Moderní včelař 8/2019

8/2019

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop

Moderního včelaře.

Do e-shopu

Editorial

Marie Šotolová

2019/8/4

Přátelé milí,

také dostáváte rádi dopisy? Nemyslím ty s modrým či červeným pruhem, anebo sdělení v datové schránce, od nichž se většinou nedá čekat nic milého. Mám na mysli obyčejné psaní a e-mail. Není tomu tak dávno, co do naší redakce napsal Zdeněk Dlask.

číst článek


První med pražských veterinářů

2019/8/4

Od loňska hostí střecha sídla Státní veterinární správy ve Slezské ulici na pražských Vinohradech pět včelích úlů. Pečuje o ně Augustin Uváčik.

číst článek


Evropské dotace v novém kabátě

2019/8/5

Od roku 2005 mají chovatelé včel možnost čerpat „evropské“ dotace. Každé tři roky těmto dotacím předchází vypracování národních včelařských programů a po jejich schválení obdrží členské státy Evropské unie finanční příspěvek podle skutečného stavu (počtu) včelstev. K této sumě vláda České republiky přidává stejný díl finančních prostředků. Pro nadcházející včelařský rok (1. 8. 2019 – 31. 7. 2020) činí souhrnná částka pro včelaře v ČR téměř 65 mil. Kč.

číst článek


Hniloba včelího plodu na Semilsku

2019/8/6

Státní veterinární správa v Liberci informovala, že kvůli hnilobě včelího plodu došlo do poloviny července 
2019 na Semilsku k likvidaci 91 včelstev.

číst článek


Kalendárium

2019/8/6

Kalendárium zahrnuje včelařské události od 15. 8. do 13. 9. 2019.

číst článek


Slovo úvodem k hlavnímu tématu čísla

2019/8/7

Tématem tohoto čísla Moderního včelaře je zavíječ voskový. Včelí škůdce, který dělá právě včelařům vrásky na čele. Po medobraní a při zužování včelstev před zimou nám zbývají cenné souše, jenže jak je uchovat do příští sezóny?

číst článek


Biologie zavíječe voskového

František Weyda

2019/8/8

Zavíječ voskový (Galleria mellonella Linaeus, 1758), anglicky wax moth, motýl z čeledi zavíječovitých (Pyralidae), podčeledi Galleriinae, má v rámci hmyzu zvláštní postavení. Je současně druhem škodlivým i užitečným.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Zavíječ malý

František Weyda

2019/8/12

Zavíječ malý (Achroia grisella, Fabricius 1794), anglicky lesser wax moth, motýl z čeledi zavíječovitých (Pyralidae), podčeledi Galleriinae, je škůdce v úlech a ve včelařských provozech. Rozšířen je ve většině částí světa s výjimkou míst s chladným klimatem. Jeho výskyt není tak častý jako v případě jeho příbuzného druhu zavíječe voskového (Galleria mellonella). Také je o něm méně informací a není středem takového zájmu vědců.

Foto: Zavíječ malý (Achroia grisella). Foto Sarefo. Wikimedia Commons. LicenceCC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Škůdce vybavený superschopnostmi

Michal Žurovec

2019/8/13

Pokud bychom uspořádali olympiádu živočichů se zvláštními schopnostmi, zřejmě by nás nepřekvapilo, že se na stupních vítězů pravidelně umisťují druhy žijící v extrémních podmínkách. Mezi ně bezesporu patří známý škůdce včel, zavíječ voskový. Mohl by soutěžit hned v několika důležitých disciplínách, jako jsou tvorba neproniknutelných ochranných bariér proti útočníkům, extrémní citlivost sluchu, přežívání jen s minimálním množstvím vody nebo trávení nestravitelných poživatin… Asi by však nevyhrál žádnou soutěž krásy.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Tajemství zavíječových snovacích žláz

Dalibor Kodrík

2019/8/14 Zavíječ voskový (Galleria mellonella) je znám široké včelařské veřejnosti jako nepříjemný škůdce včel. Vyznačuje se však mnohými zcela výjimečnými biologickými vlastnostmi (viz výše). Zajímavá je činnost jeho snovacích žláz a produkce hedvábného vlákna.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Možnosti likvidace zavíječe

Alena Machová, Pavel Mach

2019/8/15

Na konci 18. století došlo v habsburské říši k revoluci při studiu medicíny: vídeňští studenti mohli poprvé studovat orgány, svaly, šlachy, kosti, cévní systém aj. na realistických modelech ze včelího vosku, které nechal Josef II. zhotovit ve Florencii. Dnes jsou k vidění v Josephinu, tehdejší Vídeňské medicínsko-chirurgické akademii, a vypadají stále realisticky. Tento příklad ukazuje, že včelí vosk je velmi trvanlivá látka. Byk by škoda, kdyby ho zničil zavíječ.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Ekologické skladování souší

Petr Texl

2019/8/17

Při skladování souší lze proti zavíječi voskovému bojovat sníženou teplotou pod 10 °C. Tato teplota zahubí pouze dospělce (motýla) zavíječe voskového. Vajíčka přežijí, larvy a kukly zastaví vývoj. Toto opatření postačuje pro bezproblémové uskladnění souší po medobraní do příští sezóny.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Jednoduché uchovávání plástů

Jaroslav Gasper

2019/8/18

Každý včelař se ihned od začátku včelaření potkává s problémem, kde a jak uskladnit rezervní plásty. Tak, jak roste počet včelstev, vzrůstá potřeba skladování plástů. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Škůdce?

Miroslav Urban

2019/8/20

Sedím a lámu si hlavu, jak napsat glosu na téma zavíječ voskový. Zadání, které v hlavě vyvolává vzpomínky na spousty plástů, které sežraly housenky tohoto motýla. A to nejen mně, ale i jedné slečně, které maminka vyskládala sírou ošetřené souše ze skříně a na police místo nich uložila kompoty. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Základem je dobré zazimování – příprava včelstva na zimu

František Pošar

2019/8/22

Přáním každého včelaře je připravit svá včelstva na zimu tak, aby ji co nejlépe přečkala a odolala mnohdy drsným podmínkám i zimním nástrahám. Proto jsme měli začít s přípravou na zazimování již začátkem července. Pokud jste to letos neudělali, považujte tento článek za rady pro příští rok.Přáním každého včelaře je připravit svá včelstva na zimu tak, aby ji co nejlépe přečkala a odolala mnohdy drsným podmínkám i zimním nástrahám. Proto jsme měli začít s přípravou na zazimování již začátkem července. Pokud jste to letos neudělali, považujte tento článek za rady pro příští rok.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Rekviem za včelku

Kamila Antošová

2019/8/24

Bylo 18. června, kdy se na obilném poli nad Bolkovem u Rudníku na Trutnovsku začal v 7 hodin 20 minut odehrávat příběh vítěze a poraženého.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Jednoduché včelaření Františka Dudka

Petr Texl

2019/8/25

MUDr. František Dudek (84), rodák z Kněževsi na Blanensku, přišel do Ledče nad Sázavou v roce 1960 po studiích medicíny na umístěnku. Doma již včelařil s tátou, kde získal základní zkušenosti.  Nyní je předává mladé generaci, jak se dočtete v tištěném nebo placeném elektronickém vydání Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Včely a číslice

Jaroslav Petr

2019/8/28

Čím víc vědci studují matematické dovednosti včel, tím větší zažívají překvapení. Nejnověji odhalili u včely medonosné schopnost spojit si počet s vybraným symbolem. Včely tak dokážou v praxi používat číslice.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Setkání pod horami

Miroslav Urban

2019/8/29

Je třetí den letošního července a v půl páté ráno mi zvoní budík. Je to nezvyklý čas, natož o prázdninách. Ale důvod je na výsost důležitý. Za chvíli nasednu do auta a vyrazím na východ do Banské Bystrice na mezinárodní setkání mladých včelařů IMYB 2019.

číst článek


O magnetických polích, mobilech, včelách, ale také o vědcích

Martin Vácha

2019/8/30

Magnetická a elektromagnetická pole mají řadu pozoruhodných vlastností, a tak jako působí přitažlivou silou na magnetické předměty, stejně lákají zájem badatelů i laiků. Otázky jako „Mají vliv na zvířata? Na lidské zdraví a mysl?“ anebo „Mohou škodit včelám?“ existují desetiletí, přičemž uspokojivé odpovědi na ně stále chybějí. Proč objasňuje článek v tištěném a elektronickém vydání Moderního včelaře. Můžete si ho předplatit nebo koupit ve vybraných stáncích PNS.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Z historie a současnosti medonosné pseudoobilniny

Pavlína Rejchrtová

2019/8/34

Dnes si představíme historii pěstování pseudoobilniny, která se na našich polích příliš často nepěstuje jako hlavní plodina, ale uplatňuje se zejména ve směsi meziplodin nebo osivech určených k osévání biopásů, souvratí atd. Přišla k nám, stejně jako žito a oves, z východu. Je velmi náročná na vláhu, daří se jí však i ve vyšších polohách a na chudších půdách. Jde o jednoletou bylinu, která tvoří bílá až narůžovělá květenství, jež postupně nakvétají od spodních pater k vrcholu. Plodem je trojboká nažka. Už tušíte, o které rostlině bude řeč tentokrát? Ještě ne? Tak tedy poslední nápověda: řadíme ji mezi medonosné rostliny, protože láká řadu opylovatelů, zejména včelu medonosnou. Ano, je to pohanka setá!

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Madridský včelí dům aneb kde vznikaly ‚dokonalé‘ úly

Libor Hruška

2019/8/36

Sám španělský král si před sto lety uvědomoval, jak zaostalé je tamní včelařství. Spolu se skupinou odborníků proto inicioval vznik společnosti zaměřené na výrobu moderních nástavkových úlů. Tak se zrodila madridská La Moderna Apicultura (Moderní včelařství) – firma, která na stejné adrese sídlí už od roku 1919.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Vladislav Bouček – včelař v daleké Austrálii a Africe

Jaromír Tlustý

2019/8/38

V posledních desetiletích 19. století opustilo Čechy mnoho mužů, aby v cizině hledali to, co se jim doma nedostávalo, práci a zisk. Osudy mnohých z nich jsou dnes zapomenuty. Mezi těmi mnoha bychom našli i několik včelařů, jež chov včel zavál do různých míst Evropy, a také jednoho chovajícího včely v daleké Austrálii a Africe, Vladislava Boučka.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Ekologická spiritualita a etika

2019/8/41

Docent Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zároveň chrudimský včelař RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D., se o ekologickou spiritualitu a environmentální etiku zajímá dlouhodobě. Letos přichází se souborem esejí na výše uvedená témata. 

číst článek


Životy včel

Marie Šotolová

2019/8/41

Knižní novinka Thomase D. Seeleyho s podtitulem Nevyřčený příběh včely medonosné ve volné přírodě potěší každého, kdo ve zdejších odborných časopisech sleduje zprávy o vystoupení tohoto předního amerického vědce během konferencí konaných v Evropě.

číst článek


Imperátorské včely

Marie Šotolová

2019/8/42

Čtvrtek 15. srpna si svět připomene 250. jubileum narození císaře Napoleona I. Bonaparte. Proč ho vzpomínáme na stránkách Moderního včelaře? Protože si zvolil včely jako svůj osobní erb.

Napoleon I. Bonaparte na oficiálním portrétu v rouchu zdobeném emblematickými zlatými včelami. Jacques Louis David, olej na plátně, 1805. Pallais de Beaux-Arts de Lille. Wikimedia Commons

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Noví absolventi oboru Včelař v Blatné

Petr Texl

2019/8/43

Koncem letošního června úspěšně ukončilo 24 studentů dvouletý dálkový učební obor Včelař ve Středním odborném učilišti v Blatné. 

číst článek


Vzpomínka na prof. MVDr. Stanislava Navrátila, CSc.

Zdeněk Klíma

2019/8/43

Dne 19. července 2019 se Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno i celá akademická obec a široká veterinární veřejnost rozloučily s profesorem Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, panem prof. MVDr. Stanislavem Navrátilem, CSc., který nás opustil po těžké nemoci 11. července 2019.  

číst článek


Sdělení redakce

2019/8/44

Redakce Moderního včelaře připravuje pro své listopadové číslo adresář webových stránek, které se týkají včelařství. Pokud máte zájem o zařazení svých stránek, prosíme o zaslání údajů dle níže uvedené struktury nejpozději do 1. října 2019 na adresu sefredaktor@psnv.cz. Uveřejnění adresy v daném formátu je zdarma.

číst článek