Vyhledávání článků Moderního včelaře

Vynulovat

V hlavní roli včela tmavá

- redakce

2019/11/41

Ve světle neúnavné diskuse mezi zdejšími včelaři nad výlučnou podporou šlechtění a chovu jen kraňského plemene včely medonosné a odsunem zde původní včely tmavé do zapomnění zaujala nás reklama kosmetické firmy RYOR. Důvodem lehkého pousmání se stal leták na nově vyvinutý lehký ochranný krém s rostlinnými extrakty, kde se uvádí, že jednou z účinných složek je med černé včely (www.ryor.cz/produkty/every-day-/lehky-ochranny-krem-s-rostlinnymi-extrakty/).          Důraz na to, že jde o med právě černé včely, nás zaujal. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Startuje anketa Alej roku

- redakce

2019/10/4

Obyvatelé České republiky mohou již po deváté nominovat alej nebo stromořadí do soutěže Alej roku pořádané spolkem Arnika. 

číst článek


Stavby pro včelařské účely

- redakce

2019/11/44

Metodickou pomůcku určenou pro aplikační praxi Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním řádu ve zněních pozdějších předpisů vydalo letos Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. 

číst článek


Krajské včelařské dotace

- redakce

2019/12/5

Moderní včelař informuje o krajských včelařských dotacích pro rok 2020 v hlavním městě Praha, Pardubickém a Jihočeském kraji.

číst článek


Slovo úvodem k úhynům včel

- redakce

2019/12/15

Během letošního podzimu se mezi včelaři snad při každém setkání řeší, zda a případně kolik komu uhynulo včel. Někdo jde do zimy se všemi včelstvy, další ztratil dvě tři, jiný slyšel o sousedovi, který přišel o celou včelnici.

číst článek


Kalendárium

- redakce

2019/12/6

Kalendárium zahrnuje včelařské události od 6. 12. 2019 do 12. 1. 2020.

číst článek


Může být důvodem letošních úhynů rezistence na varroacidy?

- redakce

2019/12/18

Řada včelařů stojí v letošním roce nešťastně před svými prázdnými úly a nechápe, co se stalo: ,,Co jsem udělal špatně, vždyť jsem řádně léčil 3x fumigací na podzim a v létě Gabonem popř. Formidolem?“ Jednoznačnou odpověď jim nikdo nedá, příčin může být mnoho a souhra letošních okolností hraje v neprospěch včelstev. 

číst článek


Jak se to má s manukovým medem

- redakce

2019/12/38

Časopis Slovenský včelár publikoval ve svém dvojčísle 9,10/2019 na str. 8–9 redakční článek o účincích manukového medu. Vysvětluje, že jeho výjimečné léčivé vlastnosti nepodmiňuje peroxid vodíku, který známe z běžných druhů medu, ale jiný princip.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


VIII. sněm Pracovní společnosti nástavkových včelařů, z. s.

- redakce

2019/12/42

V sobotu 9. listopadu se v Brně setkali členové Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s., aby na svém každoročním sněmu zhodnotili končící rok a poradili se, kam upřít pozornost v následujícím období.

číst článek


Metodický pokyn SVS pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroózy

- redakce

2020/1/5

Metodiku kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2020 doplňuje Metodický pokyn SVS pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroózy, který je rovněž uveřejněný na webových stránkách Státní veterinární správy.

číst článek


Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2020

- redakce

2020/1/5

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2020 je uveřejněna na webových stránkách Státní veterinární správy. Stránky 18–19 (část 10) se týkají moru včelího plodu a varroózy. Citace níže:

číst článek


Okolí dálnic místem včelí pastvy?

- redakce

2020/1/6

Na zajímavý projekt využití dálničního okolí pro pastvu opylovatelů upozornil Ekolist v rozhovoru Radomíra Dohnala s Ing. Vladimírem Hulou, Ph.D., z Ústavu ekologie lesa Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Svahy kolem dálnic jsou totiž jako bezlesý koridor biotopem, kde se daří blanokřídlému hmyzu.

číst článek


Kalendárium

- redakce

2020/1/6

Kalendárium zahrnuje události od 10. 1. 2020 do 9. 2. 2020.

číst článek


Anketa 2020

- redakce

2020/1/42

V letošním roce slaví Pracovní společnost nástavkových včelařů, z. s., dvacáté výročí svého vzniku. Během celé doby se snaží, také pomocí časopisu Moderní včelař, který vydává, sledovat odborné, ale i společensko-politické dění ve včelařství. Proto jsme se rozhodli v jubilejním roce požádat různé vedoucí osobnosti oboru o jejich názory na některé stěžejní otázky, které včelaři aktuálně řeší. Naši anketu zahajuje předseda Pracovní společnosti nástavkových včelařů, z. s., Ing. František Hubáček.

číst článek


Sdělení redakce Moderního včelaře

- redakce

2020/1/43

V roce 2020 budete nadále dostávat náš časopis ve stejném rozsahu (48 stran) za tutéž cenu jako letos. Zdražena nebude ani inzerce. 

číst článek


Co se děje, když nás píchne včela

Dalibor Kodrík

2019/11/10

Téměř každý někdy zažil včelí bodnutí. Není to příjemná záležitost, ale pokud zrovna člověk netrpí alergií na včelí jed, není to žádná tragédie. V následujících řádcích si řekneme o tom, jak funguje tato důmyslná chemická zbraň, kterou dala včelám Matka příroda, jaké fyziologické a biochemické reakce využívá a jaké to má důsledky pro napadeného i pro samotnou včelu.

 

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Zahraniční obchod s včelím voskem

Bronislav Gruna

2016/3/33

V polovině března 2016 se objevila na internetu zpráva interní komise Českého svazu včelařů ustavené k vyšetření kauzy Včelpo1. Ve zprávě je zmíněn mezi náhodně vybranými fakturami také doklad ze dne 17. 12. 2015 o nákupu 5 tun vosku od firmy Global Logistic Company, s. r. o., ze Strážnice. Na firemním webu (http://global-logistics.cz/) se tato společnost prezentuje jako obchodní firma „spojující asijské výrobce a dodavatele s tuzemskými zpracovateli a obchodníky“.

číst článek


Cesta za bulharskými včelaři

Jana Cihlářová

2019/9/34

Motivem příspěvku, jehož celé znění přináší tištěná a placená elektronická verze Moderního včelaře, je snaha podělit se o postřehy ze včelařské mobility v Bulharsku, která proběhla v rámci projektu Beekeeping and it´s role in countryside ekology and rural development 2017-1-CZ01-KA202-035552 (Včelaření a jeho role v ekologii krajiny a rozvoji venkova). Jedná se o projekt podpořený programem Erasmus+ v oblasti spolupráce v odborném vzdělávání šesti organizací v pěti zemích, který probíhal v letech 2017–2019.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Ukrajinští včelaři disponují 69 varroacidy

Budova univerzity v Ćernovicích

Jiří Danihlík

2019/9/31

Černovice (Černivci,Чернівці) jsou významným univerzitním městem na jihozápadě Ukrajiny. Tamější budova univerzity byla původně rezidencí bukovinských metropolitů, kterou na konci 19. století projektoval Čech Josef Hlávka. Budova je od roku 2011 na seznamu UNESCO. Nás sem však nepřivedl zájem o architekturu, ale možnost navázat užší spolupráci s prof. Marií Fedoriak, koordinátorkou monitoringu ztrát včelstev pro COLOSS na Ukrajině. Kromě ní na univerzitě působí také skupina prof. Romana Volkova z oddělení molekulární genetiky a biotechnologie. Jeho tým se zabývá, stejně jako my na katedře biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, studiem oxidačního stresu včel.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Významné ocenění k 100. výročí Mendelovy univerzity

Převzetí medaile K. Čermákem 19. 7. 2019.

- redakce

2019/9/42

Mendelova univerzita v Brně se rozhodla při příležitosti oslav 100. výročí od svého založení ocenit v jednotlivých oborech, které reprezentuje, klíčové odborníky.

číst článek