Články Autora Tereza Škorpilová

Vynulovat

Propolis

Vojtěch Kružík, Tereza Škorpilová

2023/10/20

Propolis je pryskyřičná látka, kterou včely sbírají z pupenů a prasklin v kůře různých stromů, zejména topolů, buků, jírovců, břízy a jehličnanů. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Pyl a perga

Tereza Škorpilová, Vojtěch Kružík

2023/9/19

V devátém díle Včelích produktů v laboratoři probádáme pyl. Pro včelstvo je důležitý, protože ho využívají dělnice pro tvorbu krmné kaše při výživě plodu. Do krmné kaše se z pylu dostávají především bílkoviny, lipidy a minerální látky. Pro dobrý rozvoj včelstva je tak zapotřebí nejen dostatek pylu, ale i jeho pestrost.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Falšování vosku

Tereza Škorpilová, Vojtěch Kružík

2023/8/22

Vosk je velmi cenný jak pro včelaře, tak pro další sektory, jako je potravinářský a farmaceutický průmysl. Jelikož poptávka po vosku roste, jsou případy jeho falšování stále častější. Z tohoto důvodu se ve vědecké literatuře setkáváme s rostoucím počtem publikací zabývajících se právě odhalováním falšování vosku.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Základní fyzikálně-chemické parametry včelího vosku

Vojtěch Kružík, Tereza Škorpilová

2023/7/22

Kontrola kvality včelího vosku vyžaduje velké množství znalostí, zkušeností a laboratorní instrumentace. Pouze několik málo laboratoří na světě se specializuje na analýzu a hodnocení kvality včelího vosku. V tomto díle včelích produktů v laboratoři si přiblížíme základní fyzikálně-chemické parametry včelího vosku.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Falšování medu

Tereza Škorpilová, Vojtěch Kružík

2023/6/23

Kvalitu a vlastnosti medu ovlivňuje celá řada faktorů, mezi které patří především botanický a geografický původ i způsob získávání medu. Kvalitu a potažmo i složení medu pak ovlivňují další faktory, jako je nadměrné přikrmování včelstev cukerným roztokem, medobraní v době před zralostí medu a falšování cukernými sirupy.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Pylová analýza medu

Tereza Škorpilová, Vojtěch Kružík

2023/5/30

Určení botanického původu medu není snadné. Je k tomu zapotřebí pylové analýzy medu (melissopalynologie), která sice není náročná na laboratorní vybavení, ale je náročná na znalost pylových zrn rostlin a na správnou interpretaci výsledků.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Stanovení cukrů v medu

Vojtěch Kružík, Tereza Škorpilová

2023/4/26

Med je jednou z nejkomplexnějších přírodních potravin, protože obsahuje cca 200 látek, přičemž hlavními složkami jsou sacharidy, zejména redukující cukry – glukóza a fruktóza. Z obsahu jednotlivých cukrů vychází další parametry, jako jsou poměr fruktóza/glukóza (F/G) a glukóza/voda (G/W).

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Elektrická vodivost a barva medu

Tereza Škorpilová, Vojtěch Kružík

2023/3/28

Při základní analýze medu se často stanovuje elektrická vodivost. Tento parametr je vhodný i pro charakterizaci jednodruhových medů. Více se o laboratorních metodách k měření elektrické vodivosti, ale také o barvě medů dozvíte v tomto díle našeho seriálu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Stanovení parametrů čerstvosti medu

Tereza Škorpilová, Vojtěch Kružík

2023/2/24

Med si při správných podmínkách skladování udržuje vysokou kvalitu po dlouhou dobu. Avšak stále v něm probíhají změny, které můžeme hodnotit podle specifických parametrů.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Kvalitativní znaky propolisu

Tereza Škorpilová, Vojtěch Kružík

2022/10/10

Propolis je významný včelí produkt s vysoce variabilním chemickým složením. Velké rozdíly lze pozorovat v závislosti na jeho botanickém a geografickém původu. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Tereza Škorpilová

2022/5/22

V rubrice Vivat apidologie pokračujeme v návštěvě akademických pracovišť, které mají sídlo v našem hlavním městě.

číst článek


Stanovení obsahu vody v medu

Tereza Škorpilová, Vojtěch Kružík

2023/1/24

Podle obsahu vody v medu se odvíjí kvalita medu. Jak se množství vody stanoví, to je obsahem našeho článku. Začínáme jím nový seriál věnovaný jednotlivým včelím produktům z hlediska jejich parametrů a způsobů, jak je sledovat.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Domácí kontrola kvality medu

Vojtěch Kružík, Tereza Škorpilová

2022/8/8

Hobby včelaři mohou prodávat med podle veterinárního zákona formou prodeje ze dvora. V tomto článku se dozvíte nejen, jak stanovit obsah vody a elektrickou vodivost, ale na které chyby si při jejich měření dát pozor, aby získané výsledky byly správné. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.