Články Autora Petr Texl

Vynulovat

Editorial

Petr Texl

2022/4/4

Vážené čtenářky a vážení čtenáři, v tomto čísle Moderního včelaře si můžete přečíst rozhovor s novým ministrem zemědělství, který je včelař a problematiku českého včelařství proto zná.

číst článek


Včelí výživové doplňky

Petr Texl

2022/5/8

Včelaři se vždy snažili včelám přilepšovat, nadbíhat jim a různě své miláčky hýčkat. Takový je pohled hobby včelařů, kteří chtějí včelám ulehčit, doplnit, zpestřit a někdy dokonce nahradit potřebnou pastvu (potravu). Tak se stává, že se často včely chovají v místech, kde by normálně neprosperovaly. V komerčních provozech včelaři podpůrnými výživovými doplňky včelstva dovedou do brzké jarní kondice pro cílené jarní opylování.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Netradiční včelařství Tomáše a Lucie Görigových

Petr Texl

2022/5/36

Nedaleko Brna si Moderní včelař dal schůzku s mladou, sympatickou a podnikavou rodinou. S Tomášem Görigem (31), jeho manželkou Lucií Sárou a roční Štěpánkou jsme probrali jejich včelařské začátky a současné plány netradiční včelařské firmy. Středně velký včelařský provoz se zaměřuje na propagaci zdravé přírody, apituristiku a netradiční včelí produkty. Elán, nadšení a prvé úspěchy by jim mohl závidět kdejaký zavedený včelařský provoz. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


BeeClim: Včely a měnící se klima aneb na co se připravit

Petr Texl

2022/1/18

Tradiční podzimní seminář proběhl v polovině listopadu 2021 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Konferenci pro více než 120 účastníků pořádala zmíněná fakulta v rámci projektu BeeClim: Úspěšné včelaření v době klimatické změny, který je podpořen z Norských fondů ve výzvě Reine pod záštitou COLOSS – monitoring úspěšnosti zimování včelstev v ČR.

číst článek


Prodej medu ze dvora pohledem státního veterinárního dozoru

Pavel Texl

2022/2/22

V České republice je široce rozšířený a mezi včelaři oblíbený prodej medu „ze dvora“. Forma takového prodeje nabízí bližší vztah mezi producentem medu a kupujícími zákazníky, v nichž vzbuzuje v produkt více důvěry, podobně jako je tomu u dalších potravin prodávaných například na farmářských trzích.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Dvoumatečné včelaření – realita nebo utopie?

Petr Texl

2022/2/10

Když pomineme situaci, kdy včelstvo mění tichou výměnou matku a v omezenou dobu jsou ve včelstvu současně dvě matky, je dvoumatečné včelaření nepřirozené. Zootechnika dvoumatečného včelaření představuje razantní zásah do vedení včelstva za účelem vyššího medného výnosu a většího opylovacího potenciálu včelstva.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včelařství v letech 1945–1989 pohledem historie

Marie Šotolová, Petr Texl

2021/9/9

Důvodem, proč se v zářijovém čísle Moderního včelaře vracíme k včelaření za socialismu, je 70. výročí akce Kulak, která na českém venkově zpřetrhala po staletí budované vztahy ve vesnickém společenství a ke vztahu k půdě. Hořké plody rozoraných mezí sklízejí naše včely dodnes na zelené poušti obřích lánů.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Mistr perníkářských forem

Petr Texl, Marie Šotolová

2021/12/38

Nejproslulejší medovou pochoutkou jsou perníky s historií sahající až do středověku. Receptů jsou tisíce, těch starodávných i současných. Největší pozornost však na sebe poutají reliéfně zdobené perníky, k jejichž výrobě jsou zapotřebí formy. Řezbář Jiří Rücker patří mezi pokračovatele této specifické tradice. Zveme vás k němu do Peček.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Dezinfekce ve včelařství

Petr Texl

2022/1/8

V současné době, kdy praktikujeme převážně tzv. hospodářské vedení včelstev, se musíme preventivně věnovat hygienické otázce a dezinfekci. Nemůžeme se úplně spoléhat pouze na přirozeně „sterilní“ prostředí úlů, které včely využívají miliony let.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včelíny ve Slovinsku

Petr Texl

2022/3/19

Ve Slovinsku ještě stále převládají u včelařů včelíny s úly zadem přístupnými. Včelnice s nástavkovými úly jsou zastoupeny v menší míře. V roce 2003 chovali Slovinci 95 % včelstev v zadovácích, v úlech typu AŽ.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Budou dvoumatečné provozní metody pro naše včelaře běžné?

Petr Texl

2022/2/13

 V archivu redakce jsme objevili článek od Jindřicha Boháče, velkého propagátora nástavkového včelaření a chovu silných včelstev. Jeho dvoumatečná provozní metoda je stále aktuální, přestože ji autor popsal před 20 lety. Jako dvoumatečnou metodu označoval spojení mateřského včelstva s posilujícím oddělkem bez hledání matek. Účelem spojení, ať již na podzim, anebo na jaře, bylo vytvoření silného včelstva s vyšším sběracím potenciálem pro první snůšky. Protože článek může být inspirativní pro současné včelaře, text pouze nejnutněji upravený s ohledem na datum jeho vzniku nyní publikujeme.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Přihlášky na dálkové studium oboru Včelař v Blatné

Petr Texl

2022/2/43

Do 1. března 2022 je možné podávat přihlášky ke studiu dvouleté dálkové formy učebního oboru 41-51-H/02 Včelař na Středním odborném učilišti v Blatné. Podmínky studia, včetně přihlášky jsou na www.soublatna.cz.

číst článek


Staré dobré výkluzy

Petr Texl

2022/12/16

Otázku, jak oddělit včely od medných plástů vhodných k vytáčení, musí řešit snad každý včelař. Zejména v poslední době se v produkčním včelařství uplatňují zařízení, jako jsou ometače nebo vyfukovače včel z medných plástů. Kromě smetáčku nebo peroutky (kachní nebo husí křídlo) se používají nejen v hobby provozech výkluzy.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Jak se včelaří v Ratměřicích

Petr Texl, Marie Šotolová

2022/11/35

Jestliže se některé národy chlubí jednou jedinou bájnou horou, tak my máme rovnou dvě – Říp a Blaník. Zatímco na té první pronesl praotec Čech ono známé „země mlékem a strdím oplývající“, druhá s ničím, co by mohlo lahodně znít uchu včelařovu, spojena není. Možná, že to změní náš rozhovor, který jsme vedli na Podblanicku se Zdeňkem Rezkem s úly na dohled.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Kouřim? Super!

Petr Texl, Marie Šotolová

2022/10/40

Přiznáváme bez mučení, že naše redakce zatím nikdy nebyla v Kouřimi na Kolínsku. Pozor, neplést s jihomoravskou Kuřimí. Když jsme se však dozvěděli, že v tamním muzeu je od letošního jara do konce října otevřena výstava O včelách a včelařství, nešlo odolat.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


A co včely, mají se kde pást?

Petr Texl

2022/12/42

Takový byl název letošního podzimního olomouckého semináře na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci konaného v rámci projektu BeeClim: Úspěšné včelaření v době klimatické změny, který je podpořen z Norských fondů ve výzvě Reine pod záštitou COLOSS – monitoring úspěšnosti zimování včelstev v ČR. Partnerem projektu je Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s. Plný přednáškový sál vyslechl sedm přednášek od českých a zahraničních apidologů, zaměřených zejména na výživu a zdraví včel.

číst článek


Jak se žije včelařským obchodům

Petr Texl, Marie Šotolová

2022/8/33

Známe to všichni: cestou na včelnici z ničeho nic cosi nutně něco potřebujeme, a tak spěcháme do nejbližší prodejny včelařských potřeb. Někdy máme štěstí a kýžená pomůcka je na skladě. Jindy nás čeká zklamání a musíme improvizovat. Napadlo vás někdy, jak vypadá svět z té druhé strany pultu? Nás ano, a tak jsme se vypravili do pražského Medocentra, které dvacet let vede Jan Löffelmann. Jeho zkušenosti jsou však delší.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Precizní včelařství

Petr Texl

2022/9/8

Současné včelařství se tak jako další zemědělské obory potýká s mnoha problémy, které jsme si před několika lety nepřipouštěli. Mezi hlavní patří změna klimatu a s ní spojený nedostatek včelí pastvy, zhoršené zdraví včel se související sníženou vitalitou a odolností a v neposlední řadě nižší produkce včelích produktů ze včelstva. V České republice tyto problémy ještě umocňují faktory jako lokální převčelení krajiny, velké lány polí a luk, poškozené lesy a také chybějící státní aparát a legislativa speciálně zaměřená na obor včelařství.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Chov matek Jiřího Strnada

Petr Texl, Marie Šotolová, - prym-

2022/8/12

Počasí bylo jako malované, když jsme dorazili před zamčená vrata včelí farmy ve středočeských Štíhlicích, kde Jiří Strnad chová matky. Reportáž nabízíme v placené tištěné nebo elektronické verzi Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.