Články Autora Jaromír Tlustý

Vynulovat

České včely na Jávě a v Japonsku

Jaromír Tlustý

2024/4/0

K historii včelařství v Čechách patří zde od středověku do roku 1946 působící němečtí včelaři a německé včelařské spolky. Jejich existenci je však těžké zmapovat. Při absenci archivních pramenů jsou mnohdy jediným informačním pramenem útržkovité zprávy na stránkách včelařských časopisů a denního tisku.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Antonín Kozák, zapomenutý včelař ze Slaného

Jaromír Tlustý

2024/2/37

Jen málo českých včelařů z přelomu 19. a 20. století patřilo k významným chovatelům včel a organizátorům spolkového včelařského života, jejichž činnost přesahovala hranice regionu, kde žili a včelařili. Většinu z nich známe prostřednictvím knih, jichž byli autory, či článků v odborných včelařských periodikách. Opakem je Antonín Kozák

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Hrabě Špork a včelařská kresba

Jaromír Tlustý

2023/7/37

Baroko přineslo ve šlechtických sbírkách mnohé. Vedle přírodnin, uměleckých předmětů, mincí, zbraní bylo možné zhlédnout rozličné zajímavosti z různých oborů lidské činnosti.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Otec a syn Stříbrní, průkopníci bulharského včelařství

Jaromír Tlustý

2023/3/40

Není překvapivé, že významní čeští včelaři působili mimo svou vlast a napomáhali rozmachu moderního chovu včel v jiných částech Evropy. Příkladem jsou otec a syn Stříbrní, působící na sklonku 19. a počátku 20. století v Bulharsku, zakladatelé tamního chovu včel.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Causa falešného medového másla

Jaromír Tlustý

2022/5/42

Med byl a je nejfalšovanější potravinou jak na českém, tak na světovém trhu. Manipulaci s kvalitou, obsahem a objemem medu lze sledovat hluboko do historie.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Falšování medu v předminulém století

Jaromír Tlustý

2022/8/39

Med byl a je nejfalšovanější potravinou jak na českém, tak světovém trhu. Manipulaci s kvalitou, obsahem a objemem medu lze sledovat hluboko do historie. Zprvu vycházela ze snahy o využití špatným uskladněním a stářím znehodnoceného medu přidáním přísad, bylin napravujících jeho zhoršenou chuť.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Alois Tollman, závod mydlářský a včelařský, Křivoklát

Jaromír Tlustý

2021/3/40

Na konci 19. století se chov včel a činnosti s ním spojené stávaly stále komerčnější. Nebyla to jen produkce medu a vosku, z níž včelaři profitovali, ale také výroba a prodej úlů, úlových vah, a dalších pomůcek. A v neposlední řadě mezistěn. Jedním z prvních, kdo je v Čechách vyráběl a prodával, byl Alois Tollman.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včelařova socha na noutonickém hřbitově

Jaromír Tlustý

2021/2/42

Při návštěvě zahrad mrtvých – hřbitovů je možné se také setkat se symboly, reliéfy, sochami blízkými včelařství. Časté je vyobrazení včelího úlu, především košnice, spolu se sovou. Lze je najít na náhrobních deskách úředníků zemřelých na přelomu 19. a 20. století, kdy spojení úlu a sovy symbolizovalo moudrost a pilnost.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


První vršovické včelařství

Jaromír Tlustý

2020/11/38

Vezmeme-li do ruky Adresář královského hlavního města Prahy a obcí sousedních z roku 1910, v němž jsou pražská řemesla, řemeslníci, podnikatelé a živnostníci řazeni podle svých povolání, najdeme zde kapitolu Včelaři. V ní je však uvedeno jen jediné jméno. Pouze jediný obyvatel Prahy a blízkého okolí se živil chovem včel. Byl jím Martin Bobr ve Vršovicích.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Karel Bartůněk – průkopník fotografování včel

Jaromír Tlustý

2021/1/41

  Nedlouho po objevu fotografie a počátku jejího využívání v různých oborech lidské činnosti s ní začali pracovat i včelaři. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Josef Pastyřík, zámecký zahradník a včelař

Jaromír Tlustý

2021/9/39

Včelaři a zahradníci mívají k sobě blízko. Mnohdy je zahradník včelařem a včelař zahradníkem. Na stránkách Moderního včelaře jsme představili životní příběh zámeckého zahradníka v Zákupech, Františka Svobody, majícího chov včel jako zálibu. Obdobné to bylo v životě jiného zámeckého zahradníka, Josefa Pastyříka.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Povodeň v roce 1872 a včelaři

Jaromír Tlustý

2021/6/41

Je to téměř 150 let, kdy naši zem postihla jedna z největších povodní za několik století. Nepřekonala ji ani ta v roce 2002. Průtrž mračen a následné vzedmutí několika toků přinesly ohromné materiální škody, lidské oběti a zkáza mnohde tragicky zasáhla do chovu včel. Pomoc nabídl postiženým českým včelařům poté také Emil Rothschütz ze Slovinska. Protože právě se slovinskými včelaři jsou ti čeští dnes v intenzivních kontaktech, věříme, že vás náš článek zaujme.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Jednota ku povznešení včelařství v Čechách – vznik a první roky existence

Jaromír Tlustý

2019/7/40

Před polovinou 19. století s rozvojem racionálního včelaření, tzn. přechodu od klátů k úlům, hledali mnozí přední včelaři Evropy prostor pro předávání zkušeností, poznatků a znalostí dalším zájemcům o chov včel. Uvědomovali si, že jednou z možností je založit včelařský spolek jako platformu, kde si včelaři mohou své praktické zkušenosti osobně předávat. Obdobně uvažoval významný český včelař Jan Nepomuk Oettl (viz Moderní včelař 6/2019), když r. 1852 podnikl první kroky k založení Jednoty ku povznešení včelařství v Čechách.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Vladislav Bouček – včelař v daleké Austrálii a Africe

Jaromír Tlustý

2019/8/38

V posledních desetiletích 19. století opustilo Čechy mnoho mužů, aby v cizině hledali to, co se jim doma nedostávalo, práci a zisk. Osudy mnohých z nich jsou dnes zapomenuty. Mezi těmi mnoha bychom našli i několik včelařů, jež chov včel zavál do různých míst Evropy, a také jednoho chovajícího včely v daleké Austrálii a Africe, Vladislava Boučka.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Pokyny včelařů pro výpravu do východní Asie za Rakouska-Uherska

Jaromír Tlustý

2019/11/33

Digitalizace historických knih a časopisů přináší mnohé z dnes již zapomenutých momentů historie, včetně té včelařské. Příkladem může být rakousko-uherská výprava do východní Asie v letech 1869 až 1871. Je s podivem, jak dějiny včelařství, a to dokonce českého, souvisí s vládní námořní expedicí mířící do Asie a Jižní Ameriky.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


První členky Jednoty ku povznešení včelařství v Čechách

Jaromír Tlustý

2019/10/40

Když byla v červnu roku 1852 v zámeckém parku v Krásném Dvoře založena Jednota ku povznešení včelařství v Čechách (Verein zur Hebung der Bienenzucht Böhmens, dále jen Včelařská jednota), první spolek sdružující v Čechách zájemce o chov včel, byli jejími členy jen muži. Tak tomu bylo až do roku 1865, kdy se v seznamu členů poprvé objevily ženy, jedny z prvních známých včelařek v Čechách.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


František Ferdinand d´Este a Žofie Chotková a chov včel na Konopišti

Jaromír Tlustý

2020/7/40

Nejeden z českých šlechticů 19. a počátku 20. století měl blízko k chovu včel. Rudolf hrabě Kolovrat-Krakovský (1830–1903) byl výborným a uznávaným včelařem. Eugen Karl hrabě Černín z Chudenic (1796–1868) a Jan hrabě Harrach (1828–1909) stáli u zrodu českých včelařských spolků. Svůj včelín na Konopišti měli následník trůnu, arcivévoda František Ferdinand d'Este (1863–1914) a jeho žena Žofie vévodkyně z Hohenbergu (1868–1914).

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Úlová váha – barometr včelaře

Jaromír Tlustý

2020/10/21

Jednou z důležitých, měřitelných, zaznamenatelných hodnot je pro včelaře hmotnost úlu. Jak napovídá nadpis převzatý z textu vydaného roku 1942, může být barometrem napovídajícím včelaři mnohé o stavu a vývoji včelstva ve váženém úlu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Za pražskými včelaři 19. století

Jaromír Tlustý

2020/5/40

Šedesátá a sedmdesátá léta 19. století znamenala v historii českého včelařství významnou etapu. Rodil se český včelařský spolkový život, zakládaly včelařské časopisy, tiskly včelařské knihy a hledaly cesty, jak se tehdy říkalo, k racionálnímu včelaření: rozhodovalo se o konstrukcích úlů, o jejich vnitřním uspořádání, rámkové míře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Zámecký zahradník a včelař v Zákupech František Svoboda

Jaromír Tlustý

2020/4/42

Včely mají blízko k zahradám a zahradníci ke včelařství. Od 19. století nalezneme mezi včelaři mnoho zahradníků, a to i těch, patřících v pomyslné hierarchii této profese k nejvýše postaveným, zámecké zahradníky Jedním z nich byl František Svoboda, c. a k. zámecký zahradník v Zákupech.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.