Moderní včelař 6/2009

6/2009

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop PSNV

Možnost zakoupit toto číslo.

Toto číslo již nelze na e-shopu PSNV zakoupit.

Úvodník 6/2009

Zdeněk Klíma

2009/6/164

Vážení členové PSNV-CZ, milí čtenáři,

na konci letošní včelařské sezony jsem byl zvolen do čela našeho občanského sdružení. Napadá mě analogie s výměnou matky v podletí, je však nutno poznamenat, že to není výměna z nutnosti, ale že se jedná o výměnu po úspěšném období pro naše společenstvo. Když zůstanu u tohoto nám blízkého přirovnání, pro většinu z Vás nejspíše představuji matku neznámé linie, avšak troufám si říci, že kmen bude stejný. Na mém šlechtění se totiž podílely a stále podílejí osobnosti z PSNV Vám dobře známé.

číst článek


Informácie zo snemu PSNV-SK

- PSNV-SK

2009/6/164

Dňa 24. 10. 2009 sa uskutočnil snem PSNV-SK. Konal sa podľa plánu – po 2 rokoch od predchádzajúceho. Predchádzalo mu zasadnutie rady, ktoré bolo deň vopred, kde členovia rady pripravovali podklady do neskorých nočných hodín pre zdarný priebeh snemu.

 

číst článek


Cejchy, výžehy, výpalky, značky…

Karel Jiruš

2009/6/166

Článek je ke stažení v PDF v záložce Soubory.

číst článek


Letní školy nástavkového včelaření v roce 2010

Petr Texl

2009/6/167

Článek je ke stažení v PDF v záložce Soubory.

číst článek


PSNV-SK vás pozýva na prednášky v r. 2010

- PSNV-SK

2009/6/168

Článek je ke stažení v PDF v záložce Soubory.

číst článek


Machův včelínv Krušlově

2009/6/168

Článek je ke stažení v PDF v záložce Soubory.

číst článek


Nad Krušlovem už zase létají včely

Pavel Pěchoušek

2009/6/169

Článek je ke stažení v PDF v záložce Soubory.

číst článek


Rozhovor s novým předsedou PSNV-CZ MVDr. Zdeňkem Klímou

Jaroslav Prýmas

2009/6/170

II. sněm PSNV-CZ letos v březnu v Třešti zavedl funkci ředitele společnosti, kterou začal vykonávat Ing. Petr Texl souběžně se svou dosavadní funkcí předsedy společnosti. Na jednání rady PSNV-CZ ve Lhotce u Telče 10. 10. 2009 Petr Texl odstoupil z funkce předsedy a rada zvolila nového předsedu společnosti.

číst článek


Varroatolerance u kapského a středoafrického plemene včely medonosné

Květoslav Čermák, Antonín Přidal

2009/6/171

V roce 2006 publikoval svoji disertační práci Dr. Mike Allsopp z Jihoafrické republiky. Výsledky jeho práce jsou přínosné a zejména hodnotné jsou jeho závěry pro praxi. Rozhodli jsme se proto zveřejnit alespoň překlad souhrnu jeho disertační práce. Posuďte sami, jak cenná jsou pozorování, která autor práce provedl v době šíření kleštíka včelího na jihu Afriky. Některé závěry budou jistě ještě podrobeny dalšímu zkoumání. Zřejmě nejcennější je prokázaný velmi rychlý nástup a upevnění varroatolerantních mechanismů v populaci včel, tzn. zvýšení frekvence výskytu genů odpovědných za varroatoleranci v populaci včel.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Léčit či neléčit, toť otázka - z přednášky Dr. Keffuse na Apimondii 2009

Jacques Vanpoucke, John Kefuss, Francisco Rey

2009/6/172

Před začátkem selekčního programu na varroatoleranci (VT) si musí včelaři odpovědět na dvě otázky. První z nich zní: Jaké jsou důvody, které nás odrazují od myšlenky přestat léčit chemickými prostředky? Druhá: Za jakých podmínek bychom přestali s aplikací těchto tvrdých akaricidů u všech včelstev?

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Mikroklima v úle (II.)

Pavel Holub

2009/6/174

…. pokračování z minulého čísla.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Pátý hřebík, sedmnáct ran

Josef Kala

2009/6/176

V literatuře se běžně dočteme, že na pravidelná vyrušování si včelstva zvyknou. Jak úžasně pohotová a pro včelstva pravděpodobně charakteristická a jednotná je schopnost rozpoznat, co je ohrožuje, od podnětu, který je již nezajímavý, jsem si až do dne 4. 8. 2009 neuměl představit.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Prehľad výskytu 6 vírusov A. mellifera na území Slovenskej Republiky pomocou RT-PCR za obdobie rokov 2007–2008

Tatiana Čermáková, Martin Staroň, Júlia Habovštiaková, Juraj Toporčák

2009/6/176

Odstupom času sa dozvedáme čoraz viac informácií z biológie klieštika V. destructor. Stále intenzívnejšie sa presviedčame o jeho súvise s inými chorobami včiel. Skupinou chorôb epizootologicky najviac súvisiacou s V. destructor sú vírusové choroby dospelých včiel a včelieho plodu. Nasledujúci článok Vám prináša prehľad svetových informácií o týchto chorobách ako aj spôsoby ich diagnostiky a doterajšie výsledky sledovania vírusových chorôb včiel na území Slovenskej republiky. Časopis Moderní včelař kladie dôraz na odbornosť a oslovuje prevažne mladšie generácie včelárov s kvalitnými základmi biológie. Proto je článok písaný trochu náročnejším štýlom.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Pohled mladých a měnící se časy?

Antonín Přidal

2009/6/180

V rámci výuky Včelařství a jiných předmětů vyučovaných včelařským oddělením Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity posluchači připravují k zápočtu své seminární práce. Jejich obsahem je vždy přesně vymezené odborné téma s tím, že v závěru mohou učinit poznámku – glosu, kde se mohou více rozepsat k nejrůznějším podrobnostem v oboru a nebo s oborem souvisejícím. V této části často seminární práce ubírá na odbornosti a získává na lidskosti. To je také důvod, proč tu závěrečnou poznámku v seminářích posluchačům nabízím. Zajímavé je, že ne každý ji využije. Za léta výuky mi přišla k očím řada zajímavých názorů. Dva jsem vybral jako příklad, a sice názor posluchačky a posluchače.
Nejde mi o to poukazovat tím na konkrétní problém či dokonce šířit negativní náladu, ale z meziřádků lze vyčíst něco, co jistým způsobem dnešní dobu sužuje a pro zdravý vývoj společnosti není dobré. Nechci tím tedy poukazovat na problémy při kočování či vztahy včelařů, což samotné je zejména v prvním příspěvku zajímavé, nebo na vztahy mezi vlastníky a nájemníky půdy, ale na to, jak převrácené uvažování dnes lidé mají a nebo, jak mohou mladí vnímat starší zkušené včelaře. Pro mne jako učitele jsou mladí lidé těmi, kteří budou jednou o věcech rozhodovat. Jsou zásadním zdrojem pro budoucnost společnosti. Vše, co můžeme udělat pro vývoj v budoucnosti, je věnovat se výchově a vzdělávání mladých. Jejich postoje jsou pro mě jistou informací o tom, jak si budou chtít zařídit život oni a jak tedy bude vypadat společnost v budoucnu. Snažím se jim poskytovat co nejvíce informací, aby se mohli rozhodovat, a přitom jim co nejméně ukazovat, jakým směrem jít. Starší nechávají v mladších stopy. Měli bychom si to uvědomit. Povýšené chování k mladým je nevychovává.
Berte proto níže zveřejněné části seminárních prací se souhlasem jejich autorů a bez uvedení jejich jmen jako jistý podnět k zamyšlení nad tím, jak uvažují mladí (v prvním případě) a jak se mění uvažování lidí v druhé krátké zmínce.
Antonín Přidal
šéfredaktor

 

číst článek


Pracnejší med, alebo vosk ?

Marián Mečiar

2009/6/181

Ako včelár, pred 5 rokmi som mal náhodou na stole 1kg medu a 1kg vosku. Tak som sa zamyslel, s čím mám ja, ale aj včely, viac práce. Odpoveď je včelárom jasná.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Požární ochrana a včelař

Ladislav Šuba

2009/6/182

Řada z vás si asi položí otázku, co má požární ochrana společného se včelařením. Zdánlivě nic, přesto určité minimum znalostí a orientace v této oblasti může zachránit hodnotný majetek, ale co víc, také zdraví a životy lidí.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Včelí papež Karl Pfefferle zemřel

Zdeněk (překlad) Kučera

2009/6/183

Jako „včelí papež“ se stal nesmrtelným ve včelařských odborných kruzích.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Převzato z konference

Radek Krušina

2009/6/184

Na internetové konferenci Optimal klub (http://pandora.idnes.cz/conference/optimal) se diskutuje o možných postupech proti kleštíkovi včelímu, Varroa destructor. Přinášíme příspěvek pana Radka Krušiny, který se zamýšlí nad tím, co může dělat každý chovatel včel.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Mor včelího plodu a syrovátka?

Antonín Přidal

2009/6/184

Pan Ing. Tomáš Vrbovský z Horních Bojanovic zaslal do redakce Moderního včelaře zajímavý článek ze Včely moravské (roč. 69, rok 1935, č. 5, květen). Autorem článku je nám všem dobře známý Msgr. František Adamec, který údaje z článku převzal z polského časopisu Bartnika Wielkopolskiego. Je proto třeba brát tyto informace s velkou rezervou a pro praxi v takto surové podobě jako nepoužitelné, jak sám zmiňuje Fr. Adamec v závěru článku, který apeluje na výzkumníky, aby se věcí zabývali.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit