Moderní včelař 11/2021

11/2021

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop

Moderního včelaře.

Do e-shopu

Editorial

Marie Šotolová

2021/11/0

Přátelé, všechny včelařské práce podmíněné rodinnou výpomocí jsou za námi, takže nastává trocha nudy a s ní doba, kdy je dost času na tříbení názorů. Zvlášť při úklidu komor.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Kalendárium

- redakce

2021/11/0

Kalendárium zahrnuje včelařské události od 3. 11. do 10. 12. 2021.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Zachraňte včely a farmáře

- redakce

2021/11/0

Po dvou letech vyvrcholila 30. září 2021 evropská občanská iniciativa Zachraňte včely a farmáře! 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Regionální potravina 2021

- redakce

2021/11/0

V rámci letošního dvanáctého ročníku soutěže se na Liberecku o značku Regionální potravina ucházelo celkem 77 produktů. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Včelařská expozice na Animal Techu 2021

- prym-

2021/11/0

Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu Animal Tech a Národní výstava hospodářských zvířat byly první velkou veletržní akcí, která po více než roční vynucené přestávce zahájila veletržní sérii na brněnském výstavišti.  

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Těžké kovy a nervový systém včel

Jaroslav Petr

2021/11/0

 

Těžké kovy se vyskytují v životním prostředí často na místech, kde bychom je neočekávali a kde by před nimi měly být včely v bezpečí. Jaké dopady mají tyto toxické látky na funkce nervového systému včely medonosné? 

 

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Mezinárodní projekt Kovy v rostlinách

- redakce

2021/11/0

Před rokem byl zahájen čtyřletý projekt Kovy v rostlinách (Plantmetals – Metsbolism of trace metals in plants), na němž se podílí 171 pracovníků ze 110 pracovišť 36 evropských zemí. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Olovo v medonosných rostlinách a tělech včel

Marie Šotolová

2021/11/0

Obsahem těžkých kovů, zejména olova a zčásti kadmia se dlouhodobě zabývají ruští vědci. Jejich zjištění publikoval v posledních třech letech časopis Pčelovodstvo.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Včely a jejich produkty jako indikátory znečištění těžkými kovy

Jaroslav Petr

2021/11/0

Včely jsou v mnoha směrech vhodným indikátorem znečištění životního prostředí cizorodými látkami. Dlouhou tradici má využití včely medonosné a jejích produktů k biomonitoringu těžkých kovů.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Cesta včelího vosku

Petr Texl

2021/11/0

Včelí vosk je v poslední době frekventovaným pojmem. To je to dáno jednak zvyšujícím se počtem začínajících včelařů, což je spojeno s větší poptávkou po nákupu mezistěn, jednak malou produkcí nového voskového díla u stávajících včelařů, respektive minimální obměnou starých plástů. V čllánku se dozvíte, jaká je cesta včelího vosku.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Cena medu 2021/2022

- redakce

2021/11/0

Zhruba o 20 % by měla stoupnout cena medu podle našeho největšího výkupce a zpracovatele medu, firmy Medokomerc. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Mládež mlsá, zubař šílí

- redakce

2021/11/0

Využití mrazu pro uchování medu buď ve zcela tekuté formě, nebo v jemné konzistenci, která nahrazuje mechanické pastování, není pro včelaře novinkou. Ostatně souhrnný článek na toto téma přináší časopis Dymák 10/2021 na straně 14 v článku Jána Gora Prečo niekto mrazí med? Ale napříč kontinenty se teď ujala móda, která má zcela jiný účel než uchovat med s co nejlepšími vlastnostmi. Jde o #FrozenHoney.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Vliv jednotlivých složek včelího jedu na lidský organismus

Jakub Spurný, Daniela Horníková, Dalibor Kodrík

2021/11/0

Přemýšleli jste někdy nad tím, co se vlastně děje ve vašem těle, když vás píchne včela a začne do vás pumpovat jed? Co je podstatou reakcí probíhajících ve vašem těle? Včelí píchnutí vyvolá řadu biochemických a fyziologických procesů, které u většiny lidí po nějaké době odezní. Pro citlivé jedince však může mít nepříjemné až neblahé následky.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Osudové žihadlo

Evžen Báchor

2021/11/0

Dobré stanoviště pro umístění včelstev se mnohdy hledá celé roky. Měl jsem štěstí na ovocný sad v oplocené zahradě nedaleko mého domu. Poklidně stojící kočovný vůz v rozkvetlé zahradě zajišťoval včelám bezpečí a včelaři pohodu. Situace se však změnila. Přečtěte si v tištěné nebo placené elektronickéé verzi Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Díl XI – V listopadu se budeme vzdělávat

Petr Texl

2021/11/0

V minulém dílu jsme zrekapitulovali včelařský rok, jeho zvláštnosti a riziková místa. Tentokrát se zaměřujeme na zdroje vzdělávání v oboru včelař.. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Vřesový med pod lupou

Marta Burzyńska

2021/11/0

Vřesový med je jedním z nejušlechtilejších druhových nektarových medů. Využití vřesové snůšky však vyžaduje od včelaře mnoho znalostí a zkušeností. Přestože u nás velká vřesoviště nemáme, věříme, že článek, který přebíráme z polského časopisu Pasieka 5/2021 s laskavým souhlasem jeho redakce, vás bude zajímat. Stejně jako další příspěvek, tentokrát z Nizozemska, pro které jsou rozsáhlé porosty vřesu typické.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Med z nizozemských vřesovišť

Henk Kok

2021/11/0

  1. Med z vřesovišť je zvláštní v mnoha ohledech. Odlišuje se od ostatních medů nejen vůní a chutí, ale způsobem získávání a fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Všechny uvedené odlišnosti způsobují jeho výjimečné vlastnosti.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Výzkum k opylovací službě samotářek

Martin Šlachta

2021/11/0

Využitím samotářských včel pro opylení plodin se zabývali vědci z několika českých institucí (Zemědělský výzkum Troubsko, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. –  Czechglobe, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., a laboratoře ALS Czech republic, s. r. o.) v rámci projektu Technologické agentury České republiky. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Poděbradská včelí farma zrozená v Elektru

Petr Texl

2021/11/0

Je to s podivem, ale v Poděbradech je Elektro, které je přímo pupeční šňůrou spojené s včelí farmou o čtyřech stech včelstev. Vydejte se s námi po stopách tohoto příběhu za doprovodu Mgr. Kateřiny Šulkové.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Rok včelaře

- redakce

2021/11/0

Jméno Milana Plevy spojují znalci zdejšího včelařského prostředí se stejnojmennou rodinnou firmou, která je naším nejvýznamnějším výrobcem kosmetiky z včelích produktů. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Zpracování ovoce a zeleniny na farmě

- redakce

2021/11/0

Celostátní síť pro venkov zřízená Ministerstvem zemědělství České republiky vydala 60stránkovou brožuru Zpracování ovoce a zeleniny na farmě. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů

- redakce

2021/11/0

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vydalo toto září v souladu s článkem 30 nařízení (ES) č. 3396/2005 program kontroly pro rezidua pesticidů v České republice pro roky 2022–2024. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Agrofilm 2021

- redakce

2021/11/0

V Nitře skončil 37. Mezinárodní filmový festival Agrofilm pořádaný Výzkumným ústavem živočišné výroby Národního zemědělského a potravinářského centra. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Podle analýzy včelích tanců cestují na vsi včely za pastvou dál

Davy Falkner

2021/11/0

Vědecká analýza včelích tanců, kterými si včely sdělují informace o zdrojích potravy, odhalila, že včely v zemědělských oblastech paradoxně cestují za potravou dále než ve městech. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Vikýřové včelaření v kostele – jde to vůbec?

Matouš Nečil

2021/11/0

Ve městech mají včely bohatě prostřený stůl, nezbytné přístřeší jim musí zajistit včelař. Unikátní prostor vznikl v podkroví českobudějovického kostela. Včelám se tu daří.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Kláty jsou hit

Petr Texl

2021/11/0

Úřední statistiky spolu s prostým pohledem do kraje svědčí o tom, že ledaskde opět přibyly úly. V řadě případů ne ledasjaké, ale krásně vyřezávané à la starobylé kláty. Není snad včelař, který by po takovém kousku netoužil. Není proto divu, že řezbáři se nezastaví.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Nová muzejní expozice v kolébce kraňky

Marie Šotolová

2021/11/0

Slovinské město Radovljica je mezi známým rakouským Villachem a Lublaní. Kdo chová včely a zároveň se vydává přes Villach k moři, anebo na tamní alpské sjezdovky, toho by mohla zajímat zcela nová expozice ve zdejším včelařském muzeu. Cesta odtud netrvá ani hodinu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Jsme divní?

Radek Hykl

2021/11/0

O víkendu 2.–3. 10. 20221 proběhla Národní výstava medu 2021. Do soutěže vstoupilo 116 vzorků různých medů. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Zemřel Josef Novák, první profesionální včelař

Petr Texl

2021/11/0

Koncem letošního září zemřel ve věku 85 let včelař a velký vizionář jednoduchého a pokrokového včelařství Josef Novák z Čestína. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Cena Moderního včelaře

2021/11/0

Cena Moderního včelaře se od 1. 1. 2022

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.