Články Autora Alena Machová

Vynulovat

Včelařením proti klimatické změně v Zambii

Jan Tilinger, Eva Machová

2024/5/27

Thomas Kafula neboli Mistr Thomas, jak ho místní nazývají, se v organizaci New Renato Community Society sídlící v Zambii v Kashitu stará od roku 2012 o včelařský vzdělávací program, kterým zatím prošlo 1 560 lidí.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Rezidua ve včelím vosku a jeho falšování

Alena Machová

2024/5/23

Včelaři potřebují vosk na mezistěny. Je také vysoce ceněn v mastech, krémech a další kosmetice. Ale jak je vosk čistý?

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Nová unijní směrnice o medu

Alena Machová

2024/5/21

Komise, Rada a Parlament Evropské unie se konečně dohodly na povinných údajích o původu smíšených medů. To by mělo zlepšit ochranu spotřebitelů.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


54. konference Rakouského svazu komerčních včelařů

Pavel Mach, Alena Machová

2024/4/26

Každoroční konference Rakouského svazu komerčních včelařů patří k nejdůležitějším včelařským veletrhům v Evropě. Letos se konala ve dnech 16.–18. února 2024 na výstavišti ve Welsu.1 O víkendu byla příležitost navštívit různé zahraniční vystavovatele, hovořit přímo s výrobci a prohlížet si exponáty.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včelařský veletrh Eurobee 2023

Pavel Mach, Alena Machová

2024/1/38

Univerzitní město Friedrichshafen na jihu Německa nedaleko hranic se Švýcarskem a Rakouskem u Bodamského jezera je sídlem okresu a zároveň metropolí spolkového státu Bádensko-Württembersko. O víkendu 11. a 12. listopadu se zde konal největší včelařský veletrh v Německu, Eurobee 2023, takže se tu vše točilo kolem včel, medu a včelařství. V tomto článku vám nabízíme fotografie novinek, které nás na veletrhu zaujaly.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Mezinárodní včelařské akce v roce 2024

Alena Machová

2024/1/8

Včelařské akce v Evropě v roce 2024.

číst článek


Izolace úlu a změna klimatu

Alena Machová, Pavel Mach

2023/11/16

S rostoucími teplotami se kvůli klimatickým změnám zkracují bezplodé fáze včelstva, což zvyšuje spotřebu krmiva a ohrožuje zdraví včel. Proto už nelze považovat silnou tepelnou izolaci úlů za žádoucí.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Košnice v Německu

Alena Machová

2023/10/12

Košnice se používaly jako obydlí pro včely zejména v severním Německu. Nejprve se pletly z proutí a později ze slámy. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Vliv klimatu na provozní metody a výskyt parazitů

Alena Machová

2023/7/26

Změna klimatu, její dopady a nutnost reakce představují jedno z klíčových témat současné environmentální politiky. Klimatický systém se měnícím podmínkám přizpůsobuje zejména formou globálního oteplování. Důsledky pocítí řada oborů, včelařství nevyjímaje.

Foto CSIRO, CC BY 3.0

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Proč krmíme invertem

Alena Machová, Pavel Mach

2023/6/7

Správný výběr krmiva pro včely je důležitý, protože v různých fázích vývoje jsou potřebné různé živiny: při vývoji z vajíčka na hmyz hrají ústřední roli proteiny. U plně vyvinutých včel (dělnic, matek a trubců) má naopak velký význam dodávka energie ze sacharidů. Jakou formou je dodat?

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Dopady změny klimatu na včely– část II

Alena Machová

2023/5/22

Klimatické změny, kterých jsme celosvětově svědky, se významně odráží na zdrojích včelí pastvy. Týká se to jak bylin, tak lesů, které jsou spojeny s producenty medovice. Článek se zabývá podrobně jednotlivými fenomény měnícími snůšku.zm

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včely a včelaření v Bhútánu

Eva Machová

2023/3/32

Vloni se mi naskytla příležitost žít téměř tři měsíce v Bhútánu, většinou v oblasti Bumthang, kde se včelaří nad 2 500 m n. m. V článku shrnuji, co se mi podařilo zjistit jak od místních včelařů, tak z mála dostupných literárních zdrojů.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včelařské vzdělávání v Německu

Alena Machová

2023/3/14

V současné době je v Německu více než 150 000 včelařů1 a s rostoucím zájmem zejména o hobby včelařství jejich počet neustále roste. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Chov matek pomocí systému Jenter

Alena Machová, Pavel Mach

2022/5/14

Existuje mnoho metod a způsobů chovu matek. Každý včelař si může vybrat variantu, která se mu jeví jako nejvhodnější. V článku popisujeme použití systému Jenter.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Kyselina šťavelová a německé zkušenosti

Alena Machová, Pavel Mach

2021/10/26

Autoři seznamují s německými a švýcarskými kladnými a zápornými zkušenostmi s aplikací kyseliny šťavelové pokapem, postřikem a odparem jak při zimním, tak letním ošetření včelstev.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Vcelařit jinak

Alena Machová, Pavel Mach

2021/8/19

Včelařství Fischermühle a spolek Mellifera e. V. jsou známé jako kolébka ekologického včelaření v Německu. Fischermühle leží na kraji Černého lesa (Schwarzwald) ve Švábských Albách (Schwäbische Alb) v údolí řeky Neckar uprostřed přírody. To je velmi důležité, protože se jedná o včelaření blízké přírodě. Oba subjekty jsme vám představili v Moderním včelaři 2/2020, str. 17–21. Při letošní návštěvě jsme se s několika dotazy obrátili na Dipl. Ing. Norberta Poeplau a Dr. Johannese Wirze.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Přehled mezinárodních včelařských akcí ohlášených na rok 2022

Alena Machová

2022/1/6

Přehled zahrnuje významné včelařské události v Evropě v roce 2022.

číst článek


Úl zvaný sluneční

Alena Machová

2022/3/22

„Musíte se podívat, jak včely přilétají z okolí do příletového trychtýře, aby uložily do koše nektar a pyl, a pak zase vzlétly do dálky”. Tak hovořil sochař Günther Mancke (1925–2020) o Weissenseifenském1 závěsném koši neboli slunečním úlu (sun hive). Toto zvláštní obydlí, které navrhl a vytvořil, se vyznačuje jedinečným tvarem. Pro porozumění se nejdříve vraťme do minulosti...

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Cesta k rolovaným svíčkám

Zuzana Hrdinová, Alena Machová

2022/12/8

Svíčky se mohou vyrábět téměř ze všech vosků. Většina se jich vyrábí z vosků syntetických a polosyntetických, ale své místo mají také vosky přírodní. Důležitou roli má včelí vosk, přestože je nejdražší.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Evropský trh s medem

Alena Machová

2022/11/22

Na začátku letošního roku, ještě před vypuknutím války na Ukrajině, uveřejnil německý časopis Bienen-Journal zajímavý článek o evropském trhu s medem. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.