Moderní včelař 2/2022

2/2022

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop PSNV

Možnost zakoupit toto číslo.

Do e-shopu

Editorial

Marie Šotolová

2022/2/4

Milé čtenářky, milí čtenáři,  je tu další Moderní včelař, který jistě není jediným periodikem na vašem stole. 

číst článek


Včelařská dotace z prostředků Evropské unie

Michal Barbuš

2022/2/4

Státní zemědělský intervenční fond oznámil, že v roce 2022 činí příspěvek Evropské unie na podporu včelařství v rámci Českého včelařského programu 2 121 528 €. 

číst článek


Nejlepší fotograf přírody

Marie Šotolová

2022/2/4

Soutěž již po šesté pořádala nizozemská organizace Nature Talks (Příroda mluví), která se zabývá pořádáním různých aktivit pro fotografy specializované na tuto oblast. 

číst článek


Brtnický výzkum v Baškirii

Marie Šotolová

2022/2/4

V Evropě vzrůstá v posledních letech obliba brtí. Souvisí to mimo jiné s touhou vrátit se tak zpět k přírodě. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Kalendárium

- redakce

2022/2/5

Kalendárium zahrnuje včelařské události od 4. 2. do 13. 3. 2022.

číst článek


VIII. mezinárodní jarní seminář nástavkového včelaření

- redakce

2022/2/6

Základní organizace Českého svazu včelařů, z. s.,  Nepomuk a Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., pořádají v sobotu 26. března 2022 v Nepomuku (okr. Plzeň-jih) VIII. mezinárodní jarní seminář nástavkového včelaření. Akce se koná v sále hotelu U Zeleného stromu na náměstí (www.hotelnepomuk.cz).

číst článek


Dvoumatečné včelaření v profesionálním včelařském provozu

Bronislav Gruna

2022/2/7

Včelaření s dvoumatečnými včelstvy je jedna z více možných cest, jak chovat silná včelstva a podstatně zvýšit výnos medu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Dvoumatečné včelaření – realita nebo utopie?

Petr Texl

2022/2/10

Když pomineme situaci, kdy včelstvo mění tichou výměnou matku a v omezenou dobu jsou ve včelstvu současně dvě matky, je dvoumatečné včelaření nepřirozené. Zootechnika dvoumatečného včelaření představuje razantní zásah do vedení včelstva za účelem vyššího medného výnosu a většího opylovacího potenciálu včelstva.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Budou dvoumatečné provozní metody pro naše včelaře běžné?

Petr Texl

2022/2/13

 V archivu redakce jsme objevili článek od Jindřicha Boháče, velkého propagátora nástavkového včelaření a chovu silných včelstev. Jeho dvoumatečná provozní metoda je stále aktuální, přestože ji autor popsal před 20 lety. Jako dvoumatečnou metodu označoval spojení mateřského včelstva s posilujícím oddělkem bez hledání matek. Účelem spojení, ať již na podzim, anebo na jaře, bylo vytvoření silného včelstva s vyšším sběracím potenciálem pro první snůšky. Protože článek může být inspirativní pro současné včelaře, text pouze nejnutněji upravený s ohledem na datum jeho vzniku nyní publikujeme.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Testování kvality vosku stanovením jeho teploty tuhnutí

Alena Bruce Krejčí, Karolína Svobodová, Václav Krištůfek

2022/2/16

Pokud nevčelaříme na volné stavbě, je otázka kvality mezistěn vkládaných do včelstva klíčovou jak z hlediska zdraví včel, tak z hlediska udržení žádoucích fyzikálních vlastností včelího díla.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


K výběru úlů

Vladimír Ptáček

2022/2/19

Moderní včelař 12/2021 uveřejnil článek Jiřího Kodeta Jak začít včelařit a vybrat nový úl, který vzbudil mezi čtenáři pozornost. Několik doplňujících názorů vycházejících z vlastní dlouholeté včelařské praxe zaslal do redakce její spolupracovník doc. RNDr. Vladimír Ptáček, CSc. Jeho text, který obsahuje obecně platné postřehy, vám  nabízíme v tištěném Moderním  včelaři nebo jeho placené elektronické verzi.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Od kvality medu k medovině

Jaroslav Lstibůrek

2022/2/20

Článek se zabývá kvalitou medu jako rozhodujíící suroviny pro výrobu medoviny a kvalitativními ukazateli medoviny.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Prodej medu ze dvora pohledem státního veterinárního dozoru

Pavel Texl

2022/2/22

V České republice je široce rozšířený a mezi včelaři oblíbený prodej medu „ze dvora“. Forma takového prodeje nabízí bližší vztah mezi producentem medu a kupujícími zákazníky, v nichž vzbuzuje v produkt více důvěry, podobně jako je tomu u dalších potravin prodávaných například na farmářských trzích.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


O původu včely medonosné

Jaroslav Petr

2022/2/23

Rozsáhlá genetická studie o včelách medonosných z celého světa odhalila původ tohoto klíčového hmyzího opylovatele. Zároveň poukázala na poměrně úzké spektrum genů, které sehrály klíčovou roli v adaptaci včely medonosné na různorodé životní podmínky.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Role mikrobiomu včel

Bruno Sopko, Tomáš Erban

2022/2/24

Mikrobiom, dříve nazývaný mikroflórou, je souhrnné označení pro všechny mikroskopické organismy nacházející se na povrchu, uvnitř těla, a dokonce v buňkách hostitele. Nejběžněji se však termín mikrobiom používá ve vztahu k souhrnu bakterií v daném organismu. Svůj mikrobiom má každý člověk, každá včela.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Díl II – Olomoucká biochemie s geoinformatikou směřuje k včelařskému výzkumu i praxi

Jiří Danihlík

2022/2/26

II. díl seriálu Vivat apidologie se věnuje výzkumu včel na Univerzitě Palackého v Olomouci.

číst článek


Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2022

- redakce

2022/2/29

Ministerstvo zemědělství stanovuje povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolávání, které se provádějí v období od 1. 1. do 31. 12. 2022, a určuje, na které z nich a v jakém rozsahu se poskytují příspěvky z prostředků státního rozpočtu.

číst článek


Také včely se chrání proti nákaze společenským odstupem

Jaroslav Petr

2022/2/30

Dělnice včelstev nakažených roztočem Varroa destructor mění své chování tak, aby mohly i nadále těžit ze vzájemné spolupráce, ale přitom omezily riziko přenosu nákazy.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včely medonosné a jejich tajemný život v lese

- redakce

2022/2/31

Novinka nakladatelství Grada je dílem autorů Inga Arndta a Jürgena Tautze. 

číst článek


Včelí kniha

- redakce

2022/2/31

Včelí úl skrývá mnohá tajemství. Oblíbený švýcarský pohádkář Jakob Streit přibližuje poutavou formou život včelstva v průběhu jednoho roku. 

číst článek


Zimní včely

- redakce

2022/2/31

Román zavedeného německého spisovatele Norberta Scheuera Zimní včely je dalším z antifašistických děl dotýkajících se tragického osudu Židů v zemích okupovaných za 2. světové války nacisty. 

číst článek


Vít Marada a jeho včelaření se Sklenarkou

Milan Šimonovský

2022/2/31

 Včelařský spolek pro Prahu 6 a 7 vám nabízí videoreportáž z chovné stanice matek Sklenar v rakouském Hirschgrundu, kde začínal Quido Sklenar. 

číst článek


Mák vlčí – plevel a zdroj pylu

Zuzana Kubíková, Antonín Kintl

2022/2/32

Naše krajina je po staletí utvářena zemědělskou činností, a právě tato krajina má poskytovat útočiště rozmanité fauně včetně včel, které jsou na její floristické různorodosti přímo závislé.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Dva biliony medonosných rostlin do roku 2030

Marie Šotolová

2022/2/35

 Méně řečí, více činů, řekli si včelaři ve Slovinsku. Jako první tak převádí ve skutek projekt Evropské unie vysázet do konce této dekády dva biliony stromů. 26. březen 2022 vyhlásili Slovinským dnem výsadby včelí pastvy (Slovenian Bee Forage Planting Day).

číst článek


Gregor Johann Mendel a medonosná vegetace

Vladimír Ptáček

2022/2/36

Letos si připomínáme 200. výročí narození objevitele genetiky a včelaře Gregora Johanna Mendela, který působil v augustiniánském klášteře v Brně. O jeho včelín se tam dnes stará doc. RNDr. Vladimír Ptáček, CSc., který ve svém článku připomíná inspirativní úsilí slavného vědce zajistit včelám dostatek pastvy.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Úl medu nepotí

Jan Turč

2022/2/38

Článek se zabývá přínosem Msgre Františka Adamce pro české včelařství.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včely a konopí

Jitka Kateřina Trčková, Jan Vít

2022/2/40

Naši dědové a pradědové obdělávali své role-pole. Osívali je vším, co bylo k životu potřebné a užitečné. Jak vyplývá z článku, bylo to  konopí, které  sloužilo jak lidem, tak včelám.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Konopí včelám prospívá

Marie Šotolová

2022/2/40

To, že včely dobře vědí, co činí, je každému jejich chovateli jasné. Polští vědci nyní potvrdili, že obliba konopí, jak ji zmiňuje  článek Včely a konopí, má reálný základ. 

 

Kvetoucí konopí setého (Cannabis sativa). Samčí rostlina (foto H. Zell). Licence Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Kdo šetří, má za tři, kdo hospodaří, tomu se dobře daří

Milan Vojtěch

2022/2/41

Autor seznamuje s pexesem, kvartetem a pohádce podporujícími na základě symbolu pracovité včely dobré hospodaření.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Přihlášky na dálkové studium oboru Včelař v Blatné

Petr Texl

2022/2/43

Do 1. března 2022 je možné podávat přihlášky ke studiu dvouleté dálkové formy učebního oboru 41-51-H/02 Včelař na Středním odborném učilišti v Blatné. Podmínky studia, včetně přihlášky jsou na www.soublatna.cz.

číst článek