Vyhledávání článků Moderního včelaře

Vynulovat

APIALGAPROTEIN – nové přírodní doplňkové krmivo pro včely

Martin Kobliha, Václav Krištůfek, Daibor Kodrík, Ondřej Prášil, Petra Urajová

2018/2/24

V současné době jsou včely pod vlivem řady stresujících faktorů, které mohou působit tzv. koktejlovým efektem, jehož výsledkem je uhynutí včelstva. Včely jsou stresovány varroózou spojenou s virózami, bakteriálními nemocemi (např. mor včelího plodu), nosematózou, pesticidy (rezidua i v pylu a glycidových zásobách), nedostatkem rozmanitosti pylu (monodieta), pozdním zásobním přikrmováním na zimní období, přezimováním pouze na cukerných zásobách, nepravidelnou obnovou starých plástů, nepřirozeným chovem mnoha včelstev na jednom stanovišti (vysoká koncentrace feromonů), kočováním se včelstvy a také nedostatečnými hygienickými opatřeními při chovu včel.

Jedním z klíčových faktorů zdravotního stavu včel je kvalitní přirozená potrava. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Hniloba včelího plodu – znovuobjevená infekce včelstev v České republice

Martin Kamler, Jan Tyl, Marta Nesvorná, Jan Hubert, Jiří Merta, Blanka Karešová, Dalibor Titěra

2016/6/16

Koncem loňských letních prázdnin informovala Státní veterinární správa (SVS) prostřednictvím tiskové zprávy širokou veřejnost o prokázání hniloby včelího plodu (HVP) po několika desetiletích. Protože se jedná o nebezpečnou bakteriální nemoc včelstev, byla rovněž informována a upozorněna včelařská veřejnost i s obrazovou dokumentací z nově prokázaných ohnisek HVP. V předloženém článku shrnujeme a diskutujeme dosavadní poznatky o HVP, popisujeme propuknutí nákazy na Trutnovsku, aktuální rozšíření původce HVP a možné řešení pro zvládání onemocnění ve včelařských provozech. Celý článek v tištěném Moderním včelaři 6/2016

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Mohou být včely indikátorem pestrosti krajiny? I. část – Sledování hmotnosti včelstev

Lubomír Tichý, Peter Dundek, Lucie Růžičková, Stanislava Švédová

2018/11/38

Úlová váha se rychle stala součástí výbavy mnoha včelařů. My jsme se ji rozhodli využít jinak. Pomocí hmotnostních změn včelstev, monitoringu samotářských včel, analýzy medu a fenologických projevů rostlin v jarním období jsme zkusili posoudit charakter krajiny z hlediska její pestrosti a zastoupení pylodárných a nektarodárných druhů. Tento materiál vznikl jako součást jednoho z projektů mezinárodní soutěže The Quarry Life Award 2018, který každé dva roky organizuje společnost Českomoravský cement, a. s. V aktuálním článku Moderního včelaře 11/2018 a následujících pokračováních se s vámi podělíme o zajímavé výsledky, které jsme získali.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Mohou být včely indikátorem pestrosti krajiny?

Lubomír Tichý, Peter Dundek, Lucie Růžičková, Stanislava Švédová

2018/12/30

V minulém díle jsme se pokusili nepřímo charakterizovat krajinu pomocí úlové váhy. Vypovídá však aktivita včelstev také něco o potravních příležitostech jiných druhů opylovatelů? Na to se pokusíme alespoň zčásti odpovědět v tomto díle seriálu, který vznikl jako výsledek jednoho z projektů mezinárodní soutěže The Quarry Life Award 2018. Věnuje se  Hnízdní aktivitě samotářských včel. Čtěte v tištěném nebo elektronickém vydání Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Mohou být včely indikátorem pestrosti krajiny? IV. část. Jak podpořit umírající českou krajinu

Lubomír Tichý, Peter Dundek, Lucie Růžičková, Stanislava Švédová

2019/2/32

Je únor a venku by mělo stále ještě pořádně mrznout. My se totiž v posledním díle tohoto miniseriálu, který využívá výsledky jednoho z projektů čtvrtého ročníku mezinárodní soutěže The Quarry Life Award, vydáváme mezi včelaře „na velmi tenký led“. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Infestace včelstev Nosema spp. v průběhu roku v různých lokalitách

Pavel Durčanský, Jitka Rutkayová, Martin Kváč, Karel Beneš

2019/10/18

Nosemóza je celosvětově rozšířené onemocnění včel, které způsobují dvě mikrosporidie Nosema apis a Nosema ceranae. Cílem studie bylo popsat výskyt a promořenost Nosema spp. u vybraných včelstev v návaznosti na klimatické podmínky a stav včelstva.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Imunochemická diagnostika hniloby včelího plodu

Zdeněk Farka, Matěj Pastucha, Zuzana Mikušová, Petr Skládal

2019/12/23

Imunochemické metody jsou hojně rozšířeným přístupem pro detekci řady analytů v komplexních vzorcích. Jsou založeny na specificitě protilátek, glykoproteinů produkovaných imunitním systémem, které dokážou rozpoznat a navázat svůj cíl, antigen. Jedna z nich má posloužit k sestrojené detekčního přístroje na odhlaení hniloby včelího plodu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Možnosti ochrany opylovatelů před účinky pesticidů aplikovaných do porostů olejnin

Jan Kazda, Aneta Bokšová, Martina Stejskalová, Jan Bartoška

2019/12/34

U olejnin se podobně jako u ostatních polních plodin provádí ochrana proti škodlivým organizmům v souladu s platnou legislativou podle zásad integrované ochrany rostlin. Vzhledem k výskytu škodlivých organizmů se pesticidy v olejninách aplikují i před květem nebo v průběhu květu. Vzhledem k tomu, že kvetoucí řepka nebo slunečnice jsou vysoce atraktivní pro včely a další opylovatele, zvyšuje se nebezpečí otravy opylovatelů právě při pěstování těchto plodin. Více o problému ve vztahu ke včelám v článku Jana Kazdy a kol., který naleznete v tištěném nebo placeném elektronickém Modernímvčelaři

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Med z hlediska fyzikálně-chemických parametrů, přítomnosti mikroorganismů a jeho využití pohledem současného poznání

Vladimíra Kňazovická, Michal Gábor, Martina Miluchová, Juraj Medo, Zuzana Mašková, Adriána Volfová, Martina Gažarová, Margita Čanigová, Eva Ivanišová

2020/6/36

Cílem studie bylo testovat medy z hlediska fyzikálně-chemické analýzy a mikrobiologické kvality. Výsledky byly porovnávané s poznatky publikovanými v odborných pracích.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Mykocenózy včelích produktů

Zuzana Barboráková, Lenka Janošíková, Vladimíra Kňazovická, Dana Tančinová, Zuzana Mašková, Jana Maková, Viktória Uzsáková

2022/7/26

Včelí produkty jsou významné pro své léčivé účinky a mnohostranné využití. Nejpoužívanějším včelím produktem je med. Do popředí se však dostávají také ostatní včelí produkty, zvláště pyl, propolis a mateří kašička. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Výskyt kmenů původce moru včelího plodu v letech 2016 a 2017 na území České republiky

Evgenia Vasina, Jaroslav Bzdil, Stanislav Navrátil, Ivana Papežíková, Jiří Pikula, Ján Matiašovič

2020/9/24

V literatuře je popsáno několik geneticky odlišných typů Paenibacillus larvae. Genotypizace izolátů odebraných z ohnisek nákazy umožňuje identifikovat, jaké genotypy původce se vyskytují na území České republiky. Také pomáhá pochopit, jak probíhá šíření nákazy v postižených oblastech i mimo území státu, případně identifikovat zdroje tohoto onemocnění. Cílem této práce bylo identifikovat genotypy izolátů sesbíraných v letech 2016–2017 na území České republiky a zmapovat jejich výskyt na území ČR. Získané údaje byly doplněny o genotypy izolátů, získaných v roce 2018 v přilehlé části Slovenska.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Screening včelích patogenů a vliv habitatu na zdravotní stav včelstev

Petr Mráz, Marian Hýbl, Irena Hoštičková, Vladislav Čurn

2020/11/24

Článek přináši výsledky terénního výzkumu včelích parazitů na území v ČR prováděném v letech 2019-2020.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Charakterizace medu vyprodukovaného v České republice

Vojtěch Kružík, Adéla Grégrová, Dalibor Titěra, Matej Pospiech, Helena Čížková

2021/2/16

Časopis Výživa a potraviny (www.vyzivaspol.cz) uveřejnil v č. 5/2020, s. 132–136, výsledky studie vědeckého týmu v čele s Ing. Vojtěchem Kružíkem, Ph.D., z Ústavu konzervace potravin Vysoké školy chemicko-technologické v Praze k charakteristice medu produkovaného v České republice. Díky pochopení ze strany uvedeného časopisu a autora článku vám práci nyní nabízíme.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Čtyři pohledy na kalendárium 3/2011

Martin Jůzek, František Texl, Karel Jiruš, Milan Bencúr

2011/3/83

Ani v době prázdnin a dovolených by včelaři neměli zapomínat na svá včelstva, neboť právě červenec a srpen je důležité období, které dává základ pro kondici včel­stev v dalším roce. Včelaři většinou v tomto období ještě sklízejí plody včelí práce – vytáčejí medy z pozdějších snůšek, monitorují včelstva z hlediska kleštíka včelího, případně aplikují varroacidy. V červenci a v srpnu je třeba také doplňovat zásoby. Co ale dělá úplný začátečník? Jak napsal Karel Jiruš: „Včelař, který nyní začíná úplně z ničeho má naprostý nedostatek všeho. Hlavně včel a díla.“ Začátečník tedy přivezl oddělek či usazený roj na stanoviště a přemýšlí, jak dopřát včelstvíčkům ty nejlepší podmínky, aby do zimy zesílily a vystavěly co nejvíce díla, do kterého uloží glycidové a pylové zásoby.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Včely a řasy

Ondřej Prášil, Petra Urajová, Václav Krištůfek, Radmila Frydrychová

2016/5/23

Mikrobiologický ústav Akademie věd v Třeboni se již více jak padesát let zabývá výzkumem řas. Byla zde vyvinuta unikátní venkovní tenkovrstevná technologie pěstování jednobuněčné mikroskopické řasy Chlorella. Vědci se nyní zabývají výzkumem chování včel, které sušenou řasu přináší do úlů.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Mohou být včely indikátorem pestrosti krajiny? III. část. Fenologická pozorování rostlin

Lubomír Tichý, Peter Dundek, Lucie Růžičková, Stanislava Švédová

2019/1/32

V minulém díle jsme se věnovali samotářským včelám. Pojďme se teď zaměřit na to, co včely udržuje při životě, na včelí pastvu. Rozkvět jednotlivých rostlinných druhů se řídí přesnými pravidly. V jarním období je to především teplota, která počátek kvetení rostlin ovlivňuje nejvíce. Celkem přesně proto můžeme odhadnout, kdy pokvetou vrby, trnky, třešně, hlohy, akáty nebo lípy. Jak a čím se ale mohou lišit jednotlivá stanoviště, a jak to může ovlivnit celkovou snůšku? To je obsahem třetího dílu seriálu, který využívá výsledky jednoho z projektů mezinárodní soutěže The Quarry Life Award 2018.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Screening včelích patogenů... LITERATURA

Petr Mráz, Marian Hýbl, Irena Hoštičková, Vladislav Čurn

2020/11/25

Literatura použitá v článku.

číst článek