Články Autora Jiří Danihlík

Vynulovat

COLOSS: Výsledky na mapách aneb využití geoinformatiky pro analýzu získaných dat

Jiří Danihlík, Lucie Králová, Jan Brus

2017/12/22

Od roku 2013/14 monitorujeme v ČR ztráty včelstev s využitím jednotného a standardizovaného dotazníku, který vydává asociace COLOSS. Ze sesbíraných dat jsme vytvořili databázi, na jejímž základě můžeme sledovat ztráty včelstev, analyzovat jejich příčiny i sledovat trendy v českém včelařství. Nejdůležitější výsledky ročníku 2016/17 jsme publikovali v Moderním včelaři 7/2017. 

číst článek


COLOSS 2016/17: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev - dlouhodobá studie se neobejde bez jednotlivých včelařů!

Jiří Danihlík

2017/3/45

Již čtvrtý ročník projektu COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev je spuštěn od poloviny března! Společnými silami se můžeme podílet na průzkumu o zdravotním stavu našich včelstev, úspěšnosti jejich zimování a sledování faktorů, které úspěšnost zvyšují nebo snižují. Pojďme se tedy ohlédnout za uplynulou sezónou a uložit své výsledky a pozorování ve formě zodpovězeného dotazníku.

 

číst článek


Zemřel prof. Ingemar Fries

Jiří Danihlík

2017/8/7

V pondělí 10. července 2017 zemřel po dlouhé a těžké nemoci významný apidolog prof. Ingemar Fries (*1950). V celoživotní vědecké práci se zaměřoval na výzkum vlivu patogenů a parazitů na zdraví včel.

 

číst článek


Dlouhověkost včel

Jiří Danihlík, Pavel Hyršl

2017/8/32

Přibližně na přelomu července a srpna se začíná líhnout dlouhověká zimní generace včelích dělnic. Tyto včely na rozdíl od krátkověkých letních musejí ve včelstvu přežít až do jara dalšího roku. Princip nebo spouštěč líhnutí krátkověkých či dlouhověkých včel není dosud spolehlivě objasněn. Je však známo, že některé fyziologické pochody se mezi těmito generacemi včel odlišují, patří mezi ně syntéza zásobních látek, citlivost na stres nebo průběh imunitních reakcí.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Pohled dánského včelaře

Jiří Danihlík

2017/6/22

S Flemmingem Vejsnæsem z Dánska jsem se poznal před několika lety na konferenci asociace COLOSS, která se konala v Grazu. Tehdy jsem tam se Zdenkem Klímou přednášel o českém včelařství. Od té doby se s Flemmingem potkávám hlavně na mezinárodních včelařských konferencích a workshopech, protože jsme oba včelaři, tak máme vždy o čem debatovat. Letos v únoru a březnu jsem strávil pár týdnů ve švédském Lundu, kde jsem byl na pracovní stáži na tamější univerzitě. Lund je od dánské Kodaně vzdálený necelou hodinu vlakem, takže jsem rád využil příležitosti a Flemminga jsem v Kodani navštívil. Z našeho rozhovoru vyvstal nápad, že bychom jej mohli publikovat, neboť je v něm mnoho myšlenek, které mohou zaujmout i české včelaře. Takže jsem sepsal otázky, které tvoří hlavní body naší debaty, a Flemming odpovídal, jeho názory a myšlenky si nyní můžete sami přečíst v tištěném nebo elektronickém vydání Moderního včelaře 6/2017.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


První výsledky monitoringu

Jiří Danihlík

2017/7/32

Na jaře jsme spustili v pořadí již čtvrtý ročník projektu COLOSS – Monitoring úspěšnosti zimování včelstev, kterého se zúčastnilo prozatím rekordních 1 191 respondentů z celé České republiky. Získali jsme informace o bezmála 25 tisících včelstvech zazimovaných v podletí 2016. Dle údajů získaných od respondentů studie přišla Česká republika za poslední zimu o 15 % včelstev.

číst článek


COLOSS: Pomozte zmapovat počty vyzimovaných včelstev

Jiří Danihlík, Zdeněk Klíma, Radek Kobza

2014/2/12

Již od roku 2007 se v Evropě monitorují zimní úhyny, které se odborníci snaží dát do souvislosti s dalšími možnými vlivy působícími ve včelařství (snůškové podmínky, způsoby léčení včelích chorob atp.). Bohužel dosud stále chybí data o úhynech v České republice. Jak jsou tedy vysoké zimní úhyny v ČR? Dosud nešlo na tuto otázku odpovědět. Sice se obecně tvrdí, že situace v ČR je výborná, lze toto tvrzení ale nějak dokázat? A jaké jsou nejčastější důvody ztrát?

číst článek


COLOSS: Vyhodnocení prvního českého monitoringu zimních ztrát včelstev

Jiří Danihlík, Zdeněk Klíma, Radek Kobza

2014/6/8

V dubnu a květnu 2014 proběhla na území České republiky první studie zaměřená na monitoring úspěšnosti přezimování včelstev během zimy 2013/14. Českou verzi dotazníku vyplnilo 556 včelařů (cca 1,2 % z celkového počtu včelařů), ztráty včelstev v ČR činily 6,6 %, a patří tak k jedněm z nejnižších v porovnání se zbytkem Evropy. Zároveň také ČR patří mezi státy s nejnižší účastí v dotazníkové studii. Naopak více jak 45 % respondentů uvedlo, že průběžně monitoruje napadení včelstev roztočem kleštíkem včelím.

číst článek


Rozhovor s Alejandrou Vásquez o objevu a významu symbiotických mikroorganismů včel

Jiří Danihlík

2013/2/20

Už ve starší včelařské literatuře se uvádí, že pyl ukládaný včelami do buněk prochází blíže nespecifikovanými procesy fermentace, které způsobují bakterie mléčného kvašení, kvasinky nebo obojí současně. Výsledným produktem fermentace je tzv. včelí chléb (perga, anglicky bee bread), který je pro včelu bohatým zdrojem proteinů, mastných kyselin, cukrů, sterolů, vitamínů a minerálů. Jistě není pochyb o tom, že pro včelu, potažmo pro celé včelstvo, je kvalitní zdroj pylové snůšky jedním z hlavních pilířů celkové vitality. Nebýt výzkumu Dr. Alejandry Vásquez a Dr. Tobiase Olofssona možná bychom se nedozvěděli, jak úzce je spjat právě proces tvorby včelího chleba se zdravím jednotlivých včel či včelstva jako superorganismu. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Varroóza, varroatolerance a šlechtění včelstev

Jiří Danihlík

2013/3/18

Problémy s varroózou jsou mezi včelaři nejčastěji probíraným tématem. Česká včelařská časopisecká literatura a přednášky některých odborníků navíc prezentují existenci tzv. varroatolerantních včelstev na různých místech Evropy, Ameriky, Afriky nebo Ruska. Ve vědeckých článcích orientovaných na výzkum varroatolerance (VT) se popisují možné mechanismy a principy chování VT včel. Stále však máme kolem varroózy více otázek než odpovědí, a to i v době, kdy se varroóza vyskytuje v Evropě déle než 30 let.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Spor o mor

Jiří Danihlík

2013/3/4

Prvního dubna tohoto roku jsme se dočkali další novelizace vyhlášky 299/2003 Sb., která se mimo jiné zabývá včelími chorobami – varroózou, morem a hnilobou včelího plodu. Nelze si nevšimnout diskusí, které se kolem novelizace vyhlášky vyrojily podobně jako včely napěchované v úlu v časném létě.

číst článek


Metoda pokapání včel roztokem kyseliny šťavelové k léčení včelstev

Jiří Danihlík, Antonín Přidal

2013/4/16

Metoda ošetření pokapem KŠ v bezplodém období podzimu nebo zimy může vzhledem ke své účinnosti nahradit standardní tři aplikace amitrázu fumigací. Snížení počtu ošetření vede k redukci nadlimitního používání léčiv a zároveň šetří práci.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Coloss: Předběžné výsledky letošního monitoringu

Jiří Danihlík

2015/4/14

V letošním roce proběhl druhý ročník monitoringu úspěšnosti zimování včelstev. Dotazník vyplnila necelá tisícovka včelařů, po pročtení a překontrolování odpovědí jsme získali 973 platných dotazníků, z nichž jsme byli schopni vyčíslit úhyny v ČR. Mapy a grafy jsou v tištěné podobě Moderního včelaře 4/2015.

číst článek


Literatura k článku Lesknáček úlový a sršeň asijská

Jiří Danihlík, Silvie Dostálková

2016/1/29

Seznam použité literatury k článku Lesknáček úlový a sršeň asijská: nové problémy pro evropské včelaře?, který uveřejnil Moderní včelař 1/2016.

číst článek


Lesknáček úlový a sršeň asijská: nové problémy pro evropské včelaře?

Jiří Danihlík, Silvie Dostálková

2016/1/27

Na konferenci asociace COLOSS konané v říjnu 2015 nedaleko slovinské Lublaně jsme měli možnost zúčastnit se přednášek a pracovních seminářů zaměřených na hlavní výzkumné projekty pořádající asociace. Probírala se různá témata, např. již v ČR známý monitoring zimních ztrát včelstev i projekty zaměřené na šlechtění a léčení včel pomocí organických kyselin. Několik konferenčních příspěvků se také týkalo lesknáčka úlového a sršně asijské, které se nepřirozeně vyskytují na evropském kontinentu a jejichž přítomnost vyvolává mnoho otázek u vědců a obav u včelařů. Článek Moderního včelaře přináší kromě zásadních informací také unikátní fotografie obou škůdců.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Hniloba včelího plodu se z měli nevyšetřuje!

Jiří Danihlík, Jaroslav Bzdil, Martin Pijáček

2016/1/20

V jarních měsících roku 2015 vyděsil české včelaře nález ohniska hniloby včelího plodu, která u nás nebyla diagnostikována po více než 20 let. O výskytu informovala veřejnost tisková zpráva vydaná Státní veterinární správou 28. srpna 2015, kterou pak převzala česká média. Hniloba včelího plodu je nebezpečné bakteriální onemocnění, mezi včelaři se množí dotazy, jak chorobu diagnostikovat na včelnici i jak se diagnóza provádí laboratorně. Protože se blíží nová sezóna i čas vyšetřování zimní měli na mor plodu, přinášíme odpovědi na nejčastější otázky.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Úspěšnost zimování včelstev po zimě 2014/15: Studie pokračuje

Jiří Danihlík

2015/6/34

Druhý ročník monitoringu ztrát včelstev přinesl informace včelařů o zvýšených úhynech. Respondenti dotazníkového šetření zaznamenali úhyny ve výši 19,4 %. Předběžné výsledky monitoringu i porovnání s okolními státy zúčastněnými ve studii jsme přinesli v Moderním včelaři 4/2015. Moderní včelař 6/2015 se zaměřuje na podrobnější analýzu získaných dat o včelstvech a způsobech jejich ošetřování.

číst článek


COLOSS – II. ročník klepe na dveře

Jiří Danihlík, Radek Kobza

2015/1/25

V druhé polovině března 2015 se spustí druhý ročník monitoringu zimních ztrát včelstev. Výsledná studie vznikne v rámci mezinárodní spolupráce vědců i včelařů, soustředěných ve skupině COLOSS, a standardizované metodiky. Krátký dotazník s dvaceti otázkami je určen všem včelařům, ať již úhyny zaznamenali či nikoli. Jeho cílem je zjistit vztahy mezi úhyny a různými vlivy působícími na vitalitu včelstev; od zásahů včelaře, léčení, až po snůškové poměry.

 

číst článek


CESTA NA SEVER

Jiří Danihlík

2015/2/24

Zástupci včelařských organizací a výzkumných pracovišť ze Skandinávie a pobaltských republik se každoročně setkávají na konferenci, kde prezentují zajímavé projekty a výsledky výzkumu. Letošní ročník se konal v Kodani hned po COLOSS workshopu ohledně ztrát včelstev, takže by byla škoda nevyužít příležitosti této konference se nezúčastnit a nenačerpat inspiraci i pro nás v ČR.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


COLOSS: Ze zákulisí přípravy dotazníku

Jiří Danihlík

2015/2/26

Ačkoliv mezinárodní studie úspěšnosti zimování včelstev běží již od roku 2007, každým rokem se realizační tým snaží otázky znovu prodiskutovat, odebrat nevyhovující či přidat nové, aby byl dotazník zase o něco lepší než ten předchozí a současně byla meziroční data porovnatelná. Co se tedy diskutovalo na semináři národních koordinátorů projektu v dánské Kodani na konci ledna letošního roku?

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit