Články Autora Alena Machová

Vynulovat

Napastovat med není hračka

Alena Machová, Pavel Mach

2018/9/16

Mnozí včelaři chtějí mít brzy po medobraní pastovaný med. Hned napastovat, naplnit do sklenic a květový med je připraven k prodeji? Nebo čekat, až začne sám od sebe krystalizovat a pak teprve začít s pastováním? Tak jednoduché to není. Existují mnohé návody jak pro hobby, tak pro profi včelaře, podle nichž udělá včelař všechno zdánlivě správně, a přesto se požadovaný výsledek často nemusí dostavit.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Med a falšování aneb volný pád cen medu

Alena Machová, Pavel Mach

2018/8/28

Med se pozvolna mění v komoditu, kterou je stále těžší a dražší vyprodukovat. Některé producenty tento fakt svádí k snaze falšovat ho. Více v Moderním včelaři 8/2018 z hlediska světového obchodu s medem.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Jak med naplnit do sklenic a zvážit?

Alena Machová, Pavel Mach

2018/12/14

Med plníme do sklenic. Většina českých včelařů používá sklenice s obsahem 1 000 g medu, stále oblíbenější jsou menší sklenice na 750 g, 500 g nebo 250 g medu. Na co si máme dát pozor při plnění medu do sklenic? Co musí med splňovat ohledně hmotnosti, aby byl připraven k prodeji? Jak to udělat? Zásady uveřejňuje tištěný a elektronický prosincový Mderní včelař.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Chlad, tma a sucho – magická trojka při skladování medu

Alena Machová, Pavel Mach

2018/10/22

Mnozí včelaři nechají svůj med hned po medobraní analyzovat. Ale co se stane, když si včelař ponechá určitou zásobu medu? Má pak med při dlouhodobějším skladování požadovanou kvalitu? Co a jak se má udělat s medem v případě, když ho po medobraní dlouhodoběji skladujeme, aby nepozbyl svou kvalitu? 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Api-Expo Graz 2018 obrazem

Alena Machová, Milan Motyka

2018/4/11

Fotoreportáž novinek z Api-Expo 2018 ve Štýrském Hradci objektivem Aleny Machové a Milana Motyky si můžete prohlédnout v elektronickém nebo tištěném vydání Moderního včelaře 4/2018. Nechybějí ani webové odkazy na výrobce novinek.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Výroba mezistěn versus odpady

Alena Machová

2018/3/10

Výroba mezistěn pouze pro vlastní potřebu chovatele včel nepodléhá žádnému schválení ani registraci. Pokud se však zpracovává včelí vosk na mezistěny pro další včelaře, musí výrobce požádat o schválení a registraci této činnosti místně příslušnou krajskou veterinární správu. Komerční výrobce mezistěn musí také zcela jinak nakládat s odpady. Co by vás čekalo, pokud byste se rozhodli mít vlastní provozovnu na zpracování visku prozradí Alena Machová z Losiné, která s ní má praktické mnohaleté zkušenosti. Víc v tištěném nebo elektronickém vydání časopisu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Veitshöchheimerské včelařské fórum 2018

Alena Machová

2018/3/24

„Dialog mezi vědou a praxí“ byl mottem letošního včelařského fóra, které se konalo v sobotu 3. února 2018 v Bavorském zemském ústavu pro vinařství a zahradnictví (Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, zkratka – LWG) ve Veitshöchheimu nedaleko Würzburgu. Ústav LWG je zemědělské vzdělávací, výzkumné a poradenské zařízení, které je v Bavorsku zodpovědné za výzkumné projekty v oblasti včelařství, zahradnictví, péče o krajinu a vinařství a koordinuje mezinárodní výzkumné projekty.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Med versus legislativa

Alena Machová, Pavel Mach

2018/7/24

V červenci končí medobraní a včelaře čeká zpracování medu. Článek, který si můžete opatřit v tištěném nebo elektronickém vydání Moderního včelaře nastíní legislativní povinnosti pro uvádění medu jako potraviny na trh.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Včelaření v číslech

Alena Machová, Pavel Mach

2018/6/4

V posledních letech se v Evropské unii zvedá počet včelařů a roste počet včelstev. Důvodem, navzdory zimním ztrátám v minulých letech, může být, že počet včelstev rozšiřují včelaři, kteří se včelařením začali v posledních letech. Moderní včelař 6/2018 publikuje statistiku zavčelení a produkce medu v ČR a sousedních zemích.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Aktuální povolené varroacidy v Německu, Rakousku a Švýcarsku

Alena Machová, Pavel Mach

2019/4/24

Evropská léková agentura (European Medicines Agency, EMA) je orgánem Evropské unie pro schvalování léčiv v EU. Byla založena v roce 1995. Do roku 2004 se nazývala Evropská agentura pro hodnocení léčiv. Na webových stránkách jsou mimo jiné u každé členské země EU uveřejněny veterinární léčivé přípravky (VLP) pro včely včetně vlastníka registrace a účinné látky. V 1. části článku v tištěném a elektronickém vydání přinášíme přehled VLP v Německu, Rakousku a Švýcarsku. V Moderním včelaři 5/2019 bude následovat přehled VLP v České republice.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Apisticus Tag 2019

Alena Machová, Pavel Mach

2019/4/38

Město Münster leží v Severním Porýní-Vestfálsku, nejlidnatější a čtvrté největší spolkové zemi Německa. V Severním Porýní-Vestfálsku se více než 15 000 včelařů stará o zhruba 95 000 včelstev. Počet včelařů stále stoupá, stále více mladých lidí už ve školním věku objevuje včelaření jako koníček. Ve dnech 2.–3. března 2019 se tu konal již 28. ročník každoroční oblíbené včelařské akce Apisticus-Tag.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Aktuální varroacidy – jaká léčiva se smí používat v České republice

Alena Machová, Pavel Mach

2019/5/30

V Moderním včelaři 4/2019 jsme uveřejnili seznam aktuálních varroacidů, které se používají v Německu, Rakousku a Švýcarsku. V květnovém čísle nabízíme přehled přípravků povolených v České republice.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Přehled mezinárodních včelařských akcí v roce 2019


Plemena včel a chráněná území ve Švýcarsku

Květoslav Čermák, Alena Machová, Peter Čermák

2017/3/41

S rostoucím poznáním, že původní lokálně přizpůsobené plemeno včel vykazuje proti hybridům a „přistěhovalcům“ výhody, nabývá na významu nutnost zajistit pro tato plemena chráněná území.

Od doby industrializace používá člověk intenzivně globální zdroje a zatěžuje přitom ekosystémy. Tím dlouhodobě ohrožujeme vlastní existenční základnu. Touto problematikou se zabývala Organizace spojených národů, a v prosinci 2013 vstoupila v platnost dohoda o biologické rozmanitosti. Švýcarsko ji ratifikovalo v roce 1994, což znamená, že i švýcarské kantony mají povinnost druhovou rozmanitost a ekosystémy zachovat a využívat "trvale udržitelně". Vedle mnoha jiných živočichů se to týká i domácích včelích plemen. Jaká je současnost? To se dozvíte v tištěném nebo elektronickém vydání březnového čísla časopisu Moderní včelař.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Rezidua ve včelím vosku a jeho falšování

Alena Machová

2024/5/23

Včelaři potřebují vosk na mezistěny. Je také vysoce ceněn v mastech, krémech a další kosmetice. Ale jak je vosk čistý?

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.