Vyhledávání článků Moderního včelaře

Vynulovat

Akarapidóza, téměř zapomenutá nemoc

Andrzej Bober, Anna Gajda

2020/3/34

Akarapidóza je chorobou matek, dělnic i trubců včely medonosné (Apis mellifera), ale i včely východní (Apis cerana) a včely obrovské (Apis dorsata). Způsobuje ji roztočík včelí Acarapis woodi. Moderní včelař uveřejňuje článek na základě dvoustranné dohody s polským časopisem Pasieka o vzájemné výměně publikovaných materiálů. Originál článku viz Pasieka 4/2019, s. 14–18.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Kyselina šťavelová – známá neznámá, či neznámá známá?

Martin Staroň, Vladimíra Kňazovická, Lucia Sabová

2021/2/26

Použití kyseliny šťavelové na tlumení varroózy jsme se začali věnovat v roce 2012, kdy jsme na našem pracovišti otestovali účinnost ošetření sublimací. V té době byli zdejší včelaři vůči ní skeptičtí. Dnes ji někteří včelaři používají nadměrně a někdy také nevhodně, jiní efektivně a další ji dosud neznají. Proto vám předkládáme několik faktů a zkušeností.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Význam samotářských včel a včelích hotýlků a film

Jan Erhart, František Weyda

2018/5/33

Většina lidí si pod pojmem včela vybaví pouze včelu medonosnou. O existenci samotářských včel veřejnost ví jen málo, natož aby je pozorovala v přírodě. Vy si však zde můžete prohlédnout jarní rojení samců zednic z rodu Osmia a páření s prvními vylíhlými samicemi. Filmový dokument natočili během letošního dubna na Českobudějovicku Jan Erhart a doc. RNDr. František Weyda, CSc.  Entomologové v České republice a na Slovensku popsali dohromady téměř 700 druhů samotářských včel v šesti čeledích: Andrenidae (pískorypkovití), Colletidae (hedvábnicovití), Halictidae (ploskočelkovití), Melittidae (pilorožkovití), Megachilidae (čalounicovití) a Apidae (včelovití). V článku, který přináší v tištěné nebo elektronické podobě květnový Moderní včelař, si můžete život těchto zástupců hmyzí říše prohlédnout na unikátních fotografiích. .

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Med z hlediska fyzikálně-chemických parametrů, přítomnosti mikroorganismů a jeho využití pohledem současného poznání

Vladimíra Kňazovická, Michal Gábor, Martina Miluchová, Juraj Medo, Zuzana Mašková, Adriána Volfová, Martina Gažarová, Margita Čanigová, Eva Ivanišová

2020/6/36

Cílem studie bylo testovat medy z hlediska fyzikálně-chemické analýzy a mikrobiologické kvality. Výsledky byly porovnávané s poznatky publikovanými v odborných pracích.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Včelařská plodina na „k“

Antonín Kintl, Jakub Elbl, Vladěna Koukalová

2020/8/28

Naši krajinu po staletí utváří zemědělství. Právě tato krajina má však poskytovat útočiště rozmanité fauně včetně včel, které jsou na floristicky pestrém prostředí přímo závislé. Svou kladnou roli může sehrát i jindy kritizovaná kukuřice. Přečtěte si o jejích vlastnostech důležitých pro včelí pastu v tištěném nebo placeném elektronickém Moderním včelaři.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Opylování semenných porostů pícnin

Antonín Kintl, Jiří Rotrekl, Jakub Elbl, Vladěna Ondrisková

2021/6/36

Kvetoucí jetel a vojtěška patřily po tři staletí ke koloritu našeho venkova. Dnes už to neplatí. Ke škodě půdy, dobytka a opylovatelů včetně včel. Své k tomu má co říci Zemědělský výzkum, spol. s r. o., z Troubska u Brna.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Přesné údaje o dění v úle poskytne váha

Anna Vaňková, Martin Špaňhel

2020/10/16

Všichni včelaři si v těchto dnech kladou stejnou otázku: „Mám přidat zásoby, nebo jich je dost?“ S váhou umístěnou pod úlem už to nebudete muset řešit. Kdykoli a kdekoli uvidíte, kolik medu včely přinesly, a poznáte, když dojde k loupeži. To všechno vám umožní zařízení pro vzdálený monitoring včelstev.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Připojení úlů na internet

Jan Dupal, Martin Špaňhel

2020/10/18

Nové technologie umožňují neustálý přehled o dění na včelnici. Stačí otevřít aplikaci v telefonu nebo v počítači a uvidíme, zda mají včely dostatek zásob, nebo jestli nejsou ve stresu. Stačí vybrat si to pravé řešení.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Charakterizace medu vyprodukovaného v České republice

Vojtěch Kružík, Adéla Grégrová, Dalibor Titěra, Matej Pospiech, Helena Čížková

2021/2/16

Časopis Výživa a potraviny (www.vyzivaspol.cz) uveřejnil v č. 5/2020, s. 132–136, výsledky studie vědeckého týmu v čele s Ing. Vojtěchem Kružíkem, Ph.D., z Ústavu konzervace potravin Vysoké školy chemicko-technologické v Praze k charakteristice medu produkovaného v České republice. Díky pochopení ze strany uvedeného časopisu a autora článku vám práci nyní nabízíme.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Snižují houby virózy a úmrtnost včel?

Václav Krištůfek, Alena Bruce Krejčí, Karolína Svobodová, Josef Chalupský

2021/6/8

Před několika lety se začalo mezi včelaři hovořit o tom, že včely vyhledávají některé druhy hub. Proč tak činí? S vědomím, že v přírodě není nic náhodné, ujali se tohoto jevu kromě praktiků i vědci. Článek přináší souhrn dnešních znalostí o tomto fenoménu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Odběr včelího jedu

Martin Staroň, Rastislav Sabo, Tomáš Majchrak, Vladimíra Kňazovická

2021/9/19

Účinky včelího jedu zná každý z jiného úhlu pohledu. Nejčastěji jako náhodné bodnutí včelou poté, co ji dítě nebo dospělý člověk nechtěně přitlačil na květu uprostřed rozkvetlé louky. Nebo jako téměř pravidelný dar včelaři při jeho práci na včelnici v podobě žihadla. Či jako lék v rukách zkušeného lékaře při léčbě chronických zánětlivých onemocnění a jiných indikací. Cílem tohoto článku není radit, na co je včelí jed dobrý, či jak vyrobit mast, protože tyto záležitosti je třeba přenechat lékařům a lékárníkům. Nesprávná dávka a způsob podání totiž činí z mnohých léků jed. My se pokusíme přiblížit rozdíly mezi získáváním včelího jedu v minulosti a v současnosti.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Biotechnická metoda odběru zavíčkovaného plodu

Juraj Toporčák, Pavel Fiľo, Dominika Trvalcová

2022/6/14

Už milióny let na naší planetě existují včely. Jejich chov se postupně vyvíjel od prapůvodních způsobů vybírání medu z dutin stromů až do dnešní podoby, při níž převládají snahy získávat co nejvyšší medné výnosy a zároveň minimalizovat důsledky chorob a invazních škůdců.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


COLOSS: Pomozte zmapovat počty vyzimovaných včelstev

Jiří Danihlík, Zdeněk Klíma, Radek Kobza

2014/2/12

Již od roku 2007 se v Evropě monitorují zimní úhyny, které se odborníci snaží dát do souvislosti s dalšími možnými vlivy působícími ve včelařství (snůškové podmínky, způsoby léčení včelích chorob atp.). Bohužel dosud stále chybí data o úhynech v České republice. Jak jsou tedy vysoké zimní úhyny v ČR? Dosud nešlo na tuto otázku odpovědět. Sice se obecně tvrdí, že situace v ČR je výborná, lze toto tvrzení ale nějak dokázat? A jaké jsou nejčastější důvody ztrát?

číst článek


Honey Show v Anglii

Zdeňka Cutáková, Zdeněk Klíma

2015/6/44

V průběhu příprav konference a výstavy k 150. výročí vynálezu medometu, který PSNV-CZ letos pořádala, nás napadlo, že bychom se mohli pokusit zrealizovat i medovou soutěž. A když už, tak trošku jiného střihu, než bylo doposud u nás zvykem. Protože jsme neměli žádné zkušenosti, rozhodli jsme se, že se na takovou soutěž zajedeme podívat někam, kde je již mají. Kam jinam než do Anglie, kde  letos konal již 84. ročník! Nakonec to termínově dopadlo tak, že jsme první ročník uspořádali v Brně dříve, než jsme se vyjeli přiučit do zahraničí. Návštěvu Honey Show v Londýně jsme tedy uskutečnili až poté. Reportáž s bohatým obrazovým doprovodem najdete v tištěném vydání našeho časopisu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Francouzský Národní kongres ke zdraví včel

Helena Proková-Mališová, Pavel Fiľo

2020/1/35

           Na podzim loňského roku jsme se zúčastnili 43. Národního kongresu ke zdraví včel v městě Mâcon. Prezentovali jsme zde nové biotechnické metody léčby včelstev proti kleštíku včelímu a navázali jsme spolupráci s francouzskými odborníky, v jejichž kompetenci je problematika roztoče a šíření sršně asijské. O ní přinášíme informace vycházející z přednášek veterinárních lékařů Jeana-Luca Denéchèrea a Étienna Calaise.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Apisticus Tag 2019

Alena Machová, Pavel Mach

2019/4/38

Město Münster leží v Severním Porýní-Vestfálsku, nejlidnatější a čtvrté největší spolkové zemi Německa. V Severním Porýní-Vestfálsku se více než 15 000 včelařů stará o zhruba 95 000 včelstev. Počet včelařů stále stoupá, stále více mladých lidí už ve školním věku objevuje včelaření jako koníček. Ve dnech 2.–3. března 2019 se tu konal již 28. ročník každoroční oblíbené včelařské akce Apisticus-Tag.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Přehled mezinárodních včelařských akcí v roce 2019

Alena Machová, Pavel Mach

2019/1/8

číst článek


Přehled mezinárodních včelařských akcí v roce 2020

Alena Machová, Pavel Mach

2020/1/7

číst článek


Čtyři pohledy na kalendárium 5/2011

Milan Bencúr, Martin Jůzek, Karel Jiruš, František Texl

2011/5/152

Celoroční včelaření pohledem čtyř přístupů, náhledů a možností

V listopadu a v prosinci se konvenční včelaři v ČR věnují likvidaci roztočů Varroa destructor třetí fumigací nebo pomocí vyvíječů aerosolu se snahou vymýtit parazita do teoretické nuly tak, aby dali prostor těm nejodolnějším a nejživotaschopnějším roztočům, kteří tuto chemoterapii přežijí. Ti se na jaře opět začnou rozmnožovat a závodit o to, zda jejich populace dokáže bez výraznějších tlumících zásahů během sezony dosáhnout takového počtu, aby v září nebo říjnu zdecimovala včelstvo. To je realita týkající se většiny včelstev v ČR. Naopak, asi dvacítka českých biovčelařů má v listopadu a prosinci hotovo. V zásadě zazimovala včelstvo jako za starých časů, kdy roztoč V. d. byl přítomen pouze ve své asijské domovině. Ale jednodušší to nemají, naopak! V sezoně museli sledovat spady, používat řadu z biologických a zootechnických metod k potlačování varroózy – optimálně aplikovat organické kyseliny, thymol, eukalyptol nebo kafr. Pokud se jim nepodařilo roztoče udržet na nízké hladině, mají možnost nápravy v tomto bezplodém období pomocí kyseliny šťavelové. Co dělají v listopadu a prosinci naši čtyři již známí včelaři – Milan Bencúr, Karel Jiruš, Martin Jůzek a František Texl?

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Přečetli jsme pro Vás 2/2013

Ivan Černý, Jakub Dolínek

2013/2/6

Bee World březen 2013 a American Bee Journal 1/2013

číst článek