Články Autora Jiří Danihlík

Vynulovat

První krok k očkování včel proti roztoči Varroa destructor

Hana Vondráčková, Jiří Danihlík

2010/2/41

Podrobné vysvětlení funkce a působení DNA vakcín a možností jejich uplatnění pro zdraví včel.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Kyselina mravenčí a šťavelová v chovu včel

Jiří Danihlík

2008/6/27

Kyselina mravenčí a kyselina šťavelová (oxalová) se u nás i ve světě začínají více uplatňovat v léčení kleštíkovitosti včel. Jaké jsou možnosti v použití těcho látek, které jsou šetrné k životnímu prostředí a kvalitě včelích produktů?

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Jak se včely a včelstvo brání onemocnění morem včelího plodu?

Jiří Danihlík

2012/2/55

Mor včelího plodu straší včelaře především kvůli platným přísným předpisům – jestliže se na včelnici vyskytne klinicky nemocné včelstvo, celá včelnice lehne popelem. Pojďme se však podívat na problém moru včelího plodu z jiné stránky než z pohledu předpisů a metodik detekce či povinností při zdolávání nemoci. Mor je bakteriální nákaza (bakterióza) vyvolávající různé imunitní reakce u jednotlivých včel (imunita jedince) i celého včelstva (sociální imunita). Jsou popsány i cesty šíření moru včelího plodu. Jak je to tedy s nebezpečností moru včelího plodu, je skutečně tak nebezpečný, jak je často prezentováno? Má včelstvo schopnost se samo uzdravit?

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


RNAi – Nová strategie léčby včelích viróz

Jiří Danihlík

2012/6/205

Poznání v molekulární biologii a biochemii pokročilo natolik, že na základě výsledků základního výzkumu je možné navrhovat nové možnosti léčby nemocí. Nemusí se nutně jednat jen o nemoci včel, ale i lidí, zvířat a rostlin.

Jedna z nových možných metod je založena na RNA interferenci (zkráceně RNAi). Ta přirozeně slouží buňkám k utlumování genů (bude vysvětleno níže), byla popsána relativně nedávno a teprve v roce 2006 byla udělena Nobelova cena za její objev (Andrew Z. Fire a Craig C. Mello).

Už nyní jsou testovány léčebné preparáty proti včelím virům a nosematóze. RNAi však nemá význam jen pro včelařství, ale je potenciálně využitelná v humánní i veterinární medicíně. V následujícím článku se seznámíme jednak s principy RNAi v návaznosti na základy buněčné biologie, tak i s výsledky prvních pokusů použití RNAi při léčbě včelích chorob.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


S prof. Ingemarem Friesem o moru včelího plodu

Jiří Danihlík

2012/4/119

Čtenářům Moderního včelaře přinášíme rozhovor s profesorem Ingemarem Friesem z U ppsaly ve Švédsku. Ptali jsme se jej především na problematiku moru včelího plodu a možnosti zvládání této choroby.

Profesor Ingemar Fries je světoznámý vědec a zároveň včelař pracující na Sveriges lantbruksuniversitet v Uppsale. Za svou praxi publikoval mnoho článků v ceněných vědeckých časopisech a napsal nebo se podílel i na vzniku několika knih z oboru apidologie. Jeho zájmy jsou soustředěny hlavně na problematiku včelích chorob, je autorem, i v českých zemích známého, pokusu z ostrova Gotland, při němž byla včelstva ponechána svému osudu po nakažení kleštíkem včelím (Varroa destructor). Jak sám říká, byl to jeden z nejlevnějších a zároveň nejúspěšnějších pokusů, které kdy dělal. Spolu se svou kolegyní Evou Forsgren z téhož pracoviště zveřejnil několik nových poznatků o moru včelího plodu. Prof. Fries často cestuje po světě, přednáší na vědeckých konferencích a spolupracuje s výzkumnými týmy nejen ze Švédska.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Konference EurBee

Jiří Danihlík

2012/5/160

Ve dnech 3. až 7. září se v Halle (Saale) v Německu konala 5. konference EurBee. Jedná se o vědecky zaměřenou konferenci, jejíž náplní je prezentace dosažených výsledků v apidologii vědeckými týmy z celého světa. Většina prezentovaných sdělení souvisí se včelou medonosnou a čmeláky, některé práce se ale týkaly i jiných druhů z čeledi včelovitých (Apoidea).

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Usnadnění počítání spadu

Jiří Danihlík

2010/5/154

Efektivně spočítat spad VD na podložce umožní zcela jednoduchá pomůcka

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Objevena příčina CCD?

Květoslav Čermák, Jiří Danihlík

2010/6/190

Několikaleté úsilí teamu vědců vyústilo v objev nového viru a jeho synergického efektu spolu s nosematózou

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Je varroóza v 21. století i nadále problémem?

Květoslav Čermák, Jiří Danihlík, Pavel Holub, Jaroslav Prýmas

2011/1/9

Chemické ošetřování, alternativní metody, biologické prostředky a šlechtění – jaké postupy mají svá nejlepší léta již za sebou a čemu patří přítomnost a budoucnost? Team PSNV-CZ se zúčastnil konference IBRA ve Worchesteru

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Výsledky ankety o varroamonitoringu

Jiří Danihlík

2011/1/26

Článek je ke stažení v PDF v záložce Soubory.

číst článek


Imunita včel

Jiří Danihlík

2008/3/17

V poslední době se opakují úhyny větších počtů včelstev u nás i v cizině. Včelstva hynou většinou na kleštíkovitost (varroózu), mor a oslabená včelstva i na nosematózu. Problémem jsou také virová onemocnění. Málo se asi mezi včelaři ví, že podobně jako člověk nebo jiní živočichové, má i včela vyvinutou vlastní vrozenou imunitu, která jí pomáhá vzdorovat patogenním mikroorganismům.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Konzumace medu při cukrovce

Jiří Danihlík

2017/2/26

Doporučení týkající se konzumace medu diabetiky uveřejněné v různých brožurách a odborných článcích se často rozcházejí. Diabetologové mnohdy pacientům radí, aby při konzumaci medu uvažovali podobně, jako kdyby jedli samotný řepný cukr. Poznatky moderní vědy o účincích medu však ukazují, že jeho konzumace může být naopak prospěšná i u diabetiků.  Více v elektronickém (www.press.sk) nebo tištěném vydání Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Aktuální vědecké poznatky o imunitě a zdraví včel

Jiří Danihlík

2016/3/23

Použitá literatura, na kteoru se odkazujeme v tištěné verzi článku.

číst článek


Aktuální vědecké poznatky o imunitě a zdraví včel

Jiří Danihlík

2016/3/18

Kondici a zdravotní stav včelstev ohrožuje mnoho environmentálních vlivů (snůška, mikroklima stanoviště), původních či zavlečených infekčních nemocí (mor včelího plodu, varroóza, nosematóza a virózy) a řada lidských aktivit, zejména používání pesticidů a insekticidů v zemědělství. Imunita včel a s ní související aspekty se stále častěji stávají objektem zájmu vědců, kteří studují vývojové a fyziologické pochody, chování patogenů i vliv chemikálií používaných v zemědělství i samotném včelařství. Výzkum imunity a zdraví včel přináší poznatky o ovlivnění signálních a metabolických drah humorální imunity včel při infekci nebo expozici chemické látky. Získané výsledky základního výzkumu lze následně převádět do aplikovaného výzkumu na úrovni včelstev a do využití ve včelařské praxi. Celý text  Moderním včelaři 3/2016.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Konference Beecome 2016

Jiří Danihlík

2016/2/7

V Malmö na jihu Švédska se mezi 11. a 13. březnem 2016 konala konference a současně i výstava Beecome, jíž se zúčastnili praktičtí včelaři a odborníci z mnoha evropských zemí. Přednášky se týkaly zdraví včel, vlivu pesticidů používaných v zemědělství a šlechtění včel.

číst článek


Třetí ročník monitoringu: Všímejte si loupežení mezi včelstvy a věnujte pozornost diagnostice varroózy!

Jiří Danihlík

2016/4/20

Na jaře letošního roku jsme již potřetí spustili sběr dat pro projekt COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev. Dotazník se letos skládal z 29 otázek, které mohli včelaři zodpovědět od 22. března do 31. května 2016. Dotazník vyplnilo 968 včelařů ze všech krajů ČR, ve studii je zahrnuto více než 17 tisíc včelstev, díky zaslaným odpovědím jsme letošní ztráty vyčíslili na 6,4 %. Do dotazníku výzkumníci letos také zahrnuli otázky, které reflektují aktuální problémy českého včelařství i nově vzniklé úvahy o potenciálních rizicích zimujících včelstev.

číst článek


Apidologové se již po sedmé sešli na konferenci EurBee

Jiří Danihlík

2016/5/25

Na začátku září letošního roku se v rumunské Cluji setkali vědci zabývající se včelařskou vědou. V rámci konference Eurbee, která se koná každé dva roky, byly prezentovány výsledky výzkumu vědců z celého světa jak formou přednášek, tak pomocí plakátů s výsledky. Třídenní konference se skládala z tématicky zaměřených částí, jako je populační genetika, genomika, ekologie opylovatelů , nejobsáhlejší patologie a dalších. Souhrn sdělení v tištěném Moderním včelaři 5/2016.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Jak naložit se včelnicí s klinickým nálezem moru plodu aneb výsledky ankety

Jiří Danihlík

2016/5/17

V letošním ročníku studie COLOSS „Monitoring úspěšnosti zimování včelstev“ jsme se ptali respondentů, jak by naložili se včelnicí, na níž se klinicky vyskytl mor včelího plodu. Do ankety jsme zařadili dvě otázky, jejichž odpovědi mohou spolu navzájem souviset. Ptali jsme se, jestli má respondent zkušenosti s morem včelího plodu, což může zásadně ovlivnit jak jeho pohled na tuto problematiku, tak na samotný názor na postup v případě výskytu moru včelího plodu na stanovišti včelstev. Obě otázky zodpovědělo 895 respondentů z celkových 968 účastníků studie.

 

číst článek


Apimondia 2017: Organizovaná cesta za poznáním tureckého včelařství

Jiří Danihlík, Radek Kobza

2017/11/30

Po oficiálním skončení Apimondie se konala tzv. Technical tour, tedy organizovaný výlet na zajímavá včelařská místa. Nechali jsme se tedy dobrovolně zorganizovat a na výlet jsme se přihlásili. Cesta na Apimondii a prezentace výsledků byla podpořena projektem NNO: Úspěšnost zimování včelstev v ČR v evropském kontextu, č. 53/2017 a projektem NAZV č. QJ1610248.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Apimondia 2017: Výběr zajímavých příspěvků z mezinárodní konference

Jiří Danihlík, Radek Kobza

2017/11/24

Turecký Istanbul hostil od 29. září do 3. října letošního roku mezinárodní kongres Apimondia.  Autory článku zajímaly především odborné přednášky. O shrnutí toho nejzajímavějšího, co během čtyř dnů zaznamenali, se dělí se čtenáři Moderního včelaře.Cesta na Apimondii a prezentace výsledků byla podpořena projektem NNO: Úspěšnost zimování včelstev v ČR v evropském kontextu, č. 53/2017 a projektem NAZV č. QJ1610248.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.