Články Autora - redakce

Vynulovat

Úvodem k dnešnímu tématu

- redakce

2020/9/8

Na povrchovou úpravu úlů se můžeme dívat z mnoha aspektů. Hlavním důvodem povrchové úpravy bude snaha prodloužit úlům životnost vůči povětrnostním vlivům. 

číst článek


Mašinfírův med

- redakce

2020/9/18

Víte, že existuje Mašinfírův med?

číst článek


Anketa 2020

- redakce

2020/9/14

Anketu k současné podobě včelařského oboru jsme tentokrát připravili s doc. Ing. Antonínem Přidalem, Ph.D. Vede oddělení včelařství Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, kde je garantem výuky. Sám aktivní včelař s třicetiletou zkušeností dohlíží také na desítky včelstev využívaných univerzitou k její vědecké a pedagogické činnosti. Své včelařské vzdělání nabyl na Vysoké škole zemědělské (nyní Mendelova  univerzita v Brně) s postgraduálním studiem Speciální zootechniky na své alma mater.

číst článek


PSNV-CZ na Medobraní

- redakce

2020/8/43

Českobudějovičtí včelaři se už několik let scházejí ve svém Vzdělávacím a chovatelském centru, které disponuje příjemnou klubovnou a velkou zahradou plnou včel. Není proto divu, že sem občas zvou veřejnost. 

číst článek


Regiony sobě

- redakce

2020/8/5

Světlo světa spatřila nová turistická databáze pod garancí Celostátní sítě pro venkov. Jejím cílem je propojit lokání nabídku produktů se zájmem návštěvníků jednotlivých regionů.

číst článek


Evropská včelařská soutěž

- redakce

2020/8/5

Evropská organizace vlastníků půdy (ELO – European Landowers´Organisation) a Evropská asociace zemědělského strojírenství (CEMA – European Agricultural Machinery Association) pořádá od r. 2014 mezinárodní soutěž inovativních projektů The European Bee Award.

číst článek


Noční Praha s úly za zády

- redakce

2020/8/5

Do konce letošního září si můžete vychutnat jedinečnou vyhlídku na Prahu ze střechy Národního zemědělského muzea v Praze

číst článek


Anketa 2020

- redakce

2020/8/20

O odpovědi na Anketu 2020 jsme tentokrát požádali předsedu Sekce komerčních včelařů při Českém svazu včelařů, z.s., Jiřího Mohelníka. V okolí Valašského Meziříčí, kde bydlí, a v podhůří Hostýnských vrchů chová něco kolem šedesáti včelstev. Včelaření má v jeho rodině dlouhou tradici, takže se kolem včel pohyboval od mala a už si ani přesně nevybavuje, kdy se začal starat o svá první včelstva. Intenzivně včelaří asi patnáct let. Absolvoval Moravskou včelařskou školu v Hranicích na Moravě.

číst článek


Bee Press Photo

- redakce

2020/8/43

Na adresu foto@dymak.online začaly již přicházet první soutěžní fotografie.

číst článek


Existují pesticidy neškodné pro včely?

- redakce

2020/8/32

Pětičlenný vědecký tým ze zahradnického oddělení Oregonské státní univerzity vedený bioložkou Priyadarshini Chakrabarti publikoval 21. 5. 2020 v časopise PlosOne studii, podle níž flupyradifuron a sulfoxaflor, které jsou účinnými látkami v komerčních pesticidních prostředcích, způsobují včelám fyziologický stres, kvůli němuž mají kratší život. Problém je, že tyto prostředky byly vyvinuté jako neškodné pro včely.

číst článek


Akce k 20. výročí PSNV je ZRUŠENA

- redakce

2020/8/42

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., měla pořádat v sobotu 21. listopadu 2020 v Praze mezinárodní konferenci u příležitosti 20. výročí od svého založení Člověk a včela v roce 2020. AKCE JE ZRUŠENA.

číst článek


Letošní snůška napříč republikou

- redakce

2020/10/28

V zářijovém vydání Moderního včelaře jsme požádali čtenáře a spolupracovníky Moderního včelaře, aby nám krátce napsali, jaká byla u nich snůška. Čtěte sami.

číst článek


Kalendárium

- redakce

2020/9/6

Kalendárium zahrnuje včelařské události od 4. 9. do 17. 10. 2020.

číst článek


Zpráva o stavu zemědělství ČR v roce 2019

- redakce

2020/10/38

Vláda ČR přijala 27. 7. 2020 Usnesení č. 791, kterým vzala na vědomí Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2019 s tím, že zpráva se stává předmětem jednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Částka 8.2.6 Včelařství obsahuje níže uvedené údaje:

číst článek


Bee Press Photo

- redakce

2020/10/43

Mezinárodní fotografická soutěž, kterou vyhlásil slovenský časopis Dymák za spoluúčasti tří odborných časopisů z Polska, Maďarska a České republiky reprezentované Moderním včelařem, je otevřena přihláškám poslední měsíc. 

číst článek


Vyhyne 39 % cévnatých rostlin?

- redakce, ASZ Asociace soukromého zemědělství

2020/11/4

Podle ředitele vědeckého oddělení Královské botanické zahrady Kew v Anglii a odborníka na biodiverzitu Alexandra Antonelliho hrozí 39,4 % druhů cévnatých rostlin na Zemi zánik. 

číst článek


Anketa 2020

- redakce, Václav Sciskala

2020/11/14

O odpovědi v anketě k problematice současného včelařství jsme požádali Mgr. Václava Sciskalu, předsedu Včelařského spolku Moravy a Slezska, z. s. V současnosti chová s podporou rodiny na třech stanovištích v okrese Karviná třicítku včelstev. Včelaří od roku 1978 a v průběhu své praxe absolvoval Ústřední včelařskou školu organizovanou Českým svazem včelařů.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Novelizace veterinárního zákona

- redakce

2020/10/38

Pracovní komise Legislativní rady vlády dostaly návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

číst článek


Člověk a včela v roce 2020

- redakce

2020/9/42

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., pořádá v sobotu 21. listopadu 2020 mezinárodní konferenci „Člověk a včela v roce 2020“ u příležitosti 20. výročí od svého založení.

číst článek


Med roku 2020

- redakce

2020/9/43

Med roku se koná 10.–11. 10. 2020 od 9.00 do 18.00 hod. (NE do 16.00 hod.) Brno, Stará radnice, ul. Radnická 8.

číst článek