Moderní včelař 6/2016

6/2016

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop

Moderního včelaře.

Do e-shopu

Editorial 6/2016

Marie Šotolová

2016/6/4

Vážení a milí,

rok se s rokem sešel, nabízíme vám poslední letošní číslo a souběžně uzavíráme dobu, kdy byl Moderní včelař dvouměsíčníkem. Od prvního ledna budeme vycházet co měsíc.

číst článek


EET a včelařství

Alena Machová

2016/6/4

Od prosince 2016 je nutné veškeré tržby podnikatelů bez ohledu na to, zda jsou plátci DPH či nikoliv, přijímají-li za své zboží či služby platby v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem, které zahrnují příjem z podnikání a nevztahuje se na ně výjimka, ihned on-line zaslat správci daně již v okamžiku platby, a to kvůli mediálně známé elektronické evidenci tržeb (EET).

 

číst článek


Kalendárium 2016_6

2016/6/5

Události od 20. 12. 2016 do 29. 1. 2017 v České republice a Rakousku zajímavé pro včelaře.

číst článek


105 milionů korun pro včelaře

Tisková zpráva zemědělství

2016/6/5

Vláda ČR schválila 23. listopadu dotační programy zemědělství pro další rok, které jí předložil ministr Marian Jurečka. Z národních zdrojů získá v roce 2017 zemědělství přibližně 2,8 miliardy korun. Největší částka, celkem 1,9 miliardy, připadne odvětví živočišné výroby.

číst článek


Včelařská výstava v Trenčíně

Tomáš Moravec

2016/6/6

Ve dnech 21.–22. 10. 2016 jsem navštívil XX. Mezinárodní konferenci zlepšovatelů a vynálezců ve včelařství, konanou v Trenčíně. Tato akce je již neodmyslitelně spojena se včelařskou výstavou. V porovnání s předchozím ročníkem před 4 lety bylo na výstavě viditelně méně vystavovatelů, asi tak 80 procent. Více k výstavě v tištěném Moderním včelaři 6/2016.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


K bio/eko chovu včel úvodem

2016/6/7

Základy ekologického zemědělství, v to počítaje chov včel, legislativně upravuje jak legislativa České republiky, tak Evropské unie. Protože Moderní včelař může přinést pouze nejdůležitější aspekty této problematiky a náhled do praxe, je vhodné najít si příslušné paragrafy na webových stránkách.

 

číst článek


Chov včel v ekologickém zemědělství z pohledu právních předpisů

Zdeněk Klíma

2016/6/8

Předpisy upravující chov zvířat v ekologickém zemědělství se věnují i problematice chovu včel. Jelikož je jejich četba často málo záživná, je tento článek pokusem čtenáři přiblížit hlavní požadavky na ekologický chov včel a poukázat na některé souvislosti, které nejsou vždy při čtení legislativy zřejmé. Více v tištěném MV 6/2016.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Přizpůsobit se včele, to je eko včelaření

Marie Šotolová, Vojtěch Hajný

2016/6/10

Eko včelařů je sice v České republice o něco víc, nežli byste spočítali na prstech, ale o tolik zase ne. Republika je malá a dosáhnout na ochranné tříkilometrové ochranné pásmo bez intenzivní zemědělské výroby není v našich podmínkách snadné. Ekologické včelaření se proto soustředí především do hor a chráněných krajinných oblastí. Je tomu tak i v případě Biofarmy Dolní Křečany s Vojtěchem Hajným (38) a jeho rodinou v Šluknovském výběžku na severu Čech. Čtětě Moderního včelaře 6/2016.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Hniloba včelího plodu – znovuobjevená infekce včelstev v České republice

Martin Kamler, Jan Tyl, Marta Nesvorná, Jan Hubert, Jiří Merta, Blanka Karešová, Dalibor Titěra

2016/6/16

Koncem loňských letních prázdnin informovala Státní veterinární správa (SVS) prostřednictvím tiskové zprávy širokou veřejnost o prokázání hniloby včelího plodu (HVP) po několika desetiletích. Protože se jedná o nebezpečnou bakteriální nemoc včelstev, byla rovněž informována a upozorněna včelařská veřejnost i s obrazovou dokumentací z nově prokázaných ohnisek HVP. V předloženém článku shrnujeme a diskutujeme dosavadní poznatky o HVP, popisujeme propuknutí nákazy na Trutnovsku, aktuální rozšíření původce HVP a možné řešení pro zvládání onemocnění ve včelařských provozech. Celý článek v tištěném Moderním včelaři 6/2016

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Ještě k novozélandským zákrokům proti moru včelího plodu

Zdeněk Klíma

2016/6/19

Moderní včelař 5/2016 přinesl na stránkách 13–17 článek Ivo Kovaříka „Management moru včelího plodu na Novém Zélandu“. Níže uvádíme komentář veterinárního lékaře a spolupracovníka našeho časopisu MVDr. Zdeňka Klímy.

číst článek


Nová možnost vyšetření moru včelího plodu

2016/6/20

V letošním létě se na stránkách společnosti AGRO-LA, spol. s r. o., středisko laboratoř, objevila zcela nová nabídka na akreditované kultivační vyšetření počtu spor Paenibacillus larvae (mor včelího plodu, MVP) v měli, vosku a medu. Jedná se tak o průlomový počin, kdy poprvé v historii mikrobiologického vyšetření MVP ho u nás provádí akreditovaná laboratoř nespadající pod Státní veterinární správu či Výzkumný ústav včelařský, s. r. o., v Dole.

číst článek


Moku virus jako globální hrozba pro hmyzí opylovatele

Jaroslav Petr

2016/6/21

Zcela nový virus objevený na Havajském souostroví napadá jak volně žijící blanokřídlý hmyz, tak i včelu medonosnou a jejího parazita Varroa destructor. Čtěte časopis Moderní včelař.

Foto: Vosa Vespula pensylvanica se na Havaji stala nositelkou viru moku, který přenesla na zdejší včely medonosné. Na snímku Eugena Zelenka je královna. Zdroj Commons Wikimedia.org.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Co se stalo s voskem?

Alena Machová

2016/6/22

V několika evropských zemích se v poslední době množí zprávy od včelařů, že čerstvě vystavěné plásty se především v medníku bortí. Všechno nasvědčuje tomu, že mezistěny byly vyrobeny ze zfalšovaného včelího vosku. Okolnosti jsou dosud relativně nejasné, např. o jaké znehodnocení (parafín, stearin) se přesně jedná a jakými obchodními cestami se tento vosk dostal až ke včelařům. V Německu jsou od začátku září k dispozici první výsledky analýz, které ukazují, že je potřeba se mnohem více na včelí vosk zaměřit, hlavně kvůli zdraví včel a bezpečnosti potravin. Získané poznatky však najdou uplatnění také v našem prostředí.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Letošní pozdní medovicová snůška

Michal Počuch

2016/6/27

Letošní pozdní medovicová snůška byla překvapením, neboť vývoj producentů medovice nenaznačoval pozdější gradaci. Naopak v letním období bylo producentů velmi málo. V hojném počtu se tentokrát vyskytovaly pouze puklice na smrku, díky kterým včelaři v některých oblastech získali dostatek medovicového medu. Tato snůška probíhala od poloviny května do konce června. Červenec byl již bez medovicové snůšky a po vytočení medu bylo nutno včelám dodat zásoby. Následovaly dva měsíce s neobvykle nízkým úhrnem srážek a vysokými teplotami. Pokračování článku v tištěné verzi.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Toxické rostliny a med

Erik Tihelka

2016/6/28

O tom, že existuje řada jedovatých rostlin, které jsou lidem při přímé konzumaci nebezpečné, se všeobecně ví. Méně je však v povědomí, že některé rostliny produkují toxický pyl a nektar. Za určitých podmínek pronikají tyto toxiny do medu a ten se tak stává nebezpečný pro včely. U člověka mohou takto kontaminované medy způsobit otravu, poškodit játra anebo být karcinogenní. Chcete vědět víc? Moderní včelař v tištěné podobě je pro vás připraven na stáncích a formou předplatného.

Foto: Coriaria arborea, Foto Rudolph89, Wikimedia.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Růže včelám milé

Marie Šotolová

2016/6/29

Že moderní růže nasazující své velké kompaktní květy opakovaně po celou sezónu včely míjejí bez zájmu, včelaři – zahrádkáři vědí a nijak je to netěší. Během letošního podzimu se však v katalogové nabídce různých zahradnictví začaly objevovat jako novinky v sortimentu růže „Bieneweide“. Oč jde…

číst článek


Přehled nebezpečných včelích rostlin v ČR

Erik Tihelka

2016/6/30

Na celém světě je známo zhruba přes 40 druhů rostlin nebezpečných pro včely, jejichž pyl a nektar mohou kontaminovat med. Rostliny v přehledu v tištěném vydání Moderního včelaře jsou seřazeny podle četnosti výskytu v České republice.

Foto: Starček přímětník (Senecio jacobaea). Foto Gary Houston Ghouston, Wikimedia

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Za včelami mukačevskou maršutkou a ještě dál

Libor Hruška

2016/6/33

Zakarpatí neboli, jak my Češi říkáme, Podkarpatská Rus je zajímavou destinací i pro cestovatele – včelaře. Kupříkladu v Koločavě, kterou svým románem Nikola Šuhaj loupežník proslavil Ivan Olbracht, funguje několik apiterapeutických včelnic, na předměstí Mukačeva zase medová a medovinová degustační místnost pojmenovaná Medový dům. Do jeho nitra vás zavede tištěný Moderní včelař.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Jiží Tyrolsko – země hor a pracovitých lidí

Milan Motyka

2016/6/36

Nad názvem tohoto článku jsem dlouho přemýšlel. Nešlo napsat jednoznačně Včelařství Tyrolska nebo Kraj ovoce, hor a včel. Vše je zde provázáno a všechno stojí za vidění. Jedno je jisté a kdo navštívil jižní Tyrolsko, dá mi za pravdu, že je neskutečnou pastvou pro oči. Precizně udržovaná krajina, obrovské osmdesátikilometrové údolí lemují alpští velikáni tyčící se do výšky přes 3000 metrů nad mořem, z nichž nejvyšší Ortler dosahuje 3906 metrů a je nejvyšší tyrolskou horou. Jak se dočtete v tištěném Moderním včelaři, daří se tu také ovocnářství a včelám.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Včelařské návštěvy v Anglii

Milan Havel

2016/6/38

Vše začalo v roce 2007, kdy jsem dostal nabídku z Českého svazu včelařů provést čtyřicetičlennou skupinu anglických včelařů po našich včelnicích. Když jsem na to tehdy kývnul, netušil jsem, kolik nedocenitelných zkušeností a zážitků mi to přinese. Angličané tehdy absolvovali návštěvu několika včelařských farem, odbornou knihovnu v Křemencové ulici, pracoviště Výzkumného ústavu včelařského v Dole i na Kývalce, ochutnali českou medovinu i buchty a dodnes na svou návštěvu rádi vzpomínají. Mimo jiné i na vysokou úroveň českého včelařství a mírnost zdejších včel.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


O medovině

Petr Texl

2016/6/40

Kdo by hledal v Českém lese na Domažlicku informace jak vyrábět kvalitní medovinu?  V centru Chodska je můžeme získat u Ing. Jaroslava Lstibůrka (*1953). Vystudoval obor kvasné chemie na Vysoké škole chemicko-technologické, takže ač včelař, je také odborníkem na kvasné procesy. Moderní včelař zavítal do malé moderní provozovny a Jaroslava Lstibůrka se zeptal nejen na novinky v oboru medoviny. Čtěte náš časopis. Najdete ho na stáncích PNS a můžete si ho předplatit.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Žít s moudrostí včel

Marie Šotolová

2016/6/42

„Žít s moudrostí včel“ je novinkou docenta Katolické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zároveň včelaře ThLic. Mgr. Karla Sládka, Th.D.

číst článek


Německá novinka pro nástavkové včelaře

Alena Machová

2016/6/42

V říjnu 2016 se veřejnosti představila srozumitelně napsaná a pěknými obrázky vybavená kniha Naturnahes Imkern im Flachzargen-Magazin. Ein alternatives Erfolgsmodell (Přírodě blízké včelaření v nízkonástavkových úlech. Alternativní úspěšný model.)

číst článek


Kultura čmeláků

Jaroslav Petr

2016/6/44

Poprvé se podařilo prokázat, že čmeláci jsou s to předávat si nově naučené dovednosti. Hmyz tak vytváří základy primitivní zvířecí kultury. Zdálo se, že „vynálezy“ a jejich předávání mezi příslušníky jednoho druhu vyžadují vysoce rozvinutý nervový systém. Proto bylo obtížné si představit, že jsou něčeho podobného schopní zástupci blanokřídlého hmyzu, jejichž chování dominují vrozené instinkty. Ale je to tak, jak píše aktuální číslo Moderního včelaře.

Foto: Čmelák zemní (Bombus terrestris) přistižený při vysávání nektaru dírou vykousanou u báze květu. Toto loupení nektaru se čmeláci učí napodobováním. Autor: Alvesgaspar. Creative Commons License.

 

 

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Vědecky popsán nový druh vosy

Martin Doukoupil, Jakub Straka

2016/6/45

V roce 2013 objevil Mgr. Jakub Straka, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy při systematickém průzkumu okolí Doks u Máchova jezera v obci Okna dosud neznámý druh vosy rodu Tachysphex, který následně letos vědecky popsal. Vosa získala druhové jméno Tachysphex bohemicus, v českém a slovenském názvosloví včelák český, nebo také hbitík český.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Cukry – zdroj hmoty a energie pro život

Michal Kabát

2016/6/46

Naši exkurzi do světa biologie včely zakončíme poněkud chemicky. Včelaři se stále setkávají s pojmy jako glukóza, fruktóza, sacharóza, melecitóza, invert a někteří možná nemají úplně jasno, co přesně znamenají. Pokusme se tedy na stránkách 46–48 Moderního včelaře udělat si ve světě cukrů pořádek a objasnit, co to vlastně cukry jsou.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Spolkové právo a včelaři

Viktor Švantner

2016/6/48

V tomto příspěvku naší právní rubriky ukončíme náš miniseriál statí, které se věnovaly vysvětlení problematiky nového občanského zákoníku, tj. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále také jen jako „NOZ“). Poslední příspěvek v rámci citovaného miniseriálu, který přináší tištěný Moderní včelař, vysvětlí problematiku tzv. spolkového práva.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Za zdravější včely s Mendelovou společností

Jiří Matl

2016/6/50

V sobotu 22. 10. 2016 se v brněnském Mendelově muzeu uskutečnila již 4. mezinárodní konference pořádaná Mendelovou společností pro včelařský výzkum (MSVV). Motto a zároveň název byly svým způsobem pobídkou: Za zdravější včely.

 

číst článek


Coloss v Olomouci

Marie Šotolová

2016/6/52

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci se stala 12. listopadu 2016 místem, kde se bilancoval letošní ročník monitoringu úspěšnosti zimování včelstev v ČR. Protože čtenáře Moderního včelaře informuje garant projektu Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D., o konkrétních výsledcích průběžně, využiji následující řádky pro přehled dalších probíraných témat.

číst článek


Workshop o pylu

Alena Machová

2016/6/52

Německá Pracovní společnost nástavkových včelařů (Arbeitsgemeinschaft der Magazin-Imker e. V.) uspořádala na začátku letošního října v městě Eglofs v oblasti Allgäu na jihu Bavorska celodenní workshop na téma „Pyl – sběr, zpracování a prodej“.

číst článek


Výzva všem včelařům

Martina Hřebenářová

2016/6/53

Organizátoři odborné konference František Vogl 2017 se obrací na všechny včelaře a širokou včelařskou veřejnost, aby oprášili své staré nepoužívané lisy na voskové mezistěny a přivezli je v sobotu 21. ledna 2017 na doprovodnou výstavu do Plzně.

číst článek


František Vogl 2017

Martina Hřebenářová

2016/6/53

Zimní včelařská konference pořádaná u příležitosti 160. výročí výroby první české voskové mezistěny s podtitulem „Včelí vosk – nedoceněný produkt včel“. 21. ledna 2017, hotel Slovan, Smetanovy sady 1, Plzeň. Registrace od 8.00 hod., odborný program od 8.30 hod. Pořádá: Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s.

číst článek


Mezinárodní apiterapeutická konference v Kdyni

- redakce

2016/6/53

Pracovní společnost nástakových včelařů CZ, z. s., bude pořádat ve spolupráci s městem Kdyně v okrese Domažlice 28.–29. října 2017 Mezinárodní apiterapeutickou konfererenci. Akce se koná jako připomínka stého výročí úmrtí MUDr. Filipa Terče, který je považovaný za otce zakladatele moderní apiterapie. Tento lékař se narodil v blízkém Prapořišti a zemřel v místě své dlouholeté praxe, ve slovinském Mariboru.

číst článek


Sněm PSNV-CZ, z. s.

Marie Šotolová

2016/6/54

V sobotu 26. listopadu se ve Zbýšově na Brněnsku konal další sněm Pracovní společnosti nástavkových včelařů. Dopoledne proběhly volby devítičlenné rady spolku pro další rok.

číst článek


SEZNAM ČLÁNKŮ V MODERNÍM VČELAŘI ROČ. XIII (2016)

2016/6/55

číst článek