Moderní včelař 2/2017

2/2017

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop

Moderního včelaře.

Do e-shopu

Editorial 2/2017

Marie Šotolová

2017/2/4

Vážení a milí,

když jsme se před půl rokem rozhodovali o přechodu Moderního včelaře na měsíčník, byla jedním z nejpádnějších argumentů možnost reagovat rychleji na aktuální události. Nikoho z nás nenapadlo, že dění ve včelařském světě bude natolik turbulentní, že ovlivní hned druhé číslo nového ročníku.

číst článek


Zjednodušení pro značku Klasa

Ministerstvo zemědělství

2017/2/4

Od 1. února se změnila metodika pro udělování značky kvality Klasa. Zjednodušení administrativy pomůže především malým výrobcům, mezi něž patří také někteří producenti medu. Odpadne například povinnost dokládat certifikát systému managementu jakosti a prodlouží se doby platnosti laboratorních protokolů ze tří na čtyři měsíce.

číst článek


V Praze vznikl další včelařský spolek

2017/2/4

Dne 24. ledna 2017 proběhla ustavující schůze včelařského spolku pro Prahu 6 a 7. Spolek tvoří převážně, ale nikoliv výlučně, aktivní a schopní včelaři z těchto pražských částí.

číst článek


Národní zemědělské muzeum zve včelaře k návštěvě

2017/2/4

Národní zemědělské muzeum je institucí, která dlouhodobě a cíleně sbírá a vystavuje exponáty související se včelařstvím. Včelaře proto potěší fakt, že letos bude dokončena hlavní část rekonstrukce centrální budovy na Letné.

číst článek


Nová mezinárodní platforma pro eko včelaření

Marie Šotolová

2017/2/5

V Argentině bylo založeno fórum pro eko včelaře v rámci mezinárodní organizace International Federation of Organic Agriculture Movements – IFOAM.

číst článek


Ministerstvo zahraničních věcí podporuje chov včel v Gruzii

Marie Šotolová

2017/2/5

Velvyslanec České republiky Tomáš Pernický navštívil na konci roku 2016 v rámci monitoringu českého rozvojového projektu zaměřeného na podporu včelařů vesnici Licheti v údolí Luchuni v kraji Rača – Lečchumi a Kvemo Svaneti.

číst článek


Nejoblíbenější mok v Muzeu medoviny

Marie Šotolová

2017/2/5

V loňském roce informoval Moderní včelař o otevření největší specializované prodejny medoviny v České republice a zřejmě v celé Evropě. Kromě samotné medoviny tu jsou k vidění také zajímavosti spojené s její výrobou.

číst článek


Kalendárium

2017/2/6

Kalendárium událostí od 28. 2. 2017 do 26. 3. 2017.

číst článek


Jarní seminář nástavkového včelaření

2017/2/6

25. 3. 2017 od 9.00 hod., hotel U Zeleného stromu,

náměstí Augustina Němejce 69, 335 01 Nepomuk (okr. Plzeň – jih)

číst článek


Úspěch brněnských virologů

Tisková zpráva CEITEC

2017/2/7

Strukturu několika včelích virů popsal tým vědců z institutu Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity CEITEC vedený Mgr. Pavlem Plevkou, Ph.D. Odborníkům se jako prvním podařilo popsat viry až na úroveň atomů a sledovali také změny ve struktuře virů při infikování buněk. Jejich práci publikoval prestižní americký časopis PNAS.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Med stále oblíbenější

2017/2/7

Český statistický úřad uvolnil data spotřeby medu v České republice v letech 2007-2015.

číst článek


Úvod k tématu čísla "Plemenářský zákon"

2017/2/8

Tématem únorového vydání Moderního včelaře je projednávaná novela plemenářského zákona. Články, které uveřejňujeme, korespondují se skutečností, že vydavatelem časopisu je Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s.

číst článek


Jak schvaloval Senát Parlamentu ČR změny v plemenářském zákoně

Jiří Klimoš

2017/2/8

Dne 18. 1. 2017 se do Senátu dostal ke schválení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, který byl na konci roku schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Dnes již schválené změny se dotknou také včelařů. Zatím bohužel není jasné, v jakém rozsahu. Možné scénáře budoucího dopadu na české včelařství je však možné odhadnout z rozpravy vedené v Senátu před vlastním hlasováním. V tištěném nebo elektornickém vydání Moderního včelaře najdete komentované citace nejdůležitějších myšlenek, které v rozpravě zazněly.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Jenom ty filmy sovětský - ty jsou vědecký

Viktor Švantner

2017/2/10

Je 11. ledna 2017 po 10. hodině dopolední a já sedím spolu s kolegy z PSNV-CZ, z. s., v reprezentační Valdštejnské pracovně v prostorech Senátu ČR na zasedání 4. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jejímž předmětem je mimo jiné projednání Senátního tisku č. 35, tzn. návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon, dále jen také jako PZ), ve znění pozdějších předpisů. Před malou chvílí jsem skončil se svým příspěvkem z pozice předsedy Spolku chovatelů včely tmavé a poslouchám právě probíhající referát „protistrany“. Jak jednání probíhalo se dozvíte v tištěném nebo elektronickém vydání Moderního včelaře 2/2017.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Komu to prospěje?

Jaroslav Prýmas

2017/2/14

Lobbistům se podařilo do plemenářského zákona, jehož navrhovaná právní úprava má za cíl zachování biologické rozmanitosti vybraných plemen a druhů hospodářských zvířat (genetických zdrojů), prosadit formulaci: „K plemenitbě včel mohou být využívána pouze plemenná včelstva nebo sperma včely medonosné kraňské.“

Na první pohled se normálně uvažující člověk pozastaví nad jednoduchou skutečností: Když má zákon podporovat biodiverzitu, tak proč je plemenitba omezována na jedno plemeno?  Ale zřejmě vědí, proč to dělají, řeknete si. Možná ne tak docela. Chcete se dozvědět víc? Na stáncích na vás čeká Moderní včelař 2/2017 nebo si ho můžete opatřit v elektronické podobě na www.press.sk

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Temperament včel

Antonín Přidal

2017/2/15

Temperament včel je termín pro v praxi používaný výraz „bodavost“. Jde o vlastnost, která má širokou škálu charakteru i intenzity projevů. Některé chování dokonce může být na první pohled laika projevem větší agresivity, ale ve skutečnosti jde jen o projev zbrklé reakce z úleku včel, která nemusí vést k bodání včel. Totéž platí naopak, že k bodání může dojít bez předchozích varovných znaků v chování včel.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Bez syntetických akaricidů - bez organických kyselin - jak tedy?

Pavel Holub

2017/2/16

O „bio“ včelaření se v poslední době hodně mluví, ale především v obecné rovině a bez konkrétního návodu. Snahou tohoto článku je takový postup detailněji popsat. Již před dvěma roky jsem se pokusil zde na stránkách Moderního včelaře představit metodu, jak se při vedení produkčních včelstev obejít bez ošetření akaricidy proti kleštíku včelímu. S odstupem času jsem dospěl ke zjednodušení metody, a hlavně jejího výkladu tak, aby byla snáze pochopitelná. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Jeseň: kritické obdobie pre včelstvá

Helena Proková-Mališová

2017/2/20

Jeseň je druhým najdôležitejším obdobím v boji proti klieštikovi. Prvým obdobím je jar, pretože matka začína plodovať a v zaviečkovaných plodových bunkách môže byť až 80 % samičiek roztočov, ktoré sa chcú rozmnožovať po dlhej plodovej zimnej prestávke. (Podrobne som o tom písala v časopise Moderní včelař 6/2015). Od včelárov sa vyžaduje mimoriadna ostražitosť. Kto v tomto čase nerobí kontroly na spád kleštika, môže prísť o veľa. Prečo je tomu tak a odkiaľ sa roztoče na jeseň dostávajú späť do už starostlivo ošetrených včelstiev?

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Jak jsem rentgenoval úly

Vojtěch Daněk

2017/2/22

Čtrnáct let není zas až taková doba. Z hlediska digitálních vymožeností dneška je to však pravěk. Právě před tolika lety, kdy jsem začínal se včelami koketovat, zaujal mě v časopise Včelařství článek nadšeného majitele digitálního fotopřístroje. Výhody tehdy nového a ještě ne tolik rozšířeného aparátu testoval na své včelnici a pochlubil se snímky podložek se zimní mělí. V článku upřímně vyznal, že fotí, ale ještě neví, jak se snímky naloží. Aniž bych měl v úmyslu se chlubit, hned jsem věděl, co bych s nimi dělal. Seznamoval jsem se tehdy s jazykem HTML, a tak pomocí tabulek a odkazů ve svém tehdy ještě stolním PC jsem si vytvořil přehledný archiv pro takové snímky. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Akustické sledování včelstev II

Tomáš Ivanský

2017/2/23

V Moderním včelaři 1/2017 jsme probrali základní aspekty akustických projevů včelstva. Řekli jsme si, že z hlediska komplexity práce s akustickým signálem včelstva lze metody rozdělit do dvou typů úloh. Probrali jsme obvyklé postupy, spojené s typem 1, které jsou využívány v typické aplikaci, jíž je predikce rojení, resp. indikace rojové nálady včelí kolonie. Nyní si ve stručnosti ukážeme možné limity postupů, uvedených v minulém článku, a nastíníme, jak se s nimi vypořádávají úlohy 2. typu. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Konzumace medu při cukrovce

Jiří Danihlík

2017/2/26

Doporučení týkající se konzumace medu diabetiky uveřejněné v různých brožurách a odborných článcích se často rozcházejí. Diabetologové mnohdy pacientům radí, aby při konzumaci medu uvažovali podobně, jako kdyby jedli samotný řepný cukr. Poznatky moderní vědy o účincích medu však ukazují, že jeho konzumace může být naopak prospěšná i u diabetiků.  Více v elektronickém (www.press.sk) nebo tištěném vydání Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Nezapomeňte ohlásit své včely

Václav Jirka

2017/2/28

Je tady opět předjaří, všichni se těšíme na to, až opět prvně vytáhneme plásty a polaskáme naše pilné včelky svým pohledem. Předtím je tu však několik málo administrativních povinností, týkajících se chemické ochrany rostlin v zemědělství a majících chránit včely ze strany zemědělců. Od včelařů se očekává, že nahlásí svá včelstva, aby o nich zemědělci věděli. Jako zemědělec potřebuje včely pro opylení svých kultur, tak včelař potřebuje znát „své“ zemědělce jako spolutvůrce krajiny. Povinnost chovateli vzniká na základě ustanovení § 7 odst. 1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 327/2012 Sb., v platném znění (o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin). Jedná se o prováděcí ustanovení k ustanovení § 51 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění (o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů).

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Včelí kompas

Štěpánka Dlouhá

2017/2/30

Orientační schopnosti včel nás včelaře obvykle fascinují i trochu štvou, zvláště když musíme pendlovat se sběrnými oddělky pět kilometrů tam a za pár dnů zas zpět. Co naplat, když včely svůj kompas, mapu i své hodinky nosí neustále s sebou. Jste zvědaví, jak je to možné? Přečtěte si Moderního včelaře 2/2017!

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Záhadný úspěch včely východní v Austrálii

Jaroslav Petr

2017/2/32

Podle genetických teorií byla invaze včel východních z Papuy Nové Guineje do Austrálie předem odsouzena k zániku. Včely si však s nepřízní osudu poradily. Jaroslav Petr odhaluje, co se stalo na genu csd.

Obr.:Včela východní (Apis cerana) Foto Rushenb, CC BY_SA

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Sladká tržnice pražská

Libor Hruška

2017/2/34

Před sto třiceti lety fungovala v hlavním městě velká včelařská tržnice, v níž byly krom medu ve sklenicích a plástech k dostání i desítky druhů medového pečiva a cukrovinek. Tržnice, která měla být společným odbytištěm malých i velkých včelařů z celých Čech, sice záhy zkrachovala, svou osvětovou misi ale přesto splnila. Vše začalo v roce 1885, o Velikonocích, kdy hospodyně tradičně nakupovaly nejvíce medu z celého roku.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Včelí produkty a jóga

Marie Šotolová

2017/2/36

Včelí produkty a jóga pro dlouhý život v dobré kondici je dvojkniha.

číst článek


Spánok na úľoch

Marie Šotolová

2017/2/36

Brožurku Spánok na úľoch ukrajinského apiterapeuta Vasilije Alexejeviče Solomka vydalo Sdružení slovenská včela, o. z. ve spolupráci se Střední odbornou školou Pod Bánošom v Banské Bystrici. Editor je čestným včelařem Ukrajiny, kandidátem věd v oboru zdravotnických zařízení a uznávaným odborným publicistou. Přestože je jeho hlavním profesním zaměřením technika nukleární medicíny, tak se dvacet let také aktivně zabývá technologií výroby apiterapeutických produktů.

číst článek


Včelí úly

Marie Šotolová

2017/2/36

Elegantní, moderně pojatá, s ohledem na dobu, které chybí čas ke čtení tlustopisů. Tak by se dala charakterizovat novinka vydaná Národním zemědělským muzeem v Praze Včelí úly. Jejími autory jsou známé osobnosti českého včelařství, Evžen Báchor a Karel Sládek.

číst článek


Film o neonikotinoidech a včelách

2017/2/36

Internetový časopis Šifra určený těm, kteří čtou mezi řádky, nabízí na své stránce http://www.casopis-sifra.cz/video-vcelstva-vymiraji-jako-nikdy-v-historii-dva-vcelari-vyrazili-do-boje-za-jejich-zachranu/ půlhodinový film z produkce německé televizní společnosti ARD.

číst článek


Bee busy bag a jejich výměna

Vladimíra Nechvátalová

2017/2/37

„Nechceš se účastnit výměny pytlíkových aktivit?“ ptá se mě kamarádka. Kulím oči a nevěřícně vypustím z úst: „Co to probůh je?“. Tuhle větu jsem pronesla již dávno. Od té doby jsem se tzv. výměny účastnila již několikrát a také jsem jich několik organizovala. Takže pokud vám také běží hlavou, co to asi může být, neváhejte a čtěte v tištěném Moderním včelaři.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Z historie úlů

Petr Juřák

2017/2/38

V dosavadní literatuře věnované historii včelaření je často uvedena řada nepřesností týkajících se historického vývoje úlů. Ta je mnohdy prezentována tak, že až teprve objevy kněze Jana Dzierżona (1811–1906), který je označován za otce novodobého včelaření, přinesly změnu a pokrok. Jak si však ukážeme, vše možná bylo trochu jinak. Ale začněme od začátku, a to v Moderním včelaři 2/2017, který si můžete objednat v e-shopu www.psnv.cz .

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Rostoucí plochy řepky: problém, ale ne ten největší

Petr Havel

2017/2/42

Až se jaro zeptá, co dělali naši zemědělci loni na podzim, měla by korektní, častá a správná odpověď znít: „seli jsme řepku“. Podle nedávno zveřejněného šetření Českého statistického úřadu (ČSÚ) k soupisu ploch ozimů pro sklizeň 2017 se totiž meziročně plochy této olejniny v ČR opět zvyšují. Jmenovitě o 14 000 hektarů, to znamená z loňských 392 991 na letošních 407 196 hektarů. Což vzbudí na jaře, až řepka začne kvést, emoce a další diskuse o prohlubování eroze krajiny nevhodnou skladbou pěstovaných plodin. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Mezinárodní apiterapeutická konference v Kdyni

2017/2/43

Pracovní společnost nástakových včelařů CZ, z. s., bude pořádat ve spolupráci s městem Kdyně v okrese Domažlice 28.–29. října 2017 Mezinárodní apiterapeutickou konfererenci. Akce se koná jako připomínka stého výročí úmrtí MUDr. Filipa Terče, který je považovaný za otce zakladatele moderní apiterapie. Tento lékař se narodil v blízkém Prapořišti a zemřel v místě své dlouholeté praxe, ve slovinském Mariboru.

číst článek


Asociace a včely v „pražské kavárně“

Jiří Matl

2017/2/43

Café Sicily na Senovážném náměstí v centru Prahy je již delší dobu místem častých schůzek včelařů. Ve čtvrtek 2. února se v ní sešli zástupci Mendelovy společnosti pro včelařský výzkum, Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, Spolku chovatelů včely tmavé, Včelařského spolku pro Mladou Boleslav a okolí a Včelařského spolku Moravy a Slezska. Společně založili sdružení, jež nese název Asociace včelařských spolků – svaz. Slovo svaz je tam nutné kvůli znění občanského zákoníku, aby však tolik nebudilo emoce, dostalo se až na konec, za pomlčku.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


František Vogl 2017

Marie Šotolová

2017/2/44

Na tři stovky včelařů, z nichž část přijela autobusem až z Moravy, se vypravilo v sobotu 21. ledna do plzeňského hotelu Slovan. Cílem byla konference „Včelí vosk – nedoceněný včelí produkt“ připravená manželi Hřebenářovými pod patronací PSNV-CZ, z. s.

číst článek