Moderní včelař 7/2019

7/2019

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop PSNV

Možnost zakoupit toto číslo.

Toto číslo již nelze na e-shopu PSNV zakoupit.

Hniloba včelího plodu opět na scéně

Petr Vorlíček

2019/7/4

Státní veterinární správa uveřejnila 3. června 2019, že se v České republice po třech letech prokázala hniloba včelího plodu. Jmenovitě v okrese Semily. Včelstva s úly byla spálena a Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj vyhlásila okolo ohniska nákazy ochranné pásmo, ve kterém platí mimořádná veterinární opatření.

číst článek


Pokles moru včelího plodu

2019/7/5

V roce 2018 bylo v České republice potvrzeno celkem 113 ohnisek moru včelího plodu. 

číst článek


Zachraňte včely!

2019/7/6

Na jaře informovala řada médií, Moderního včelaře nevyjímaje, o petici za záchranu včel, pod niž se podepsalo 1,7 milionu obyvatel Bavorska. Inciativa na podporu biodiverzity si brala na mušku především neúměrnou zátěž životního prostředí chemikáliemi, zvláště pak v důsledku nešetrného obdělávání půdy, kdy se nadužívají postřiky. Petici doprovázely velké demonstrace, na nichž nechyběly včely jako maskoti. 

číst článek


Kalendárium

2019/7/6

Kalendárium zahrnuje události od 6. 7. do 18. 8. 2019.

číst článek


Agrolesnictví – termín, o kterém ještě uslyšíme

Marie Šotolová

2019/7/7

Praze se uskutečnila konference „Agrolesnictví – environmentální a produkční alternativa v zemědělství“, kterou pořádal Český spolek pro agrolesnictví pod záštitou ministerstev životního prostředí a zemědělství za podpory Komise pro životní prostředí Akademie věd České republiky. Protože šlo o první takto velkolepě pojatou akci na dané téma, kde přednášely evropské kapacity, provázel ji neobyčejný zájem ze strany odborné veřejnosti, politiků a novinářů.

číst článek


Melecitόza

Michal Počuch

2019/7/8

Melecitόza je trisacharid skládající se ze dvou molekul glukόzy a jedné molekuly fruktόzy. Byla nalezena v medovicovém i květovém medu, přičemž v květových medech je její obsah stopový. V medovicových medech se obsah melecitόzy liší v závislosti na tom, jaký druh producenta medovici tvoří, a na období, ve kterém je medovice produkována. V článku, který v plném znění uveřejňujeme v tištěném a placené elektronické verzi Moderního včelaře seznamuje autor se svými zkušenosti se získáváním a zpracováním melecitózního medu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Slovenská zkušenost s melecitózou

Pavel Fiľo

2019/7/10

V Moderním včelaři 1/2016 jsme přinesli zásadní článek o získávání melecitózního medu. Text jsme pro vás nyní uvolnili v plném znění na webových stránkách našeho časopisu. Protože od jeho prvního uveřejnění uběhly více než tři roky, požádali jsme jeho autora, Ing. Pavla Fiľa, o dodatek, kterým by článek aktualizoval. Příspěvek uvádíme níže pod názvem Prevence před melecitózním medem v zimních zásobách a jeho vliv na jarní rozvoj včelstva.

číst článek


Rojení aneb letos bylo všechno jinak

Petr Texl

2019/7/11

Letošní jarní počasí přineslo mnohá překvapení nejen včelařům. V relativně teplém dubnu, s výjimkou několika dnů kolem 15. 4., začala včelstva mohutně plodovat. Nabídka pylu a nektaru v přírodě byla velká a počasí umožňovalo tyto zdroje využít. První polovina května však byla chladná. Včelstva, i když byla početně silná, nabídku v přírodě nemohla naplno využít. Ve včelstvech narostla velká skupina tzv. úlových včel, které se „neupracovaly“ přínosem a zpracováním sladiny. Bylo zaděláno na rojovou náladu. Tradiční otázkou pouze bylo, kdy začnou roje létat, respektive zda můžeme rojení nějak předejít. První roje byly hlášeny již kolem 7. 5. Masívní rojení pak nastalo po 19. 5., kdy denní teploty dosahovaly 20 °C. Chování rojů však bylo letos velice neobvyklé, zejména při jejich usazování.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Anketa k rojení 2019

2019/7/12

Protože letošní rojení je atypické, spojené s mnoha zážitky a pozorováním s nejasným vysvětlením, požádali jsme několik včelařů o zodpovězení otázek: Jak posuzujete letošní rojení oproti jiným létům? a Pozorovali jste problémy s usazováním rojů (smetení do rojáků, převedení do úlů apod.)? Odpovědi naleznete v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Zpracování medu a postupy HACCP

Ivan Chadima

2019/7/14

Část 2 – Nebezpečí pro med a jejich hodnocení: První část článku, publikovaná v Moderním včelaři 6/2019, uvedla, jak se v současné době řídí bezpečnost potravinářských výrob zpracovávajících med s využitím Postupů založených na zásadách HACCP. Nyní detailně pojednám o nejvýznamnějších nebezpečích pro med v celém výrobně-distribučním řetězci od prvovýroby až po konzumenta.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Problémy při líhnutí včelích matek v inkubátoru

Martin Staroň, Dana Staroňová

2019/7/17

Ve včelařské praxi jsme si zvykli posuzovat zdravotní stav včelstva podle vzhledu plodu. Pro tento účel se často snažíme hodnotit celistvost plodu, cirkularitu jeho vybíhání a případné změny na plodových víčkách. Jiné je to v případě matečníků. Struktuře jejich víček dosud odborná literatura nevěnovala větší pozornost, zatímco struktuře dělničího plodu se už autoři věnovat začali (Abou-Shaara, 2015).

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Každý den otáčí hlavu za sluncem

Pavlína Rejchrtová

2019/7/19

O jaké medonosné plodině bude řeč tentokrát? Pokud vám samotný titulek článku nenapověděl dostatečně, máme tu několik dalších vodítek, které vás jistě navedou. Tato rostlina je symbolem amerického Kansasu, rostlinou města Kitakyushu v Japonsku, národní květinou Ukrajiny, k umělecké tvorbě inspirovala světoznámého malíře van Gogha, ale také mnohá hnutí. Je symbolem Společnosti pro vegany nebo hnutí na Taiwanu. V Peru ji staří Inkové považovali za posvátnou rostlinu reprezentující Slunce a umísťovali ji do všech chrámů zasvěcených Bohu Slunce. Více se o slunečnici dozvíte v tištěném Moderním včelaři.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Plody

Miroslav Urban

2019/7/22

Jedu autem na včelnici na vršíčku valašských kopců, za oknem se míhají stromy podél silnice, zahrady a sady. Za každým příkopem je obalený strom plný třešní. Jak třešně souvisí s včelami? Čtěte Moderního včelaře!

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Ribonukleová kyselina – mocná zbraň skrytá v mateří kašičce

Jaroslav Petr

2019/7/24

Nečekaný objev rozšířil naše povědomí o tom, jak se včely brání infekcím. Zároveň otevírá možnosti pro výrobu vakcín zcela nové koncepce nejen pro včely, ale i další živočichy včetně člověka. Jak uvádí Jaroslav Petr na základě studie Hebrejské univerzity, jde o RNA a mateří kašičku.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Morfometrie a včelí plemena

Tomáš Heller

2019/7/26

Evropská plemena včel se do dnešní podoby začala formovat po poslední době ledové. Před asi 10 000 lety se včely začaly šířit ze dvou glaciálních refugií. Jak rozeznáte jednotlivá plemena přibližujeme v tištěné a placené elektronické verzi Moderníhp včelaře. Klíčem je loketní index.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Nešlechtěná včelstva a odstranění plodu

Petr Vomáčka

2019/7/28

Gil Leclercq z univerzity v Liège s kolektivem publikoval v roce 2018 v Časopise pro apidologický výzkum (Journal of Apicultural Research), vydávaném Mezinárodní asociací pro včelařský výzkum (The International Bee Research Association – IBRA) se sídlem ve Velké Británii, závěry výzkumu sledujícího, zda výsledky testu odstranění vymraženého plodu korespondují s úrovní odstraňování plodu napadeného kleštíkem u nešlechtěných včelstev.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


O víkendu k včelám nesmím

Marie Šotolová

2019/7/30

Václav Moravec je patnáct let spjatý s nedělním polednem, kdy na prvním programu České televize pokládá své Otázky. Kromě toho se před čtyřmi roky ujal moderování Fokusu s podtitulem Fenomény dneška, na které v denním zpravodajství nezbývá čas. Úterý 18. června patřilo večer malozemědělcům. Na farmě ve středočeských Kočvarech se ve společnosti Asociace soukromého zemědělství řešilo, zdali tradiční hospodářství vydělá na přijatelnou životní úroveň rodiny. Protože hospodářským zvířetem je i včela, dostala pozvání k debatě také Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s. Moderátor byl dobrým partnerem, protože sám včelaří!

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Na větře

Milan Motyka

2019/7/31

Mezi kmenové fotografy Moderního včelaře patří Milan Motyka. Obracíme se na něj, když potřebujeme nějaký krásný snímek včely. Ale také pohled na nějaké fotogenické včelí stanoviště, protože víme, že ho zajímavá místa se svébytným kouzlem přitahují. Přesně těmto požadavkům vyhovovala lokalita Na Větře včelaře Pavla Váchy.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Píseň o medu

Marie Šotolová

2019/7/33

Ralph Dutli sice vystudoval rusistiku a romanistiku, avšak dlouhodobě se věnuje kromě překladů z ruštiny kulturním dějinám. Před sedmi lety se zaměřil na včely a med provázející lidstvo cestou staletími.

číst článek


The Asian Hornet Handbook

Marie Šotolová

2019/7/33

Sršeň asijská, Vespa velutina nigrithorax, zatím zdejší včely nedecimuje. Ale od roku 2004, kdy se poprvé objevila v jižní Francii v důsledku importu z Číny, obsadila celou zemi galského kohouta se všemi příhraničními oblastmi sousedních států a Portugalsko.

číst článek


Včely

2019/7/33

Kniha polské bioložky Justyny Kieratové je určená dětem. Zajímat by mohla školáky zhruba ve věku osmi až dvanácti let. Autorka se zabývá jak medonosnými včelami, tak na poměrně značné ploše samotářkám a čmelákům. 

číst článek


Zahrada pro včely

2019/7/34

Příručka Katrin Lugerbauerové, kterou vydala Grada Publishing, a. s., přináší tipy na medonosné rostliny pro různá stanoviště.

číst článek


Má první knížka o hmyzu a zahradě

2019/7/34

Nakladatelství Omega doplnilo ediční řadu knížek pro předškoláky doporučených pro Montessori pedagogiku o téma hmyzu.

číst článek


Metodická příručka k určování domácích druhů lip

2019/7/34

Certifikovanou metodiku autorů Václava Buriánka a Petra Novotného vydal Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v .v. i.

číst článek


Mendel je…včelař

Vladimír Ptáček

2019/7/35

Brněnské Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity v areálu opatství řádu sv. Augustina na Starém Brně veřejnosti každoročně připomíná výročí narození Gregora Johanna Mendela, a to v podobě třídenního festivalu. Vždy představuje jednu z oblastí, kterou se Mendel zabýval, a letos se zaměří na Mendelovu zálibu, kterou bylo včelaření.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Program festivalu Mendel je… včelař

2019/7/37

Celý program na včetně společenské části na https://mendelmuseum.muni.cz/www.mendelje.cz.

Rezervace na info@mendelmuseum.muni.cz, tel. 549 496 669.

 

číst článek


Jak probíhá výlet lužními lesy, když jste včelařem

Dagmar Šormová

2019/7/38

Koncem letošního dubna jsme na kole navštívili Chráněnou krajinnou oblast Litovelské Pomoraví. Je to ojedinělá vnitrozemská říční delta s cennými biotopy, navíc ptačí oblast. V neobyčejně zachovalých a nenarušených lužních lesích, nivních lukách a mokřadech se vyskytuje celá řada vzácných rostlin a živočichů. Ale ve Střeni je i opečovávaná včelnice. Přečtěte si o ní v tištěném a elektronickém vydání Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Jednota ku povznešení včelařství v Čechách – vznik a první roky existence

Jaromír Tlustý

2019/7/40

Před polovinou 19. století s rozvojem racionálního včelaření, tzn. přechodu od klátů k úlům, hledali mnozí přední včelaři Evropy prostor pro předávání zkušeností, poznatků a znalostí dalším zájemcům o chov včel. Uvědomovali si, že jednou z možností je založit včelařský spolek jako platformu, kde si včelaři mohou své praktické zkušenosti osobně předávat. Obdobně uvažoval významný český včelař Jan Nepomuk Oettl (viz Moderní včelař 6/2019), když r. 1852 podnikl první kroky k založení Jednoty ku povznešení včelařství v Čechách.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Med roku 2019

2019/7/42

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., pořádá 11.–13. 10. 2019 již pátý ročník akce Med roku. Soutěž proběhne při akci Národní výstava medu v Brně s konferencí, jmenovitě v Kulturním domě Rubín, Makovského nám., Brno-Žabovřesky.

číst článek


Zemřel Jiří Přeslička

Petr Texl

2019/7/43

Začátkem června se včelařská veřejnost rozloučila s významnou osobností svého oboru Jiřím Přesličkou. Jen jeho nejbližší věděli, že dva roky zápasil se zákeřnou nemocí. Vždyť do poslední chvíle byl jako vždy plný humoru a sršel novými nápady a vynálezy, jak usnadnit chov včel.

číst článek