Vyhledávání článků Moderního včelaře

Vynulovat

Potřebujeme povinné vyšetření zimní měli?

Bronislav Gruna

2015/1/22

V současné době jsou výsledky vyšetření zimní měli na přítomnost samiček kleštíka včelího (Varroa destructor) jedinou informací, podle které státní správa rozhoduje o strategii tlumení varroózy v následující sezóně.

Včelařská sezóna 2014 ukázala na závažný problém v tomto systému. Navzdory příznivým vyhlídkám podle výsledků vyšetření zimní měli došlo koncem léta a během podzimu 2014 k hromadným úhynům včelstev a následným velkým ekonomickým škodám. Není to však první selhání systému. Na stejný rozpor relativně dobrých výsledků zimní měli a plošných úhynů v následující sezóně 2011 upozornili A. Přidal a J. Svoboda3. V následujícím textu se budu zabývat hledáním příčin tohoto systémového selhání.

číst článek


Nech Braulu žít!

Bronislav Gruna

2020/2/13

Včelomorka obecná (Braula coeca) je pozoruhodná živá bytost. Bezkřídlá slepá moucha je vysoce specializovaná na život v hnízdě včely medonosné. Mí přátelé biologové jsou fascinováni vynalézavostí přírody, která ve včelomorce stvořila jedinečný soubor adaptací pro život v temnu včelího úlu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Editorial

Editorial

Petr Texl

2019/9/4

Vážení čtenáři, vážené čtenářky,

v minulém čísle Moderního včelaře jsme vás informovali o podstatných změnách v tzv. evropských dotacích pro včelaře, které se administrují na základě nového Nařízení vlády č. 148/2019 Sb. Od vstupu České republiky do Evropské unie jsou tyto dotace zaměřené na produkci kvalitních včelích produktů, což se odráží v názvu dotačního titulu. V oficiálních českých překladech se stále dokola opakuje nesprávný termín „včelařské produkty“.

číst článek


V Kanadě byla znát česká stopa

Petr Texl

2019/10/31 Na letošní 46. kongres světové včelařské organizace Apimondia, který probíhal 8. až 12. 9. 2019 v kanadském Montréalu, se vydalo i mnoho českých včelařů. Samotný kongres doprovázela kromě procedurálních a volebních záležitostí vědecká část ve formě odborných přednášek a posterových prezentací.

číst článek


Hanácká včela nabývá na síle

Petr Texl

2019/11/44

V polovině října proběhla v hanácké metropoli tradiční zahrádkářská výstava Flóra Olomouc. V posledních letech jsou na ní vidět i včelaři.

číst článek


Editorial

Petr Texl

2020/1/4

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

 

právě před dvaceti lety byla založena Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ (PSNV-CZ) jako samostatný včelařský spolek s celostátní působností.

číst článek


Získávání včelího jedu

Petr Texl

2019/11/14

Před rokem 1989 se na odběr včelího jedu zaměřovali někteří větší včelaři. Jednalo se zpravidla o smluvní dodávky pro farmaceutické účely. V bývalém Československu ho od chovatelů včel vykupovala Slovakofarma Hlohovec. Včelaři dodávali včelí jed i se žihadly, která byla zabodnuta ve speciální odběrové gumové fólii. Více o technologii v tištěném nebo elektronickém placeném vydání Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Včely a jejich budoucnost

Petr Texl

2019/12/31

Šestý ročník odborného festivalu Od výzkumu k praxi v brněnském Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i., se letos zaměřil na zdraví včelstev s důrazem na jejich přežití, zvýšení vitality a odolnosti vůči negativním vlivům okolí. V zaplněném sále byla o přestávkách slyšet slova jako plošné úhyny, vesnice bez včel a podobně. Ve světle těchto problémů prezentovali přednášející výsledky výzkumů.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Léčení včelstev brání vývoji varroatolerance

Petr Texl

2020/1/36

V aule Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL) se 16. 11. 2019 konal seminář ke COLOSS: Monitoringu úspěšnosti zimování včelstev. Tento mezinárodní projekt šestým rokem sleduje a vyhodnocuje zimní ztráty včelstev také v České republice. Realizační tým v čele s Mgr. Jiřím Danihlíkem, Ph.D., připravil pro téměř 150 účastníků zajímavý celodenní odborný program.

číst článek


Hranatý kulatý stůl o českém včelařství

Petr Texl

2020/1/43

Koncem listopadu se ve Středním odborném učilišti včelařském – včelařském vzdělávacím centru Nasavrky konal dvoudenní seminář, na který Ministerstvo zemědělství pozvalo včelařské spolky a vzdělávací instituce.

číst článek


Chováme se ke včelám odpovědně?

Petr Texl

2020/3/28

Ještě před několika málo lety byl chov včel bezproblémový. Kdo v podletí dodal včelstvu včas dostatečné zásoby, zajistil zdravou zimní generaci dělnic, na jaře vstoupil do sezóny s minimem kleštíků a před první snůškou měl pod kontrolou zdárný jarní rozvoj s dostatkem zásob, včelařil bez potíží. Medné výnosy závisely pouze na snůškových nabídkách a počasí. Poslední dobou včelařům, kteří dříve neznali problémy, včely hynou. Letos jsou hlášeny velké plošné úhyny, a dokonce celé vesnice bez včel. Co se se včelstvy, s přírodou, se včelaři děje? Platí ještě hesla: Úl medu nepotí; Včela vydrží všechno; Největší nepřítel včel je člověk? Přečtěte si v Moderním včelaři, který nabízejí novinové stánky a e-shop www.psnv.cz.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Pořádání vzdělávacích akcí

Petr Texl

2020/4/45

Přednáška, kurz, exkurze nebo prosté setkání na včelnici se mohou uskutečnit spontánně bez oficialit a dotace. Stačí schopný pořadatel, který zajistí lektora s dobrými referencemi, včas oznámí akci včelařům v spolku a v okolí a postará se v místě konání o základní organizační záležitosti. Více o pravidlech pořádání v tištěném vydání Moderního včelaře 4/2020 nebo v jeho elektronické verzi.

číst článek


Editorial

Petr Texl

2020/6/4

Vážené čtenářky a čtenáři, včelaři, je začátek června, mladé matky v oddělcích, které jsme vytvořili Liebigovou metodou uveřejněnou v květnovém Moderním včelaři, začaly klást. 

číst článek


Chvála medu a setkání studentů z Blatné

Petr Texl

2020/7/5

Časopis Moderní včelař je již patnáct let mediálním partnerem Chvály medu na Horním hradě. Letošní ročník se koná v sobotu 1. srpna 2020 od 10 do 17 hodin.

číst článek


Historie a současnost vysokého včelařského školství

Štěpán Soudek při výuce včelařství 20-30. léta 20: stol.

Antonín Přidal

2019/9/40

Mendelova univerzita v Brně oslavila 15. června 2019 ve velkém stylu sté výročí svého založení. Součástí její historie je také existence včelařského pracoviště. Pro časopis Moderní včelař je ctí, že jeho vedoucí docent Ing. Antonín Přidal, Ph.D., je členem naší redakční rady. Proto jsme přivítali ochotu, se kterou pan docent připravil přehled dějin výuky včelařství na brněnské vysokoškolské stolici.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Použití organických kyselin ve včelařství

Leopold Matela

2020/6/11

 Ve svém příspěvku se autor věnuje praktickým poznatkům použití organických kyselin ve včelařství. Současná zootechnika včelařství využívá v nemalé míře organické kyseliny při zvládání napadení včel varroózou. Dnes je více než zřejmé, že jakékoliv opatření s využitím chemických látek či fyzikálních principů (termoošetření, ošetření např. ultrazvukem) je z dlouhodobého hlediska rozporuplné s ohledem na stále se opakující kolapsy včelstev i přes neustále razantnější a častější zásahy.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Co se děje, když nás píchne včela

Dalibor Kodrík

2019/11/10

Téměř každý někdy zažil včelí bodnutí. Není to příjemná záležitost, ale pokud zrovna člověk netrpí alergií na včelí jed, není to žádná tragédie. V následujících řádcích si řekneme o tom, jak funguje tato důmyslná chemická zbraň, kterou dala včelám Matka příroda, jaké fyziologické a biochemické reakce využívá a jaké to má důsledky pro napadeného i pro samotnou včelu.

 

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Včelomorka obecná známá i neznámá

František Weyda

2020/2/8

Včelomorka obecná (Braula coeca Nitzsch, 1818), anglicky bee-louse, je bezkřídlá moucha z řádu dvoukřídlých (Diptera) z čeledi včelomorkovití (Braulidae) specializovaná na život na povrchu těla včel.  Je to jeden z nejzajímavějších parazitů včel jednak díky způsobu parazitace, jednak vzhledem ke specifickým tělním adaptacím umožňujícím interakci se včelami. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Roztoči rodu Tropilaelaps: Můžeme očekávat další roztočí pandemii?

František Weyda

2020/6/18

V době, kdy píši tento článek, je svět postižen pandemií. Denně docházejí neradostné zprávy z mnoha zemí. Příčinou je koronavirus covid-19 pocházející z Asie. Jednotlivé státy vyhlásily řadu restriktivních opatření, aby se nákaza šířila pomaleji. Kromě jiného je omezeno vycházení z domu, a tak máme hodně času přemýšlet. Přemítáme o našem současném světě a optimismus nacházíme třeba ve včelaření.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Se zimními úhyny zatím nemám zkušenost

Václav Jirka

2020/1/16

V poslední době se k nám opět dostávají zprávy o masivních podzimních úhynech včelstev v některých lokalitách. Nechci se pouštět do polemik, kde je příčina takových neblahých vln úhynů. Naopak bych se rád podělil o zkušenost, proč s podzimními a v podstatě ani zimními úhyny nemám téměř žádnou zkušenost.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.