Moderní včelař 9/2017

9/2017

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop

Moderního včelaře.

Do e-shopu

Editorial

Marie Šotolová

2017/9/4

Přátelé,

existují lidé, co nemají rádi prázdniny. Protože nic nefunguje. Člověk pošle mail s tím, že reakce musí být blesková, anžto člověk vyřizuje vše na poslední chvíli, a ono nic. Takže se žhaví mobil.

číst článek


Další internetové tržiště regionálních potravin

Jan Klouček

2017/9/4

Milovníci regionálních potravin mohou využít nového internetového tržiště www.zvasizahradky.cz. Inzertně-komunitní projekt propojuje malé pěstitele, farmáře a zahrádkáře, kteří chtějí prodat čerstvé ovoce, zeleninu, sazenice, med nebo třeba sýry. Vybrané produkty si zákazníci mohou buď nechat poslat domů, nebo vyzvednout přímo v místě jejich sklizně.

číst článek


Projekt BeeTech pokračuje

Jan Louda

2017/9/5

Jak už jsme vás informovali v Moderním včelař 6/2017, firmy T-Mobile a IBM se ve spolupráci s Českoué zemědělskou univerzitou začaly věnovat projektu BeeTech. Jeho cílem je ukázat, jak mohou nejmodernější IT technologie pomoci takovému tradičnímu odvětví, jakým je chov včel. Při hloubkových rozhovorech se včelaři tým odborníků identifikoval několik styčných oblastí.

číst článek


Nová včelařská škola ve Vídni

Marie Šotolová

2017/9/5

Po dvouleté přípravě dostavěli vídeňští včelaři letos nový prosklený pavilon svého vzdělávacího centra. To nahradilo starou dřevěnou stavbu, která sloužila k získávání odborných znalostí více nežli půlstoletí.

číst článek


Včely samotářky se vracejí do Milovic

2017/9/5

Bývalý vojenský prostor Milovice se začíná etablovat jako přírodní rezervace. Kromě velkých kopytníků tu opět nacházejí domov některé druhy včel samotářek. Právě samotářky jsou nyní předmětem zvýšené ochrany vzhledem k úbytku jejich přirozených stanovišť.

číst článek


Pokračování kauzy Včelpo

- redakce

2017/9/5

Jihomoravské pracoviště Státní veterinární správy nepravomocně pozastavilo 16. 8. 2017 činnost společnosti Včelpo, s. r. o. Firma se proti rozhodnutí odvolala.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Kalendárium

2017/9/6

Události od 22. 9. 2017 do 24. 10. 2017

číst článek


Výlet do endokrinologie čmeláků. Jak a proč to mají včelí bratránci jinak?

Pavel Jedlička

2017/9/7

Čmeláci jsou dnes v našich krajích dobře poznanou a pro potřebu opylování nebo jen zvídavé pozorování s oblibou chovanou skupinou blanokřídlého hmyzu. Vzhledem k tomu, že s včelou medonosnou sdílejí stejnou taxonomickou čeleď („rodinu“) včelovití (Apidae), je na místě krátce zmínit, jak je to s jejich příbuzností, a srovnat jejich základní biologickou charakterizaci. Ze současných studií vyplývá, že společný předek dnešní včely a čmeláka poletoval po naší planetě před více než 100 milióny let (Martins a kol., 2015). To je velmi dlouhá doba i z evolučního pohledu. Jen pro srovnání, pouze poloviční čas stačil k odlišení dnešních forem psa a kočky.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Chemická komunikace mezi čmeláky

Petra Wenzelová

2017/9/10

Chování a komunikaci mezi hmyzem sledoval už Charles Darwin. Snažil se svými jednoduchými pokusy přijít na to, zda různé skupiny hmyzu mezi sebou dokáží komunikovat. Konkrétně sledoval chování čmeláků na jejich letových okruzích a časové rozestupy mezi jednotlivými stanovišti. Od dob Darwina pokročili vědci v pozorování čmeláků až na molekulární úroveň. Nalezli geny zodpovídající za odlišnosti v chování na letových drahách mezi jedinci daných čmeláčích druhů.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Začátek chovu čmeláků a dnešní možnosti

Vladimír Ptáček

2017/9/13

Apoidea – včely, kam patří i čmeláci, mě zajímaly od mládí. Jako malý venkovský chlapec jsem chodíval chytat včely do skleniček na česna úlů místního pana mlynáře. Později při studiu v Brně jsem uviděl film „Čmelák vstoupil do historie“, který výrazně zacílil můj další zájem. V článku, který si můžete přečíst v tištěném nebo elektronickém vydání Moderního včelaře,  popisuje doc. Vladimír Ptáček svůj život se čmeláky. Tyto vzpomínky totiž popisují začátky chovu čmeláků v našem státě. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Čmeláčí Troubsko rok 2017

Alena Votavová

2017/9/18

Také jste podlehli módě čmelínů a vyhledávač vám nabídl adresu www.ceskycmelak.cz? Pak jste si tam přečetli, že čmeláci jsou vyprodaní, takže máte smůlu. My jsme se nenechali odradit a objednali se u Mgr. Aleny Votavové, Ph.D., ze  Zemědělského výzkumu, s. r. o., v Troubsku na kávu, aniž jsme toužili si nějakého čmeldu odvézt. Byli jsme zvědaví, co se tam ve tmě děje. Vydejte se na průzkum s námi. Můžete si vzít baterku s červeným filtrem, takové světlo čmelákům totiž nevadí. Anebo si přečíst tištěného a leketornického Moderního včelaře, kde vše popisujeme.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Obchodování s medem

Pavel Texl

2017/9/21

Tématem Moderního včelaře 8/2017 byl Dovoz a vývoz včel a jejich produktů. Pro šíři tématu jsme se nemohli věnovat všem aspektům, proto budeme další pravidla exportu a importu uveřejňovat i v dalších číslech našeho časopisu. Nyní se MVDr. Pavel Texl, odborný rada odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví Ústřední veterinární správy Státní veterinární správy v Praze, bude věnovat obchodování s medem ve smyslu jak pohybu medu v rámci členských zemí Evropské unie, tak jeho vývozu do třetích zemí (tj. mimo EU).

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Nektarodárné porosty a udržitelný rozvoj zemědělství

Václav Jirka, Anna Šrámková

2017/9/22

Téma udržitelného zemědělství dnes rezonuje v médiích a poutá pozornost veřejnosti. Společnost BASF se k této myšlence hlásí organizováním výzkumných činností pro podporu zavádění různých forem rozvoje biodiverzity v zemědělské krajině. Vyladit vztah mezi intenzivním obhospodařováním půdy, nutným pro výživu obyvatel, při zachování širokého rozsahu a pestrosti životních forem v zemědělské krajině je náročným úkolem.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Včelaření na střeše

Petr Texl

2017/9/24

Včelaření na střeše je zpravidla spjato s městem. Fenomén městského chovu proniká již několik let také do České republiky. Je tu však problém s nedostatkem místa, kde lze zřídit stanoviště. Řešením jsou rovné střechy. Jsou relativně prázdné, málo navštěvované a vůči ruchu města představují oázu klidu. Nastupuje tu také určitá prestiž jak jednotlivce, tak firem, pro které jsou včelí úly v jejich sídle vylepšením P. R. Přírodní zahrady na střeše, včely na střeše, hnízdící rorýsi ve výšce na fasádě, to je dnes „trendy“ i u firem technicky zaměřených.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Historický exkurz

2017/9/26

Včelaření ve městech je módou. Jak se však říká, není nic nového pod sluncem. V roce 1938 přinesl český Včelařský kalendář jako kuriozitu soubor fotografií ze střechy pruského sněmu.

 

číst článek


Střešní zahrady, zelené střechy

Jan Nussbauer

2017/9/26

O významu zeleně v městském prostředí se stále více diskutuje. S postupnou změnou klimatu budeme hledat stále další a další možnosti jak městské prostředí přizpůsobit, aby bylo obyvatelné. Vedle klasické městské zeleně (parky, aleje, zahrady) to budou plochy schopné retence dešťové vody, jež přispějí k tvorbě příznivějšího mikroklimatu a zvýšení biodiverzity v bezprostředním okolí lidských sídel. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Stavební koncern PORR dává včelám domov

Tisková zpráva PORR

2017/9/29

Pod heslem „Sledovat včely. Formovat budoucnost.“ podniká rakouský koncern PORR spolu se svými dceřinými společnostmi aktivní kroky proti zvýšenému úhynu včel. Z aktuálního průzkumu univerzity v Grazu vyplývá, že v celém Rakousku nepřežila zimu přibližně čtvrtina včelstev. Jedná se o třetí nejvyšší ztráty za posledních deset let. Význam včel je nesporný, po skotu a praseti je včela třetím nejvýznamnějším užitkovým živočichem.

číst článek


První narozeniny Muzea medoviny

Marie Šotolová, Petr Texl

2017/9/30

Už rok je na mapě včelařských zajímavostí praporek s nápisem Muzeum medoviny. Tedy ono je to spíše než muzeum sbírka českých a slovenských medovin. Medovinárna. Medovina tu ostatně stéká do kalíšků co každých čtrnáct dní při degustacích. Mezi tím si ji lidé odnášejí domů. Což v praxi neznamená jen naši republiku, ale doslova celý svět. Jak se to má s prodejem tak specifického národního nápoje, prozradí v následujícím rozhovoru autor nápadu, majitel obchodu, zásobovač, správce webových stránek a často prodavač v jedné osobě Ing. Jiří Pouček (37).

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Získávání včelího medu před vynálezem medometu

Petr Juřák

2017/9/34

Způsoby a metody získávání medu od včel se v minulosti poněkud lišily od těch dnešních. Samotné získávání medu se dá rozdělit na dvě fáze: vyjmutí plástů z „včelího hnízda“ a oddělení medu z plástů. Med se získával na jaře, kdy se provádělo tzv. podřezávání, tedy vyřezávání plástů s medem. Podřezávání bylo především velké umění, protože bylo důležité nevyřezat toho moc, ale ani málo. Záleželo tak hodně na včelařových zkušenostech, a hlavně na citu.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Jak vysvětlit opylování? Hrou!

Václav Krištůfek

2017/9/41

„Obzvláště v plném létě a podletí má zásobení včelstev pylem velký význam pro kvalitní výživu generace dlouhověkých včel. Včela medonosná sbírá pyl sčesáváním pylu ze svého ochlupeného těla pomocí kartáčků na nohou a tvoří z něj ledvinovité rousky. Pro včely jsou důležité takové rostlinné druhy, které kvetou hromadně a poskytují včelám velké množství kvalitního nektaru a pylu...“ 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Včelkovánky do každé aktovky

Štěpánka Dlouhá

2017/9/41

Se začátkem nového školního roku vydala Pracovní společnost nástavkových včelařů, z. s., první titul z připravované edice pro děti „Včelkovánky – Včelí den“. 

číst článek


Vosk děti baví

2017/9/41

Stáčet voskové mezistěny a dělat z nich svíčky je obvyklou kratochvílí, kterou pro děti připravují včelaři a učitelky. Novinka „Tisk a razítkování pro malé i velké“ Aleny Isabelly Grimmichové, vydaná letos CPressem Brno, nabízí další využití.

číst článek


Pozvánka na workshop Úlový monitoring prakticky

2017/9/42

Moderní včelař letos uveřejňoval na pokračování seriál, jak si sestavit svépomocí elektronický monitoring sledující dění ve včelích úlech. Někteří čtenáři měli dojem, že jdeme do přílišných podrobností, jiní by přivítali mnohem návodnější článek. Autor Mgr. Tomáš Ivanský proto zájemcům nabízí účast na workshopu, kde bude čas vše podrobně prodiskutovat a ukázat si na odborné úrovni. Školení se odehraje v předvečer výročního sněmu PSNV-CZ v pátek 4. listopadu v hotelu Baťov ve Zruči nad Sázavou od 16.00 do cca 20 hodin.

číst článek


Země živitelka s účastí PSNV-CZ

Marie Šotolová

2017/9/42

 S jednoletou přestávkou se Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., představila ve vlastním stánku návštěvníkům 44. mezinárodního agrosalonu, který se konal od 24. do 29. srpna v Českých Budějovicích. Zemi živitelku letos navštívilo téměř 110 000 lidí. Prezentaci PSNV-CZ podpořilo Ministerstvo zemědělství.

číst článek


Na Studeném vrchu posedmé aneb model budoucnosti tentokrát už bez otazníku?

Jiří Matl

2017/9/44

Před rokem jsme se na webu PSNV-CZ zamýšleli nad takovým modelem včelařských setkávání, který je dobře vymyšlený, pojištěný prací těch, kteří vědí, co, jak a hlavně proč, ale ve výsledku organizovaně neorganizovaný, samoregulovaný jen účastníky, jejich vůlí a aktuální kompatibilitou. A tehdy to ještě bylo s otazníkem.

číst článek


Pozvánka do Ostravy

2017/9/45

Výstava Život na zahradě, která se koná 22.–24. 9. 2017 na Výstavišti Černá louka v Ostravě nabízí v doprovodném programu přímo na pódiu odborné přednášky. Mezi lektory jsou také členové Pracovní společnosti nástavkových včelařů, z. s.

číst článek