Články Autora Alena Machová

Vynulovat

Výroba mezistěn versus odpady

Alena Machová

2018/3/10

Výroba mezistěn pouze pro vlastní potřebu chovatele včel nepodléhá žádnému schválení ani registraci. Pokud se však zpracovává včelí vosk na mezistěny pro další včelaře, musí výrobce požádat o schválení a registraci této činnosti místně příslušnou krajskou veterinární správu. Komerční výrobce mezistěn musí také zcela jinak nakládat s odpady. Co by vás čekalo, pokud byste se rozhodli mít vlastní provozovnu na zpracování visku prozradí Alena Machová z Losiné, která s ní má praktické mnohaleté zkušenosti. Víc v tištěném nebo elektronickém vydání časopisu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Veitshöchheimerské včelařské fórum 2018

Alena Machová

2018/3/24

„Dialog mezi vědou a praxí“ byl mottem letošního včelařského fóra, které se konalo v sobotu 3. února 2018 v Bavorském zemském ústavu pro vinařství a zahradnictví (Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, zkratka – LWG) ve Veitshöchheimu nedaleko Würzburgu. Ústav LWG je zemědělské vzdělávací, výzkumné a poradenské zařízení, které je v Bavorsku zodpovědné za výzkumné projekty v oblasti včelařství, zahradnictví, péče o krajinu a vinařství a koordinuje mezinárodní výzkumné projekty.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Med versus legislativa

Alena Machová, Pavel Mach

2018/7/24

V červenci končí medobraní a včelaře čeká zpracování medu. Článek, který si můžete opatřit v tištěném nebo elektronickém vydání Moderního včelaře nastíní legislativní povinnosti pro uvádění medu jako potraviny na trh.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Včelaření v číslech

Alena Machová, Pavel Mach

2018/6/4

V posledních letech se v Evropské unii zvedá počet včelařů a roste počet včelstev. Důvodem, navzdory zimním ztrátám v minulých letech, může být, že počet včelstev rozšiřují včelaři, kteří se včelařením začali v posledních letech. Moderní včelař 6/2018 publikuje statistiku zavčelení a produkce medu v ČR a sousedních zemích.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Aktuální povolené varroacidy v Německu, Rakousku a Švýcarsku

Alena Machová, Pavel Mach

2019/4/24

Evropská léková agentura (European Medicines Agency, EMA) je orgánem Evropské unie pro schvalování léčiv v EU. Byla založena v roce 1995. Do roku 2004 se nazývala Evropská agentura pro hodnocení léčiv. Na webových stránkách jsou mimo jiné u každé členské země EU uveřejněny veterinární léčivé přípravky (VLP) pro včely včetně vlastníka registrace a účinné látky. V 1. části článku v tištěném a elektronickém vydání přinášíme přehled VLP v Německu, Rakousku a Švýcarsku. V Moderním včelaři 5/2019 bude následovat přehled VLP v České republice.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Apisticus Tag 2019

Alena Machová, Pavel Mach

2019/4/38

Město Münster leží v Severním Porýní-Vestfálsku, nejlidnatější a čtvrté největší spolkové zemi Německa. V Severním Porýní-Vestfálsku se více než 15 000 včelařů stará o zhruba 95 000 včelstev. Počet včelařů stále stoupá, stále více mladých lidí už ve školním věku objevuje včelaření jako koníček. Ve dnech 2.–3. března 2019 se tu konal již 28. ročník každoroční oblíbené včelařské akce Apisticus-Tag.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Aktuální varroacidy – jaká léčiva se smí používat v České republice

Alena Machová, Pavel Mach

2019/5/30

V Moderním včelaři 4/2019 jsme uveřejnili seznam aktuálních varroacidů, které se používají v Německu, Rakousku a Švýcarsku. V květnovém čísle nabízíme přehled přípravků povolených v České republice.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Přehled mezinárodních včelařských akcí v roce 2019


Plemena včel a chráněná území ve Švýcarsku

Květoslav Čermák, Alena Machová, Peter Čermák

2017/3/41

S rostoucím poznáním, že původní lokálně přizpůsobené plemeno včel vykazuje proti hybridům a „přistěhovalcům“ výhody, nabývá na významu nutnost zajistit pro tato plemena chráněná území.

Od doby industrializace používá člověk intenzivně globální zdroje a zatěžuje přitom ekosystémy. Tím dlouhodobě ohrožujeme vlastní existenční základnu. Touto problematikou se zabývala Organizace spojených národů, a v prosinci 2013 vstoupila v platnost dohoda o biologické rozmanitosti. Švýcarsko ji ratifikovalo v roce 1994, což znamená, že i švýcarské kantony mají povinnost druhovou rozmanitost a ekosystémy zachovat a využívat "trvale udržitelně". Vedle mnoha jiných živočichů se to týká i domácích včelích plemen. Jaká je současnost? To se dozvíte v tištěném nebo elektronickém vydání březnového čísla časopisu Moderní včelař.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit