Moderní včelař 4/2017

4/2017

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop

Moderního včelaře.

Do e-shopu

Editorial 4/2017

Marie Šotolová

2017/4/4

Vážení a milí,

byla jsem vám onehdy nevěrná. Svědomí mě hryzalo, protože jsem místo u počítače s rukopisem tohoto čísla jela na Šumavu. Ale nebylo zbytí. Slunce skokově nabylo na síle, a byla tak už poslední možnost jet do včel, nežli začnou od brzkého rána řádit. Naložili jsme tedy motorovou pilu, palici, páčidlo, dlouhatánské nože a kbelíky. Jako zbraň insekticid ve spreji.

číst článek


Další léčivo na bázi kyseliny šťavelové

2017/4/4

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv zaregistroval k 24. 2. 2017 léčivo pro včely na bázi kyseliny šťavelové (Acidum oxalicum) Oxuvar 41 mg/ml.

číst článek


Americké vítězství slovenské medoviny

Marie Šotolová

2017/4/4

8.–12. 3. 2017 se v severoamerickém Denveru konal devátý ročník mezinárodní soutěže medovin The Mazer Cup International Mead Competition.

 

číst článek


Nový Včelařský spolek pro Frýdek, Dobrou a okolí

Pavel Možíš

2017/4/5

Nový spolek pro Frýdek, Dobrou a okolí v Moravskoslezském kraji zaregistroval začátkem března 2017 na své první výroční schůzi 110 přihlášených členů a získal podporu senátora a starosty Dobré Ing. Jiřího Carbola. V současné době spolek zaznamenal žádosti o vstup včelařů do nového spolku z Malenovic a Horních Domaslavic.

číst článek


Studentská soutěž Věda pro zemi

2017/4/5

Národní zemědělské muzeum vyhlásilo 2. ročník soutěže studentských prací Věda pro zemi, jejímž prostřednictvím chce ocenit tvůrčí aktivity při tvorbě bakalářských, diplomových a doktorských prací.

číst článek


Neformální setkání s ministrem zemědělství

Marie Šotolová, Petr Texl

2017/4/6

Marian Jurečka patří mezi ty členy vlády, kteří se snaží opatřit si informace o dílčích úsecích ve svém resortu přímo od zdroje. V souladu s tímto postojem nabídla na začátku tohoto roku jeho tisková mluvčí Markéta Ježková našemu časopisu schůzku k aktuálním otázkám včelařství. Dne 15. března se tak s panem ministrem setkali za vydavatele, tzn. Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., Petr Texl a za redakci Marie Šotolová. Celý rozhovor byl spíše nežli vodopádem otázek a odpovědí diskusí.

číst článek


Kalendárium

2017/4/8

Události ve včelařství od 25. 4. 2017 do 26. 5. 2017.

číst článek


Letiště Václava Havla Praha – ranvej pro 300 000 včel

Marie Šotolová

2017/4/9

Je před polednem. Na ruzyňském letišti tepe život, prázdnou lavičku bys nenašel, kufr se vrší na kufr, v hale syčí z každého rohu kávovary, maďarština střídá angličtinu a tu zase franština. Dav míří k odletům s hlučícími stroji. Já na druhou stranu, pryč, skrze bezpečnostní rám bosa, zbavená klobouku, kabátu a kabely, do tichých útrob areálu. Nasoukat na sebe všechno „zabavené“ a vstříc včelám. Do nejstřeženějšího srdce letiště. Průvodcem mi je Ing. Roman Kuttelwascher.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Co vše ovlivňuje obsah vody v medu?

Petr Texl

2017/4/11

Tématem tohoto čísla Moderního včelaře je obsah vody v medu jako aktuální problém medobraní. Známé poučky, že med odebíráme ze včelstva v době, kdy medové plásty jsou minimálně ze tří čtvrtin zavíčkované a že při trhnutí plástem med nevystřikuje, neplatí již zcela. Proč? Děje se ve včelstvech něco nového či jiného? Nebo je chyba na straně včelaře? Příčin je mnoho a tento fenomén vyvstává v některých posledních sezonách jako hlavní problém během prvního medobraní květových medů.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Měření obsahu vody v medu

Michal Bednář

2017/4/12

Obsah vody v medu je kvalitativní parametr, který určuje schopnost medu zůstat stabilní a odolávat zkažení kvašením. Čím vyšší je obsah vody v medu, tím vyšší je pravděpodobnost, že med bude při skladování kvasit. O technice měření obsahu vody v medu pomocí refraktometrů je článek Michala Bednáře, který si můžete přečíst v tištěném Moderním včelaři nebo v jeho elektronické verzi na www.e-predplatne.sk

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Vlhkost medu v nástavkovém úlu

Bronislav Gruna

2017/4/14

Zvýšený obsah vody v medu je závažný problém, který souvisí s prosazováním moderních metod včelaření. Moderní nástavkové úly umožňují libovolné rozšíření úlového prostoru podle aktuálních potřeb včelstva. Tím se vytváří základní podmínky pro chov silných včelstev bez nežádoucího rojení a také pro uložení silných nárazových snůšek. Bohužel velkoprostorové vedení včelstev nemá jen výhody. Přináší s sebou problém zvýšené vlhkosti zavíčkovaných medných zásob, který naši dědové v tradičních dvouprostorových úlech neznali. Tento problém je o to závažnější, že se neodstraní ani dlouhodobým „zráním“ medu v úlu. Jaké jsou parametry obsahu vody na různých místech plástu přináší tento článek, jehož plné znění je v tištěném Moderním včelaři nebo v elektronické verzi.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Řešení zvýšeného obsahu vody v medu aneb co se mi v praxi osvědčilo

Zdeněk Klíma

2017/4/15

,,Problém vyššího obsahu vody v medu, nad 18 %, jsem řešil při přechodu z tachovského úlu na Optimal a Langstroth." V článku popisuje veterinární lékař to, co osobně považuje za problematické z hlediska úlového prostředí, a jak se  to pokusil ve svém chovu napravit.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Jak zamezit zvýšení obsahu vody v medu při vytáčení a skladování

Jaroslav Lstibůrek

2017/4/18

Způsob manipulace s medem je legislativou omezen tím, že na straně jedné do něj nesmíme nic přidat, ale na straně druhé nemůžeme odebrat pyl nebo jeho jiné specifické součásti. Souběžným požadavkem pak je, že med nesmí vykazovat cizí vůně nebo příchutě a nesmí začít kvasit.

Obsah vody v medu je z tohoto pohledu důležitým kvalitativním kritériem, které rozhoduje mimo jiné o tom, jak bude med trvanlivý po stránce mikrobiologické, neboli o tom, jakou bude mít tendenci ke kvašení. Proto by měl včelař sledovat obsah vody v medu po celé jeho cestě od medníku až do spotřebitelského obalu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Amitraz. A co dál? – II. část

Oliver Randy

2017/4/20

V Moderním včelaři 3/2017 jsme uveřejnili článek Amitraz. A co dál? Jeho autor Randy Oliver v něm popsal experiment s aplikací kyseliny šťavelové, o které se uvažuje jako o náhradě syntetických akaricidů. Výsledky výzkumu publikoval na svém webu www.scientificbeekeeping.com. Text poprvé otiskl American Bee Journal v lednu 2017. S laskavým svolením autora přinášíme v tištěném i elektronickém vydání Moderního včelaře

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Státní veterinární správa vydala mimořádná veterinární opatření k varroóze

2017/4/23

Státní veterinární správa zveřejnila 24. 3. 2017 na svých webových stránkách https://www.svscr.cz/ mimořádné veterinární opatření, které stanovuje zásady postupů preventivních ošetření včelstev v průběhu roku.

číst článek


Včely a jiný hmyz na pozemku

Marie Šotolová

2017/4/23

Osmdesátistránkovou brožurku s podtitulem Role včel v ekosystému a jejich chov vydala Permakultura (CS) v edici Klíč k soběstačnosti. Obsahem je informativní přehled o všem, co by měl vědět začínající zájemce o chov včel.

číst článek


Prohazování nástavků při první snůšce

Vojtěch Daněk

2017/4/24

Nástavkový úl je pozoruhodný vynález. Svým tvarem namlouvá včelám, že jsou v dutině stromu a svou rozebíratelností svádí včelaře zkoušet, co včely ještě vydrží. Ale ne všichni včelaři jsou takoví. Nový chvályhodný trend se zaštítil heslem „Za šťastný život včel“. Jeho vyznavači se řídí ideou zasahovat do včel co nejméně. Kdo včelařit začíná, ať chce nebo ne, řadí se spíše ke skupině těch prvních. Spolu s přibývajícími zkušenostmi a poznatky se pak lze rozhodnout pro cestu do společenství těch druhých, kteří se snaží, aby jejich včely byly šťastné. Než vraťme se k našim pokusům a prosme včelky, ať s námi mají trpělivost…

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Úlový monitorovací systém prakticky

Tomáš Ivanský

2017/4/26

Naposledy jsme se potkali v Moderním včelaři 2/2017 ve dvoudílném seriálu, zaměřeném na akustický monitoring včelstev. V podobných technických tématech budeme pokračovat. Tentokrát se zaměříme na stavbu úlového monitorovacího systému. Ten nám umožní vzdáleně sledovat hmotnost a teplotu úlu, případně další veličiny spojené s fyziologickými projevy včelstva, atmosférickými podmínkami a podobně.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


ApiSlovenija 2017

Alena Machová

2017/4/30

ApiSlovenija v Celje je veletrh pro včelaře, největší svého druhu ve Slovinsku, který se pořádá pravidelně na jaře před tím, než začnou první práce u včel. Letošní jubilejní čtyřicátý ročník se konal od 11. do 12. března za účasti kolem sta vystavovatelů z dvaceti zemí na ploše 3 000 m2. Vystavovala se včelařská zařízení, různé produkty, ale i včelařsky zajímavé rostliny. 

číst článek


Výzkum vztahů mezi rostlinami a opylovateli v Železných horách

Michael Bartoš

2017/4/32

V posledních letech odborníci poukazují na strmý pokles druhové bohatosti hmyzích opylovatelů v krajině a varují před negativními dopady. Snahou mnoha výzkumných projektů je dopátrat se možných příčin tohoto poklesu a jeho případných negativních důsledků pro životní prostředí. Jedním z aktuálně probíhajících projektů, zabývajících se tímto tématem, je projekt „Analýza vlivů fragmentace krajiny na vztahy mezi rostlinami a opylovateli. Roste generalizace polinačních systémů se stoupající fragmentací?“, na kterém pracují vědci z Botanického ústavu v Třeboni ve spolupráci s kolegy z Přírodovědeckých fakult Univerzity Karlovy a Jihočeské univerzity. Výzkum probíhá od loňského roku v Chráněné krajinné oblasti Železné hory a zaměřuje se na polopřirozené vlhké luční porosty, které jsou z hlediska biodiverzity významným prvkem středoevropské krajiny. Práce skončí v roce 2018.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Teplo květů – odměna pro opylovatele

Jaroslav Petr

2017/4/34

Kromě nektaru a pylu si hmyzí opylovatelé odnášejí z některých květů i „prémii“ v podobě tepla.  Nejnovější poznatky o tomto fenoménu přináší tištěný nebo elektronický Moderní včelař 4/2017 na www.epredplatne.sk. Nejdete nás také na stáncích a  v trafikách.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Sršne – rarita alebo aktuálna hrozba?

Ľubo Bidleň

2017/4/36

Sršne z čeľade blanokrídleho hmyzu sú príbuzné našim kamarátkam včelám. Na našom území je prirodzene rozšírený Sršeň obyčajný (Vespa crabro). Má niekoľko farebných variant a poddruhov, všeobecne však sú to príslušníci jedného druhu. Podľa dostupných informácii sa iné druhy sršňov na území strednej Európy, konkrétne na Slovensku a v Českej republike, nevyskytujú.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


První Aplikační laboratoř v České republice

2017/4/39

Moravské pracoviště Ústavu experimentální botaniky AV ČR (ÚEB) patří ve svém oboru mezi světovou špičku, zvláště díky využití molekulární genetiky a genomiky a za použití nejmodernějších přístrojů, technik a postupů, které dosud v České republice chyběly. Jak vysvětluje vedoucí Centra strukturní a funkční genomiky rostlin ÚEB prof. Jaroslav Doležel, tradiční metody šlechtění totiž přestávají stačit.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Genové editace u rostlin a včely

Zdeněk Opatrný

2017/4/39

Olomoučtí vědci chtějí v laboratoři otevřené 14. 2. 2017 šlechtitelům pomoci získávat nové odrůdy zemědělských plodin lépe snášející sucho a klimatické změny, které zároveň dokážou odolat chorobám či škůdcům a budou mít lepší vlastnosti. Někteří lidé, kteří si přečetli tuto tiskovou zprávu, si možná položili otázku, zdali nevěstí průlom do zdejších poměrně přísných pravidel pěstování geneticky modifikovaných rostlin. Diskuse nad dopady GMO se nevyhýbá ani včelařské veřejnosti. Proto jsme požádali o názor prof. RNDr. Zdeňka Opatrného, CSc., z Přírodovědecké fakulty Karlovy Univerzity v Praze.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Co se včely naučí při průzkumném letu?

Jaroslav Petr

2017/4/40

Během jediného letu v blízkosti úlu načerpá dělnice dostatek informací i pro návrat z velké vzdálenosti. Včely podnikají dva typy průzkumných letů. Jejich popis přinášíme v tištěném i elektronickém Moderním včelaři.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Z historie úlů III

Petr Juřák

2017/4/42

Naše země jsou patrně světovým unikátem, co se týká různých typů vyráběných a používaných úlů. Jejich velká rozmanitost je spojena s existencí četných včelařských spolků, které byly zakládány již od konce 60. let 19. století. Každý spolek si totiž schválil svůj vlastní spolkový úl, který pak propagoval a prosazoval u svých členů. Dalším faktorem bylo pověstné české kutilství a zlepšovatelství, kdy si jednotliví včelaři úly vyráběli sami a zkoušeli, jaký typ úlu a jaká rámková míra je pro ně vlastně nejlepší.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Diskuse k plemenářskému zákonu pokračuje

Viktor Švantner

2017/4/44

Vážení čtenáři,

původně jsem se již nechtěl na stránkách Moderního včelaře dále zabývat novelou plemenářského zákona („PZ“), ale oficiální stanovisko Ministerstva zemědělství (MZe) mi nedalo jinak, než se k problematice ještě jednou vrátit.

Vezmu to po jednotlivých bodech stanoviska MZe:

číst článek


Co baví děti na včelách?

- redakce

2017/4/44

PSNV CZ uspořádala anketu, jejímž cílem bylo zjistit, jaké propagační předměty k oboru včelařství nejvíce baví děti. Otázky se zaměřily na dvě věkové skupiny, od 6 do 7 let a od 6 do 15 let.

číst článek


Plemenářský zákon a užitkové chovy běžných včelařů

Karel Vinohradský

2017/4/45

Diskuse otevřená Pracovní společností nástavkových včelařů CZ, z. s., pokračuje dalšími příspěvky. Jedním z nich je následující text.

 

číst článek


Pozvání Asociace soukromého zemědělství ČR

2017/4/45

Asociace soukromého zemědělství ČR hájící zájmy soukromých zemědělců ve styku se státními orgány pozvala Pracovní společnost nástavkových včelařů, z. s., na své výroční zasedání.

číst článek


Rodí se v Nepomuku nová tradice?

- redakce

2017/4/45

Už čtvrtým rokem se v hotelu U Zeleného stromu v Nepomuku sešlo přes sto včelařů z Plzeňska, aby se účastnily Jarního semináře nástavkového včelaření. Celodenní odborný program připravila 25. března Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., společně se zdejší Základní organizací Českého svazu včelařů, z. s.

číst článek