Moderní včelař 11/2021

11/2021

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop PSNV

Možnost zakoupit toto číslo.

Do e-shopu

Editorial

Marie Šotolová

2021/11/4

Přátelé, všechny včelařské práce podmíněné rodinnou výpomocí jsou za námi, takže nastává trocha nudy a s ní doba, kdy je dost času na tříbení názorů. Zvlášť při úklidu komor.

číst článek


Zachraňte včely a farmáře

- redakce

2021/11/4

Po dvou letech vyvrcholila 30. září 2021 evropská občanská iniciativa Zachraňte včely a farmáře! 

číst článek


Regionální potravina 2021

- redakce

2021/11/4

V rámci letošního dvanáctého ročníku soutěže se na Liberecku o značku Regionální potravina ucházelo celkem 77 produktů. 

číst článek


Včelařská expozice na Animal Techu 2021

- prym-

2021/11/5

Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu Animal Tech a Národní výstava hospodářských zvířat byly první velkou veletržní akcí, která po více než roční vynucené přestávce zahájila veletržní sérii na brněnském výstavišti.  

číst článek


Těžké kovy a nervový systém včel

Jaroslav Petr

2021/11/8

 

Těžké kovy se vyskytují v životním prostředí často na místech, kde bychom je neočekávali a kde by před nimi měly být včely v bezpečí. Jaké dopady mají tyto toxické látky na funkce nervového systému včely medonosné? 

 

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Mezinárodní projekt Kovy v rostlinách

- redakce

2021/11/10

Před rokem byl zahájen čtyřletý projekt Kovy v rostlinách (PLANTMETALS – Metabolism of trace metals in plants), na němž se podílí 171 pracovníků ze 110 pracovišť 36 evropských zemí. 

číst článek


Olovo v medonosných rostlinách a tělech včel

Marie Šotolová

2021/11/10

Obsahem těžkých kovů, zejména olova a zčásti kadmia se dlouhodobě zabývají ruští vědci. Jejich zjištění publikoval v posledních třech letech časopis Pčelovodstvo.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Kalendárium

- redakce

2021/11/11

Kalendárium zahrnuje včelařské události od 3. 11. do 10. 12. 2021.

číst článek


Včely a jejich produkty jako indikátory znečištění těžkými kovy

Jaroslav Petr

2021/11/12

Včely jsou v mnoha směrech vhodným indikátorem znečištění životního prostředí cizorodými látkami. Dlouhou tradici má využití včely medonosné a jejích produktů k biomonitoringu těžkých kovů.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Cesta včelího vosku

Petr Texl

2021/11/14

Včelí vosk je v poslední době frekventovaným pojmem. To je to dáno jednak zvyšujícím se počtem začínajících včelařů, což je spojeno s větší poptávkou po nákupu mezistěn, jednak malou produkcí nového voskového díla u stávajících včelařů, respektive minimální obměnou starých plástů. V čllánku se dozvíte, jaká je cesta včelího vosku.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Cena medu 2021/2022

- redakce

2021/11/18

Zhruba o 20 % by měla stoupnout cena medu podle našeho největšího výkupce a zpracovatele medu, firmy Medokomerc. 

číst článek


Mládež mlsá, zubař šílí

- redakce

2021/11/18

Využití mrazu pro uchování medu buď ve zcela tekuté formě, nebo v jemné konzistenci, která nahrazuje mechanické pastování, není pro včelaře novinkou. Ostatně souhrnný článek na toto téma přináší časopis Dymák 10/2021 na straně 14 v článku Jána Gora Prečo niekto mrazí med? Ale napříč kontinenty se teď ujala móda, která má zcela jiný účel než uchovat med s co nejlepšími vlastnostmi. Jde o #FrozenHoney.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Výzkum k opylovací službě samotářek

Martin Šlachta

2021/11/18

Využitím samotářských včel pro opylení plodin se zabývali vědci z několika českých institucí (Zemědělský výzkum Troubsko, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. –  Czechglobe, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., a laboratoře ALS Czech republic, s. r. o.) v rámci projektu Technologické agentury České republiky. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Vliv jednotlivých složek včelího jedu na lidský organismus

Jakub Spurný, Daniela Horníková, Dalibor Kodrík

2021/11/19

Přemýšleli jste někdy nad tím, co se vlastně děje ve vašem těle, když vás bodne včela a začne do vás pumpovat jed? Co je podstatou reakcí probíhajících ve vašem těle? Včelí bodnutí vyvolá řadu biochemických a fyziologických procesů, které u většiny lidí po nějaké době odezní. Pro citlivé jedince však může mít nepříjemné až neblahé následky.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Osudové žihadlo

Evžen Báchor

2021/11/22

Dobré stanoviště pro umístění včelstev se mnohdy hledá celé roky. Měl jsem štěstí na ovocný sad v oplocené zahradě nedaleko mého domu. Poklidně stojící kočovný vůz v rozkvetlé zahradě zajišťoval včelám bezpečí a včelaři pohodu. Situace se však změnila. Přečtěte si v tištěné nebo placené elektronickéé verzi Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Rok včelaře

- redakce

2021/11/23

Jméno Milana Plevy spojují znalci zdejšího včelařského prostředí se stejnojmennou rodinnou firmou, která je naším nejvýznamnějším výrobcem kosmetiky z včelích produktů. 

číst článek


Zpracování ovoce a zeleniny na farmě

- redakce

2021/11/23

Celostátní síť pro venkov zřízená Ministerstvem zemědělství České republiky vydala 60stránkovou brožuru Zpracování ovoce a zeleniny na farmě. 

číst článek


Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů

- redakce

2021/11/23

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vydalo toto září v souladu s článkem 30 nařízení (ES) č. 3396/2005 program kontroly pro rezidua pesticidů v České republice pro roky 2022–2024. 

číst článek


Agrofilm 2021

- redakce

2021/11/23

V Nitře skončil 37. Mezinárodní filmový festival Agrofilm pořádaný Výzkumným ústavem živočišné výroby Národního zemědělského a potravinářského centra. 

číst článek


Díl XI – V listopadu se budeme vzdělávat

Petr Texl

2021/11/24

V minulém dílu jsme zrekapitulovali včelařský rok, jeho zvláštnosti a riziková místa. Tentokrát se zaměřujeme na zdroje vzdělávání v oboru včelař.. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Vřesový med pod lupou

Marta Burzyńska

2021/11/26

Vřesový med je jedním z nejušlechtilejších druhových nektarových medů. Využití vřesové snůšky však vyžaduje od včelaře mnoho znalostí a zkušeností. Přestože u nás velká vřesoviště nemáme, věříme, že článek, který přebíráme z polského časopisu Pasieka 5/2021 s laskavým souhlasem jeho redakce, vás bude zajímat. Stejně jako další příspěvek, tentokrát z Nizozemska, pro které jsou rozsáhlé porosty vřesu typické.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Med z nizozemských vřesovišť

Henk Kok

2021/11/28

Med z vřesovišť je zvláštní v mnoha ohledech. Odlišuje se od ostatních medů nejen vůní a chutí, ale způsobem získávání a fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Všechny uvedené odlišnosti způsobují jeho výjimečné vlastnosti.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Podle analýzy včelích tanců cestují na vsi včely za pastvou dál

Davy Falkner

2021/11/31

Vědecká analýza včelích tanců, kterými si včely sdělují informace o zdrojích potravy, odhalila, že včely v zemědělských oblastech paradoxně cestují za potravou dále než ve městech. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Vikýřové včelaření v kostele – jde to vůbec?

Matouš Nečil, Ondřej Nečil, David Nečil, Václav Krištůfek

2021/11/32

Ve městech mají včely bohatě prostřený stůl, nezbytné přístřeší jim musí zajistit včelař. Unikátní prostor vznikl v podkroví českobudějovického kostela. Včelám se tu daří.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Poděbradská včelí farma zrozená v Elektru

Petr Texl, Marie Šotolová

2021/11/35

Je to s podivem, ale v Poděbradech je Elektro, které je přímo pupeční šňůrou spojené s včelí farmou o čtyřech stech včelstev. Vydejte se s námi po stopách tohoto příběhu za doprovodu Mgr. Kateřiny Šulkové.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Kláty jsou hit

Petr Texl, Marie Šotolová

2021/11/38

Úřední statistiky spolu s prostým pohledem do kraje svědčí o tom, že ledaskde opět přibyly úly. V řadě případů krásně vyřezávané à la starobylé kláty. Není snad včelař, který by po takovém kousku netoužil. Není proto divu, že řezbáři se nezastaví.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Nová muzejní expozice v kolébce kraňky

Marie Šotolová

2021/11/40

Slovinské město Radovljica je mezi známým rakouským Villachem a Lublaní. Kdo chová včely a zároveň se vydává přes Villach k moři, anebo na tamní alpské sjezdovky, toho by mohla zajímat zcela nová expozice ve zdejším včelařském muzeu. Cesta odtud netrvá ani hodinu.

číst článek


Kuriózní pětihektolitrový kotel na medovinu

Marie Šotolová

2021/11/42

Zajímavá expozice z včelařského hlediska je v Keltském muzeu v Hochdorfu poblíž Stuttgartu v Bádensku-Württembersku. Dokumentuje mohylu s impozantní výbavou, které vévodí obří kotel na medovinu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Med roku 2021

Radek Hykl

2021/11/43

O víkendu 2.–3. 10. 20221 proběhla Národní výstava medu 2021. Do soutěže vstoupilo 116 vzorků různých medů. 

číst článek


Zemřel Josef Novák, první profesionální včelař

Petr Texl

2021/11/43

Koncem letošního září zemřel ve věku 85 let včelař a velký vizionář jednoduchého a pokrokového včelařství Josef Novák z Čestína. 

číst článek


Cena Moderního včelaře

2021/11/43

Cena Moderního včelaře se od 1. 1. 2022 mění.

číst článek