Moderní včelař 4/2015

4/2015

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop

Moderního včelaře.

Do e-shopu

Editorial 4/2015

Marie Šotolová

2015/4/4

Milí čtenáři,

dělat časopis, když je dost příspěvků, je radost. Zdaleka nejen kvůli tomu, že je čím zaplnit stránky, ale mnohem více kvůli prima pocitu, že i mimo redakční kruh je spousta lidí, co místo frflání nad tím či oním sedne k počítači a bez ohledu na vrchol včelařské sezóny si najde čas pro tenhle titul.

číst článek


Jednání o dotacích EU na Ministerstvu zemědělství ČR

Petr Texl

2015/4/4

21. 7. 2015 se konalo na Ministerstvu zemědělství ČR další jednání včelařských subjektů a státní správy na téma Národní včelařský program na období 2017–2019novela Nařízení vlády č. 197/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jednání se zúčastnili i zástupci PSNV-CZ, z. s.

číst článek


V Česku byl po 20 letech opět prokázán případ hniloby včelího plodu

2015/4/4

V ČR byl v srpnu 2015 poprvé po 20 letech prokázán případ hniloby včelího plodu. V Peci pod Sněžkou a v Horním Maršově byla po zjištění klinických příznaků onemocnění potvrzena přítomnost původce nákazy i laboratorně. KVS vyhlásila mimořádná veterinární opatření a vytyčila ochranné pásmo, zahrnující 5 km od ohniska. Zde jsou zakázány veškeré přesuny včelstev i matek, jsou nařízené klinické prohlídky včelstev spojené s rozebráním díla a zajištěním odběru měli pro bakteriologické vyšetření.

číst článek


Jak jsme chválili med na Horním Hradě

Jiří Matl

2015/4/5

Seriál setkávání milovníků medu, včel a dobré muziky nazvaný Chvála medu na Horním Hradě na Karlovarsku se dočkal dalšího pokračování. Událo se v sobotu 1. srpna. Byl to zážitek komplexní. Na své si snad přišli všichni, kteří dorazili. Ať už mluvíme o malých či velkých lidech… Snad kromě těch, kteří doufali ve stánky s včelařskými potřebami. Ty letos chyběly, což byla škoda. Jinak ale zůstalo vše při starém a dobrém: pulty s medem, medovinou, výrobky z vosku a stánek Pracovní společnosti nástavkových včelařů propagující moderní včelaření v souladu s přírodou a další činnost spolku.

číst článek


Kalendárium 2015_4

2015/4/6

číst článek


Včelařská škola v Hranicích na Moravě

Radek Hykl

2015/4/6

V letošním roce je v Hranicích na Moravě již pátý ročník Moravské včelařské školy. Článek přináší zkušenosti z minulých ročníků a stávající strukturu výuky.

číst článek


Cyklus letních škol uzavřen

Zdeňka Cutáková

2015/4/7

XII. ročník letních škol nástavkového včelaření (LŠNV) skončil. Pro tuto sezónu Pracovní společnost nástavkových včelařů zorganizovala patnáct letních škol po celé České republice. Velký úspěch měly školy pro naprosté začátečníky v oboru, ale obsazené byly i kurzy pro pokročilé.

číst článek


Dějiny vynálezu medometu

Libor Hruška

2015/4/8

Středa 13. září 1865 – den, kdy vynálezce Franz Hruschka představil svůj první medomet. Stalo se tak na 14. kočovném sjezdu rakouských a německých včelařů v Brně. V sále novorenesančního pavilonu v parku Lužánky se sice před 150 lety tleskalo, jak se ale záhy (rovněž v Brně) ukázalo, měl nový přístroj ještě mnoho technologických nedostatků. 4. číslo Moderního včelaře přibližuje, jak světová premiéra převratného vynálezu vypadala očima Hruschkových vrstevníků. Přináší cennou kresebnou a fotografickou dokumentaci původního medometu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Mezinárodní konference o medu

2015/4/11

25.–27. 9. 2015 se ve Středisku volného času v Lužánkách (Lidická 50, Brno) koná za podpory Ministerstva zemědělství ČR akce Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s., k 150. výročí vynálezu medometu.

číst článek


150. výročí medometu

Petr Texl

2015/4/12

PNSV-CZ, z. s., iniciovala vytvoření spotu k významnému výročí včelařské historie. Průvodcem dějinami, kde má hlavní slovo Franz Hruschka, se stal Zdeněk Svěrák.

číst článek


Coloss: Předběžné výsledky letošního monitoringu

Jiří Danihlík

2015/4/14

V letošním roce proběhl druhý ročník monitoringu úspěšnosti zimování včelstev. Dotazník vyplnila necelá tisícovka včelařů, po pročtení a překontrolování odpovědí jsme získali 973 platných dotazníků, z nichž jsme byli schopni vyčíslit úhyny v ČR. Mapy a grafy jsou v tištěné podobě Moderního včelaře 4/2015.

číst článek


Medomet, včely a PSNV zažily mediální smršť

2015/4/14

Pracovní společnost nástavkových včelařů jako iniciátorka spotu ke 150. výročí medometu dostala krátce po jeho natočení příležitost předvést ho ve dvou televizních stanicích. Navíc přátelé PSNV představili během prázdnin včelařství v dalších souvislostech v Českém rozhlase a některých časopisech.

číst článek


Odsavač varroózy

Pavel Holub

2015/4/15

Snažíme-li se při vedení včelstev co nejvíce omezit používání akaricidů, ať syntetických léčivých přípravků nebo organických kyselin, můžeme hledat inspiraci v přirozeném chování včelstev. Takovým pravděpodobně nejúčinnějším ozdravným mechanismem včelstva je rojení. Ve vztahu k varroóze to platí také.

 

Metoda vícenásobného odsávání při současném odchovu matky

Roj opouštějící včelstvo si s sebou odnáší pouze několik procent populace kleštíka z původního včelstva. Díky tomuto přirozenému očistnému ději jsou včelstva schopna ve výrazně méně zavčelené krajině, než je u nás, přežívat i bez pomoci člověka. Nové vznikne, staré uhyne. V našich podmínkách však včelař není schopen většinu rojů odchytit, a proto se snaží chovat včelstva tak, aby se nevyrojila. Snaží se tedy o kontinuální život včelstva, čímž ale vyloučí přirozený očistný mechanizmus rojení. Proto, aby chovaná včelstva vůbec přežila, je zatím nezbytné je ošetřovat akaricidy. Existuje ale možnost jak rojení jako přirozený očistný mechanizmus napodobit. Princip takové metody je založen na tom, že převážná většina kleštíků se nachází na plodu. Jaká to je část populace, vyjadřuje parametr BAR. BAR (brood/adult ratio) je poměr počtu kleštíků na plodu vůči počtu kleštíků na včelách. V našich podmínkách je zjištěn tento poměr přibližně v rozmezí 2,5 až 3,3 (Výzkumný ústav včelařský, Dol). To znamená, že přibližně 40 až 30 % kleštíků je na včelách (foretičtí kleštíci) a 60 až 70 % je jich na plodu, převážně pod víčky. Kleštík vstupuje do dělničí buňky v průběhu jednoho dne před zavíčkováním. Na znalosti těchto parametrů je založena metoda odsávání populace kleštíka ze včelstev.

Fáze č. 1 – Chov matek

Předem si připravíme chovné včelstvo. Pak přelarvujeme a založíme do chovného včelstva sérii. Je tak zahájen chov matek. Označíme si tento den jako výchozí den 0. Matky se vylíhnou přibližně za 12 dnů.

Fáze č. 2 – Přesun plodu stáří 4 až 16 dnů

Pátý den mateří mřížkou rozdělíme včelstvo do dvou částí podle stáří plodu. Vybereme plodové plásty, které obsahují pouze vajíčka a zavíčkovaný plod vysokého stáří, o kterém víme (přibližně předpokládáme), že se do pěti dnů vylíhne. Pokud ve včelstvu takové plásty jsou, tak tyto plásty uložíme těsně pod mateří mřížku. Ostatní plodové plásty (stáří 4 až 16 dnů) uložíme do nástavku těsně nad mateří mřížku a s nimi i všechen plod jiného stáří i vajíčka, která nelze oddělit. Vhodným výběrem plástů omezujeme již tak výrazné oslabování produkčního včelstva ve fázi č. 3. Pokud při třídění plodu najdeme matku, tak ji vypustíme pod mateří mřížku. Pokud ji nenajdeme, smeteme pod mateří mřížku veškeré včely.

 

Pro bádavé čtenáře jsme připravili diagramy z článku ke stažení ve formátu xls: Diagram 1 a Diagram 2

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Pokap kyselinou šťavelovou byl stejně účinný jako fumigace amitrazem

Antonín Přidal

2015/4/20

Kyselina šťavelová je v zahraničí běžně používaným akaricidem k tlumení varroózy včely medonosné s vynikajícími výsledky. V ČR existuje mezi některými odborníky stále skepse, a proto ji nedoporučují k aplikaci, i když rozkladné produkty alternativního amitrazu zanechávají rezidua ve včelích produktech. Cílem níže popsaného experimentu bylo ověřit účinky kyseliny šťavelové v podmínkách ČR.

číst článek


Netvařec křovitý

Jiří Junek

2015/4/24

Netvařec křovitý (Amorpha fruticosa), slovensky Beztvarec krovitý, čeleď bobovité, pochází ze střední a východní části Severní Ameriky. Do Evropy byl dovezen v roce 1724. U nás se pěstuje od druhé poloviny 19. století (Sychrov 1852). Jedná se o invazivní druh, který vytlačuje původní vegetaci. Přesto však k němu včelaři cítí sympatie. Zvláště, když odkvete akát a netvařec nabízí včelám nektar.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Milan Šícho: Budoucnost vidím v paletách

Jaroslav Prýmas

2015/4/26

Stát se profesionálním včelařem je možná sen mnohého čtenáře Moderního včelaře. Již mnohokrát nám realita dokázala, že do včelařiny nelze naskočit bez předchozích zkušeností a pořídit si hned 150 nebo více včelstev. Tzv. malovčelařů ve velkém, kteří stále něco nestíhají, má Česká republika poměrně dost. Milan Šícho z Horní Lukavice však velice dobře zvládl období nabírání zkušeností a postupného růstu – mohl by být příkladem pro včelaře, kteří se chtějí dopracovat k profesionálnímu provozu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Tkaczuk: firma s největším počtem včelstev v Polsku

Milan Motyka

2015/4/30

Rodinná firma Tkaczuk je známá v celém Polsku, nejen proto, že má největší počet včelstev, ale i díky tomu, že odvádí dobrou práci. To byl důvod, aby se sem vypravil reportér Moderního včelaře. V rozhovoru se spolumajitelem firmy Piotrem Tkaczukem se dozvíte, jaké je to od začátku budovat včelí farmu s vidinou zcela profesionální práce a plnit si sen o tisících včelstev u Mazurských jezer.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Co to je?

2015/4/32

V úle lze čas od času najít malé zlatomodré zlatěnky. Nejde však o žádnou pohromu.

číst článek


Jak se stopují včely

Jaroslav Petr

2015/4/33

Moderní technologie dovolují sledovat včelí dělnice a odhalovat nejen tajemství jejich života, ale také hrozby, kterým včelstva čelí. Stačí k tomu „málo“: umístit na drobné včelí tělíčko odrážeč radarových vln. Jak to vše funguje a co radar při sledování hmyzu umožňuje, sděluje prof. Jaroslav Petr, přední český popularizátor přírodních věd.

Pilná pětina včelstva

Jedna pětina létavek přináší do úlu více než polovinu všeho pylu a nektaru. Některé dělnice jsou podstatně pilnější než zbytek včelstva. Pokud ale tyto „pilné“ dělnice z včelstva zmizí, rekrutují se další pilné létavky z řad doposud „lenivých“ dělnic. K těmto překvapivým závěrům došli američtí vědci pod vedením Gena Robinsona z University of Illinois v Urbana-Champaign. Pomohla jim k tomu moderní technologie pro identifikaci jednotlivých dělnic.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Včelka a příroda

Marie Šotolová

2015/4/36

Knížka PaedDr. Vladimíry Hornáčkové, Ph.D., je vysokoškolské skriptum, které letos vydala Univerzita Hradec Králové v rámci projektu Evropského sociálního fondu v ČR „Inovace a internacionalizace profesní přípravy pedagogů v 21. století“.

číst článek


Včely a šamani

2015/4/36

Státní etnografické muzeum ve Varšavě pracuje na projektu „Včely a lidé“, který je zaměřený na kulturní dědictví chovu včel. Projekt odstartoval v loňském roce a nyní přibírá mezinárodní partnery z oblastí vědy, filmu/fotografie, divadla, literatury/knihovnictví. První fáze projektu se zaměří na výzkum a katalogizaci materiálů. Dále bude třeba pořídit foto a video dokumentaci projektu.

číst článek


Správní řízení – rozbor a vysvětlení

Viktor Švantner

2015/4/37

V příspěvku do naší právní rubriky popisujeme a vysvětlujeme práva účastníků ve správním řízení. S ohledem na složitost a množství jednotlivých procesních předpisů správního práva se omezujeme na charakteristiku práv účastníků dle správního řádu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Včelaři na pražském výstavišti – od zničených úlů ke sladkému pavilonu

Libor Hruška

2015/4/39

Před 120 lety se v Praze uskutečnila Národopisná výstava českoslovanská – velkolepá akce, která na výstaviště u Stromovky přilákala přes dva miliony návštěvníků. Stejně tak jako při předchozí Zemské jubilejní výstavě v roce 1891 nebo při výstavě uspořádané na počest císaře Františka Josefa v roce 1908 tu svou expozici měli i včelaři. Jak se jim na těchto třech velkých podnicích podařilo svůj obor zviditelnit v konkurenci ostatních odvětví? Dozvíte se v časopise Moderní včelař.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Využití propolisu v houslařství

Jiří Procházka

2015/4/41

Zachované záznamy z počátku 18. století dokládají použití propolisu jako součásti různých přípravků na nábytek, a také v houslařských lacích starých italských mistrů. Tajemství cremonského laku je velmi pravděpodobně spojeno s tímto obdivuhodným včelím produktem. Znalec houslařských laků RNDr. Jiří Procházka otevírá tento tajemný svět a prozrazuje i konkrétní složky, se kterými pracoval fenomenální Stradivari.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Nová expozice Medonosné rostliny a včely v Tróji

Marie Šotolová

2015/4/43

Botanická zahrada hl. m. Prahy v Tróji pracuje od roku 2012 aktivně na přípravě a otevření další odborné expozice. Tentokrát se jedná o zužitkování užitkové plochy, kterou Botanická zahrada pronajímala soukromému zahrádkáři. Jak prozradila kurátorka užitkových a hajních rostlin Mgr. Jarmila Skružná, chtějí ji věnovat sledování vztahů mezi rostlinami a včelami i dalšími opylovateli. Botanická zahrada již tři úly, o které se starají Vyšehradští včelaříci, měla dřív. Teď by ale všechno mělo dostat jiné dimenze. V časopise naleznete kromě komentáře kurátorky také reprodukci ideového záměru expozice.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Včelami ovlivněná voda

Zdeněk Klíma

2015/4/44

Řadí se mezi netradiční včelí produkty, i když včelím produktem v pravém slova smyslu není. Mnozí odborníci považují její existenci za nesmysl, jiní, ač neví, jak funguje, poznali na sobě její účinky a pravidelně ji užívají. V každém případě by každý dobrý včelař měl o tomto fenoménu vědět a být připraven, pokud ho někdo z přátel o tuto vodu požádá.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Využití moderních technik digitálního zobrazování IV

František Weyda

2015/4/45

Toto číslo Moderního včelaře se věnuje makrofotografii. Ta umožňuje fotografovat detaily těla větších objektů (například včel) nebo zobrazit objekty velmi malé (roztoči). Makrofotografie v sobě zahrnuje čtyři hlavní součásti: a) vlastní fotografovaný objekt, b) jeho osvětlení, c) fotoaparát se speciálním příslušenstvím (makroobjektiv, předsádka atd.), kterým fotografovanou scénu obrazově zachytíme a d) pomocné příslušenství k makrofotografii. Podrobnosti v článku.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Stát se včelařem

František Texl

2015/4/48

Většina lidí vnímá včelu jako něco, před čím je lepší mít se na pozoru. Instinkt velí obloukem se vyhnout příbytku včel. Včely si žijí svým životem a bůhví proč znervózní, když se k nim přiblížíme. A pak to žihadlo v místě, kde má ostatní tvorstvo úplně jiný, podstatně atraktivnější orgán! Ani samotný včelař nepřipadá laikovi ničím zajímavý. Spíš podivín než hodný obdivu. Obvykle samotář, moc toho (až na výjimky) nenamluví. Koncem zimy sundá jedny rukavice a s jarem si nasadí druhé, s plátnem až po lokte. Pod černým závojem přes obličej jak černá vdova se skrývá tvář nejspíš polovičního blázna. Skutečnost je však docela jiná a jak by řekli včelaři z Blatenska, opak je pravdou.
 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Včelařův nový rok

Vojtěch Daněk

2015/4/50

„Uf, to byla sezóna!“ odfoukne si včelař. Pokud patřil k těm šťastnějším a nemusel na jaře plakat nad vysokými ztrátami, pak v době snůšky nevěděl, kam dřív skočit. Z mnoha stran je slyšet, že se medobraní letos povedlo. Včelařův povzdech zároveň značí, že právě teď začíná příprava na další sezónu, tedy nový včelařův rok. Co neopominout radí začínajícím včelařům Vojtěch Daněk.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.