Moderní včelař 4/2016

4/2016

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop

Moderního včelaře.

Do e-shopu

Editorial 4/2016

Marie Šotolová

2016/4/4

Milí čtenáři, každý novinář má nějakou libůstku. Někdo se celý rok těší na silvestr, aby konečně mohl udělat žertovné zprávy, kde uplatní všechny chyby svých kolegů za celý rok. Jiný zase miluje Ohlasy a nutí kdekoho se vyjádřit k čemukoli. Šéfredaktoři, nikoli prostý novinářský lid, na který padne realizace, mívají slabost pro Ankety z ulice. Pak jsou zde Ohlédnutí! Jinak řečeno, když není z čeho vařit, sesypeme již uveřejněné do jednoho měšce a uděláme z toho Nejzajímavější události minulého týdne, měsíce, roku… (Jak vidíte, jedna kauza se dá takhle vtipně otočit čtyřikrát).

číst článek


Novela veterinárního zákona schválena vládou

Viktor Švantner

2016/4/4

Dne 11. 7. 2016 schválila vláda ČR na své schůzi usnesením č. 628 návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, s úpravou podle připomínky vlády ČR.

 

číst článek


Moderní včelař gratuluje

2016/4/4

Stálý spolupracovník Moderního včelaře Milan Motyka zvítězil v Polsku se svou fotografickou kolekcí.

číst článek


Kalendárium 2016_4

2016/4/5

Pozvánky na významné včelařské akce od 31. 8. do poloviny listopadu t. r.

číst článek


Kauza Včelpo není uzavřena

Zuzana Fialová

2016/4/6

Kauza společnosti Včelpo, která vyráběla a na trh uváděla med s rezidui antimikrobiálních látek, stále ještě není uzavřena. Podnik se odvolal proti pokutě ve výši 1,2 milionu korun, kterou mu udělila Státní veterinární správa ČR (SVS). Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) přitom už dříve uložila prodejcům medu od Včelpa pokutu 5,9 milionu korun. V 29 vzorcích odebraných v maloobchodní síti, našla rezidua antibiotik. Podle posledních informací zatím bylo vydáno předběžné opatření, konečný výsledek však není znám.

číst článek


Státní veterinární správa kontrolovala výkupny medu

Petr Pejchal

2016/4/6

Státní veterinární správa uskutečnila v uplynulých měsících mimořádnou kontrolu 79 registrovaných výkupen medu v celé České republice. Nejvíce kontrol proběhlo v Plzeňském kraji, ve kterém je 22 výkupen.

číst článek


„Evropské dotace“ novelizovány

Petr Texl

2016/4/6

Od 1. srpna 2016 nabývá účinnost novela Nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády, které včelaři označují jako „evropskou dotaci“, má platnost tři roky s tím, že každé dotační období v žádosti bude nově začínat již od 1. srpna a končit 31. července. Tím se posunou o měsíc i uzávěrky podávání žádostí. Platnost předchozí právní úpravy končí 31. 8. 2016, dochází proto k překryvu obou právních předpisů.

 

číst článek


Téma čísla

Marie Šotolová

2016/4/7

Kdo má včely, mívá zahradu. Spojení, které volá po zhodnocení! A tak se na tržištích setkáváme s ořechy a rakytníkem v medu. Jenže věc není z hlediska zákonných norem vůbec jednoduchá. Jednoduše řečeno: jakmile prodáváte med s čímkoli, už se na vás vztahují všechny normy jako na řádné producenty potravin. Proto na následujících stránkách otevíráme téma, s čím je nutné při zhodnocení medu do podoby „pochoutky s….“ počítat, abyste se nedostali do potíží. Tentokrát se dozvíte o značení medu při prodeji dál nežli ze dvora. Dále o požadavcích na zpracovnu medu z hlediska hygieny potravin. Úskalí, která však při uvažovaném prodeji medu s…., budete řešit, je však mnohem víc. Problém se dotýká likvidace odpadů. Nebo například odpovědnosti za poškození zubů zbloudilým kouskem skořápky nebo pecičkou. Bez trošky risku se nedá nic podnikat, ale proč jít malérům naproti?

číst článek


Nová vyhláška pro nápoje

Jaroslav Lstibůrek

2016/4/7

Výrobce nápojů čeká po dlouhé době změna legislativy. Kromě piva, ovocných šťáv, ovocných vín a lihovin se bude týkat i medoviny. Stávající vyhláška č. 335/1997 Sb., bude nahrazena vyhláškou novou.

číst článek


Novela zákona o potravinách publikována ve Sbírce zákonů

Viktor Švantner

2016/4/7

Dne 9. 6. 2016 byl v části 69 Sbírky zákonů vyhlášen zákon č. 180/20016 Sb., v platném znění, kterým došlo k novelizaci zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

číst článek


Ze života trhoveckého

Jan Turč

2016/4/8

Tak nám skončilo medobraní. V úlech se líhnou dlouhověké včely. Trubci již splnili svoje poslání a jsou včelími dělnicemi nekompromisně posíláni do „věčných trubčích shromaždišť“. Medomety se lesknou čistotou a odpočívají po namáhavé práci. Med různých chutí a barev naplnil sklenice a začíná s ubíhajícím časem měnit svoji konzistenci. Nastal čas prodeje. Jak se s ním vypořádávají včelaři na trzích, se dozvíte v tištěném Moderním včelaři na příkladu manželů Turčových z Nepomuku u Plzně.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Označování medu

Viktor Švantner

2016/4/9

V článku právníka Viktora Švantnera se dozvíte vše, co nařizuje současná legislativa pro označování medu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Hygienické požadavky na medařskou provozovnu

Jitka Holovská

2016/4/12

Sahají vaše ambice dál nežli jen k prodeji medu „ze dvora“? Chcete nabídnout zákazníkům více nežli prostý med a začít tak podnikat v potravinářství? Pak je tu několik rad, jak postupovat, aby provozovna splňovala základní hygienické požadavky pro uvádění medu na širší trh i výrobků z medu v potravinářském řetězci.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Terroir medu

Ondra Kopička

2016/4/16

Původně francouzský termín terroir odvozený od slova la terre (země) se používá hlavně ve vinařství, kde označuje soubor vnějších vlivů, které se do vína promítají. Jde především o podloží, složení půdy, vlhkost, srážky, nadmořskou výšku, převládající proudění vzduchu, ale i o místní tradici související s podmínkami, ve kterých réva roste a víno zraje. Soubor těchto vlivů se promítá do charakteru vína, a pokud vinař terroir respektuje, pak je v něm dobře rozpoznatelný. Autor článku nabízí možnost přiřadit „terroir“ také medu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Med jako příčina botulismu kojenců

Bogdan Kedzia

2016/4/17

Z analýzy výsledků provedených specialisty vychází, že 15 % případů botulismu u kojenců je zapříčiněno medem znečištěným spórami Clostridium botulinum. Tyto spóry mohou u kojenců ve věku od jednoho týdne do jednoho roku vyvolat v příznivých podmínkách botulismus, a to v četnosti 1 pozitivního případu na 12000 dětí. Podrobnosti a výsledky zkoumání v celosvětovém měřítku přináší článek prof. Bogdana Kedzii z Polska, který patří mezi přední znalce této problematiky. Překlad Milan Motyka. Původní znění přinesl časopis Pasieka v č. 6/2008, který dovolil přetisk pro čtenáře Moderního včelaře. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Třetí ročník monitoringu: Všímejte si loupežení mezi včelstvy a věnujte pozornost diagnostice varroózy!

Jiří Danihlík

2016/4/20

Na jaře letošního roku jsme již potřetí spustili sběr dat pro projekt COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev. Dotazník se letos skládal z 29 otázek, které mohli včelaři zodpovědět od 22. března do 31. května 2016. Dotazník vyplnilo 968 včelařů ze všech krajů ČR, ve studii je zahrnuto více než 17 tisíc včelstev, díky zaslaným odpovědím jsme letošní ztráty vyčíslili na 6,4 %. Do dotazníku výzkumníci letos také zahrnuli otázky, které reflektují aktuální problémy českého včelařství i nově vzniklé úvahy o potenciálních rizicích zimujících včelstev.

číst článek


Třetí ročník monitoringu: Všímejte si loupežení mezi včelstvy a věnujte pozornost diagnostice varroózy!

Jiří Danihilík, Jiří Danihlík

2016/4/20

Na jaře letošního roku jsme již potřetí spustili sběr dat pro projekt COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev. Dotazník se letos skládal z 29 otázek, které mohli včelaři zodpovědět od 22. března do 31. května 2016. Dotazník vyplnilo 968 včelařů ze všech krajů ČR, ve studii je zahrnuto více než 17 tisíc včelstev, díky zaslaným odpovědím jsme letošní ztráty vyčíslili na 6,4 %. Do dotazníku výzkumníci letos také zahrnuli otázky, které reflektují aktuální problémy českého včelařství i nově vzniklé úvahy o potenciálních rizicích zimujících včelstev.

číst článek


Smrtí neviňátek k záchraně včelstva

Štěpánka Dlouhá

2016/4/24

Elegantní pokus odhalil strategii zpomalující množení kleštíků Varroa destructorVarroa jacobsoni na dělničím plodu původní hostitelky včely východní (Apis cerana). Je překvapivé, že objev nebyl za třicet let intenzivních výzkumů učiněn dříve. Nadějných mechanismů umožňujících soužití parazita a včely bylo přitom popsán o několik. Na stránkách Moderního včelaře připomínáme některé z nich.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Neonikotinoidy mění skladbu mateří kašičky

Jaroslav Petr

2016/4/26

Pod vlivem insekticidů ze skupiny neonikotinoidů mizí z mateří kašičky její jedna velmi důležitá složka – acetylcholin. Následkem je narušení vývoje včelích larev.  Moderní včelař se článkem koupíte v každé dobré trafice.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Alvarium – renesance ležanu

Jakub Šika

2016/4/28

Úl Alvarium je už na první pohled odlišný od ostatních úlů svým vzhledem, ale respektuje všechny současné parametry a směry pro chov včel. Vznikl v rámci bakalářské práce na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Cílem bylo prezentovat nový úl pro moderního včelaře, který nenachází uspokojení svých potřeb u standardních úlů aktuálně nabízených na trhu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Cesta k lepší kvalitě medu

Jaroslav Lstibůrek

2016/4/30

Tento článek je určen těm včelařům, kteří hledají způsob, jak zlepšit kvalitu svého medu. Ukážeme si jednu z možností, jak k tomuto problému přistoupit, co vzít v úvahu a naopak co nechat stranou. Podíváme se, co po nás žádá legislativa a jak to skloubit s tím, co upřednostňuje spotřebitel. Jakmile budeme mít jasno v tom, čeho potřebujeme docílit, zaměříme svou pozornost na vybrané vlastnosti medu, abychom s jejich znalostí dokázali med lépe ošetřovat. V úvahu vezmeme i novější vědecké poznatky, na které najdete odkaz v citacích pod článkem.  Na závěr si ukážeme několik návrhů konkrétních technologických postupů a podíváme se, jakým směrem se ubírá vývoj včelařských technologických zařízení ve světě.

číst článek


Poplach! Objevil se zavíječ…

Alena Machová

2016/4/33

Ošetření medných plástů kyselinou mravenčí krátce před začátkem snůšky vede k výraznému zvýšení této látky v medu. K prevenci proti zavíječi je třeba upřednostnit jiné alternativní metody. V Moderním včelaři se s vámi dělíme o zkušenosti ze Švýcarska, které přinesl časopis Schweizerische Bienen-Zeitung 08/2015.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Včelaření v Ugandě

John Sunday

2016/4/35

Včelařství je tradiční řemeslo a v Ugandě se provozuje od nepaměti. Jeho oblibě nahrává místní klima a vegetace. V mnoha částech země je důležitou sezónní aktivitou, v které většinou převládají tradiční metody, ne vždy přátelské ke včelám.

číst článek


V Rakousku tlumí varroózu mírnou chemií

Petr Texl, Jaromír Tauš

2016/4/36

Expozici Pracovní společnosti nástavkových včelařů na jarním veletrhu Techagro v Brně navštívil předseda rakouských zájmových včelařů Johann Gruscher. Nezajímal se pouze o repliku Hruschkova medometu, ale také o tlumení varroózy a systém včelařského vzdělávání. Protože jsme měli mnoho otázek i my, pozval nás do Rakouska ke svým včelám. Pozvání jsme rádi přijali a čtenářům Moderního včelaře přinášíme první část postřehů z jeho včelnice.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Komunikace – hormony, feromony, vlny

Michal Kabát

2016/4/38

Komunikace je pojem velmi užívaný a v našem informačním věku je ponejvíce chápán jako mluvené či psané slovo. Nicméně v přírodě existuje mnoho dalších způsobů získávání a předávání informací, z nichž mnohé jsou člověku nedostupné. Svět, jak ho vnímáme, je pouze zprostředkovaným obrazem reality. Z veškerých dostupných chemických a elektromagnetických toků vnímáme pouze malou vybranou část. Je to však taková část, která se evolučně osvědčila a umožňuje nám efektivně komunikovat s okolím. Seznamte se s problémem na stránkách Moderního včelaře.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Brtě – tisíciletá tradice polského včelařství

Milan Motyka

2016/4/41

Včelařství je zálibou ušlechtilou. Je známo, že se včely chovaly už od starověku. Pro med, ale i kvůli vosku. Včele byly pro její užitečnost připisovány až nadlidské vlastnosti. Nepřekvapí tedy, že se s archeologickými nálezy vztahujícími se k včelaření setkáváme také ve střední Evropě. Náš článek se bude věnovat speciálně Polsku, kde se dnes snaží oživit tradici zdejšího brtnictví.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Moderní včelař komentuje

Marie Šotolová

2016/4/41

Návštěva brti ve Spale, mimochodem tradičním loveckém revíru ruských carů, byl pro padesátku lidí, kteří se účastnili exkurze v rámci kurzu Včelař-Farmář, velký zážitek. Ještě pod stromy se rozvinula bouřlivá diskuse, zdali by bylo možné s ohledem na české veterinární předpisy chovat včely v brti i u nás.

číst článek


Pokračování rodinné tradice

Jaroslav Prýmas

2016/4/44

Asi málokdo z českých včelařů nezná jméno Jaroslav Havlín. Jeho chovatelská, šlechtitelská i výzkumná práce ovlivnila české včelařství od konce sedmdesátých let dvacátého století. Jaroslav Havlín zemřel před čtyřmi lety, ale jeho včely stále žijí. V rodinné tradici pokračuje dcera Jaroslava Havlínová, dnes Olžbutová, se svým manželem.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Nebáli se šrapnelů, nebudou ani žihadel

Libor Hruška

2016/4/46

Včelařské kurzy pro válečné invalidy za první světové války

„Vraťte invalidy životu!“ Pod tímto titulkem přinesly Národní listy zprávu o velkém včelařském kurzu pro válečné invalidy pořádaném na Žižkově v roce 1915. Dnes bychom ho nazvali kurzem rekvalifikačním. Ano, péče o postižené válečné veterány ani tehdy nespočívala jenom v přidělování trafik nebo vyplácení důchodu. Pro státní pokladnu mohla mít masa lidí odkázaných na sociální dávky fatální následky, a tak se už během války hledaly obory, ve kterých by se invalidé mohli uplatnit a vrátit se k běžnému životu. Jedním z nich bylo včelařství.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Nová specializovaná prodejna medoviny v Praze

2016/4/49

Dne 28. 7. 2016 se po ročním úsilí podařilo otevřít první část muzea medoviny. Projekt Jiřího Poučka zahrnuje jak specializovaný obchod s medovinou, tak teprve chystanou expozici včelařství se zaměřením na tento nápoj.

číst článek


Budou androidi chovat robotické včely?

Jaroslav Petr

2016/4/50

Slavný britský teoretický fyzik Stephen Hawking předpovídá lidstvu černou budoucnost. Člověka prý vytlačí z rozhodující role ve společnosti stroje obdařené umělou inteligencí tak vysokou, že se s ní lidský intelekt nebude moci měřit. „Pro roboty budoucnosti budeme něco jako psi,“ varují škarohlídi před technologickým pokrokem. Ve světle těchto obav se může zdát celkem pravděpodobné, že projekt „RoboBee“ harvardských vědců připravuje robotické včely pro budoucí robotické vládce planety.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Hobby včelař – Příručka chovu včel na zahrádce pro úplné začátečníky

Ivan Černý

2016/4/51

Pouhý rok a něco málo po anglickém vydání příručky včelaře „The Backyard Beekeeper“ vydalo knížku Kima Flottuma v češtině Nakladatelství Slovart. Autor je zkušený včelař; vystudoval zahradnictví, působil ve včelařském výzkumném ústavu a potom přes třicet let v časopise Bee Culture, což je spolu s American Bee Journal přední včelařský časopis. O autorovi, originálu knihy a českém převodu s otazníky si přečtěte v Moderním včelaři.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Medové slavnosti v Lužánkách

Zdeňka Cutáková

2016/4/53

Již druhý ročník soutěže Med roku 2016, kterou pořádá Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., za finanční spoluúčasti Ministerstva zemědělství ČR, se uskuteční ve dnech 17.–18. 9. 2016. Místem konání bude opět Brno-Lužánky – Středisko volného času. Kromě medové soutěže se můžete těšit na odbornou včelařskou konferenci a bohatý doprovodný program.

číst článek


Pozvánka na uměleckou výstavu o včelách a květech ARTAPIS

Helena Proková-Mališová

2016/4/53

Včely žijí na Zemi už miliony let. Přes své úžasné schopnosti adaptace, jsou dnes z různých vzájemně souvisejících příčin v ohrožení. Čteme o tom takřka denně. Prostřednictvím malby a 3D grafiky se skupina mladých umělců s jednou včelařkou rozhodli za včely „bojovat“.

číst článek


O výuku včelařství v Blatné je stále zájem

Petr Texl

2016/4/54

Od roku 2010 je Blatná známá mezi včelaři jako místo včelařského vzdělávání. Na Středním odborném učilišti je možné již několik let dálkově studovat učební obor Včelař a od roku 2013 i jednoletý kurz Včelař-Farmář. Mezi studenty jsou zájemci z celé České republiky. Vyučující odborných předmětů zajišťuje Pracovní společnost nástavkových včelařů.

číst článek


XIII. ročník Letních škol nástavkového včelaření

Radek Hykl

2016/4/55

Letošní cyklus Letních škol nástavkového včelaření (LŠNV) byl v pořadí již třináctý. I když je třináctka pro někoho nešťastné číslo, tak pro průběh škol to neplatilo. Pravda je, že dvě školy byly zrušeny, jednou kvůli nemoci organizátora, podruhé pro snížený zájem uchazečů.

Tento ročník ve skutečnosti začal v říjnu minulého roku workshopem organizátorů a lektorů. Během něj LŠNV hodnotili a vytyčili pravidla pro letošní ročník. Byl to dobrý počin, při kterém se jasně stanovila pravidla, rozsah výuky a celý cyklus se rozdělil do tří stupňů náročnosti.

číst článek


Zimní včelařská konference

Martina Hřebenářová

2016/4/55

Konference s názvem „František Vogl 2017“ se uskuteční ke 160. výročí první české voskové mezistěny (1857) ve velkém sále hotelu Slovan v Plzni v sobotu 21. ledna 2017.

číst článek


Moravskou včelařskou školu v Hranicích čekají změny

Radek Hykl

2016/4/56

Letošní říjen bude již šestý, kdy zasedne dalších 32 nových včelařů a včelařek do lavic Moravské včelařské školy, aby po dalších devět měsíců získávali znalosti v oboru. Úroveň školy garantuje hlavní organizátor PSNV-CZ a Mendlova univerzita v Brně. Podstatná je zpětná vazba od studentů, udávající směr, kam se má výuka ubírat.

číst článek


Přírodní zahrada hmyzím rájem

Jan Nussbauer

2016/4/56

Devadesát procent živočišných druhů na světě tvoří bezobratlí živočichové, mezi které patří hmyz. My se tentokrát zaměříme především na členovce, kteří jsou nepostradatelní pro zdravý vývoj zahrady. Jen zdravá zahrada slibuje totiž kvalitní včelí pastvu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.