Články Autora Alena Machová

Vynulovat

Chov včel podle Demeter

Alena Machová

2023/1/10

Podle německého spolku Mellifera e. V. je včelaření vstřícné ke včelám založeno na konstatování, že včelstvo včetně svých plástů je organismus a respektuje ho jako celek, a to na základě názorů Rudolfa Steinera a Ferdinanda Gerstunga. Důsledkem je zejména zachování integrity plodiště, přirozená stavba plástů a rozmnožování rojením. Náš článek vás seznámí ještě s dalšími aspekty chovu včel vstřícného ke včelám, především podle zásad Demeter.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Mezinárodní včelařské akce v roce 2023

Alena Machová

2023/1/7

Mezinárodní včelařské události v roce 2023.

číst článek


Falešný vosk a nestabilní mezistěny

Alena Machová

2023/1/23

Včelí vosk je cenná surovina, a tak se stejně jako med falšuje. Pro včelaře a včely to má ale negativní důsledky.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


PIN test pomocí „výmarského jehlového razítka“

Alena Machová

2022/10/18

V Moderním včelaři1 jsme již několikrát publikovali metodu testování včelstev na VSH metodou PIN testu. Dokonce šablona pro vymezení 100 buněk na zavíčkovaném plodovém plástu byla již dvakrát v Moderním včelaři přílohou. Vždy se však jednalo o manuální propichování plodu „buňky po buňce“. Němečtí včelaři nyní mají k dispozici jehlové razítko, kterým najednou propíchnou 50 zavíčkovaných plodových buněk. Toto výmarské jehlové razítko (obr. 1) umožní rychle a snadno posoudit hygienické chování včelstva (VSH). 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Nová evropská norma pro veterinární léčiva ovlivňuje včelaře

Alena Machová

2022/9/24

Dne 28. ledna 2022 vstoupila v platnost nová právní norma týkající se veterinárních léčivých přípravků, která je relevantní i pro včelařství. Jedná se o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 ze dne 11. 12. 2018 o veterinárních léčivých přípravcích a o zrušení směrnice 2001/82/ES (Text s významem pro EHP).1 Nařízení (EU) 2019/6 se vztahuje na všechny členské státy Evropské unie.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včelaření v časech koronaviru

Alena Machová

2020/12/16

Pandemie onemocnění koronaviru neboli covid-19 postupuje. Evropa se v průběhu letošního roku stala jejím epicentrem. Podle evropské pobočky Světové zdravotnické organizace (WHO) se nakazilo přes deset milionů lidí. Skončila normálnost. Každý kontinent a každá země se k boji s pandemií staví jinak. Problémy kvůli onemocnění COVID-19 se projevují také ve včelařství.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Aktuální přehled mezinárodních včelařských akcí v roce 2021

Alena Machová

2021/1/8

Kvůli situaci vyplývající z pandemie covid-19 a omezení kontaktů na nezbytnou úroveň se veřejné včelařské akce nekonají ve své obvyklé podobě, ale probíhají buď formou on-line konferencí, nebo se ruší, či se přesouvají do příštích let. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


První evropská genová banka pro včelu medonosnou

Alena Machová

2021/9/34

Biologická rozmanitost včel je ohrožena. Vědci proto shromažďují cenný genetický materiál od vzácných druhů včel pro první genovou banku. Genetické zdroje mají sloužit jako nouzová rezerva pro budoucnost.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Workshop o pylu

Alena Machová

2016/6/52

Německá Pracovní společnost nástavkových včelařů (Arbeitsgemeinschaft der Magazin-Imker e. V.) uspořádala na začátku letošního října v městě Eglofs v oblasti Allgäu na jihu Bavorska celodenní workshop na téma „Pyl – sběr, zpracování a prodej“.

číst článek


Německá novinka pro nástavkové včelaře

Alena Machová

2016/6/42

V říjnu 2016 se veřejnosti představila srozumitelně napsaná a pěknými obrázky vybavená kniha Naturnahes Imkern im Flachzargen-Magazin. Ein alternatives Erfolgsmodell (Přírodě blízké včelaření v nízkonástavkových úlech. Alternativní úspěšný model.)

číst článek


Nástavkový úl a včelaření

Alena Machová

2017/1/24

Titul „Das Langstroth-Magazin und seine Betriebsweise“ (Langstrothův nástavkový úl a způsob včelaření) Heinze Lorenze a Roberta Löfflera pojednává na 216 stranách nezávisle na rámkových mírách o mnohých relevantních tématech současného včelaření. Oba autoři uvádějí pět nejdůležitějších faktorů pro úspěšné včelaření: včelí pastvu, počasí, plemeno včel, úlový systém a provozní metodu, přičemž včelař nejsnáze ovlivní dva poslední faktory.

číst článek


EET a včelařství

Alena Machová

2016/6/4

Od prosince 2016 je nutné veškeré tržby podnikatelů bez ohledu na to, zda jsou plátci DPH či nikoliv, přijímají-li za své zboží či služby platby v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem, které zahrnují příjem z podnikání a nevztahuje se na ně výjimka, ihned on-line zaslat správci daně již v okamžiku platby, a to kvůli mediálně známé elektronické evidenci tržeb (EET).

 

číst článek


Aktuální výskyt reziduí v mezistěnách podle zahraničních laboratorních analýz

Alena Machová

2016/2/24

Včelí vosk může přijímat látky, které se používají při léčení včel nebo při chemické ochraně rostlin. Tyto látky v sobě vosk hromadí a s určitým časovým zpožděním předává do medu. V článku v tištěném vydání popisujeme, jak se chovají různé látky a s jakým množstvím musíme dnes ve vosku počítat.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Co se stalo s voskem?

Alena Machová

2016/6/22

V několika evropských zemích se v poslední době množí zprávy od včelařů, že čerstvě vystavěné plásty se především v medníku bortí. Všechno nasvědčuje tomu, že mezistěny byly vyrobeny ze zfalšovaného včelího vosku. Okolnosti jsou dosud relativně nejasné, např. o jaké znehodnocení (parafín, stearin) se přesně jedná a jakými obchodními cestami se tento vosk dostal až ke včelařům. V Německu jsou od začátku září k dispozici první výsledky analýz, které ukazují, že je potřeba se mnohem více na včelí vosk zaměřit, hlavně kvůli zdraví včel a bezpečnosti potravin. Získané poznatky však najdou uplatnění také v našem prostředí.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Kam se včelstvy?

Alena Machová

2016/3/8

Odhodlání chovat včely je vždy spojeno s hledáním vhodného stanovišti pro včelstva. Ve stejné situaci je často také zkušenější včelař, pokud se rozhodne výrazně rozšířit svůj chov, ať už o smetence, nebo o oddělky.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Včelí koule a zdravá včelstva?

Alena Machová

2016/3/29

Vynálezce včelí koule Andreas Heidinger vedl v polovině února 2016 v bavorském městě Mienbach bei Reisbach seminář pro všechny zájemce o tento nový způsob včelaření. Místem konání byla přírodní zahrada se zaměřením na zdravou výživu. Její majitelé Hannelore a Anton Zechovi vlastní včelí kouli již několik let. Účastníkům kurzu zcela jednoduše a názorně předvedli bezproblémové ošetřování včelstev ve včelí kouli se zřetelem na zákonné normy, léčení včelstev proti varroóze atd.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Novinky a trendy z veletrhů

Alena Machová

2016/2/40

Na začátku letošního února proběhl v chorvatském městě Bjelovar 12. medunarodni pčelarski sajam, který je každoročně největším a nejvýznamnějším včelařským mezinárodním veletrhem v oblasti bývalé Jugoslávie. Ve dnech 6.-7. února se tady představilo 126 firem z Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Slovinska, Srbska, Polska, Finska, Francie, Německa, Řecka a Ukrajiny.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Základní projevy moru a hniloby včelího plodu

Alena Machová

2016/5/21

Rozdíl mezi morem a hnilobu včelího plodu může včelařům na první pohled působit problémy. Článek v tištěném MV 5/2016 vyjmenovává základní rozdíly podle švýcarských zkušeností.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Švýcarská opatření při zdolávání hniloby včelího plodu

Alena Machová

2016/5/20

Každé podezření na hnilobu včelího plodu se musí neprodleně ohlásit včelařskému inspektorovi. Ten vhodné vzorky plástů odešle k laboratornímu vyšetření. Při jednoznačných klinických symptomech se lze na základě včelařova souhlasu obejít bez laboratorního vyšetření.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Zkušenosti s hnilobou včelího plodu ve Švýcarsku

Alena Machová

2016/5/18

Ve Švýcarsku se chová kolem 180 000 včelstev. Hustota zavčelení je průměrně 5 včelstev/km2. Švýcarské včelaře dlouhá léta sužují nemoci včel, přičemž velkým problémem je hniloba včelího plodu. Cílem švýcarských včelařů a výzkumných center je této nemoci lépe porozumět a nalézt proti ní vhodnou strategii. Výzkum se zaměřuje především na selekci odolných matek a HG linií.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit