Moderní včelař 6/2021

6/2021

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop

Moderního včelaře.

Do e-shopu

Editorial

Marie Šotolová

2021/6/4

 Milí přátelé, tak jsem onehdy poslouchala v rádiu rozhovor s chovatelem čmeláků. Samozřejmě došlo na srovnání se včelami a důvody, proč se ve sklenících používají k opylování právě čmeldové.

číst článek


Včelí běh

Marie Šotolová

2021/6/4

Se zajímavým nápadem přišli Dolnorakušané ze spolku Přírodní zahrada. 

číst článek


Rusko přijalo včelařský zákon

- redakce

2021/6/4

Dne 29. června 2021 vstupuje v platnost nový včelařský zákon č. 490-F3, který přijala Státní duma Ruské federace a 30. 12. 2020 podepsal Vladimír Putin. 

číst článek


Kalendárium

- redakce

2021/6/5

Kalendárium zahrnuje včelařské události od 3. 6. do 30. 6. 2021.

číst článek


Úvodem k tématu Houby a plísně ve včelařství

- redakce

2021/6/6

Téma, které jsme zvolili pro toto číslo Moderního včelaře se týká různých druhů hub, mezi něž patří také plísně. 

číst článek


Zvápenatění včelího plodu, stálý problém mnohých chovů

Zdeněk Klíma

2021/6/6

Původce tohoto onemocnění plodu je plíseň Ascosphaera apis. Jako patogen vysoce adaptovaný na včelu medonosnou se ve včelstvech často vyskytuje v podobě spor, aniž by se jeho přítomnost projevila klinickými příznaky.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Snižují houby virózy a úmrtnost včel?

Václav Krištůfek, Alena Bruce Krejčí, Karolína Svobodová, Josef Chalupský

2021/6/8

Před několika lety se začalo mezi včelaři hovořit o tom, že včely vyhledávají některé druhy hub. Proč tak činí? S vědomím, že v přírodě není nic náhodné, ujali se tohoto jevu kromě praktiků i vědci. Článek přináší souhrn dnešních znalostí o tomto fenoménu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Pomohou houby v boji proti kleštíkům?

Oleg Ditrich

2021/6/10

Kleštíka zhoubného (Varroa destructor) netřeba včelařské veřejnosti představovat. Většinu včelařů zajímá především to, jak se tohoto parazitického roztoče a zároveň přenašeče virových onemocnění zbavit. Protože k „chemii“ přistupujeme obvykle jen v nezbytném případě, jímž přítomnost kleštíka ve včelstvu jistě je, představuje alternativu využití některé z biologických metod tlumení varroózy.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


První česká iOS aplikace pro iPhony firmy Apple

Vývojáři PunkHive

2021/6/13

IT vývojáři-včelaři PunkHive vytvořili první českou aplikaci na platformě iOS sloužící jako specializovaný mobilní zápisník. Pod názvem Chytrý včelař umožňuje včelařům přímo v terénu zadávat přes telefon data o počtu, stavu, ošetření včelstev, která pak mohou přes internet zpracovat u počítače v klidu domova. Aplikace je ke stažení zdarma.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Úspěšné včelaření s nízkonástavkovými úly – pohodlné pro včelaře, příjemné pro včely

Heinz Lorenz

2021/6/14

 Článek Heinze Lorenze, včelařského odborníka z bavorského Prienu a lektora První on-line včelařské školy prof. Dr. C. L. Farrara1 ve Weil im Schönbuch (Bádensko-Württembersko), představuje a zdůvodňuje celosvětový úspěch nízkých nástavků.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


COLOSS: Výsledky monitoringu úspěšnosti zimování včelstev 2020/2021

Jiří Danihlík

2021/6/16

V letošním roce proběhl již VIII. ročník projektu občanské vědy zaměřeného na monitoring ztrát včelstev. PodDle dotazníků od 1 745 respondentů máme informace o 26 592 včelstvech. V souhrnu za celou ČR činily letošní ztráty produkčních včelstev 14,5 %.

číst článek


Až se zima zeptá, jak bylo v létě

Jaroslav Petr

2021/6/18

Více než 50% úhyny včelstev během přezimování nutí vědce pátrat po příčinách. Podle nejnovější americké studie je úspěšnost přezimování včel silně ovlivněna letními teplotami a dešťovými srážkami.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Prvý prípad fakultatívneho parazitizmu Megaselia spp. vo včelstve na Slovensku

Rastislav Sabo, Tomáš Majchrak, Martin Staroň, Lucia Sabová

2021/6/19

Článek popisuje první zachycený případ výskytu Megaselia spp. (čeľaď Phoridae; Diptera). 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Včely a feromonová tichá pošta

Jaroslav Petr

2021/6/22

V Moderním včelaři 5/2021 jsme vám v článku Miloše Kašpara přinesli přehled hlavních skupin feromonů, které provázejí život včelstva. Jaroslav Petr se v tomto článku věnuje dílčí problematice spojené s otázkou, co přiměje dělnice, aby se shlukly do roje kolem matky? Její feromon totiž na to sám nestačí, protože má jepičí život a působí jen na malou vzdálenost. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Slavný den včelího rojení

Evžen Báchor

2021/6/23

Obrázek, na němž trojice včelařů sundává roj, je starý přesně 120 let. Není to jen historická zajímavost. Za povšimnutí totiž stojí několik detailů, jak se dozbíte z tištěné nebo placené elektronické verze Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Díl VI – Péče o mladé včelstvo

Petr Texl

2021/6/24

Letošní duben a začátek května vůbec včelám nepřály. Teploty byly pod dlouhodobým normálem. Uvádí se, že příroda je letos na jaře opožděna nejméně o 14 dnů. Samozřejmě na to reagovala i včelstva při výměně zimní generace včel za mladé dělnice, které měly již naplno pracovat při květu ovocných stromů a řepky. Včelstva přímo nestrádala, ale vůbec nepředvedla typický raketový rozvoj na začátku května.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Anketa 2021

2021/6/26

Anketa o stavu našeho včelařství běží již druhým rokem. O názor jsme tentokrát požádali RNDr. Leopolda Matelu z Rady Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s., který tuto organizaci spolu s Mendelovou společností pro včelařský výzkum, z. s., zastupuje v Asociaci včelařských spolků – svazu, z. s. Včelařit začal před 17 lety se dvěma včelstvy z pozůstalosti v prastarých zadovácích ve včelíně na horách. Nyní se synem chovají zhruba stovku včelstev na několika stanovištích s různými biotopy, například v nově založeném ovocném sadu se starými odrůdami či v horské oblasti 630 m n. m. Včelařské teoretické znalosti získává samostudiem, ale také se zúčastnil vzdělávacího programu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a absolvoval učební obor Včelař v Nasavrkách. Odpovědi najdete v tištěné nebo placené elektronické verzi Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Otazníky nad metodami odhalujícími falšovaný med

Ole Kilpinen, Flemming Vejsnæs

2021/6/30

Med je jednou z nejfalšovanějších potravin na světě. Způsobů, jak ho falšovat, je mnoho. Od přidávání cukerných sirupů do medu, po krmení včelstev cukerným roztokem tak, aby ho včely přepracovaly v med, který okamžitě putuje na trh s označením přírodní produkt. Bitva mezi podvodníky a kontrolory trvá roky. Článek upozorňuje na fakt, že každé testovací pracoviště může dosáhnout jiných výsledků. Ačkoliv jde o Dánsko, uvedené příklady by měly vést k zamyšlení také zdejší zadavatele analýz medu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Nový druh včely objeven v Izraeli

František Weyda

2021/6/33

Divoce žijící včely opylují na světě téměř 90 % planých rostlin a doplňují tak práci domestikovaných včel opylujících více než 75 % pěstovaných plodin na 35 % zemědělské půdy. To jsou významná čísla, zvláště v konfrontaci s problémy současného včelaření. Balzámem na duši je proto každá pozitivní zpráva týkající se včel. Takovou je jedna, na niž bychom rádi upozornili, přestože pochází z Izraele.

 

Včela podrodu Lasioglossum . Foto Beatriz Moisset. Licence CC-BY-SA-3.0.  

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Akátový med pod lupou

Marta Burzyńska

2021/6/34

Akátový med je na trhu pro své jedinečné vlastnosti velmi žádaný. Bohužel Česká republika neposkytuje vlivem svého chladnějšího klimatu jeho významnější snůšku. Výjimkou jsou lokality na jižní Moravě a některá další místa. S ohledem na ně jsme přivítali možnost převzít z polského časopisu Pasieka 2/2021, s. 14–17 článek, který tento včelí produkt charakterizuje. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Opylování semenných porostů pícnin

Antonín Kintl, Jiří Rotrekl, Jakub Elbl, Vladěna Ondrisková

2021/6/36

Kvetoucí jetel a vojtěška patřily po tři staletí ke koloritu našeho venkova. Dnes už to neplatí. Ke škodě půdy, dobytka a opylovatelů včetně včel. Své k tomu má co říci Zemědělský výzkum, spol. s r. o., z Troubska u Brna.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Vir deformovaných křídel

- redakce

2021/6/39

Společnost H. R. G. s. r. o. vydala padesátistránkovou brožuru „DWV-B Hlavní příčina úhynu včelstev v srdci Evropy“. 

číst článek


Med a řecká kuchyně

Marie Šotolová

2021/6/39

Třetí vydání řecké kuchyně zpěvačky Marthy Elefteriadu vydala právě Euromedia Group, a. s., v edici Esence. 

číst článek


Umění inspirované včelami

- redakce

2021/6/39

Mezi přední české klenotníky patří Hanuš Lamr (1976). Jeho tvorba, přestože vzniká na Malé Straně v Praze, často vychází z motivů přírody. Ve své poslední kolekci představuje artefakty inspirované včelami. Proč zrovna jimi? Na to jsme se zeptali přímo autora.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Johann Ludwig Christ – duchovní učitel nástavkových včelařů

Heinz Lorenz, ROBERT Löffler

2021/6/40

Johann Ludwig Christ se narodil 18. října 1739 v Öhringenu ve Württembergu. Byl farářem, proslulým ovocnářem a významným včelařem. Sám sebe vnímal především jako učitele prostého lidu, protože chtěl vzděláváním pomoci drobným zemědělcům vylepšit jejich skromné příjmy. Čtěte tištěnou nebo placenou verzi Moderního včelaře, kde uveřejňujeme článek v plném znění.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Povodeň v roce 1872 a včelaři

Jaromír Tlustý

2021/6/41

Je to téměř 150 let, kdy naši zem postihla jedna z největších povodní za několik století. Nepřekonala ji ani ta v roce 2002. Průtrž mračen a následné vzedmutí několika toků přinesly ohromné materiální škody, lidské oběti a zkáza mnohde tragicky zasáhla do chovu včel. Pomoc nabídl postiženým českým včelařům poté také Emil Rothschütz ze Slovinska. Protože právě se slovinskými včelaři jsou ti čeští dnes v intenzivních kontaktech, věříme, že vás náš článek zaujme.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


150. výročí včelařských spolků v ČR

Josef Šolc

2021/6/43 K nastávajícímu 150. výročí založení Zemského včelařského spolku, který od roku 1957 reprezentuje Český svaz včelařů, z. s., jako spolek s více než 50 000 členy, vyjde poštovní známka.

číst článek


Chvála medu a kurz brtnictví na Horním hradě

Petr Texl

2021/6/43

Letošní, již 16. ročník, Chvály medu na Horním hradě se bude konat v sobotu 31. července 2021 od 10 do 17 hodin. 

číst článek


Med roku 2021

Kamila Sopková

2021/6/43

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., pořádá ve dnech 2.–3. 10. 2021 sedmý ročník soutěže „Med roku“. Tato akce proběhne v rámci Národní výstavy medu v Brně s konferencí na téma „Včelí pastva“, a to v budově Staré radnice v Brně, Radnická 8.

číst článek