Moderní včelař 3/2016

3/2016

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop

Moderního včelaře.

Do e-shopu

Editorial 3/2016

Marie Šotolová

2016/3/4

Vážení a milí,

 

prázdniny přede dveřmi, pro včelaře však spousta práce pod rukama.

číst článek


Nové léčivo Apitraz

- redakce

2016/3/4

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv přinesl na svých webových stránkách informaci o registraci přípravku Apitraz, ke které došlo 11. 5. 2016. Držitelem rozhodnutí o registraci je španělská firma Laboratorios Calier S. A.

číst článek


EU dotace na další období

Petr Texl

2016/3/4

Poslední jednání na MZe ve věci novely Nařízení vlády č. 195/2005 Sb. proběhlo 26. května 2016. Jednalo se o vypořádání připomínek v rámci mezirezortního připomínkového řízení před odesláním novely do vlády ČR.

číst článek


Projekt LIFE proti invazivním sršním

Marie Šotolová

2016/3/4

Evropská unie realizuje v rozpočtovém období 2014-2020 za téměř dvě stě milionů eur soubor opatření LIFE na ochranu životního prostředí

číst článek


Kalendárium 2016_3

2016/3/5

číst článek


Oddělek nebo smetenec?

Jiří Přeslička

2016/3/6

Na otázku, co je lepší, není jednoznačná odpověď. Oba způsoby tvorby nových včelstev mají své výhody, ale i nedostatky. Každopádně se v České republice smetence, nebo chcete-li pakety, moc neujaly. Produkce paketů nemá u nás prostě tradici. Přesto má některé klady, pro které by stálo za to tento postup vyzkoušet. Jedním z největšíchbenefitů je skutečnost, že paket je možné použít pro každou rámkovou míru, což je významné hlavně pro komerční producenty.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Kam se včelstvy?

Alena Machová

2016/3/8

Odhodlání chovat včely je vždy spojeno s hledáním vhodného stanovišti pro včelstva. Ve stejné situaci je často také zkušenější včelař, pokud se rozhodne výrazně rozšířit svůj chov, ať už o smetence, nebo o oddělky.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Kondice včelstev v předjaří 2016

Antonín Přidal

2016/3/11

Autor, doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D., z brněnské Mendelovy univerzity se v článku zabývá na příkladu dvou jihomoravských stanovišť letošní kondicí včel ve srovnání s minulými roky, kdy se včelaři potýkali s velkým výskytem varroózy. Celý text včetně grafů v tištěné verzi Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Biologický zásah proti lesknáčku úlovému

Erik Tihelka

2016/3/14

Lesknáček úlový, který byl zaznamenán v září 2014 v Itálii, představuje vážné nebezpečí pro včelaření v Evropě. Lesknáčka se po více než roce intenzivního boje doposud nepodařilo v Itálii vyhubit a hrozí, že se bude dále rozšiřovat. Ve světě se používá řada způsobů, jak se lesknáčka zbavit. Patří mezi ně i používání pastí nebo chemoterapie. Pomoci by však mohly i entomopatogenní hlístice dostupné v České republice. Čtěte Moderního včelaře na straně 14.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Pyl planých rostlin je kontaminovaný pesticidy

Jaroslav Petr

2016/3/16

Američtí biologové zjistili, že včely sbírají velká množství pylu z planě rostoucích rostlin, i když létají v oblastech, kde dominují rozsáhlé plochy kukuřice a sóji. Pyl planě rostoucích rostlin je permanentně, po celou vegetační sezónu, kontaminovaný pestrou paletou pesticidů.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Státní veterinární správa potvrzuje méně varroózy

Petr Pejchal

2016/3/17

Zdravotní stav tuzemských včelstev je z pohledu nákazy varroózou letos výrazně lepší než v loňském roce. Z výsledků vyšetření je patrné, že počet včelstev s vysokým obsahem roztočů se meziročně snížil z loňských takřka 20 procent na necelých sedm procent. V souladu s tímto trendem naopak na více než dvojnásobek vzrostl podíl vzorků zcela bez roztočů. Zatímco před rokem dosahoval 22 procent, letos představoval polovinu odebraných vzorků. Nutno podotknout, že loňský rok byl, co se varroózy týče, jedním z nejhorších v historii.

číst článek


Aktuální vědecké poznatky o imunitě a zdraví včel

Jiří Danihlík

2016/3/18

Kondici a zdravotní stav včelstev ohrožuje mnoho environmentálních vlivů (snůška, mikroklima stanoviště), původních či zavlečených infekčních nemocí (mor včelího plodu, varroóza, nosematóza a virózy) a řada lidských aktivit, zejména používání pesticidů a insekticidů v zemědělství. Imunita včel a s ní související aspekty se stále častěji stávají objektem zájmu vědců, kteří studují vývojové a fyziologické pochody, chování patogenů i vliv chemikálií používaných v zemědělství i samotném včelařství. Výzkum imunity a zdraví včel přináší poznatky o ovlivnění signálních a metabolických drah humorální imunity včel při infekci nebo expozici chemické látky. Získané výsledky základního výzkumu lze následně převádět do aplikovaného výzkumu na úrovni včelstev a do využití ve včelařské praxi. Celý text  Moderním včelaři 3/2016.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Aktuální vědecké poznatky o imunitě a zdraví včel

Jiří Danihlík

2016/3/23

Použitá literatura, na kteoru se odkazujeme v tištěné verzi článku.

číst článek


Pesticid mění u čmeláků preference květů

Jaroslav Petr

2016/3/24

Čmeláci vystavení účinkům neonikotinoidu thiamethoxamu preferují květy jiných rostlin a jsou pilnější ve sběru pylu.  Fakt, že vystavení čmeláků nízkým dávkám neonikotinoidu thiamethoxamu mění chování čmeláků při opylení planě rostoucích rostlin, je v každém případě varovným signálem, který nelze brát na lehkou váhu, protože o případných následcích takových změn pro různé ekosystémy můžeme zatím jen spekulovat. Celou analýzu přináší tištěný Moderní včelař 3/2016.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Varroóza na mapách

Petr Pejchal

2016/3/26

Státní veterinární správa (SVS) připravila na svých internetových stránkách pro včelařskou veřejnost užitečnou novinku. Přehledná interaktivní mapa umožňuje včelařům získat okamžitý přehled o nařízeném ošetření v souvislosti s varroózou ve všech obcích na území ČR. Díky aplikaci lze zjistit, jaký byl letos v daném místě nařízen léčebný režim, a to na základě výsledků vyšetření zimní měli. Mapa zároveň zobrazuje informace o počtu stanovišť a včelstev v každé obci a umožňuje porovnání hustoty zavčelení ve zvoleném regionu, což pomáhá včelařům zvolit nejúčinnější opatření k tlumení intenzity varroózy v průběhu roku nad rámec nařízeného ošetření.

číst článek


Včely a mravenci

Hana Kříženecká

2016/3/27

Mravenci kolem včelích úlů, kdo by je neznal? Mravenci žijí v uteplivkách nad včelstvy, ve stěnách silnostěnných úlů, rozkousávají podložky, lezou do uskladněných souší. Mám deset včelstev a nad každým z nich snad jiný druh mravence. Mnozí jsou tak drobní, že je můj fotoaparát nedokáže dobře zobrazit.

číst článek


Jak udělat z oddělku včelstvo?

Jaroslav Prýmas

2016/3/28

Po pořízení oddělků řada začínajících včelařů kontaktuje prodejce s prosbou o radu, jak postupovat dále. Prodejce, který si nechal za oddělek zaplatit, by měl tento poradní servis poskytnout. Moderní včelař vám však nabízí stručný postup tak, aby začátečník ušetřil za telefon a velkovčelař měl více klidu na včelaření.  

 

číst článek


Včelí koule a zdravá včelstva?

Alena Machová

2016/3/29

Vynálezce včelí koule Andreas Heidinger vedl v polovině února 2016 v bavorském městě Mienbach bei Reisbach seminář pro všechny zájemce o tento nový způsob včelaření. Místem konání byla přírodní zahrada se zaměřením na zdravou výživu. Její majitelé Hannelore a Anton Zechovi vlastní včelí kouli již několik let. Účastníkům kurzu zcela jednoduše a názorně předvedli bezproblémové ošetřování včelstev ve včelí kouli se zřetelem na zákonné normy, léčení včelstev proti varroóze atd.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Rojochyt, úl k nalákání včelího roje

Jaroslav Bajko

2016/3/32

Hlavní vlna rojení včely medonosné v České republice probíhá obvykle v květnu až červnu s několika výjimkami. Roj se po opuštění mateřského včelstva usazuje v jeho blízkosti, nejčastěji na kmeni nebo větvi stromu, plotě nebo jiném vyvýšeném místě, kde se zavěsí a vytvoří chomáč okolo matky. Článek popisuje rojochyt, který přirozeným způsobem vábí včely, aby se v něm samy usídlily, aniž je musí včelař musí složitě snášet s větví.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Zahraniční obchod s včelím voskem

Bronislav Gruna

2016/3/33

V polovině března 2016 se objevila na internetu zpráva interní komise Českého svazu včelařů ustavené k vyšetření kauzy Včelpo1. Ve zprávě je zmíněn mezi náhodně vybranými fakturami také doklad ze dne 17. 12. 2015 o nákupu 5 tun vosku od firmy Global Logistic Company, s. r. o., ze Strážnice. Na firemním webu (http://global-logistics.cz/) se tato společnost prezentuje jako obchodní firma „spojující asijské výrobce a dodavatele s tuzemskými zpracovateli a obchodníky“.

číst článek


Přidávání matek do včelstev

František Pošar

2016/3/34

V následujícím článku přináší své praktické zkušenosti včelař František Pošar. Věříme, že text se stane předmětem vašich diskusí na www.modernivcelar.eu.

číst článek


Mateří kašička k ochraně včelaře při práci

František Pošar

2016/3/34

Mateří kašička je využitelná z pohledu její charakteristické vůně, tedy feromonu mateří kašičky. Víme, že mateří kašičkou je krmen mladý plod a že včely, které ošetřují tento plod, nebodají a nejsou agresivní. Také je známo, že včelaři chovající matky a pracující s matečníky, které vždy voní přebytkem mateří kašičky, včely vůbec nenapadají. Tento fakt mě vedl k zamyšlení jak ošetřovat včelstva s využitím vůně, tedy feromonu mateří kašičky tak, aby se včely ke mně při ošetřování chovaly vždy přátelsky.

číst článek


Rozhovor s včelařem od Lužnice

Petr Texl

2016/3/35

Kdo někdy splouval Lužnici, určitě zná pod Táborem nebezpečný jez Kvěchův mlýn. Tady, na louce 50 metru od řeky, je včelnice Jana Štegera (*1946). Včelař nepečuje pouze o včely, v sezoně nejednou poskytoval pomoc i zraněným vodákům pod nebezpečným jezem. Kouzelné místo u řeky a také zajímavé vyprávění Jana Štegera znají frekventanti letních škol nástavkového včelaření v Balkové Lhotě u Tábora. Pro čtenáře Moderního včelaře jsme zprostředkovali rozhovor se včelařem od Lužnice.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Pohádková včelnice uprostřed Polska

Milan Motyka

2016/3/37

Pokud je člověk obklopen věcmi hezkými, příjemnými, lahodícími oku i duši, zákonitě to získá kladnou odezvu v jeho nitru i celém jeho projevu života. Za krásou jezdíme k moři, do Říma, Paříže a kdoví kam ještě, ale krásno si můžeme vytvořit vlastně všichni. Včelaři jsou schopni jet stovky kilometrů kamkoliv, jen aby viděli něco nového, zajímavého, inspirujícího. Vidí pak dílo svých kolegů, kteří jsou někdy průměrní, dobří, hodně dobří, a pak potkají mistry a machry ve svém oboru. Jedním z nich je Władysław Ptaszkowski z Polska. Jeho včelnici uvidíte na titulní stránce aktuálního čísla Moderního včelaře. Popis včelnice pak uvnitř.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Žihadlo – jak se včely brání

Michal Kabát

2016/3/39

Žihadlo je kromě tvorby medu nejvýraznější včelí vlastností, známé každému laikovi. V aktuální části exkurze do biologie včely se podíváme na způsob obrany včelstva podrobněji. Čtěte Moderní včelař 3/2016, kde Michal Kabát probírá tento zajímavý včelí orgán ze všech stran.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Apisinterapie z Portugalska

Jan Gottvald

2016/3/42

Terapie včelím jedem je zajímavým tématem pro většinu lidí, kteří se jakkoliv o apiterapii zajímají. Jedním ze způsobů, jak získat informace, je navštívit přednášku terapeutů, kteří se touto metodou aktivně zabývají. V tomto případě se konkrétně jednalo o jednodenní workshop Terapie včelím jedem, který 30. ledna 2016 vedl portugalský apiterapeut Antonio Couto. Pro čtenáře Moderního včelaře připravil shrnutí seminář lékař Jan Gottvald.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Procházka úlem pro předškoláky

Marie Šotolová

2016/3/42

Rozkládací leporelo Včelí úl vydal právě Albatros. Autorka Jitka Petřeková rozdělila knížku, určenou menším dětem, do dvou částí. Nalevo je Encyklopedie včel vysvětlující základní včelařskou terminologii. Tyto texty jsou psány odborněji a u čtenáře se předpokládá přítomnost dospělého, který vysvětlí cizí slova i části pasáží. Pravá strana ve tvaru košnice se postupně rozkládá.

číst článek


Včela chrudimská

Marie Šotolová

2016/3/43

Knižní novinka docenta Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, ale také včelaře s výučním listem z blatenského Středního odborného učiliště, ThLic. Mgr. Karla Sládka, Th.D., je „Sondou do dějin českého včelařství od doby Aloise Thumy (1838-1914) až k současnosti“.

číst článek


Filip Terč – Zakladatel moderní apiterapie

- redakce

2016/3/43

Pozdě, ale přece upozorňujeme na knižní novinku, kterou uvedlo na trh malé slovinské nakladatelství Mileny Pivcové v Mariboru.

číst článek


Zajímavosti ze včelařské výstavy

Jaroslav Prýmas

2016/3/44

Na brněnské výstavě Animal Vetex včelařští vývojáři představili mimo jiné novinku pro pastování medu, úl pro seniory, přípravek na desinfekci, ale také nový sortiment výrobků z plastu.

číst článek


Včelaření v České republice na rozcestí

Marie Šotolová

2016/3/45

V loňském roce odpověděli na výzvu Moderního včelaře někteří čtenáři studentce Kateřině Mohrové v anketě sledující současný stav včelařství. Dotazník byl součástí příprav diplomové práce na oboru sociální a kulturní ekologie Fakulty humanitních studií Karlovy univerzity v Praze.

číst článek


Zahrada musí hučet

Jan Nussbauer

2016/3/46

Správně založená a ošetřovaná zahrada, ať už je velká nebo malá, na venkově nebo ve městě, musí za pěkného, teplého a slunečného dne hučet! Tak také vždy poznám dobře vedenou zahradu, která člověku nabízí skvělé místo k odpočinku, přirozené fitness centrum i prostor pro pěstování něčeho dobrého na zub. V článku zahradníka Jana Nussbauera se dozvíte, jak taková přírodní azhrada svědčí nejen lidem, ale i včelám.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Klobouk dolů před polskými včelaři

Marie Šotolová

2016/3/48

Zcela zaplněný autobus absolventů a studentů kurzů Včelař – farmář se vydal v termínu 26. 4.–1. 5. 2016 do Polska. Po zastávce ve Starém Městě u Bruntálu, kde má svůj včelařský provoz nejznámější podnikatel v oboru Jan Kolomý (www.apis-kolomy.cz), už směřovalo 51 včelařů na polskou stranu Tater.

číst článek


Med roku 2016

Zdeňka Cutáková

2016/3/53

Součástí vzpomínkové akce k 150. výročí vynálezu medometu, která se uskutečnila loni v září v Brně, byla v rámci doprovodného programu také medová soutěž. Pro její velký ohlas, jak mezi včelaři, tak i mezi nevčelařící veřejností, jsme se rozhodli uspořádat letos druhý ročník medové soutěže s názvem „Med roku 2016“. Soutěž se bude konat opět v Brně Lužánkách - středisku volného času, a to ve dnech 17.–18. 9. 2016. Nejlepší medy budou oceněny.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.