Moderní včelař 1/2015

1/2015

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop PSNV

Možnost zakoupit toto číslo.

Toto číslo již nelze na e-shopu PSNV zakoupit.

Editorial 1/2015

Petr Texl

2015/1/4

Vážení čtenáři Moderního včelaře, vážení členové Pracovní společnosti nástavkových včelařů,

poté, co jsme zjistili, že v úlech se dějí během podzimu a zimy „podivuhodné věci“ a většina z nás už má o několik včelstev méně, se na včelařských schůzkách a internetových konferencích rozběhla široká debata, co nebo kdo za to může. Lednové setkání na téma Varroa Monitoring System v Brně naznačilo odpovědi na nelehké otázky, které najdete v tomto čísle Moderního včelaře. Jsem rád, že se naši členové zapojují do mezinárodního projektu COLOSS a konečně tak máme k dispozici nezávislý nástroj k objektivnímu sledování příčin zimních ztrát včelstev. Výsledky za letošní zimu, které se budou již brzy zpracovávat, budou jistě zajímavé. Prosím sledujte výzvy k vyplnění formuláře.

číst článek


Vadí nám falšovaný med?

Jaroslav Lstibůrek

2015/1/4

Vadí nám falšovaný med?

Již po dobu 10 let zjišťuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) narůstající počet nekvalitních a falšovaných medů. Procento těchto medů dosahuje v posledních letech těžko uvěřitelných 40 %. Největší hříšníci se s železnou pravidelností opakují a obrat k lepšímu nenastává. Zákazníci jsou odrazováni od koupě v řetězcích a svou pozornost přesměrovávají ke koupi ze dvora, kde dostanou med přímo od včelaře. Těmto včelařům tato situace zdánlivě nahrává do karet.

číst článek


IV. sněm PSNV-CZ

- redakce

2015/1/4

V sobotu 7. března 2015 se v penzionu Pamír ve Zbýšově u Rosic uskuteční Sněm PSNV-CZ. Všechny členy PSNV na toto setkání, které se koná po třech letech, srdečně zveme. Kromě schválení nových stanov a volby vedení společnosti bude prostor i pro diskuzi. Další informace o programu sněmu, úpravě stanov, představení kandidátů do Rady a další činnosti PSNV-CZ se věnuje web (www.psnv.cz). Doporučujeme členům PSNV zapojit se do diskuze k jednotlivým bodům sněmu na interním fóru (http://forumpsnv.cebin.info/).

číst článek


Novinky v SOU Blatná

- redakce

2015/1/4

Koncem roku 2014 odešel do důchodu ředitel Středního odborného učiliště Blatná Ing. Václav Kníže, který byl na této škole u zrodu akreditovaného učebního oboru Včelař. Se studenty se přišel rozloučit při prosincové výuce. Jako dárek dostal včelařskou klasiku – právě vyšlý český překlad prvního vydání knihy Včela a úl od L. L. Langstrotha. Pan ředitel Kníže všechny potěšil přiznáním, že má velice rád med a dokonce vážně uvažuje o chovu včel, takže se možná ještě neloučí...

Od 1. 1. 2015 je novým ředitelem SOU Ing. Miroslav Čapek, který současné žáky i budoucí zájemce ujistil: „Obor Včelař budeme i nadále podporovat v rozsahu po jedné třídě v prvním a druhém ročníku. Celkový počet studentů je padesát. V současnosti je otevřena dvouletá dálková forma“. Dále ředitel Čapek zdůraznil: „O studium je velký zájem, počet přihlášek dvojnásobně převyšuje kapacitu, kterou můžeme přijmout“.

Informace pro ty, kteří uvažují o studiu v Blatné, jsou na www.soublatna.cz. Přihlášky ke studiu lze podávat do 20. března 2015.

číst článek


Co je nového ve značení medu?

Jaroslav Lstibůrek

2015/1/5

Od 13. 12. 2014 vstoupilo v platnost nařízení EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Tato novela sleduje to, aby konečný spotřebitel lépe porozuměl informacím uváděným na etiketách, a mohl tak při nákupu lépe vybrat potraviny. Konkrétně stanovuje seznam povinných údajů a způsob, jak mají být tyto údaje zveřejněny. V případě medu se jedná o údaje uvedené tučným písmem:

  • Název potraviny
  • Seznam složek
  • Alergenní látky
  • Množství složky, nebo skupiny složek
  • Čisté množství potraviny
  • Datum minimální trvanlivosti, nebo datum použitelnosti
  • Podmínky uchování, nebo podmínky použití
  • Jméno, nebo obchodní název a adresa výrobce
  • Země původu
  • Výživové údaje

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Letní školy nástavkového včelaření v roce 2015

- redakce

2015/1/6

Jako každoročně, tak i v roce 2015 pořádá pracovní společnost nástavkových včelařů již XII. ročník letních škol nástavkového včelaření (LŠNV). V letošním roce jsou školy rozdělené do dvou stupňů náročnosti jak z hlediska znalostí a dovedností přihlášených, tak i z pohledu vedení výuky. Nově jsme zařadili dvoudenní kurz s názvem „než začneme včelařit“ pro úplné začátečníky, kteří se na včelaření teprve chystají. Všechny kurzy povedou zkušení lektoři psnv-cz. Kapacita jednotlivých škol je 15 až 20 osob (s výjimkou Brumova-Bylnice, kde je kapacita 10 osob).

Zájem každoročně převyšuje kapacitu kurzů, proto neváhejte a přihlaste se co nejdříve. Informační výhodu mají členové Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, kteří dostanou informaci s předstihem formou e-Věstníku.

číst článek


Dáme šanci zákazníkovi?

Jaroslav Lstibůrek

2015/1/9

Pokud se na české včelařství podíváme z pohledu podnikatelského, můžeme vysledovat hned několik zajímavých trendů. Jednak je to soustředění na prodej ze dvora, stagnace ceny medu a téměř úplná absence znalosti nákupního a spotřebního chování konzumentů medu. Článek se snaží nalézt příčiny této situace, poukázat na důsledky a nastínit její možná řešení.

 

Malá medová statistika

Posouzení českého včelařství z podnikatelské perspektivy je zcela jistě na samostatný článek. Pro náš účel bude ale stačit, když si zrekapitulujeme následující fakta: v roce 2013 bylo u nás podle statistiky Českého svazu včelařů 47 000 aktivních včelařů, kteří obhospodařovali téměř 530 tisíc včelstev. V převážné většině se jedná o drobné malovčelaře (70 % včelařů má do deseti včelstev a z celkového počtu jich tato skupina obhospodařuje 35 %). Velkých včelařů s více jak sto padesáti včelstvy je málo, cca 100 a disponují asi 5 % z celkového počtu včelstev. Z těchto údajů plyne, že se jedná o tzv. dokonalou konkurenci, kde jednotlivý výrobce nemá příliš velikou šanci ovlivnit svým chováním dění na trhu.

To celé ještě umocňuje skutečnost, že včelaři jsou významnými samozásobiteli a lze odhadnout, že cca 20 až 30 % celkové spotřeby medu je saturováno medem zdarma, nebo velmi levným medem. Toto je velice významný faktor, který nemůžeme při posuzování trhu opominout.

Velký počet včelařů souběžně se zmenšením trhu samozásobením vede k tomu, že je pro jednotlivce velice obtížně udržet svou prodejní cenu medu v závislosti na vývoji nákladů. Regulace trhu na základě nabídky a poptávky funguje pouze v případě, že se všichni účastníci snaží o ziskovost. V našem případě máme však významnou skupinu včelařů, jejichž cílem zisk není a při výše uvedeném počtu včelstev ani být nemůže. Ti včelaři, kteří se o ziskovost snaží, musí vzít tuto skutečnost jako fakt a vyrovnat se s ní. Tržní cena medu bude totiž stále tlačena dolů, na úroveň těch malovčelařů, kterým nezáleží na tom, zdali prodělávají, nebo ne.

Český „profi“ včelař

Co se s tím dá dělat? Jak se s touto situací může vypořádat včelař, který by si chtěl touto činností slušně přivydělat nebo se dokonce uživit? Těch způsobů je naštěstí celá řada a jde jenom o to, vybrat si pro sebe ten nejvhodnější. Pojďme si jich pár alespoň vyjmenovat:

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Medovina – sázka na jistotu?

Libor Hruška

2015/1/12

Firma Petera Kudláče je největším výrobcem medoviny na Slovensku. Povědomí o ní se mezi lidmi šíří i díky degustacím, které se v sídle firmy v Dolné Krupé nedaleko od Trnavy pravidelně pořádají. Při obchodní expanzi do zahraničí zas pomáhá účast na mezinárodních soutěžích, například Apimondii nebo americkém Mazer Cupu.

 

Vaše firma Apimed byla založena v roce 1998. Kdy jste se rozhodli vybudovat tady v Dolné Krupé také speciální degustační místnost?

Uvedli jsme ji do provozu v březnu 2010 jako první degustační místnost medoviny na Slovensku. Ve stejné době se objevila i v televizním pořadu Farmářská revue na STV2.

Hodnotíte to zpětně jako dobré rozhodnutí?

O degustace je zájem doma i v zahraničí, takže určitě ano. V roce 2014 jsme měli návštěvy z České republiky, Německa, Rakouska i Japonska.

Vnímáte tyto akce hlavně jako propagaci vaší značky, nebo mají i bezprostřední prodejní efekt? Po skončení degustace asi málokdo odolá a pár lahví nekoupí.

Pořádání degustací má pro firmu v první řadě nepřímý efekt, kdy naše produkty systematicky prezentujeme široké veřejnosti. S tím je samozřejmě spojený i přímý efekt, že si po degustaci může každý účastník nakoupit ze sortimentu našich více než 150 produktů. Není to jen medovina, ale i samotný med a další včelí produkty nebo kosmetika.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Návštěva na včelí farmě Nosek

- redakce

2015/1/14

Pane Nosku, jak jste začal včelařit?

Ke včelaření mě přivedl na základní škole můj tehdejší učitel zeměpisu pan Tripal. Nejdříve jsme chodili do školního včelína a později jsem měl i svá vlastní první včelstva. Mimo zájmový kroužek jsem přišel do kontaktu se včelami u svých prarodičů v Meziříčku. Včelám jsem se věnoval i během studia střední školy, to jsem se staral asi o deset včelstev. Po návratu z vojny chov postupně vzrostl až na třicet včelstev a v tomto počtu zůstal přibližně dalších dvacet let.

Od kdy jste začal uvažovat o významnějším rozšíření farmy?

Asi od roku 2004. Protože jsem v posledních deseti letech choval okolo 100 až 150 včelstev, přišel v roce 2010 nápad vybudovat rozsáhlejší sklad a výrobní prostory. Dále jsme potřebovali způsob ucelenější prezentace medových výrobků. Z těchto důvodů je dnes součástí farmy malý obchod. Ve stejném roce jsme si nechali navrhnout i nové logo a od tohoto roku také používáme název Včelí farma Nosek.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Med s příběhem

Jitka Hřebecká, Miroslav Hřebecký

2015/1/15

Co se ti vybaví, když se řekne český venkov? Možná ti naskočí vzpomínky na začínající prázdniny, blankytně modrou oblohu, zvuky probouzejícího se dne, zpěv ptáků z nedalekého remízku. A taky bzučení hmyzu. Nejsilněji se ozývá z lip, které jsou právě na vrcholu květu. To pilné včelky sbírají jeden z nejlepších nektarů, jaký umí příroda poskytnout. A pak z něj dokáží vytvořit med, ten slaďoučký léčivý zázrak, bez něhož si nedokážeš představit nedělní snídani ani zimní čaj s citrónem.

 

Návrat ke kořenům je lákavý

Zkoušeli jste někdy u svých zákazníků brnkat na tyto struny emocí spojených se zasunutými vzpomínkami? Poslední dobou jsme asi všichni zaznamenali zvýšenou poptávku po všem přirozeném, co respektuje tradici a staré postupy a je prosto novot s nepříjemným nádechem moderní civilizace. Není divu, že současnost se svým horečným tempem leckoho unavuje, a tak lidé touží alespoň na čas, ve chvílích svého volna si odskočit pryč, do časů jejich babiček a dědečků, s čímž je hodně často asociován právě venkov a jeho krajina, kde se místy jakoby zastavil čas.

Jak na to šli dva pražští kantoři

Jsme oba rodilí Pražáci, kteří se před třinácti lety rozhodli odejít z města do malé středočeské vesničky, kde jsme zakoupili menší zemědělskou usedlost. Nemáme pole, nechováme dobytek, ale postupně jsme se obklopili drobným zvířectvem a díky velké zahradě se našlo místo i pro včely. Včelaříme sedmým rokem, v tuto chvíli s dvaceti včelstvy na dvou stanovištích. Postupně jsme si ujasnili, že chceme jít cestou přirozeného chovu v čistě dřevěných úlech, s minimem chemie, což obnáší především léčení výhradně organickými kyselinami a čeká nás výhledově i přechod na uzavřený koloběh vlastního vosku.

Protože jsme oba učitelé, je pro nás přirozené, že vedle cílené snahy proniknout do oboru co nejhlouběji se snažíme nechávat nakouknout pod pokličku i lidem, kteří nevčelaří. Mnoho laiků zajímá, jak to včely mají zařízeno, jaký je proces vzniku medu a jaké jsou postupy onoho tradičního včelařského řemesla, které patřilo a patří ke každé vesnici. Je starou učitelskou pravdou, že slyšené ulpí v paměti z deseti procent, viděné ze třiceti, ale to aktivně prožité z více než 90 %. Kombinací popsaného zájmu o včelařství a důležitosti prožitku nám vyšel dnes již osvědčený postup:

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Rozhovor s MVDr. Pavlem Texlem

- redakce

2015/1/18

Rozhohor s...

…MVDr. Pavlem Texlem, inspektorem, referentem pro zdraví včel SVS ČR

 

Můžete sdělit, jaké změny legislativy mohou včelaři v nejbližší době očekávat z hlediska ochrany zdraví včel?

Státní veterinární správa ČR připravuje novou „včelí vyhlášku“, která nese pracovní název Vyhláška o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nebezpečných nákaz včel.

V současnosti je problematika zdraví včel řešena v několika právních předpisech (vyhláška č. 299/2003 Sb., č. 342/2012 Sb.). Naším cílem je vytvořit jeden předpis, který bude pro včelaře závazný. Bude samozřejmě vycházet z veterinárního zákona.

Prý se však připravuje i novela veterinárního zákona?  

Ano, novela veterinárního zákona se obecně čas od času připravuje a vyhláška musí ze zákona vycházet. Proto máme v zásadě dvě možnosti – buďto bude nová „včelí vyhláška“ v souladu s platným veterinárním zákonem nebo bude čekat na novelu veterinárního zákona a navrhované změny týkající se včel, které jsou v pracovním návrhu nové vyhlášky a nejsou v současnosti v souladu s platným zněním veterinárního zákona, by byly obsaženy v zmíněné novele veterinárního zákona.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Na VMS se hledaly důvody úhynů

- redakce

2015/1/20

Pracovní společnost nástavkových včelařů zorganizovala 4. ledna 2015 na půdě Mendelovy univerzity v Brně již 7. ročník odborné konference věnované zdraví včel, při příležitosti setkání uživatelů VMS (varroamonitoring systému).

Vysoká účast včelařů z celé republiky potvrzuje zájem o aktuální informace a novinky v problematice včelích nemocí. Mimořádné úhyny jsou hlášeny ze všech koutů naší země a pojmenování příčin těchto velkých kolapsů není jednoduché.

 

„Zaplnili jsme bílé místo na mapě Evropy a stali se součástí mezinárodní vědecké komunity aktivně hledající cesty k udržitelnému včelařství,“ uvedl svoji přednášku Mgr. Jiří Danihlík z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a národní koordinátor projektu monitoringu zimního úhynu včelstev v rámci mezinárodního projektu COLOSS. (Vyhodnocení projektu za rok minulý bylo publikováno v minulém čísle Moderního včelaře, brzy budou rozeslány dotazníky týkající se přezimování za letošní zimu.)

Hlavní příčiny úhynů

Profesní včelař a hlavní organizátor akce Mgr. Bronislav Gruna stanovil pět nejdůležitějších faktorů, které se pravděpodobně spolupodílely na letošních plošných úhynech.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Potřebujeme povinné vyšetření zimní měli?

Bronislav Gruna

2015/1/22

V současné době jsou výsledky vyšetření zimní měli na přítomnost samiček kleštíka včelího (Varroa destructor) jedinou informací, podle které státní správa rozhoduje o strategii tlumení varroózy v následující sezóně.

Včelařská sezóna 2014 ukázala na závažný problém v tomto systému. Navzdory příznivým vyhlídkám podle výsledků vyšetření zimní měli došlo koncem léta a během podzimu 2014 k hromadným úhynům včelstev a následným velkým ekonomickým škodám. Není to však první selhání systému. Na stejný rozpor relativně dobrých výsledků zimní měli a plošných úhynů v následující sezóně 2011 upozornili A. Přidal a J. Svoboda3. V následujícím textu se budu zabývat hledáním příčin tohoto systémového selhání.

číst článek


COLOSS – II. ročník klepe na dveře

Jiří Danihlík, Radek Kobza

2015/1/25

V druhé polovině března 2015 se spustí druhý ročník monitoringu zimních ztrát včelstev. Výsledná studie vznikne v rámci mezinárodní spolupráce vědců i včelařů, soustředěných ve skupině COLOSS, a standardizované metodiky. Krátký dotazník s dvaceti otázkami je určen všem včelařům, ať již úhyny zaznamenali či nikoli. Jeho cílem je zjistit vztahy mezi úhyny a různými vlivy působícími na vitalitu včelstev; od zásahů včelaře, léčení, až po snůškové poměry.

 

číst článek


Německý monitoring včel

Alena Machová

2015/1/26

V článku „Německý monitoring včel“ popisuje Dr. Anette Schröder z Hohenheimské univerzity výsledky z let 2011 až 2013. Odběr vzorků byl prováděn třikrát ročně od téměř 1120 včelstev (od 112 včelařů). Sledovalo se napadení varroózou, nosematózou a viry. Kromě toho byl – pokud možno v období po odkvětu řepky a kukuřice – proveden odběr plástového pylu kvůli zjištění obsahu možných reziduí.

Průměrné roční zimní ztráty se pohybovaly v rozmezí 10–13 %. Nově se ukazuje, že včelstva, která v zimě uhynou,

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Alternativy v chovu včel a přístupu k nim

Marie Šotolová

2015/1/27

Včely jinak

sestavil Radomil Hradil

Fabula 2014

ISBN 978-80-87635-26-1

 

Kniha přináší na 328 stranách texty více než dvou desítek autorů, průkopníků alternativního chovu včel z České republiky, Slovenska, Německa, Švýcarska, Velké Británie a dalších zemí. Významné zastoupení mají antroposofičtí autoři, navazující na myšlenky Rudolfa Steinera, a ještě dříve na Johanna Wolfganga von Goethe o přírodě. Většina publikovaných statí zazněla na půdě České a Slovenské republiky v několika nedávno minulých let během seminářů, věnovaných biodynamickému zemědělství, potažmo chovu včel. Publikace shrnuje dnešní zdravotní problémy včel, popisuje včelstva z duchovních pozic a předkládá řadu námětů pro zootechniku chovu, které se dostalo názvu alternativní. Poměrně velký rozsah má kapitola o různých úlech, většinou s přirozeným dílem, především o klátech a košnicích. Závěr patří včelí pastvě s důrazem na biodiverzitu.

číst článek


Přirozený život včelstev versus člověk

Marie Šotolová

2015/1/27

Přirozený život včelstev versus člověk

Josef Nymsa

Šuplík – Andrea Sasínová, 2014

ISBN 978-80-87590-68-3

 

Šuplík nabízí své služby nízkonákladového vydavatelství všem, kteří chtějí něco říci veřejnosti klasickou knihou, ale z různých důvodů se neobrátí na velké nakladatelské domy. Prostě mají něco v šuplíku, co si nechtějí nechat jen pro sebe. Že se tato touha nevyhýbá ani včelařům, o tom svědčí titul „Přirozený život včelstev versus člověk“ Josefa Nymsy.

číst článek


Od nektaru k medu

Marie Šotolová

2015/1/28

Posledních několik dnů je otevřena výstava v pražském Národním zemědělském muzeu na Letné. Od loňského podzimu se tu střídají školní třídy se zasvěcenci oboru, aby si odnesli každý pro sebe to nejdůležitější. Zatímco pražské děti možná poprvé uvidí včelí úl, na ostřílené včelaře tady čekají skutečné lahůdky. Zhruba dvě stě padesát exponátů není vystaveno přísně systematicky. Jedná se o soubor toho nejzajímavějšího a často i nejkrásnějšího z včelařské sbírky muzea, která je uložená v depozitářích zámku Kačina.

 

Dominantou jsou malované a vyřezávané kláty. Na výstavě se možná poprvé současný včelař seznámí s mnoha typy dlouhých nožů s kovanou střenkou na odřezávání plástů.

Z dnešního hlediska je nepochopitelná recyklace od skvostné barokní sochy svaté Anežky, vyhozené z kostela, směrem k úlu – zadováku. Včelařům se zkrátka vždycky všechno hodí. Jako výtvarný objekt byl od samého začátku chápaný úl ze včelnice spisovatele Viléma Mrštíka.

Úly se na výstavu dostaly i podle dějinného významu, nejen díky svým půvabům.

číst článek


Propolis – stále znovu objevovaný zázrak

Zdeněk Klíma

2015/1/31

Apiterapie jako obor zažívá jakousi renesanci. Především v zemích na východ od našich hranic dochází k čím dál většímu propojení apiterapeutických postupů s klinickou medicínou a apiterapie se tak stává pomalu opět součástí oficiálních postupů. V některých zemích z tradičních léčebných postupů však včelí produkty nikdy nezmizely. Jako jedna z metod tzv. naturopatie (tj. využití přírodních látek v léčbě) se opět dostává do širšího povědomí veřejnosti i u nás a je škoda, pokud tento trend jako včelaři nezachytíme. Rádi bychom se v této rubrice věnovali především praktickému získávání a zpracování včelích produktů v domácích podmínkách bez náročného vybavení.

 

Propolis (také včelí tmel, dluž či smoluňka) je odpradávna jedním z tradičně využívaných včelích produktů. Naši předkové poznali jeho schopnosti potlačovat infekce rozličného původu a pro své antibakteriální účinky je využíván dodnes. Je to chemicky velmi různorodá směs více než stovky účinných látek, také v závislosti od preferencí sběru pryskyřičných látek včelstvem. Jeho složení tak není stálé a mění se i v porovnání mezi včelstvy.

Včelstvo využívá propolis jako univerzální antimikrobiální látku pro dezinfekci povrchů jak úlu, rámků, tak voskových plástů. Charakteristická vůně včelstva je také dána vůní aromatických látek obsažených v propolisu.

V jarním období jsou nejvydatnějším zdrojem pryskyřic především pupeny rostlin jako topol, olše a další. Významným zdrojem jsou také jehličnaté stromy. Na výsledné podobě se včely aktivně podílejí i výměšky svých slinných žláz, proto o hotovém propolisu hovoříme jako o včelím produktu.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Využití moderních technik digitálního zobrazování I.

František Weyda, Petr Texl

2015/1/33

V posledních letech zažíváme revoluční rozvoj celé řady digitálních zobrazovacích technik. Digitální fotografie je toho učebnicovým příkladem. Digitální zobrazovací techniky jsou aplikovány do celé řady oborů lidské činnosti. Vyhnout se tak nemohou ani oborům zdánlivě odtažitým. Tedy ani včelařství. Naopak zde mohou být velmi užitečné. Rozhodli jsme se představit v tomto seriálu ty z digitálních zobrazovacích technik, které jsou buď zcela nové, nebo už „zaběhnuté“ a přínosné.

 

 

Skenování biologických objektů pomocí stolních skenerů

 

Jako první dobře využitelnou techniku digitálního zobrazování zmíníme skenování biologických objektů pomocí stolních skenerů (angličtina používá termín flatbed scanner).

Pomocí této techniky získáme krásné digitální obrázky a přitom fotografický aparát vůbec nepotřebujeme. Stačí nám k tomu všudypřítomný počítač a k němu připojený běžný stolní skener (i když ne každý skener je k tomu stejně vhodný, viz dále). Skenování 3D objektů jiných než tiskovin (pro něž byly tyto přístroje původně vyvinuty) není věc úplně nová. Je už široce používána především v takových oborech, jako jsou geologie a mineralogie, sběratelství (například mincí a známek, muzejnictví, botanika atd.).

V Laboratoři digitálního zobrazování v entomologii (Biologické centrum Akademie věd ČR, Entomologický ústav, České Budějovice) jsme se intenzívně zabývali využitím stolních skenerů v biologii od poloviny devadesátých let. Tehdy to byly časy doslova pionýrské: dobře si ještě pamatujeme na údiv odborníků na přelomu tisíciletí, když jsme prezentovali velkoplošné tištěné obrázky naskenovaného hmyzu v době, kdy měly digitální fotoaparáty rozlišení maximálně kolem 2 MB a podobné snímky ještě nešly digitálním fotografováním realizovat. Prostě – stolní skener, který je určen pro skenování papírových dokumentů, může také dobře zachytit obraz 3D předmětů, které položíme na jeho skleněnou vnitřní plochu. S některými skenery dosáhneme překvapivých výsledků.

 

Skener versus fotoaparát

 

Samozřejmě většina lidí se zeptá proč používat na obrazovou dokumentaci skener, když máme tolik dobrých typů digitálních fotoaparátů?

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Co by měl dělat včelař v zimě?

Vojtěch Daněk

2015/1/38

Včelstvo už nás tolik nezaměstnává, dává o sobě vědět tichým spokojeným hučením a potřebuje především pokoj a klid. Včelař přemýšlí, plánuje, vzdělává se. Ten, kdo včelařem ještě není, ale chtěl by být, může si zajít poslechnout zimní brumlání včelstva ke svému známému a pak v teple domova se také věnovat přemýšlení, plánování, vzdělávání…

 

Tedy co k přemýšlení?

Zřejmě základní vlastností včelaře je cit pro životní prostředí.

Tak lze vyjádřit slovy dneška to, co jiní nazývají „láskou k přírodě“. Motivovat se tím, že mi včelaření posílí domácí rozpočet, znamená začátek cesty ke zklamání. Rychle takovou představu opusťme. Naopak uvažovat o významných souvislostech, že bzučení včel v jarní probouzející se krajině znamená zachování její pestrostí, nechat se nadchnout skutečností, že i moje včelstva budou přispívat drobným dílkem do krásnějšího, zdravějšího prostředí, ve kterém žiji já a ostatní, ti, které mám rád… Taková motivace je pro včelaření ze záliby nosná a dostatečně silná. Potom i přes počáteční neúspěchy bude stále přítomná odvaha začít znovu a naděje, že to přece jen půjde. Hmotný užitek se také dostaví. Většinou tehdy, kdy je včelař svými „miláčky“ už tak zaujat, že finanční zisk nepokládá za prvořadý.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


O obyčejných věcech I

Vojtěch Daněk

2015/1/39

Pro odvážné, kteří hodlají začít...

číst článek


Zbrojíme na novou sezonu

Vojtěch Daněk

2015/1/40

Ten, kdo teprve o včelaření uvažuje, by měl vědět, že včelstvo se pořizuje na začátku léta jako oddělek a péče o ně je vlastně příprava na zimu. Takže teď v zimním období je na samotné včely čas. Avšak shromažďovat vědomosti či pomůcky nezbytné pro začátek je vhodné už nyní.

 

Uvažovali jsme o tom, kde zvolit včelám trvalé bydliště. Jak by měl tedy vypadat samotný ubytovací prostor? Popisovat podrobně úl by zabralo hodně místa. Doporučujeme najít heslo „Úl“ na české Wikipedii, tam nalezneme orientační informace. My se budeme seznamovat s úlovým prostorem a jeho funkcemi postupně.

Důležité rozhodnutí je volba rámkové míry, tzn. rozměrů rámku. Je to jako nástup do rozjíždějícího se vlaku. Jakmile volba padne, od rámkové míry se pak odvíjí vše ostatní: rozměry úlu, dna, podložek, strůpku, víka. Vlak jede a těžko se přestupuje do jiného. Změna rámkové míry totiž znamená vyměnit všechny části úlu. Nemá smysl doporučovat, která míra je nejlepší. Je však dobré zveřejnit některé současné trendy:

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit