústav včelařský, dnes společnost s ručením omezeným.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Antonín Schönfeld – osobnost československého včelařství

Marie Šotolová

2019/3/40

Sto let má letos Výzkumný ústav včelařský a přesně sto padesát roků uplynulo od narození jeho otce zakladatele a prvního ředitele MUDr. et Ing. Antonína Schönfelda (31. 1. 1869 ve Vraňanech nad Vlt.–12. 8. 1958 v Úvalech u Prahy). Byl jednou z nejvýraznějších osobností spjatých s včelařstvím, které jsme měli.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Dolské střídání generací

Marie Šotolová, Petr Texl

2019/3/42

Sto let je dlouhá doba, mění se lidé, mění se instituce. Ze státního výzkumného ústavu včelařského, který měl při svém založení především rozvíjet vědeckými metodami znalosti o včelách a školit včelaře, se v roce 1997 stala soukromá společnost s ručením omezeným. Své velké výročí zahajuje dolský ústav s novým ředitelem v čele. Od 1. 1. 2019 ho řídí Ondřej Procházka. Zeptali jsme se ho proto, jak ústav své jubileum oslaví.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Sláva! Ale komu?

Michaela Schifflerová

2019/3/43

Známý to (nejen) včelař Jaromír Rašín vydal vlastním nákladem v roce 1929 svou knihu Sláva strojů a měst. O 90 let později ji Jaroslav Dušek převedl na divadelní prkna pražského Divadla Na Jezerce.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Světový den včel zve k otevření včelnic

Petr Texl, Marie Šotolová

2019/3/44

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., se letos inspirovala Rakušany, kteří slaví Světový den včel připadající na 20. května, „Dnem otevřených úlů“. PSNV-CZ tak poprvé vyzývá všechny včelaře, aby o víkendu 18.–19. 5. 2019 přivítali na svých včelnicích veřejnost zajímající se o život včel. Školní exkurze by mohly přijít v pátek 17. 5. Připojit se může každý včelař, aniž musí být členem pořadatelské organizace. Lidé, kteří k němu na včelnici zavítají, by se měli dozvědět víc o medonoskách, jejich chovu, významu a ideálně mít možnost koupit si „ze dvora“ med.

číst článek